Her på Blåvand's blog bringes korte nyheder i dagbogsformat om livet og hændelser på fuglestationen.

Se indlæg fra år: 2024 (118)2023 (249)2022 (265)2021 (276)2020 (279)2019 (247)2018 (211)2017 (276)2016 (118)0 (1)(se alle)
Se indlæg fra måned: jan. (1)feb. (4)mar. (31)apr. (30)maj (30)juni (19)juli (31)aug. (31)sept. (30)okt. (31)nov. (27)dec. (14)

Hård vind fra sydøst

fredag 21. august 2020
Litauisk kaspisk måge aflæst
af Michael Brunhøj Hansen

Vejr: sidst på natten halvkraftig regn med lidt torden, senere opklaring, men dog skyet, og ud på morgenen atter lidt regn; blæsende fra sydøst og syd (op til 16,5 m/s i middelvind og 21,2 m/s i vindstød). Lunt med temp. op til omkring 23 grader. Fin sigt.

Det regnede lidt kraftigt sidst på natten, men kl. 5 klarede det efterhånden op. Det blæste dog en del hvilket også kunne mærkes ude på hukket, så vi sad lidt i læ bag klitterne. Umiddelbart så det tørt ud på radáren, men der poppede efterhånden nogle byger op med nogle lynudladninger i sig der heldigvis gik nord om os. Det var dog et flot syn.

Der skete ikke det helt store i begyndelsen, nok fordi den kraftige regn havde stoppet trækket, men efterhånden kom der lidt fugle, mest islandske ryler og strandskader. Nogle ænder blev det også til, spidsand, gravand og krikand.

På et tidspunkt, inden militæret hejste kuglen, opdagede jeg en kaspisk måge med ring, men kunne lige præcis ikke få den aflæst. Efter som der ikke skete det helt store, vovede jeg mig tættere på og nåede lige akkurat at få den aflæst inden den fløj op og forsvandt. Farven og bogstav-/talkombinationen tyder på at det formentligt drejer sig om en fugl ringmærket i Litauen; vi venter med spænding på svar. Der var yderligere 3 kaspiske måger på stranden.

En del suler fouragerede ligeledes i området, op til omkring 120.

Bent is back in town efter ca. 3 ugers ferie på Stevns, så han var lige ude og obse om formiddagen og middagen. Her fik han bl.a., af fugle vi ikke havde om morgenen, 1 storspove og 3 pibeænder.

Ellers er dagen gået med lidt småsnakken og hygge. Militæret har, som sagt, spærret stranden og mosen af pga. flyøvelser, skydning fra fly og eksplosioner, men vi har ikke hørt nogen af delene. Emilia og Oliver var en tur på stranden for at skaffe billeder til bloggen, men det er vist ikke lykkedes at få nogen. Her til aften er det nu endelig med megen møje og besvær lykkedes dem at få nogle billeder fra stranden af to måger, en overflyvende sildemåge og sølvmåge der kom flot sammen.

IMG 1726
Hermed de to måger, begge adulte og overflyvende. Foto: Oliver Zeeberg Nielsen

Den gulbenede måge fra den anden dag bliver stadig diskuteret på Facebook, og der er vist endnu ikke fundet konsensus, så det er muligt at den må forblive ubestemt.

Dagens træktal: sortand 83 S/75 N, gravand 3, pibeand 3, spidsand 34, krikand 3, mursejler 7, strandskade 217, strandhjejle 4, hjejle 12, stor præstekrave 24, storspove 1, lille kobbersneppe 10, stenvender 21, islandsk ryle 262, sandløber 12, alm. ryle 27, dobbeltbekkasin 7, mudderklire 1, rødben 9, hættemåge 15, fjordterne 30, landsvale 1, skovpiber 2.

Hvad angår ringmærkning, har kun tre net været åbne i en halv time i dag før Luke mente at det var alt for blæsende og lukkede dem igen. En rødstjert blev dog fanget og ringmærket i tidsrummet.

20200821 181001
Til aften har vi spist japansk, nemlig en lækker ramen. Foto: Michael Brunhøj Hansen

Blæsevejret fortsætter i morgen, så vi kommer nok til at sætte os i Sabinebunkeren hvor vi må håbe på en skråpe af en art.

Regnvejrsdag

torsdag 20. august 2020
Senere en fin opklaring
af Michael Brunhøj Hansen, Luke Nelson

Vejr: først regn og vind fra omkring sydøst som senere drejede om i vest. Efterhånden lidt opklaring før der snart igen kom regn ud til midt på eftermiddagen. Lunt med temp. op til omkring 23 grader.

Det regnede åbenbart allerede fra morgenstunden selvom prognoserne ikke havde nogen som helst regn på programmet. Faktisk regnede det i det meste af det vestlige Danmark, og det er mærkeligt at prognoserne ikke havde opfanget det.

Vi kunne derfor få hvilet ud, og det var tiltrængt for visse personer. Omkring middag kom der en lille opklaring. David, Emilia og Oliver gik på stranden mens jeg blev tilbage med Luke, og vi åbnede nogle net i stationshaven. Det blev dog en temmelig kort fornøjelse da vi så at der var mere regn på vej, så vi lukkede dem igen efter en halv time uden at have fanget noget som helst. På stranden kom der flere fugle trækkende, herunder en brushane.

Først på eftermiddagen blev der bagt pandekager af Emilia. De smagte rigtig godt og var tiltrængte på sådan en regnvejrsdag.

David, og senere også mig selv, tog derpå en lille eftermiddagsobs da det klarede op; der kom i begyndelsen godt med vadere, måske 300 eller mere i timen. Dog da jeg, efter at jeg endelig havde fået spist mine pandekager, selv kom ud, var trækket gået lidt i stå og vinden måske drejet mere om i vestsydvest. Mens vi sad og snakkede om snart at gå tilbage, kom der pludselig en tilfældig mand med sin mountainbike forbi og spurgte om vi havde set ulven. Den var åbenbart blevet set i Vejers i går og i Ho i forgårs; vi har siden undersøgte det lidt nærmere, og der er meget gode billeder af den fra Vejers taget midt om dagen. Det er en art vi meget gerne vil have rendende på stranden under en morgenobs.

Dagens træktal (middag og eftermiddag): pibeand 10, spidsand 20, krikand 3, sortand 16, rødstrubet lom 1, strandskade 131, strandhjejle 7, stor præstekrave 72, lille kobbersneppe 15, stenvender 10, islandsk ryle 94, brushane 1, sandløber 105, alm. ryle 97, mudderklire 1, rødben 18, hættemåge 15.

I morgen truer regnen også, men måske kan det være at det klarer lidt op inden morgenobsen begynder. Ellers bliver det i starten sydøstenvind som efterhånden går om i syd og senere sydvest.

Folk: Emilia, Oliver, David, Luke, Michael.

IMG 1454
De almindelige ryler er godt på vej i vinterdragt. Foto: Oliver Zeeberg Nielsen

IMG 1639
Stenvenderen Einstein. Foto: Oliver Zeeberg Nielsen


Not long after waking up it started raining lightly, and later got heavier and continued through the morning. I went in the garden at first thinking about opening the station garden nets for a short while, but the rain got to heavy so I decided against it. I did see a deer in the garden though, I think it was a Red Deer and it shot out through the hedge and I heard it's hooves as it ran away down the road. Stay away from the nets please! 

Instead of ringing we had a restful morning, which was welcome after working each morning the past few weeks. I opened the station garden nets during a break in the rain around noon with Michael, but didn't catch anything. 

The rain stopped around 1500 so I opened the nets in the station garden for the rest of the afternoon, as thought there might be some migrants around grounded by the rain. I only caught 3 birds, but just having the station garden nets open meant it wasn't much effort, and gave me time to read my book between net rounds. 

As well as some much welcomed pancakes earlier, Emilia and Oliver made us some tasty chickpea and tahini wraps for tea, a meal I'll definitely recreate in future!

The forecast says it's raining during the night and for the first few hours tomorrow morning then should clear up, so hopefully that's correct and I can get the nets open in the morning, and the night rain might cause some migrants to drop in! 

Species Ringed
Blackbird (Solsort) 1
Garden Warbler (Havesanger) 1
Blackcap (Munk) 1
Total 3

Ikke det store træk

onsdag 19. august 2020
af Michael Brunhøj Hansen, Luke Nelson

Vejr: først ret skyet, senere klart med en del sol. Svag vind fra omkring vest, og temp. op til 22 grader. God sigt.

Det blev en flot og lun morgen hvor jeg havde selskab af Oliver, Emilia og selveste David Manstrup fra Esbjerg. Derudover havde vi "teleselskab" (høhø) af Svend Aage og Henrik Brandt som sad ved den høje bunker bag os.

Der kom ikke mange fugle i vestenvinden, og det klare vejr har nok gjort at fuglene trak højt, så det var ret trægt. Nogle flokke blev det dog til, men få.

IMG 1214
Der er stadig mange stære i området, men hvor mange? Foto: Oliver Zeeberg Nielsen

Som det efterhånden blev lavvande, ankom der flere og flere måger på stranden og revlerne. Det blev til mindst 3 kaspiske måger. Der stod pludselig også en meget gulbenet sølvmåge som vi først var temmelig sikre på måtte være en middelhavssølvmåge. Senere har vi så fundet ud af at det var en and, nemlig en "østersøsølvmåge", en såkaldt omissus.

IMG 9538
Gulbenet Sølvmåge. Foto: David Manstrup

Dagens trækfugle: ederfugl 1, fløjlsand 2, sortand 223 S/56 N, krikand 12, rødstrubet lom 1 N, skarv 10, strandskade 116, stor præstekrave 35, storspove 4, lille kobbersneppe 7, stenvender 19, islandsk ryle 67, sandløber 23, alm. ryle 13, ryle sp. 8, spurvehøg 4 landsvale 31, skovpiber 16 grønsisken 1.

I morgen ser rimelig optimal ud hvor sydøstenvind, overskyet vejr og truende regn fra sydvest kunne give en del fugle.

Folk: Svend Aage, Henrik Brandt, Emilia, Oliver, David, Luke og Michael.


 A fairly quiet morning with a couple birds each net round until 9, including a few migrants.

20200819 195519

Pied Flycatcher. Photo: Luke Nelson

There were lots of starlings about the lighthouse, and at one point they were resting in the trees in the station gardens before flying off as I headed to the nets. I was hoping maybe a stray individual might be intercepted by the nets, but no luck. A real spectacle to see and hear.

At 10 Jonas took over the ringing for a tour, and even though it was quite managed to get four birds to show the visitors. I took the opportunity of an early finish, and a cooler day, to go for a run along the beach, where I saw the old bunkers which have been transformed into Mules. They are really striking along the beach, and their rusty colour reminds me of the tail of a Redstart.

20200819 195652

Muldyrbunker on the beach. Photo: Luke Nelson

Species Ringed Recaptures
Dunnock (Jernspurv) 0 1
Robin (Rødhals) 0 1
Reed Warbler (Rørsanger) 1 0
Common Whitethroat (Tornsanger) 2 0
Garden Warbler (Havesanger) 2 0
Willow Warbler (Løvsanger) 2 0
Pied Flycatcher (Broget Fluesnapper) 1 0
Bullfinch (Dompap) 4 0
Total 12 2

 

Vestenvinden er tilbage

tirsdag 18. august 2020
Farvel til Ole og Merit
af Michael Brunhøj Hansen, Luke Nelson

Vejr: først ret skyet og smådryp af og til, senere nogen sol. Vind fra omkring vest og sydvest; noget køligere, men stadigvæk varmt med temp. op til 23 grader. God sigt.

Så kom der et lille vejrskifte hvor vinden drejede mere om i vest og sydvest samt med indslag af enkelte lette byger og overvejende skyet vejr. Som nævnt i går kunne det godt give en god sjat fugle, og sådan blev det også.

Strandskaderne kom i et pænere antal med 424. Derudover kom der en del stenvendere (92). De islandske ryle (207) består næsten udenlukkende af ungfugle nu. En flok storspover på 8 kom forbi, og det lykkedes at fange deres opmærksomhed så der kunne tages fine billeder af dem.

IMG 20200818 WA0000
Én af dagens storspover der trak tæt over os. Foto: Merit Lenk

En ung sortterne var forbi og blev vel dagens trækfugl. Krikandetallet var ligeledes flot med præcist 100 fugle. Svaletrækket var dog ret småt, men det var forventeligt i vestenvinden. Skovpiberne rører mere på sig med 18 individer. Mange stære raster i området for tiden, og i dag kom en flok på op til 700 ud til os. Ikke en eneste rovfugl blev det til.

IMG 20200818 WA0003
Nogle af stærene rastede i masten ved militærskuret; mon ikke der dukker en rosenstær op på et tidspunkt? Foto: Merit Lenk

Dagens træktal: fløjlsand 2, pibeand 1, krikand 100, mursejler 9, skarv 20, strandskade 424, hjejle 2, stor præstekrave 40, småspove 1, storspove 9, lille kobbersneppe 3, stenvender 92, islandsk ryle 207, sandløber 28, alm. ryle 31, dobbeltbekkasin 16, mudderklire 2, svaleklire 3, rødben 53, tinksmed 1, vader sp., lille 1, sortterne 1, bysvale 2, landsvale 51, skovpiber 18, gul vipstjert 2. Vadere i alt: 925.

Merit og Ole forlod stationen omkring middag. Merit fik en hård (eller i sine egne øjne en blød) start med nordvestenvind og meget få fugle på sin første dag d. 9. juli, og på nogle af de efterfølgende dage kunne der være under 15 fugle på en morgenobs. Der kom dog flere gode dage efterfølgende, så hun har alligevel fået lært meget og er blevet rimelig skarp til de fleste vadefugle og deres forskellige dragter samt at tælle dem og hvad der nu ellers er trukket forbi; desuden har hun været glad for at tælle sortænder -- skønt de ikke rigtigt trækker endnu -- samt suler, og en vis interesse for måger samt aflæsning af deres ringe ser også ud til at være smittet af på hende (hvilket undertegnede nok er en smule skyld i). Vi glæder os til at hun kommer igen senere! Ole har tillige været en stor hjælp med ditten og datten; han har fået aflæst en masse måger og nogle terner i felten da han typisk har forladt os under morgenobsen.

Det bliver svag vind fra vest og sydvest igen i morgen, så der kommer formodentligt en fin mængde strandskader blandt andet. 

Folk: Ole, Emilia, Oliver, Luke, Merit og Michael.


 There was a fair number of migrants caught today, perhaps due to the change in wind direction overnight.

I caught a nestling Linnet today that must have left the nest early, as it was still growing a lot of feathers, like the Icterine Warbler yesterday. Linnet and Icterine Warbler both make cup nests, and the chicks will often leave the nest early as a defence strategy if disturbed by a predator, to increase the chances some will survive. The adults will then continue to feed the chicks until they can fend for themselves. Perhaps this explains these two young birds ending up in the nets. In both cases I returned them to the area near the nets they were caught in, so their parents could easily find them again.

20200818 172922

Nestling Linnet with down feathers on it’s head. Photo: Luke Nelson

Merit joined for a final net round before she left this morning, and the first bird in the net was a Wryneck! We also caught a Coal Tit which Merit said she wanted to see last night, so a successful net round.  

20200818 174732

Wryneck. Photo: Luke Nelson

IMG 4728

Ringing the Wryneck. Photo: Merit Lenk

20200818 185229

Coal Tit. Photo: Merit Lenk

In the Lighthouse garden by one of the nets there is a damson tree with some over-ripe fruit which has been attracting a lot of Red Admiral butterflies to it. Each time I pass a small cloud of butterflies goes up. These butterflies are migrating too, heading south to the Mediterranean where they will lay their eggs.

20200818 175903

Red Admiral (Vanessa atalanta) feeding on Damsons. Photo: Luke Nelson

Species Ringed
Wryneck (Vendehals) 1
Dunnock (Jernspurv) 1
Reed Warbler (Rørsanger) 1
Icterine Warbler (Gulbug) 1
Common Whitethroat (Tornsanger) 1
Garden Warbler (Havesanger) 6
Blackcap (Munk) 1
Willow Warbler (Løvsanger) 4
Pied Flycatcher (Broget Fluesnapper) 2
Coal Tit (Sortmejse) 1
Linnet (Tornirisk) 1
Total 20

 

Godt trækvejr

mandag 17. august 2020
Merits sidste dag
af Michael Brunhøj Hansen, Luke Nelson

Vejr: det meste af dagen ret skyet, men fortsat varmt. Vind jævn og fra omkring øst eller sydøst. God sigt.

Det blev en rimelig god trækdag med mange fugle. Det skyldes nok det overvejende skyede vejr som har fået fuglene tættere på jordoverfladen.

Der kom godt med store præstekraver, islandske ryler og stenvendere. Kun 134 strandskader blev det til. I løbet af morgenen kom der mange landsvaler til, og på én af halvtimerne havde vi over 400. Totalen blev 1077.

IMG 20200817 WA0004
Én af dagens mange landsvaler, her en 1K. Foto: Merit Lenk

Der stod mange måger på stranden, og muligvis også en middelhavssølvmåge blandt dem, en 3K, men de er svære at have med at gøre. Ole gik nok engang på stranden for at aflæse mågeringe.

Et rådyr gik rundt på stranden, og 6 stenpikkere rastede på bunkerne.

IMG 20200817 WA0000
Stenpikker. Foto: Merit Lenk

Dagens tal: fløjlsand 1, toppet skallesluger 1, gravand 7, krikand 9, mursejler 12, fiskehejre 4, skarv 18. strandskade 134, hjejle 10, stor præstekrave 236, storspove 1, lille kobbersneppe 7, stenvender 68, islandsk ryle 351, sandløber 45, alm. ryle 67, ryle sp. 8, dobbeltbekkasin 4, hvidklire 1, rødben 35, vader sp., lille 4, tårnfalk 1, landsvale 1077, digesvale 2, skovpiber 11, gul vipstjert 1, grønsisken 6. Vadere i alt: 971.

Lidt over middag var Merit og jeg en tur i fyret ifm. at hun snarligt forlader os. Pga. coronahalløj er det begrænset hvor mange besøgende der må være i tårnet, men heldigvis var der ikke mange, så vi kunne gå op med det samme. Som det for det meste forholder sig, så var der en god udsigt deroppe fra. Lidt trækfugle blev det også til, fx rørhøg og 14 strandskader.

20200817 132326
(Indtil nu) hemmelig spionage af fuglestationen fra fyrets øverste etage. Vi undrede os over hvorfor lågen til haven var åben og antog at det muligvis var fordi Luke var omme og hænge nyvaskede poser op. Vi ventede længe på at han skulle komme ud så vi kunne vinke til ham, men han kom aldrig. Det viste sig at han bare havde glemt at lukke lågen tidligere. Foto: Michael Brunhøj Hansen

Herudover blev der spillet nogle sidste kortspil, og udstillingen inde ved siden af skulle også lige besøges. Her var der mange interessante ting og sager at undersøge; især det skrevne var i mange henseender lærerigt og ret underholdende.

Merits sidste nadver bliver pasta med svampesovs og hvidløgsflûte.

Vinden går efterhånden i vest og sydvest i løbet af natten sådan at vi står op til noget lidt andet vejr end hvad vi har været vant til. Det kunne godt give mange fugle.

IMG 20200817 WA0007Skovpiberne begynder efterhånden på deres træk. Foto: Merit Lenk


 

It was a slow ringing day again today, with the majority of the catch Garden Warbler.

The highlight was catching a juvenile Stonechat in the station garden, a first for me and a bird I was hoping to catch whilst I was here. It’s very cute with its big black eyes and large head. When I finished extracting the Stonechat from the net, I looked up and saw a Sparrowhawk escape from a net further down. That’s the third time that’s happened whilst I’ve been here, annoyingly!

20200817 182449

Juvenile Stonechat. Photo: Luke Nelson

In the lighthouse garden I caught a very young Icterine Warbler that must have just left the nest. It’s wing, tail and some body feathers were still growing and it had a prominent yellow gape. This explains why there’s been an adult scolding me every time I walk around the nets the past few days. It’s a bit later than I would have thought these warblers would be raising chicks, so interesting to record.

20200817 182421

Juvenile Icterine Warbler. Photo: Luke Nelson

I mentioned a while back about a Hare that I would regularly see in the lighthouse garden on net rounds. It got quite tame and wouldn’t run away when I would pass by as I was doing so regularly. I think it’s now eaten all the good grass there and moved to the station garden as now I see a hare on my net rounds there!

20200817 182535Hare in the station garden. Photo: Luke Nelson

Tomorrow Ole and Merit are leaving, sadly, and this afternoon Ole kindly drove Oliver, Emilia and I to the supermarket in Oksbol to stock up on food for the week ahead. I also washed the bird bags as today looks like the last day of the heatwave we’ve been having, so they’ve been able to dry quickly.

Species Ringed  Recaptures
 Stonechat (Sortstrubet Bynkefugl)
 Icterine Warbler (Gulbug)
 Blackcap (Munk)
 Garden Warbler (Havesanger)
 Chiffchaff (Gransanger)
 Willow Warbler (Løvsanger)
 Great Tit (Musvit)
 Tree Sparrow (Skovspurv)
 Bullfinch (Dompap)
 Total 10 

 

Travl weekend går mod enden

søndag 16. august 2020
af Michael Brunhøj Hansen, Luke Nelson

Vejr: det meget varme og solrige vejr vil endnu ikke slippe sit tag: fortsat svag til jævn vind fra omkring øst. God sigt.

Det blev en noget bedre morgenobs da vinden var mere østlig, samt at det var mere klart. Merit står fortsat med os andre.

Selvom det var noget bedre end i går, kom der alligevel relativt få fugle. Kun 32 (!) strandskader trak forbi hvilket er ufatteligt få her midt i august, og så i østenvind.

To interessante arter blev det dog til: 2 rovterner (adulte); der har været mange af dem i år; herudover en storkjove der fik skræmt de fleste måger op.

IMG 20200816 WA0007
Det vrimler med rovterner i år. Foto: Merit Lenk

IMG 20200816 WA0005
Storkjove kom også forbi hukket, og kursisterne fik den at se. Foto: Merit Lenk

A propos måger, så gik Merit på stranden under morgenobsen da der stod en interessant måge med en lysegrøn ring; denne type ring stammer muligvis fra Storbritannien. Da hun kom derned, var den dog forsvundet igen, men hun forsøgte ihærdigt at få aflæst de øvrige beringede måger. Imidlertid stod de lige lidt for langt ude, hvorfor hun kom lidt for tæt på vandet, og inden længe havde hun fået våde sko og fusser.

20200816 081131
Merit (med de hybenrosentornede fingre) på jagt efter ringmærkede måger i det varme vand. Foto: Michael Brunhøj Hansen

Det lykkedes desværre ikke for hende at få aflæst nogen måger fuldkomment. Jeg tilsluttede mig hende efter morgenobsen, og her lykkedes det i det mindste at få aflæst 4 sølvmåger.

IMG 20200816 WA0008
Der er mange smukke 1K hættemåger for tiden. Foto: Merit Lenk

IMG 20200816 WA0004
Nogle af dagens sandløbere der lige skal tanke lidt op. Foto: Merit Lenk

Træktællekurset blev i dag afsluttet. Det var et kursus for folk der i fremtiden kunne have et ønske om at tælle træk for en fuglestation. Kurset havde syv kursister (inkl. Merit) som har overnattet på stationen eller sovet i telt i haven. Arrangementet har haft flere foredrag om bl.a. trækket ved Blåvand og hvordan man tager noter, identificerer trækkende fugle på fx stor afstand og blandede flokke samt tællinger af fugle, fx i store flokke. Herudover har kursisterne fået et indblik i at være observatør samt fået vist hvordan man indtaster i DOFbasen, og hvordan blogskrivning kan gøres. Foredragene har været med John Frikke, Ole Friis Larsen, Mark Desholm, mig selv og sidst, men ikke mindst Hans Meltofte.

Efter at de fleste kursister var taget hjem (Merit og Ole, én af kursisterne, bliver dog), slappede vi alle lidt af. Sidst på eftermiddagen gik vi en tur i mosen for at finde hedehøgen der har huseret området i nogle dage; desuden har været traner og en mulig rastende ung lærke- eller aftenfalk. Det var meget varmt, og vi fandt desværre ingen af delene. Det blev dog til nogle rørhøge, tårnfalke samt en musvåge. Der var også nogle sommerfugle, bl.a. tidselsommerfugle.

Dagens træktal: grågås 5, fløjlsand 1, gravand 3, krikand 4, mursejler 1, fiskehejre 2, skarv 58, strandskade 32, strandhjejle 1, hjejle 2, lille kobbersneppe 1, stenvender 4, islandsk ryle 164, sandløber 55, almindelig ryle 10, dobbeltbekkasin 9, mudderklire 1, svaleklire 3, vader sp., lille 8, storkjove 1, rovterne 2, bysvale 1, landsvale 185, digesvale 1, stenpikker 1, skovpiber 5, gul vipstjert 1.

I morgen bliver det igen sydøstenvind og nok varmt.

Folk: kursisterne, 2x Ole, John, Hans Meltofte, Emilia, Oliver, Luke, Merit og Michael.


Today was a Garden Warbler day, making up half the birds ringed, and overtaking Willow Warbler as the most common migrant.

I open the nets each day so they’re open for half an hour before sunrise, and it’s peaceful being out in the quiet of the morning twilight, hearing the waves on the beach and the Robins ticking as they wake up. This morning the sky was particularly beautiful and an atmospheric backdrop to the lighthouse.

20200816 052245 

Lighthouse in the pre-dawn twilight. Photo: Luke Nelson

I showed the course participants what I do here, taking some of them round the nets and explaining what I was doing whilst ringing a bird. People are often excited to see a bird up close, particularly when it’s a hard to see bird like Garden Warbler. It’s a nice reminder to me of how privileged I am to get up close to birds and why I get up at ridiculous o’clock each day.

FB IMG 1597597227865

Explaining fat scores to the course participants. Photo: Ole Friis Larssen

Species Ringed Recaptures
Common Redstart (Rødstjert) 1 0
Lesser Whitethroat (Gærdesanger) 1 1
Garden Warbler (Havesanger) 8 0
Willow Warbler (Løvsanger) 2 0
Chaffinch (Bogfinke) 1 0
Bullfinch (Dompap) 3 0
Total 16 1

 

 

Træktællekursus i fuld sving

lørdag 15. august 2020
Temmelig stille trækdag
af Michael Brunhøj Hansen, Luke Nelson

Vejr: først lidt diset og ret skyet samt køligt. Senere opklaring og solrigt samt varmt. Jævn vind fra omkring nord og nordnordøst. Moderat sigt.

Som nævnt var det en ret diset og skyet morgen med lidt køligere vejr end hvad vi efterhånden har været vant til. Vinden fra omkring nord, og det betyder få trækfugle. Det var ærgerligt efter som deltagerne til trækkurset ikke fik mange fugle at se. Deltagerne gik på stranden mens vi andre blev på det sædvanlige sted ved skuret. Merit var dog med os (Emilia, Oliver og mig, senere Henrik Böhmer) da hun jo er ved at være temmelig erfaren allerede.

Fugletrækket var således meget småt; kun 43 strandskader blev det bl.a. til. Dagens mest interessante obs. var 2 nordentrækkende 1K dværgmåger.

IMG 20200815 WA0001
Et lille dværgfoto af de to trækkende dværgmåger som en kort overgang rastede i revet; bemærk den kraftige sorte forkant i vingen som danner et W. Foto: Merit Lenk

Herefter er dagen gået med kurset hvor der har været flere foredrag med bl.a. Hans Meltofte, Mark Desholm og mig selv. Vi var ligeledes på stranden for at tælle måger som også var en del af kurset.

Til aften har vi fået burgere med pomfritter.

Folk: kursusdeltagerne, Henrik Böhmer, Mark + søn, Ole, John, Hans, Emilia, Oliver, Luke, Merit og Michael.


A slower day today than yesterday with more Willow & Garden Warblers, a Pied Flycatcher and a Redstart. 

On the first net round in the light house garden I saw a Sparrowhawk come over the brow of the hill with a prey item in its talons heading straight for a net at speed. Excitement turned to annoyance as I heard a rip and the Sparrowhawk went straight through it, barely flinching.

20200815 203909

A Sparrowhawk shaped hole in the net. Photo: Luke Nelson

There was a Wheatear outside the ringing lab in the station garden at one point, which calmly walked out of the garden under the gate, and didn't go in the nets, sadly. 

This afternoon whilst the course was taking place, Oliver, Emilia and I went to go see the Montagu's Harrier (Hedehøg) that's been around for a few days, and later visit the exhibition that's 10m from the station but we didn't realise! 

 

Species Ringed Recaptures
Robin (Rødhals) 0 1
Common Redstart (Rødstjert) 1 0
Song Thrush (Sangdrossel) 0 1
Garden Warbler (Havesanger) 4 0
Willow Warbler (Løvsanger) 8 0
Pied Flycatcher (Broget Fluesnapper) 1 0
Total 14 2

 

God ringmærkningsdag

fredag 14. august 2020
Trækfuglekursus startet
af Michael Brunhøj Hansen, Luke Nelson

Vejr: fortsat klart, tørt og varmt med svag østenvind. Sigt god (dog varmedis fra morgenstunden).

Der var godt med folk på morgenobsen hvor hele syv/otte personer deltog, bl.a. én kursusdeltagerne til weekendens trækfuglekursus, Helle.

Vadefugletrækket er fortsat i gang, og stadig flere ungfugle kommer igennem. Umiddelbart ligner dagen meget i går med fugle med jævne mellemrum. Strandskaderne er stadig relativt fåtallige (131). Dagens fugle blev helt klart 3 sortklirer; det er første gang dette efterår at vi har dem og formentligt også sidste.

Landsvalerne glider ligeledes forbi. Enkelte gule vipstjerter blev det også til.

IMG 20200814 WA0003
Ung landsvale der gerne vil mod syd. Foto: Merit Lenk

Af rovfugle blev det til et par spurvehøge og rørhøge. Fiskeørnen lader vente på sig!

IMG 20200814 WA0000
Spurvehøg på træk. Foto: Merit Lenk

Ole tilbragte det meste af tiden på stranden; her blev det bl.a. til en kaspisk måge samt en aflæsning af en splitternering.

Dagens træktal: ederfugl 3, fløjlsand 1, toppet lappedykker 2, gravand 3, krikand 8, mursejler 2, fiskehejre 2, skarv 142, strandskade 131, hjejle 1, storspove 1, lille kobbersneppe 8, stenvender 4, islandsk ryle 57, sandløber 13, alm. ryle 28, dobbeltbekkasin 12, mudderklire 1, sortklire 3, rødben 29, tinksmed 1, lille vader sp. 2, rørhøg 3, spurvehøg 3, stor flagspætte 1, tårmfalk 1, bysvale 1, landsvale 235, skovpiber 3, gul vipstjert 2, lille korsnæb 1.

Andreas tog i dag hjem efter at have været her i ca. tre uger; han skal have tak for hjælpen med morgenobs og madlavning, rengøring m.v. David tog ligeledes hjem, men vender tilbage i næste uge.

Til eftermiddag ankommer resten af kursusdeltagerne, så der bliver fuldt hus de næste dage med en masse aktiviteter.

Det bliver svag nordøstenvind i morgen, så vaderne vil nok trække højt.

Folk: Ole, Helle, Emilia, Oliver, David, Andreas, Luke, Merit, Michael.

IMG 20200814 WA0001
En fin stenpikker rastede en overgang på stranden. Foto: Merit Lenk


 

A much busier day today filled with migrants! I was non-stop taking birds out of the nets and ringing until 10:00. In the first net round I got 14 birds, more than every other day this week, so knew today was going to be a good day.

The bulk of the catch were Willow Warblers, including one individual which had a Norwegian ring! Will be exciting to hear when and where it was ringed. It was one of several adults caught today (born last year or before). One of the features used to age Willow Warblers is colour, with the young birds generally being very yellow all over, whereas the adults have a white belly. There is overlap though, and I use this along with other criteria to give an age, gathering evidence for which age it is.

20200811 175934

Adult Willow Warbler (2k+). Photo: Luke Nelson

20200811 175957

Young Willow Warbler (1k). Photo: Luke Nelson

I caught my first Reed Warbler of the season today which was nice to see, an uncommon migrant here as it’s not the most suitable habitat. Also good numbers of Pied Flycatchers, and I’ve enjoyed getting my eye in on ageing and sexing these.

Species Ringed Recaptures
Reed Warbler (Rørsanger) 1 0
Common Whitethroat (Tornsanger) 1 0
Garden Warbler (Havesanger) 4 0
Blackcap (Munk) 1 0
Chiffchaff (Gransanger) 1 0
Willow Warbler (Løvsanger) 22 1
Pied Flycatcher (Broget Fluesnapper) 12 2
Blue Tit (Blåmejse) 1 1
Great Tit (Musvit) 2 0
Bullfinch (Dompap) 2 1
Yellowhammer (Gulspurv) 1 1
Total: 48 6

 

Varm dag uden det helt store

torsdag 13. august 2020
af Michael Brunhøj Hansen, Luke Nelson

Vejr: tørt og solrigt med svag vind fra omkring øst, senere syd. Temp. op til 26 grader. God sigt.

Det blev en tilforladelig morgen med færre fugle end i går, men dog kom der fugle det meste af tiden. Fordelingen af fuglene mindede meget om i går, så der er ikke så meget interessant at skrive om. Fortsat er der relativt få strandskader; vi har ikke haft en eneste flok dette efterår med over 100 (faktisk ikke engang flokke på over 50!).

Vi har holdt lidt øje med himlen dagen igennem, men der er ikke trukket mange rovfugle, kun enkelte tårnfalke og spurvehøge. Ellers er der ikke lavet eller sket meget.

Andreas var i mosen om eftermiddagen og havde hedehøg igen. Her til aften var der også vendehals og sivsanger i mosen da David, Emilia og Oliver gik en tur.

I morgen står den fortsat på svag østenvind, men der kommer nok ikke så mange fugle; vi trænger efterhånden til et lille vejrskifte. Det er ligeledes i morgen at træktællekurset begynder.

Dagens tal: canadagås 3, gravand 2, spidsand 13, krikand 16, mursejler 1, rødstrubet lom 1, skarv 232, strandskade 227, strandhjejle 4, hjejle 11, stor præstekrave 119. lille kobbersneppe 6, stenvender 3, islandsk ryle 99, sandløber 31, alm. ryle 30, dobbeltbekkasin 2, mudderklire 2, hvidklire 4, rødben 67, tinksmed 1, vader sp., lille 5, rørhøg 1, landsvale 183, stenpikker 1, skovpiber 1, gul vipstjert 4.

Folk: Emilia, Oliver, Ole, David, Andreas, Luke, Merit, Michael


 

A slow ringing day today with 9 birds of 4 species, no birds caught after 08:30. Migrant wise one new Pied Flycatcher and a recapture of a bird ringed 4 days ago, that has gone from 10.1g to 13.9g! Fuelling up for its onward journey.  

I caught two pairs of juvenile Bullfinches, one pair each in the station garden and the lighthouse garden. Bullfinches are known to be very monogamous, and the breeding pairs usually stick together throughout the year. As juveniles, Bullfinches can’t be sexed by plumage. However, in both pairs today one bird had a larger wing length than the other, perhaps suggesting a male and female as males generally have larger wings. I can’t say for definite though as there is overlap in wing length. It made me think at what age do the breeding pairs pair up, and could these pairs go on to be breeding pairs, or possibly they are just siblings from the same brood.

20200813 200741

Juvenile Bullfinch. Photo: Luke Nelson

Species Ringed Recaptures
Robin (Rødhals) 0 2
Blackcap (Munk) 1 0
Pied Flycatcher (Broget Fluesnapper) 1 1
Bullfinch (Dompap) 4 0
Total 6 3

 

Vendehals ringmærket

onsdag 12. august 2020
God trækdag med flere ungfugle
af Michael Brunhøj Hansen, Luke Nelson

Vejr: klart med masser af sol; vind omkring 6-7 m/s fra sydøst med temp. op til 28 grader. God sigt.

En lille vinddrejning til sydøst samt et nøk op i vindhastigheden gav morgenobsen en del flere fugle end vi har haft de senere dage. Der kom god sjat store præstekraver (og endda en lille præstekrave) med 312. En del flere strandskader trak også (449), men der er stadig langt til de tusind.

Vinden satte også for alvor skub i landsvalerne med over 800 fugle. Blandt ænderne er der nu begyndt at dukke skeænder op.

Værd at bemærke er ligeledes at ungfuglene kommer i et større antal, og langt de fleste af dagens fx islandske ryler var umiddelbart unge. Det samme syntes at gælde for de almindelige ryler.

På vej tilbage fra morgenobsen blev jeg mødt af en duehøg der fløj mellem klitterne. Det er formentligt en lokal fugl der også er set tidligere.

Til aften har vi fået en god gang risotto à la Luke. Derefter stod den på skildpadder til dessert. Dagens tal:

Art Antal
grågås 1
ederfugl 9
toppet skallesluger 2 (N)
troldand 1
skeand 5
krikand 22
mursejler 10
fiskehejre 2
skarv 182
strandskade 449
strandhjejle 10
hjejle 52
lille præstekrave 1
stor præstekrave 312
småspove 1
storspove 8
lille kobbersneppe 8
stenvender 4
islandsk ryle 151
krumnæbbet ryle 1
sandløber 44
alm. ryle 123
dobbeltbekkasin 21
mudderklire 7
hvidklire 3
rødben 31
vader sp., lille 14
lomvie/alk 2
kaspisk måge 1
sortterne 1
rørhøg 6
spurvehøg 1
stor flagspætte 1
tårnfalk 1
bysvale 3
landsvale 846
digesvale 1
skovpiber 1
gul vipstjert 1
Vadere i alt 1061


IMG 20200812 WA0000
Spot en spætte! Foto: Merit Lenk (Finde den Specht (und den Text!))

20200812 184314 2

Risotto à la Luke. Foto: Luke Nelson

Morgendagens vejr bliver nærmest identisk med dagens ditto, så det betyder guld og grønne skove.


Another hot day today with a few migrants and not many local birds. The highlight came mid-morning when I turned a corner and saw a Wryneck in the net! Once I had extracted that I realised the other bird in the net was the first Spotted Flycatcher of the Autumn.

Wrynecks are really cool birds to see in the hand. Not only are they beautiful with lovely feather patterns, they also bend and twist their head around when disturbed. This is thought to be a defence mechanism, with the movements imitating a snake. There’s a good video showing and explaining this behaviour here: https://www.youtube.com/watch?v=ga59IPAJCUQ. Apparently they have bred in the garden at the station before.

20200812 195133

Wryneck. Photo: Luke Nelson

IMG 2478

Spotted Flycatcher. Photo: Merit Lenk

Species Ringed Recaptures
Wryneck (Vendehals) 1 0
Dunnock (Jernspurv) 0 1
Song Thrush (Sangdrossel) 1 0
Garden Warbler (Havesanger) 2 0
Willow Warbler (Løvsanger) 3 0
Spotted Flycatcher (Grå Fluesnapper) 1 0
Pied Flycatcher (Broget Fluesnapper) 1 1
Great Tit (Musvit) 0 1
Total 9 3

 


FORRIGE     1  |   2   |  3  |  4     NÆSTE