Her kan du læse mere om ringmærkning ved Blåvands Huk

Perioderne: 

Forår: 1. marts til 10. juni
Efterår: 20. juli til 15. november

Hvad er ringmærkning?

Større fugle kan med nutidens moderne teknologi følges med gps-sendere, der monteres på ryggen af fuglen. Det er ikke mulgt på samme møde med småfugle, der kan veje ned til 10 gram. 

Siden 1899, hvor danskeren Hans Christian Mortensen først begyndte at sætte stålringe på stære har ringmærkning af både store og små fugle bredt sig til hele verden. I Europa er der et godt samarbejde mellem landene, og genfangster af ringmærkede fugle bliver registreret og sendt til oprindelseslandet. 

Den typiske ringmærkning af småfugle foregår først og fremmest ved at fange fuglene i spejlnet, som er 2,5 meter høje net lavet af tynd nylontråd. Nettet er konstrueret med flere lommer således, at når en fugl rammer nettet, falder den ned i lommen, hvor den ligger indtil ringmærkeren med forsigtighed piller fuglen ud. Når fuglen er fanget, sættes der en ring om benet (oftest lavet af aluminium), hvorpå der står et nummer og den central, ringen er udstedt af ( i Danmark Zoologisk Museum i København). Når fuglen fanges et andet sted, kan nummeret rapportes til centralen og man har nu to datapunkter, der er forbundet. Samtidig med påsætning af ringen, noteres så vidt muligt både alder og køn på fuglen. 

Ringmærkning i Blåvand

Ringmærkningen startede for første gang i Blåvand i 1954, hvor man blev klar over potentialet pga. de mange rastende småfugle. Her byggede man landets først helgolandsruse, der kun blev brugt i 10 dage. Næste gang der blev ringmærket i længere tid i Blåvand var i 1964 og i de følgende år blev ringmærkningen udvidet og systematiseret. I dag findes der I alt findes der ca. 240 meter med spejlnet i stationshaven og i fyrhaven.

I Blåvand foregår ringmærkning med tilladelse fra Zoologisk Museum, hvis retningslinjer vi følger. Ringmærkeren er ansat af DOF og arbejder frivilligt med ringmærkning af fuglene. 

Der ringmærkes efter standardiserede metoder. Forårssæsonen er 15. marts til 15. juni og efterårssæsonen er 1. august til 15. november. Der ringmærkes som standard 5 timer hver dag med start fra solopgang og nettene skal tømmes en gang hver halve time, for at fuglene ikke lider overlast. Nettene er placeret strategisk i forhold til at fange så mange fugle som muligt. 

Ringmærkning kort

Områderne med ringmærkning er en del af et videnskabeligt program og det er STRENGT forbundt at gå ind i haven uden tilladelse fra personalet eller uden guide.