Her på Blåvand's blog bringes korte nyheder i dagbogsformat om livet og hændelser på fuglestationen.

Se indlæg fra år: 2023 (249)2022 (265)2021 (276)2020 (279)2019 (247)2018 (211)2017 (276)2016 (118)0 (1)(se alle)

Hård vind fra sydøst

fredag 21. august 2020
Litauisk kaspisk måge aflæst
af Michael Brunhøj Hansen

Vejr: sidst på natten halvkraftig regn med lidt torden, senere opklaring, men dog skyet, og ud på morgenen atter lidt regn; blæsende fra sydøst og syd (op til 16,5 m/s i middelvind og 21,2 m/s i vindstød). Lunt med temp. op til omkring 23 grader. Fin sigt.

Det regnede lidt kraftigt sidst på natten, men kl. 5 klarede det efterhånden op. Det blæste dog en del hvilket også kunne mærkes ude på hukket, så vi sad lidt i læ bag klitterne. Umiddelbart så det tørt ud på radáren, men der poppede efterhånden nogle byger op med nogle lynudladninger i sig der heldigvis gik nord om os. Det var dog et flot syn.

Der skete ikke det helt store i begyndelsen, nok fordi den kraftige regn havde stoppet trækket, men efterhånden kom der lidt fugle, mest islandske ryler og strandskader. Nogle ænder blev det også til, spidsand, gravand og krikand.

På et tidspunkt, inden militæret hejste kuglen, opdagede jeg en kaspisk måge med ring, men kunne lige præcis ikke få den aflæst. Efter som der ikke skete det helt store, vovede jeg mig tættere på og nåede lige akkurat at få den aflæst inden den fløj op og forsvandt. Farven og bogstav-/talkombinationen tyder på at det formentligt drejer sig om en fugl ringmærket i Litauen; vi venter med spænding på svar. Der var yderligere 3 kaspiske måger på stranden.

En del suler fouragerede ligeledes i området, op til omkring 120.

Bent is back in town efter ca. 3 ugers ferie på Stevns, så han var lige ude og obse om formiddagen og middagen. Her fik han bl.a., af fugle vi ikke havde om morgenen, 1 storspove og 3 pibeænder.

Ellers er dagen gået med lidt småsnakken og hygge. Militæret har, som sagt, spærret stranden og mosen af pga. flyøvelser, skydning fra fly og eksplosioner, men vi har ikke hørt nogen af delene. Emilia og Oliver var en tur på stranden for at skaffe billeder til bloggen, men det er vist ikke lykkedes at få nogen. Her til aften er det nu endelig med megen møje og besvær lykkedes dem at få nogle billeder fra stranden af to måger, en overflyvende sildemåge og sølvmåge der kom flot sammen.

IMG 1726
Hermed de to måger, begge adulte og overflyvende. Foto: Oliver Zeeberg Nielsen

Den gulbenede måge fra den anden dag bliver stadig diskuteret på Facebook, og der er vist endnu ikke fundet konsensus, så det er muligt at den må forblive ubestemt.

Dagens træktal: sortand 83 S/75 N, gravand 3, pibeand 3, spidsand 34, krikand 3, mursejler 7, strandskade 217, strandhjejle 4, hjejle 12, stor præstekrave 24, storspove 1, lille kobbersneppe 10, stenvender 21, islandsk ryle 262, sandløber 12, alm. ryle 27, dobbeltbekkasin 7, mudderklire 1, rødben 9, hættemåge 15, fjordterne 30, landsvale 1, skovpiber 2.

Hvad angår ringmærkning, har kun tre net været åbne i en halv time i dag før Luke mente at det var alt for blæsende og lukkede dem igen. En rødstjert blev dog fanget og ringmærket i tidsrummet.

20200821 181001
Til aften har vi spist japansk, nemlig en lækker ramen. Foto: Michael Brunhøj Hansen

Blæsevejret fortsætter i morgen, så vi kommer nok til at sætte os i Sabinebunkeren hvor vi må håbe på en skråpe af en art.