Her på Blåvand's blog bringes korte nyheder i dagbogsformat om livet og hændelser på fuglestationen.

Se indlæg fra år: 2020 (201)2019 (247)2018 (211)2017 (276)2016 (118)(se alle)

Nærmest stormende fra sydvest

torsdag 24. september 2020
... måske lidt for blæsende
af Michael Brunhøj Hansen

Vejr: mest skyet med enkelte byger, men også lidt sol ind i mellem. Meget blæsende, først fra syd, senere mere fra sydvest, med middelvind op til hård kuling, 19,5 m/s som maks, (ellers for det omkring 17-18 m/s) samt vindstød op til stormende kuling, 23,4 m/s som maks. Ret lunt med temp. omkring 16 grader. Rimelig til god sigt.

Det suste godt i skørterne på vej mod Sabinebunkeren som man havde god medvind på vej ud til. Sandet føg overalt derinde, så vi er sandt sagt blevet sandet godt til. Nogle havde store forventninger, andre mente at det ville blive en storm i et glas vand. Mine trofaste følgesvende var David, Rose og Daniel. Middelvindhastigheden steg en anelse efter at vi var ankommet og lå som nævnt herefter omkring de 17-18 m/s det meste af tiden. Man kunne fint læne sig imod vinden uden at få overbalance.

Dog kom der ikke mange fugle. Dels har vinden nok været for kraftig så fuglene har lagt sig, dels har den nok været for sydlig til at kunne få presset noget mod land. De fugle der dog kom, kom for det meste temmelig nært kysten og kunne ses fremragende.

I begyndelsen blev det til nogle suler og sortænder. Sulerne kom tæt på land, men dog ikke over stranden. Langsomt tog det dog af med dem, og der kom efterhånden ikke mange sortænder.

Det blev til nogle vadere, fx strandhjejler, strandskader, små kobbersnepper, almindelige ryler, islandske ryler og sandløbere.

2 1K rider kom der også, og selv de kunne knapt nok ride stormen af. Dagens fugle blev dog til et par adulte bjergandrikker der kom ret tæt på land.

DSC 4461
1K ride tæt på land der flere gang blev presset bagud af vinden. Foto: Daniel Bloche

I de sidste minutter kom der en flok lysbugede knortegæs der ligeledes havde store problemer. De trak lavt over stranden og blev presset lige imod Sabinebunkeren. Efterhånden tog de dog højde og røg over bunkeren og forsvandt ind over land.

Morgenobsen varede 5 timer, og herefter tog vi hjem og hvilede os. Om eftermiddagen kørte David og jeg til Vejers Strand da det er et lidt bedre sted til stormfugle, og vinden var også blevet lidt svagere. Her mødte vi bl.a. Torben Sørensen og Eske Morthensen; de havde ikke set noget interessant, ikke engang en kjove, og i den time vi var der, blev det heller ikke til meget pånær lidt ænder og lommer. Da det begyndte at regne, tog vi hjemad.

Desværre kunne stormfuglene ikke leve op til deres navn i dag, så det altså en storm i et glas vand alligevel; kun stormmågen kunne leve op til dette.

Vi har fået svar på en ringmærket fjordterne som blev aflæst af Ole Friis i august måned. Den er ringmærket i Storbritannien.

Luke har dovnet den hele dagen. Daniel har bagt en kage.

I morgen kunne måske blive interessant hvor vinden skal være sydøstlig og med lidt regn; hvis ikke regnen bliver for generende, kunne der godt komme et pænt antal andefugle.

Kjove på træk

onsdag 23. september 2020
af Michael Brunhøj Hansen, Luke Nelson

Vejr: mest skyet med enkelte byger; jævn til frisk vind fra omkring syd og sydsydvest. Temp. op til 19 grader. Rimelig sigt.

Efter nogle dage med nærmest ingen vind var der i dag atter lidt blæst på programmet, dog uden at være for kraftig. Det var ret skyet, og vi oplevede, for første gang i næsten to uger, lidt regn. Nogle byger der drev mod nordøst forbi os over havet, gjorde til tider sigten lidt ringere.

20200923 072632
Fin solopgang i baglandet før det efterhånden skyede til. Foto: Michael Brunhøj Hansen

Der var fint gang i engpiberne på vej ud til hukket, og det varede da også godt ved i knapt en time før det efterhånden ebbede noget ud i dem. En fin mængde grønsiskener slog ligeledes vejen forbi os. Ellers kom der lidt bogfinker, tornirisker, stillitser, bjergvipstjerter m.m.

Over det åbne hav var der mere stille; kun 16 rødlommer kom der samt de sædvanlige ca. 1200-1300 sortænder; desuden var lidt suler der fouragerede, herunder en 1K som der kun har været et par stykker af i år. En kjove - de er jo efterhånden blevet sjældne herude - var vi heldige at se. Vi havde lidt besvær med at artsbestemme den hvorfor den blev til en ubestemt almindelig kjove/mellemkjove, men det var jo nok en almindelig. Det er to uger siden vi sidst vi havde en almindelig kjove, og der er indtil videre blevet registreret 27 almindelige kjover dette efterår for Blåvands Huk.

Kort efter at kjoven var trukket forbi, kom der en trækkende ung vandrefalk i samme spor. Af rovfugle trak der, udover denne, også et par spurvehøge samt en tårnfalk.

Dagens træktal: sortand 1215, pibeand 26, spidsand 12, krikand 2, rødstrubet lom 16, fiskehejre 2, skarv 93, strandhjejle 8, lille kobbersneppe 1, islandsk ryle 1, sandløber 1, almindelig ryle 9, dobbeltbekkasin 5, mellemkjove/almindelig kjove 1, splitterne 8, spurvehøg 2, tårnfalk 1, vandrefalk 1, skovpiber 3, engpiber 535, bjergvipstjert 5, hvid vipstjert 3, bogfinke 18, tornirisk 22, stor/lille gråsisken 3, stillits 18, grønsisken 117, rørspurv 3.

David tog efter morgenobsen til Grønningen, og jeg tog med ham indtil byen hvor jeg på vej tilbage tog vejen forbi TDC-masterne. Der var ret stille, men der var da lidt mejser og fuglekoner. David havde også småfuglemæssigt en meget stille tur.

Vi skal have tysk pizza til aftensmad.

I morgen skal det blive temmelig blæsende først fra syd, senere efterhånden sydvest og vest. Det burde kunne give et par skråper og stormsvaler.

Folk: Susanne, Lars, Torben, Bent, David, Rose, Anders, Daniel, Luke, Michael.


 

Well that was a slow morning! Seven birds, with only three new. There aren’t many birds about, and due to it being breezy today the nets were quite visible.

20200923 174005

I think this summarises how the day went, not very busy. Photo: Luke Nelson

We did recapture a Goldcrest from two days ago, which I remember when catching it noticing it was very light with no fat. It’s gone from 4.5g to 5.2g today, and increase of 15% it’s body weight, and we could see it had accumulated fat on it’s body, so will continue it’s journey in the near future. That's similar to it being the weight of 50-øre coin at first, and now the weight of a 2kr coin, so tiny!

To add insult to injury of the slow day, there was a Sparrowhawk in the far net in the lighthouse garden which escaped just as I was running up to it and was a metre away. I’m losing count now how many times that happens. Grrr.

Susanne had baked us all some bread, which was a delicious surprise, and at least the slow day meant we could spend some hygge time having tea and bread with Susanne and Lars. They’re staying with us for the week at the station and exploring the local area, and are lovely company.

20200923 173918

Freshly baked bread from Susanne. Photo: Luke Nelson

Rose dropped her friend Anders off at Esbjerg this afternoon, and had a lot of fun doing a shop for us at Netto whilst she was there, grabbing all the bargains. Daniel is making us Flamkuchen for us tonight, and rumours are he’s baking tomorrow too. He’ll have the time, as strong winds are forecast in the morning, so we won’t be opening the nets unfortunately.

Daniel went for a walk on the beach at low tide and got this beautiful photo of a Sanderling! Photo: Daniel Bloche

unnamed 1

Species Ringed Recaptures
Dunnock (Jernspurv) 1 1
Robin (Rødhals) 0 2
Song Thrush (Sangdrossel) 1 0
Blackcap (Munk) 1 0
Goldcrest (Fuglekonge) 0 1
Total 3 4

 

Hvidbrynet løvsanger i nettet

tirsdag 22. september 2020
Tåge aflyste morgenobsen
af Michael Brunhøj Hansen, Luke Nelson

Vejr: først tåget, med ud på morgenen og formiddagen opklaring og en del sol. Svag vind fra omkring syd. Temp. op til 19 grader. Ringe til god sigt.

20200922 072128
Fyret kunne ikke ses fra stationen. Foto: Michael Brunhøj Hansen

Der lå en tæt tåge over området da vi stod op, og vi kunne ikke engang se fyret fra stationen. Dette betød at der ikke blev morgenobset eftersom fuglene ikke rigtigt trækker. David og besluttede os i stedet for at gå en tur i mosen da der måske havde været et fald af småfugle. Det var dog tavst som graven, og der var stort set ingen fugle at se andet end et par bjergvipstjerter og engpibere.

20200922 075758
Efterhånden kom der lidt opklaring i takt med at solen stod op. Ulvelokkemad i baggrunden. Foto: Michael Brunhøj Hansen

Vi gik op til Sabinebunkeren og ad stranden hjem. Her stod der en pæn flok måger, og vi kunne aflæse 3 ringmærkede sølvmåger. Flokkene blev tjekket grundigt igennem for bl.a. kaspiske måger, men der var tilsyneladende ikke en eneste. Der var dog to gulbenede sølvmåger, omkring 10 sildemåger og andre sager.

På vej hjem fik jeg en besked fra Luke om at han havde fanget en hvidbrynet løvsanger i Fyrhaven; der var vi jo næsten, så det var meget belejligt. Da den blev sluppet, satte den sig i et lille træ og blev siddende i et stykke tid. Jeg havde mit lytteudstyr med da jeg gerne ville optage dens kald, men den forblev rimelig stille. Først da jeg efterhånden opgav fordi jeg troede den var væk og slukkede optageren, fløj den og kaldte en enkelt gang.

Bagefter kunne fuglen fejres med noget kage på stationen som Svend Aage havde medbragt. Ham og Bent skulle nemlig ordne noget i ringmærkningsrummet; desuden har kommunen været forbi for at holde noget tilsyn med bygningen.

20200922 103434
Kage medbragt af Svend Aage. Foto: Michael Brunhøj Hansen

Nattens træk blev herefter lyttet igennem. Der er ikke meget nævneværdigt, men dog en grønbenet rørhøne og en vandrikse; ellers kun enkelte sangdrosler og rødhalse.

David havde talt om at tage på Nyeng, så det gjorde vi om eftermiddagen ifm. vandstandsstigningen. Herude mødte vi Rose og Anders som var taget på skovtur, men vi fik dem snart jaget til Skallingen med vores tilstedeværelse. Inden da skulleDavid lige vise Rose en "skestork" der snart viste sig i virkeligheden at være en leucistisk storspove; så det var lidt af en spøgefugl.

20200922 154549
Leucistisk storspove. Foto: Michael Brunhøj Hansen

Vi talte en del vadere, primært alm. ryler, hjejler og storsover, samt ænder, primært spidsænder (over 600), hvoraf flere trak mod syd til rast. Vi fik også selskab af Torben og Hanne, og vi havde en hyggelig stund. Der var også en enkelte dværgryle. Herudover var der et par havørne, flere strandskader, strandhjejler, hvidklirer, rødben osv.

Til aften står den på Mumbay Jumbo-kartofler.

Og i morgen står den på sønden- og sydvestvind.

Folk: Torben, Hanne, Bent, Svend Aage, David, Rose, Anders, Daniel, Luke, Michael.


 

There was really thick cloud this morning, we could barely see the lighthouse except for the light! This lifted as the morning went on, but made for an atmospheric start to the day. The fog caused water droplets to form on the nets, similar to spiders’ webs, which we have to shake out as we past to prevent any birds caught getting damp. It’s quite beautiful.

20200922 074654

Sun rising through the fog. Photo: Luke Nelson

20200922 075842

Water droplets in the net. Photo: Luke Nelson

Rose and her friend Anders, who is visiting, joined us for the ringing today. We didn’t catch many birds in the first net round, suggesting it wasn’t going to be a busy morning.

However it was a case of quality over quantity as mid-way through the morning we caught the first Yellow-browed Warbler of the season, a new bird for me! A really attractive bird, with the long eye-stripe and two wing bars it’s like a Chiffchaff with racing stripes. We let the others know we had caught it and a small crowd assembled to see it.

20200922 095647

Yellow-browed Warbler. Photo: Luke Nelson

Yellow-browed Warblers breed across Northern Asia, and over-winter in South East Asia. Interestingly more and more are recorded in Western Europe during the Autumn, more than can be explained by increased observer effort, and increasingly they are overwintering too. An individual ringed in Spain in the winter of 2018, was recaught the following winter, showing it was overwintering in the same place. It’s thought that a new migration route may be forming, and this is an active area of research utilising new tracking technologies, which hopefully Blåvand can get involved with in future.

We ended up with a lot of recaptures this morning, even more than new birds. It was good conditions for mist-netting today with the fog and cloud, and little wind, making the net less visible, resulting in a high catch of previously caught birds. Unfortunately, there weren’t many birds about as otherwise we would have caught more.

Thanks to Bent and Sven Aage who today have been sorting out the station ringing lab with some new furniture and a new area to hang bird bags up when we get a good catch, we look forward to giving it a test drive in the morning. And hope to have a big catch soon to put it to good use!

20200922 173514

New ringing lab set up. Photo: Luke Nelson

Species Ringed Recaptures
Wren (Gærdesmutte) 1 0
Dunnock (Jernspurv) 1 3
Robin (Rødhals) 3 4
Common Redstart (Rødstjert) 1 1
Song Thrush (Sangdrossel) 0 1
Garden Warbler (Havesanger) 0 1
Blackcap (Munk) 2 0
Yellow-browed Warbler (Hvidbrynet Løvsanger) 1 0
Goldcrest (Fuglekonge) 0 2
Coal Tit (Sortmejse) 1 0
Bullfinch (Dompap) 1 0
Total 11 12

Hvidbryn og lapper

mandag 21. september 2020
Flagspætteinvasionen fortsat i fuld sving
af Michael Brunhøj Hansen, Luke Nelson

Vejr: først overskyet og lidt diset, senere opklaring med lidt sol. Svag vind fra omkring sydøst der efterhånden gik om i sydvest. Temp. op til 18 grader. Rimelig til god sigt.

Det var en noget grå morgen vi stod op til, og der var lidt dis i det fjerne, men heldigvis ikke nok til at forstyrre. Vi var fire personer om obsen: David, Rose, Torben Sørensen og mig selv.

Lige efter ankomsten hørte vi et fint "spirrevip"-kald der mindede om hvidbrynet løvsanger. Lidt efter satte fugle sig kun få meter fra mig og kaldte højt; da den fløj op igen, stod det klart at det kun kunne være en hvidbrynet. Så var den morgen reddet.

Der trak ikke meget, kun få engpibere ind i mellem med diverse andre, fx bjergvipstjerter. Endnu engang blev vi beriget med ikke bare én, men to lapværlinger; det er 3 på 3 dage hvilket er ret flot; sidste efterår var der vist kun 2-3 over hele sæsonen.

Over havet trak der en overgang nogle lommer, men det døde også ret hurtigt. Lidt ænder, udover sortænder, trak, bl.a. 1 skeand.

Der var ikke mange rovfugle, men der kom nogle spurvehøge. Også et par havørne var forbi igen hvoraf den ene landede ude på én af revlerne, mens den anden holdt til inde på heden.

Det vrimler fortsat med store flagspætter, og de dag kom to forbi. Siden der bliver ringmærket nye flagspætter hele tiden, må det næsten også være nye fugle der kommer forbi ude på hukket frem for gengangere.

Dagens træktal: sortand 665, skeand 1, pibeand 3, spidsand 1, krikand 4, tyrkerdue 2, rødstrubet lom 40, skarv 5, strandhjejle 1, lille kobbersneppe 2, dobbeltbekkasin 1, spurvehøg 1, stor flagspætte 2, tårnfalk 1, sanglærke 3, landsvale 8, hvidbrynet løvsanger 1, fuglekonge 1, rødstjert 1, misteldrossel 4, sangdrossel 2, skovpiber 4, engpiber 101, skærpiber 1, bjergvipstjert 4, bogfinke 10, kvækerfinke 3, tornirisk 17, stor/lille gråsisken 10, lille korsnæb 6, stillits 2, grønsisken 30, lapværling 2, rørspurv 12.

Efter morgenobsen gik jeg igen en tur i mosen for at se om der var noget interessant, men der var ret stille desværre.

Jeg optog for en gangs skyld forrige nat, og der trak nogle drosler, fx 131 sangdrosler, 1 ringdrossel og enkelte vindrosler. Lidt rødhalse og 1 skovpiber var også forbi i nat.

Ella forlod stationen omkring middag og blev erstattet af en anden person, hendes ven Anders, som skal blive her en enkelt nat.

Bent var igen i dag på Nyeng inden han kom herud. Han havde ikke så meget, også mest drosler, heriblandt 3 ringdrosler. Han havde 1 trækkende spætmejse igen.

Folk: Lars, Susanne, Torben, Helle, Bent, David, Rose, Ella, Anders, Daniel, Luke, Michael.


 

This morning we woke up expecting fog as forecasted, but turned out just to be very overcast. We had a good ringing day with a fair number of birds, but far fewer than yesterday.

Many Robins again today, with another caught in the Heligoland trap. We also caught one individual which had a few white feathers around the eye, an example of leucism where some birds have areas where they lack the ability to produce colours in their feathers. I’ve read about it but not witnessed it before so was cool to see!

20200921 181935

Slightly leucistic Robin showing white feathers around the eye. Photo: Luke Nelson

For the third day in a row we’ve caught a Great Spotted Woodpecker, taking us to 6 this Autumn, which is the second highest total in an Autumn. There seems to be an irruption of these, so perhaps we will get more.  

The past few days we’ve been catching a few Wrens, a mixed blessing as whilst they are beautiful birds they have a habit of getting very tangled in the net and often spinning around, testing our patience! Rose has introduced us to the song Gærdesmutte by Dans & Lær (my new favourite band), which now also gets stuck in my head whenever we catch one. These Wrens will be birds passing through on migration from Norway & Sweden, heading south west to perhaps France & Spain to spend winter. In the UK Wrens are resident, so slightly mind-boggling to think these tiny birds migrate long distances elsewhere. I enjoy seeing familiar birds from back home in a new light here.

20200921 181959

Wren. Photo: Luke Nelson

We also caught a Reed Warbler today in the final net round, which was a surprise as they are an uncommon migrant here, as the habitat is not particularly suitable, and seems a bit late for them to be passing through.

20200921 182013

Reed Warbler. Photo: Luke Nelson

Species Ringed Recaptures
Great Spotted Woodpecker (Stor Flagspætte) 1 0
Wren (Gærdesmutte) 4 0
Dunnock (Jernspurv) 3 0
Robin (Rødhals) 17 1
Common Redstart (Rødstjert) 2 0
Song Thrush (Sangdrossel) 1 0
Reed Warbler (Rørsanger) 1 0
Garden Warbler (Havesanger) 1 0
Blackcap (Munk) 2 0
Chiffchaff (Gransanger) 5 0
Goldcrest (Fuglekonge) 6 0
Chaffinch (Bogfinke) 1 0
Total 44 1

 

100 fugle fanget på tåget morgen

søndag 20. september 2020
Ingen hits
af Michael Brunhøj Hansen, Luke Nelson

Vejr: først ret tåget, men ud på morgenen opklaring med en del sol. Svag vind fra omkring øst og nordøst. Lunt med temp. op til omkring 16°C. God sigt.

Vi stod op til noget tåget vejr, så morgenobsen blev udskudt en smule. Der var dog mange fugle rundt omkring i buskene, så der har tydeligvist været et fald. Det var altså lidt giftigt. Jeg gik en lille tur rundt i området for at se hvad der var på færde. Det var ikke det helt store, og det begyndte efterhånden at klare pænt op, så jeg begav mig op til obs.-posten hvor de andre også stod klar, og vi fik selskab af Torben og Hanne Sørensen.

20200920 071159
Fyr omringet af tåge. Foto: Michael Brunhøj Hansen

Der kom dog aldrig rigtig gang i trækket. Nogle engpibere trak som sædvanligt; igen havde vi et pænt antal korsnæb, herunder i hvert fald 1 stor. En sortstrubet lom blev det også til, en fåtallig trækgæst herude. Også 4 skovskader kom herud. Andreas forlod morgenobsen fordi det var meget giftigt og der med sikkerhed var et hit i mosen, så han drog ud. Han kom dog tomhændet tilbage, men kunne berette at der var mange gransangere osv. i buskene.

Træktal: sortand 110, toppet skallesluger 3, andefugle sp. 4, pibeand 19, rødstrubet lom 5, sortstrubet lom 1, sule 4, strandhjejle 8, sandløber 7, dobbeltbekkasin 3, spurvehøg 1, stor flagspætte 1 TF, tårnfalk 1, skovskade 4 TF, sortmejse 2, hedelærke 1, sanglærke 2, munk 1, fuglekonge 4, sangdrossel 1, skovpiber 5, engpiber 160, skærpiber 2, gul vipstjert 1, bjergvipstjert 3, bogfinke 2, kvækerfinke 4, stor/lille gråsisken 4, stor korsnæb 1, lille korsnæb 28, grønsisken 14, rørspurv 4.

Efter morgenobsen forlod Peter og Jørgen stationen; de skal have tak for at hjælpe til. Andreas var meget forhippet på at finde hits, så efter lige at have været hjemme engang tog han atter ud. Ikke længe efter kunne han melde om en trækkende havørn som vi desværre ikke fik at se. Lidt efter havde han en mulig lille fluesnapper i mosen. Jeg var selv på vej ud og kunne ligeså godt begive mig i den retning for at se hvad det var. Da jeg kom frem, havde han ombestemt sig, men kunne fremvise et fint billede af en broget fluesnapper; det var en broget fornøjelse. Herefter skiltes vi igen; han fik vist ikke fundet noget yderligere. Jeg gik rundt for at se om jeg kunne få optaget nogle kald; jeg fik et par stykker. Desuden var der en hugorm og en tudse.

20200920 131039
Tudsefyr. Foto: Michael Brunhøj Hansen

Rose og Ella var kørt nordpå for at finde bævere, og David er sørme tilbage på stationen igen.

De svage østlige vinde fortsætte i morgen, men vinden skulle dreje mere om i sydøst. Desuden er der endnu engang risiko for tåget først på dagen. Vi håber på noget spændende!

Folk: Torben, Hanne, Peter, Jørgen, David, Andreas, Rose, Ella, Daniel, Luke, Michael.


 

We woke up to a foggy morning, which potentially could have caused a lot of migrants to come to ground as they were migrating during the night, so we started the day with high hopes. As the morning obs was postponed until the fog cleared up, Jørgen, Peter & Michael were waiting outside the house, and claimed to have possibly heard a Bluethroat (Blåhals) and a Firecrest (Rødtoppet Fuglekonge) in the station garden. Daniel and I eagerly did a net round, but ended up with no birds! We headed up to the lighthouse garden, where we had a busy net round with twenty birds, mostly Robins.

Whilst I ringed the birds Daniel checked the station garden again, but still no birds. Strangely we didn’t catch any birds in the station garden until after 0900, whilst we were getting lots in the station garden, including another Great Spotted Woodpecker. The station garden then started catching quite well, and we continued with the nets open until 1420 when we stopped catching.

We were kept busy all morning, and ended up with 100 birds, 94 new and 6 recaptures, my highest catch here so far! Over half of the catch were Robins, so they must have had a fall during the night. Today I also successfully caught my first bird in the Heligoland trap here, a Robin.

Late in the morning a young White-tailed Eagle (Havørn) flew directly over us in the lighthouse garden, giving us exceptional views!

Species Ringed Recaptures
Great Spotted Woodpecker (Stor Flagspætte) 1 0
Wren (Gærdesmutte) 2 1
Dunnock (Jernspurv) 3 1
Robin (Rødhals) 56 2
Common Redstart (Rødstjert) 3 0
Blackbird (Solsort) 0 1
Song Thrush (Sangdrossel) 3 0
Garden Warbler (Havesanger) 2 0
Blackcap (Munk) 4 0
Chiffchaff (Gransanger) 11 0
Willow Warbler (Løvsanger) 4 0
Goldcrest (Fuglekonge) 3 0
Crested Tit (Topmejse) 0 1
Great Tit (Musvit) 1 0
Chaffinch (Bogfinke) 1 0
Total 94 6

 

Nærmest vindstille, men god trækdag

lørdag 19. september 2020
Nogle nye efterårsarter
af Michael Brunhøj Hansen

Vejr: halvskyet til ret klart og i begyndelsen så godt som vindstille, senere tiltog vinden en andelse fra øst. Lunere end i går med temp. mellem 13 og 17°C. God sigt.

På denne vindstille morgen var det lidt lunere end i går hvilket nok skyldtes at der var lidt flere skyer på himlen. Det er svært at vide med vindstille vejr, men det blev da til nogle gode overraskelser.

Ligesom det var tilfældet i går, trak der de sædvanlige pibere og finker, og omtrent samme antal. Til forskel kom der dog nogle flere korsnæb, heriblandt mindst 4 store korsnæb. Lidt senere hørtes et tjok-tjok-tjok fra buskene som kun kunne komme fra en ringdrossel; den blev dog aldrig set og forsvandt tilsyneladende i løbet af morgenen.

Hen mod obsen slutning, blev endnu en ny stemme hørt, nemlig en tør kort trillen som vi ikke har haft på morgenobs endnu; det måtte jo være en lapværling!

Over havet trak der lidt mere end i går, heriblandt også sortænder. Nogle pibeænder, ederfugle og fløjlsænder og en krikand blev det til; en skeand kom trækkende med en pibeand, og de er fåtallige herude. Af rødstrubede lommer kom der 35.

Gæssene trak mestendels inde over land, men de kunne ikke bestemmes med sikkerhed selvom det nu nok var kortnæbbede gæs mange af dem. Over vand kom 9 mørkbugede knortegæs.

For rovfuglenes vedkommende kom der heller ikke mange af dem. Fx 6 tårnfalke, 1 dværgfalk, 4 spurvehøge og 1 havørn. Et par musvåger rastede i området. Vi mangler at få set nogle blå kærhøge og røde glenter.

Også et par kragefuglearter kom herud. Det var både 2 husskader og 2 ravne.

20200919 082922red
De 2 husskader rastede kortvarigt på militærtårnet. Foto: Michael Brunhøj Hansen

Af andre diverse arter kan nævnes stor flagspætte, alk, misteldrossel og skærpibere; 8 gule vipstjerter i en flok kom trækkende, og det er vel lidt usædvanligt taget tidspunktet i betragtning; 3 bjergvipper kunne vi præstere med i dag.

Træktal: mørkbuget knortegås 9, gås sp. 360, ederfugl 4, fløjlsand 8, sortand 1230, toppet skallesluger 2, skeand 1, pibeand 31, krikand 1, rødstrubet lom 35, fiskehejre 2, sule 7, skarv 14, strandskade 5, strandhjejle 1, dobbeltbekkasin 6, lille vader sp. 1, alk 1, splitterne 1, spurvehøg 4, havørn 1, stor flagspætte 1, tårnfalk 6, dværgfalk 1, husskade 2, ravn 2, blåmejse 1, musvit 3, sanglærke 2, landsvale 81, misteldrossel 1, sangdrossel 3, vindrossel 1, ringdrossel 1, jernspurv 6, skovspurv 3, skovpiber 15, engpiber 360, skærpiber 4, gul vipstjert 10, bjergvipstjert 3, hvid vipstjert 9, bogfinke 8, grønirisk 3, tornirisk 28, stor/lille gråsisken 6, stor korsnæb 4, lille korsnæb 23, stor/lille korsnæb 5, stillits 19, grønsisken 19, lapværling 1, rørspurv 28.

Bent og John har været her, og sidstnævnte har fået sat billeder op på væggene rundt omkring.

Der er desuden ankommet et par nye mennesker på stationen som skal blive weekenden over; det drejer sig om Andreas og Roses søster. Peter og Jørgen har prøvet fyrbakken for at finde rovfugle, senere Nyeng. Andreas har været rundt i området for at finde hvidbrynet løvsanger; det lykkedes i den grad ikke.

Men det gør det måske i morgen hvor den svage vind fortsætter, dog med risiko for morgentåge.

Folk: Bent, John, Annette, Andreas, Peter, Jørgen, Rose, Ella, Daniel, Luke, Michael.


 

Andreas had been telling us robber stories last night about how this weekend last year, when him, Jørgen and Peter were also here, a Red-flanked Bluetail (Blåstjert) was caught at the station, as well as Firecrest (Rødtoppet Fuglekonge) and Red-breasted Flycatcher (Lille Fluesnapper), implying that we might have a good ringing day today. The day didn’t turn out to be as exciting as last year, but was fairly steady with the bulk of the catch Robins and Chiffchaff.

20200919 200715

Chiffchaff. Photo: Luke Nelson

Rose joined us with the ringing today, whilst her sister, Ella, who arrived late last night was sleeping. She enjoyed herself, seeing the birds being extracted from the nets (acknowledging our patience when extracting a particularly tangled wren) and observing how we age the birds. I showed her how to hold a Robin and release it, which she was very happy about. There was quite a good mix today for her to see, from a tiny Goldcrest to a loud Great Spotted Woodpecker.

Bent and John joined us for a net round later in the morning (John having brought some much appreciated cake, what a hero). John wanted to get some action shots of Daniel and I ringing and taking birds out of the net, for future information displays I believe. It felt like we had the paparazzi with us or we were on a photo shoot as John was getting every angle covered. I hope he got my good side.

We had some interesting entomological finds today. John found a Diving Beetle (Vandkalv) on his car, which we got a good view of before it flew away. These guys are voracious predators in ponds, and Bent was telling us he once saw a frog being eaten alive by 6 beetles! As we were closing Daniel and I found some copulating Carder Bees (Agerhumle) which is rare to see. The queen is larger, and the male is smaller with a yellow face. Both Daniel and I have a fondness for bumblebees so we were interested to see them.

20200919 190137

Diving Beetle (Vandkalv). Photo: Luke Nelson

20200919 200638

Carder Bees (Agerhulme). Photo: Luke Nelson

unnamed

Roe Deer (Rådyr) seen by Daniel this afternoon in the military area, as he failed to get photos of Stonechat. "It was a lovely, extraordinary close experience" says Daniel. Photo: Daniel Bloche

Species Ringed Recaptures
Great Spotted Woodpecker (Stor Flagspætte) 1 0
Wren (Gærdesmutte) 1 0
Dunnock (Jernspurv) 1 0
Robin (Rødhals) 12 2
Common Redstart (Rødstjert) 1 0
Song Thrush (Sangdrossel) 1 0
Garden Warbler (Havesanger) 1 0
Blackcap (Munk) 3 0
Chiffchaff (Gransanger) 5 0
Goldcrest (Fuglekonge) 2 0
Blue Tit (Blåmejse) 1 0
Total 29 2

 

Havørnebonanza

fredag 18. september 2020
Stenpikker ringmærket
af Michael Brunhøj Hansen, Luke Nelson

Vejr: klart og tørt med svag østvinden der senere gik om i en vestlig retning. Først halvkoldt med temp. fra 7 grader, senere op til 17 grader. God sigt.

Atter en kølig morgen blev det til, faktisk den køligste indtil videre. Peter og Jørgen Staarup stod klar på hukket til at hjælpe til da vi ankom, og de skal blive weekenden over.

Der gik ikke lang tid før der dukkede 1 havørn op, og denne blev efterfulgt af hele 4 individer, alle sammen yngre fugle. 1 fortsatte sin færd mod syd, mens de andre tog ophold på revlerne ud for hukket i nogle timer.

20200918 101208
Tre af de rastende havørne. Foto: Michael Brunhøj Hansen

Det var mere stille over havet; der trak dog fx i alt 81 rødlommer, men det var stort set det.

Vi havde en enkelt ny for efteråret, nemlig vindrossel der kom trækkende foran os. 2 misteldrosler kom også samt et par sangdrosler; så mangler vi kun ringdrossel som ligeledes gerne skulle ankomme inden så længe.

De store flagspøtter laver stadig trækforsøg herude; flere var forbi, men det er svært at sige hvor mange da nogle nok er gengangere; der var dog mindst 3, og i hvert fald 2 af dem var ungfugle.

Ellers kom der pibere, vipstjerter, finker, værlinger og andet godt; flest engpibere kom der med 367. I modsætningen de seneste par dage kom der nu landsvaler, mindst 80. Ca. 11 små korsnæb trak samt 8 bjergvipstjerter.

Morgenobsen blev lige forlænget med time selvom der ikke skete det helt store. Havørnene fløj lidt omkring, og 1 besluttede sig for endelig at trække væk. Efter morgenobsen ville jeg gå på Sydhukket for tælle og tjekke mågerne igennem da der stod en hel del. Dog da jeg ankom til parkeringspladsen, kom der én af havørnene og kredsede over stationen. Jeg ringede til Luke som nu endelig havde en chance for at se én tæt på; han var heldigvis på stationen, og det lykkedes ham at få den at se godt. Da jeg næsten var nået på Sydhukket, kom der yderligere 2 havørne der trak i omtrent samme retning. Der var dog den ulempe at dette havde fået skræmt alle mågerne op som nu fløj mod Nordhukket, så jeg opgav mit foretagende.

20200918 111754
Havørn på vej væk, vel en 2K. Foto: Michael Brunhøj Hansen

Dagens træktal: mørkbuget knortegås 2, grågås 41, fløjlsand 6, sortand 285, svømmeand sp. 1, spidsand 1, rødstrubet lom 81, fiskehejre 2, sule 1, skarv 82, strandskade 7, strandhjejle 1, hjejle 1, alm. ryle 1, dobbeltbekkasin 3, spurvehøg 1, havørn 5, stor flagspætte ~3 TF, tårnfalk 3, dværgfalk 2, musvit 1, hedelærke 1, sanglærke 4, landsvale 88, gransanger 2, fuglekonge 1, stær 24, rødhals 2, stenpikker 6, misteldrossel 2, sangdrossel 2, vindrossel 1, jernspurv 2, skovspurv 1 TF, skovpiber 11, engpiber 367, skærpiber 3, gul vipstjert 3, bjergvipstjert 8, hvid vipstjert 10, bogfinke 39, kvækerfinke 1, grønirisk 2, stor/lille gråsisken 11, lille korsnæb 11, stillits 10, grønsisken 24, gulspurv 4, rørspurv 30.

David smuttede til Middelfart til et DOFbasemøde. Sidst på eftermiddagen fik jeg uventet besøg af min mormor som bor i sommerhus i området i weekenden. Hun fik lige en kort rundvisning i haven.

I morgen skal vi have en gang nordøstenvind som gerne måtte give nogle lommer som i går.

Folk: Peter, Jørgen, David, Rose, Daniel, Luke, Michael.


It was another cold start this morning with some mist over the military area, and from the lighthouse I could also see the mist out over the sea. It soon cleared and it ended up being a lovely still, crisp. sunny yet cool morning, with a fair number of birds which kept us occupied throughout the morning.

20200918 064401

Morning mist out at sea. Photo: Luke Nelson

We caught 41 birds total today, same as yesterday, with 37 new and 4 recaptures of 20 species, so a nice variety! The highlight was catching a female Wheatear, a new bird for Daniel. It was nice to finally get one having seen many about in the military area and even in the garden before.

20200918 182742

Wheatear in the hand. Photo: Luke Nelson

20200918 182707

Song Thrush. Photo: Luke Nelson

20200918 182829

Great Tit. Photo: Luke Nelson

As Michael was returning from the morning observation he rang me to say there was a White-tailed Eagle flying over the station, so I quickly went outside and managed to get a good view of one. A really impressive and large bird, a delight to see! Previously I’d only seen one as a dot in the distance which Michael assured me was an eagle.

Species Ringed Recaptures
Tree Pipit (Skovpiber) 1 0
Wren (Gærdesmutte) 1 0
Dunnock (Jernspurv) 1 0
Robin (Rødhals) 9 1
Common Redstart (Rødstjert) 1 0
Wheatear (Stenpikker) 1 0
Blackbird (Solsort) 0 1
Song Thrush (Sangdrossel) 1 0
Lesser Whitethroat (Gærdesanger) 1 0
Common Whitethroat (Tornsanger) 1 0
Garden Warbler (Havesanger) 1 0
Blackcap (Munk) 3 0
Chiffchaff (Gransanger) 6 0
Willow Warbler (Løvsanger) 3 0
Goldcrest (Fuglekonge) 1 0
Pied Flycatcher (Broget Fluesnapper) 1 0
Blue Tit (Blåmejse) 0 1
Great Tit (Musvit) 0 1
Chaffinch (Bogfinke) 4 0
Yellowhammer (Gulspurv) 1 0
Total 37 4

 

Pænt træk af lommer

torsdag 17. september 2020
Ankomst af fuglekonger i nettene.
af Michael Brunhøj Hansen, Luke Nelson

Vejr: mest klart og svag vind fra omkring nordøst. Først køligt med temp. fra omkring 9°C, senere op til 17°C. God sigt.

Jeg vågnede om morgenen til noget fin rødhalsesang, så nu er de begyndt på deres efterårssang. Det har været en kølig nat og således også en ret kold morgen hvor det var lige før man skulle have taget handsker på. David, som er tilbage herude, kunne berette at han skulle skrabe is af sin bilrude om morgenen. Ude på hukket sang der desuden en gransanger, blot en enkelt strofe før den tilsyneladende trak videre.

Der var gang i trækket allerede inden vi ankom. Ca. 55 skarver trak, og da morgenobsen officielt gik i gang, kom der yderligere ca. 250 den første halve time. I løbet af 3 timer blev det til 626.

Ikke blot trak der en del skarver, men også en del lommer, igen flest i den første halve time hvor vi kunne tælle 123. Herefter gik det stødt ned, men vi havde i gennemsnit over 100 i timen og 325 i alt.

Herudover kom der flere flokke af grågæs, både langt ude over havet eller ind over hovederne på os fra land. Det løb sig op i 341 styks.

Ellers har der over vandet været både lys- og mørkbuget knortegås (hhv. 1 og 3), 1105 sortænder blev det til plus lidt krik- og pibeænder samt ederfugle; 10 fløjlsænder trak ligeledes. Af vadere kom der 4 alm. ryler, 6 hjejle, 1 lille kobbersneppe, 1 strandskade og 3 dobbeltbekkasiner; 2 storspover kom trækkende med en flok skarver.

Det var noget mere trægt med småfuglene, men der kom da nogle engpibere og bogfinker, og blandt dem enkelte kvækerfinker. Det blev i dag til 3 bjergvipstjerter og 2 skærpibere. Det er mærkeligt at vi fx ikke ser nogen landsvaler i disse dage når der har været flere tusinde trækkende på Fanø. En stor flagspætte var igen forbi.

Der kom heller ikke mange rovfugle, kun 2 dværgfalke. Men der skete noget hele tiden, så vi kom aldrig til at kede os.

Dagens træktal: mørkbuget knortegås 3, lysbuget knortegås 1, grågås 341, ederfugl 3, fløjlsand 10, sortand 1105, toppet skallesluger 2, pibeand 20, krikand 21, rødstrubet lom 325, fiskehejre 1, skarv 626, hjejle 1 (5 N), storspove 2, lille kobbersneppe 1 N, almindelig ryle 4, dobbeltbekkasin 3, stor flagspætte 1, dværgfalk 2, gransanger 1, rødstjert 1, jernspurv 5, skovpiber 4, engpiber 42, skærpiber 2, gul vipstjert 3, bjergvipstjert 3, hvid vipstjert 1, bogfinke 71, kvækerfinke 5, stor/lille gråsisken 6, stillits 2, grønsisken 31, rørspurv 8.

Det ser ud til at det enten skal blive næsten vindstille i morgen eller svag skiftende vind, så vi må se hvad det bringer hid.

Folk: David, Daniel, Rose, Luke, Michael.


 It was a cold start this morning as Daniel and I opened the nets with the sound of Red Deer stags roaring in the distance. It’s really feeling like Autumn now, and the bulk of our catch has shifted to shorter distance migrants, with the majority today consisting or Robins.

20200917 183449

Robin. Photo: Luke Nelson

We got two firsts for the season today: a Goldcrest and a Siskin! We’ve been hearing the Siskin passing over for a few days now, but usually they’re flying too high and don’t end up in the nets, so was nice to finally catch one, a new bird in the hand for Daniel. We’ll hopefully catch quite a lot of Goldcrest over the next couple months, but nice to get the ball rolling today, as they’re really cute birds. 

20200917 183543

Young female Siskin. Photo: Luke Nelson

20200917 183508

Goldcrest. Photo: Luke Nelson

There are a few long-distant migrants passing through still, including a Spotted Flycatcher. The peak of migration for these birds has passed now and feels like we’re catching the stragglers.

We kept the nets open an extra hour as we were still catching, but closed as it was turning into a nice warm day and there were no birds moving about. This afternoon we spent a couple hours cleaning the station, so all nice and spotless now!

Species Ringed Recaptures
Wren (Gærdesmutte) 2 0
Dunnock (Jernspurv) 2 0
Robin (Rødhals) 15 1
Common Redstart (Rødstjert) 1 0
Song Thrush (Sangdrossel) 1 0
Garden Warbler (Havesanger) 1 0
Blackcap (Munk) 1 0
Chiffchaff (Gransanger) 7 0
Willow Warbler (Løvsanger) 3 0
Goldcrest (Fuglekonge) 1 0
Spotted Flycatcher (Grå Fluesnapper) 1 0
Coal Tit (Sortmejse) 1 0
Blue Tit (Blåmejse) 1 0
Chaffinch (Bogfinke) 1 0
Siskin (Grønsisken) 1 0
Lesser Redpoll (Lille Gråsisken) 1 0
Total 40 1

 

Stålorme über alles

onsdag 16. september 2020
af Michael Brunhøj Hansen, Luke Nelson

Vejr: skyet og efterhånden tiltagende vind fra omkring nordvest. Temp. op til omkring 16 grader. God sigt.

Det var en noget grå og ret mørk morgen vi stod op til, og nordvestenvinden gjorde hele affærden relativt kølig. Sigten var dog bedre end i går, og der var ikke problemer med dug på linserne.

I dag skete der lidt mere over havet, så der kom en god portion rødstrubede lommer samt sortænder. Over land skete der til gengæld mindre, men ret tidligt i forløbet kom der en skærpiber trækkende, den første dette efterår.

Der stod pludselig en vandrefalk på én af revlerne som jeg lige kunne nå at få et fjernskud af inden den fløj mod nord. Lidt senere kom den tilbage med en følgesvend, og sammen fløj de mod syd ud over havet og forsvandt. En dværgfalk tog også turen ud over havet. Så var der tilmed en ung rørhøg, og denne havde samme kurs som de andre; det bliver nok én af de sidste rørhøge (hvis ikke den sidste) vi får at se herude i år.

20200916 081721
Vandrefalk på stranden. Foto: Michael Brunhøj Hansen

Af andre fugle kan nævnes 5 lysbugede knortegæs og 1 bjergvipstjert. Der kom ellers meget få småfugle, fx kun 31 engpibere og 9 bogfinker. Kun 2 strandskader blev det til, samt 5 hjejler, 3 dobbeltbekkasiner og 2 strandhjejler af vadefugle.

Dagens træktal: lysbuget knortegås 5, fløjlsland 1, sortand 905 S/112 N, toppet skallesluger 4, pibeand 14, spidsand 1, krikand 5, rødstrubet lom 46, sule 5, strandskade 2, strandhjejle 2, hjejle 5, dobbeltbekkasin 3, hættemåge 50, splitterne 8, rørhøg 1, spurvehøg 1, tårnfalk 1, dværgfalk 1, vandrefalk 2, løvsanger 1, rødstjert 1, jernspurv 1, skovpiber 2, engpiber 31, skærpiber 1, gul vipstjert 1, bjergvipstjert 1 N, hvid vipstjert 1, bogfinke 9, tornirisk 2, grønsisken 9.

På vej hjem fra hukket stødte vi på en stålorm der var på vej over stien; den var ret langsom, så vi kunne fint nå at få taget nogle billeder af den; det er første gang jeg ser og kan nærstudere en stålorm så godt.

20200916 100920
En lille hanstålorm går til stålet. Foto: Michael Brunhøj Hansen

I morgen bliver det klart vejr med svag nordøstenvind. Jeg håber at fuglene ikke kommer til at trække alt for højt.

Folk: Daniel, Rose, Luke, Michael.


There was a brisk northerly wind this morning as we went to open, meaning we didn’t open the most exposed nets, as they were blowing and the wind was forecast to increase through the morning. It meant we had to close a little early at 11:15.

20200916 062209

The lighthouse put on a lightshow this morning. Photo: Luke Nelson

There were a few migrants about, mainly Robins and a couple of Song Thrush. The Song Thrushes have started to come through since yesterday, and are perhaps Danish or Norwegian birds that will be heading south west to winter in Southern France, the Iberian Peninsula or North Africa. Lucky them.

Daniel and I saw a female Slow Worm across the path in the lighthouse garden. She didn’t move at all so must have been quite cold and was out in the open to get some warmth. Nice to see though! She had gone next time we came around so must have warmed up.

20200916 085849

Female Slow Worm. Photo: Luke Nelson

This afternoon Daniel made some Swedish cinnamon rolls (Kanelbullar) which were delicious and very welcome! We froze some to save for a busy day when hopefully we won’t have time to bake.

20200916 174653Daniel’s Kanelbullar. Table decorations found by Rose. Photo: Luke Nelson

20200916 184425
For dinner we had some nice enchabolos with guacamole. Foto: Michael Brunhøj Hansen

Species Ringed Recaptures
Robin (Rødhals) 6 0
Blackbird (Solsort) 0 1
Song Thrush (Sangdrossel) 2 0
Blackcap (Munk) 1 0
Chiffchaff (Gransanger) 1 0
Pied Flycatcher (Broget Fluesnapper) 1 0
Yellowhammer (Gulspurv) 1 0
Total 12 1

 

Lidt af hvert på en fin dag

tirsdag 15. september 2020
Spurvehøg og flagspætter ringmærket
af Michael Brunhøj Hansen, Luke Nelson

Vejr: først lidt dis, men ellers tørt og solrigt med svag vind fra omkring øst. Temp. op til 23°C. Rimelig sigt det meste af tiden.

Gårsdagens varslede tætte tåge holdt sig heldigvis væk selvom der var lidt dis over land, og sigten over havet var heller ikke alt for god det meste af tiden. Morgenen var ligeledes lidt køligere end i går, men solen stod snart op og gav varme. Morgenobsen begyndte i dag kl. 7 hvor solen også stod op. Det er 2 timer og 15 minutter senere end hvad vi begyndte med i starten af juli. I løbet af morgenen kunne man høre masser af maskingeværsalver og skud fra kampvogne inde fra heden, så der er vist blevet udkæmpet et drabeligt slag.

Grundet disen var det begrænset hvad der kunne ses over vandet, men det blev da til i alt 595 sortænder, 15 krikænder, 1 toppet skallesluger og 13 rødlommer samt 168 skarver og 1 enkelt sule.

Over land skete der lidt mere. Engpiberne kom jævnligt trækkende med deres spinkle kald med nogle skovpibere nu og da. Der var et par overraskelser og et par nye efterårsarter. For det første 1 kvækerfinke, også en af de første i landet dette efterår; herudover 1 sanglærke. 1 sortklire kom kaldende henover, og de er som bekendt fåtallige herude.

Dagens helt store overraskelse blev dog en klart trækkende spætmejse. Den kom fra nord i den yderste klitrækker over militærskuret og trak meget målrettet videre mod syd; det er formentligt første gang den tages som trækkende på en morgenobs. Bent havde ligeledes en trækkende på Nyeng, og det er også første gang han har set én trækkende. Der er måske alligevel noget om at en lille "invasion" af arten er i gang selvom det nok drejer sig om mere eller mindre lokale fugle fra plantagerne i området.

Af andre nævneværdige fugle er der eksempelvis 1 dværgfalk, 1 mursejler, 1 gul vipstjert, 2 bjergvipstjerter og 3 små korsnæb.

Under morgenobsen bemærkede jeg at spurvehøgene fløj lidt frem og tilbage i området, og jeg tænkte at det nok ville være i dag at Luke fangede en spurvehøg. Og minsandten kunne Luke lidt senere meddele os at det langt om længe var lykkedes ham at få fanget én. Der skete ikke så meget trækmæssigt, så vi gik lige kortvarigt ind og fik den at se, en fin ung han.

Træktal: sortand 595, toppet skallesluger 1, krikand 15, mursejler 1, rødstrubet lom 13, sule 1, skarv 168, dobbeltbekkasin 2, sortklire 1, spurvehøg 6, tårnfalk 2, dværgfalk 2, sanglærke 1, løvsanger 1, spætmejse 1, stær 5, jernspurv 7, skovpiber 5, engpiber 193, gul vipstjert 1, bjergvipstjert 2, hvid vipstjert 4, bogfinke 15, kvækerfinke 1, tornirisk 1, stor/lille gråsisken 11, lille korsnæb 3, grønsisken 35, rørspurv 6.

Om eftermiddagen gik jeg en tur i mosen. Her var der bl.a. flere rødstjerter, brogede fluesnappere, stenpikkere og engpibere samt 1 trækkende dværgfalk og et par spurvehøge.

I morgen bliver det overskyet og jævn nordenvind.

Folk: Bent, Daniel, Rose, Luke, Michael... + en tysker der ville gøre os opmærksomme på at der var en sæl på stranden.


 

It was a little foggy this morning, but less than I expected based on the forecast yesterday. Daniel and I split up to open the nets in each garden, excited about what the morning would bring.

The first net round produced a couple of Chiffchaff, with another later, which is the first movement of this species this Autumn. We should be getting more of these now as they usually peak at the end of September/beginning of October. These are likely Norwegian birds passing through Denmark and then the North-western coast of Europe to spend the Winter in the Iberian Peninsula or North Africa.

As Daniel was processing the birds from the first net round in the light house garden, I noticed a bird in a net behind the Heligoland trap, and looking though my binoculars I saw it was a Sparrowhawk! I immediately got up and ran to go and get it before it escaped, without explaining to Daniel what was going on. This bird was well caught in the net for once, so I finally managed to catch a Sparrowhawk here! Seventh time’s a charm! It was a young male, sex told by it’s size (females are larger) and age by the rufous fringes to it’s upperparts.

20200915 183932

Young male Sparrowhawk. Photo: Luke Nelson

On a later net round Daniel and I came across two young Great Spotted Woodpeckers in the net, which whilst exciting, was a painful experience. The bird Daniel was taking out did not stop shrieking at an ear-splitting volume the whole time. Daniel was jealous of my bird which was quiet, but that was because it was treating my finger as a tree, drumming away and making me bleed.

20200915 184017

A young Great Spotted Woodpecker’s red cap, red like the crimson stain it inflicted on my fingers. Photo: Daniel Bloche

A nice variety of species today, the bulk being Dunnock and Robins, with a few long-distance migrants still passing through: Garden & Willow Warbler and Redstart.

 

Species Ringed Recaptures
Sparrowhawk (Spurvehøg) 1 0
Great Spotted Woodpecker (Stor Flagspætte) 2 0
Dunnock (Jernspurv) 6 0
Robin (Rødhals) 5 1
Common Redstart (Rødstjert) 3 0
Blackbird (Solsort) 1 0
Song Thrush (Sangdrossel) 2 0
Garden Warbler (Havesanger) 1 0
Blackcap (Munk) 2 0
Chiffchaff (Gransanger) 3 0
Willow Warbler (Løvsanger) 2 0
Coal Tit (Sortmejse) 1 0
Blue Tit (Blåmejse) 1 0
Bullfinch (Dompap) 0 1
Total 30 2

 


1  |  2  |  3  |  ...  |  106     NÆSTE