Her på Blåvand's blog bringes korte nyheder i dagbogsformat om livet og hændelser på fuglestationen.

Se indlæg fra år: 2023 (249)2022 (265)2021 (276)2020 (279)2019 (247)2018 (211)2017 (276)2016 (118)0 (1)(se alle)

Varm dag uden det helt store

torsdag 13. august 2020
af Michael Brunhøj Hansen, Luke Nelson

Vejr: tørt og solrigt med svag vind fra omkring øst, senere syd. Temp. op til 26 grader. God sigt.

Det blev en tilforladelig morgen med færre fugle end i går, men dog kom der fugle det meste af tiden. Fordelingen af fuglene mindede meget om i går, så der er ikke så meget interessant at skrive om. Fortsat er der relativt få strandskader; vi har ikke haft en eneste flok dette efterår med over 100 (faktisk ikke engang flokke på over 50!).

Vi har holdt lidt øje med himlen dagen igennem, men der er ikke trukket mange rovfugle, kun enkelte tårnfalke og spurvehøge. Ellers er der ikke lavet eller sket meget.

Andreas var i mosen om eftermiddagen og havde hedehøg igen. Her til aften var der også vendehals og sivsanger i mosen da David, Emilia og Oliver gik en tur.

I morgen står den fortsat på svag østenvind, men der kommer nok ikke så mange fugle; vi trænger efterhånden til et lille vejrskifte. Det er ligeledes i morgen at træktællekurset begynder.

Dagens tal: canadagås 3, gravand 2, spidsand 13, krikand 16, mursejler 1, rødstrubet lom 1, skarv 232, strandskade 227, strandhjejle 4, hjejle 11, stor præstekrave 119. lille kobbersneppe 6, stenvender 3, islandsk ryle 99, sandløber 31, alm. ryle 30, dobbeltbekkasin 2, mudderklire 2, hvidklire 4, rødben 67, tinksmed 1, vader sp., lille 5, rørhøg 1, landsvale 183, stenpikker 1, skovpiber 1, gul vipstjert 4.

Folk: Emilia, Oliver, Ole, David, Andreas, Luke, Merit, Michael


 

A slow ringing day today with 9 birds of 4 species, no birds caught after 08:30. Migrant wise one new Pied Flycatcher and a recapture of a bird ringed 4 days ago, that has gone from 10.1g to 13.9g! Fuelling up for its onward journey.  

I caught two pairs of juvenile Bullfinches, one pair each in the station garden and the lighthouse garden. Bullfinches are known to be very monogamous, and the breeding pairs usually stick together throughout the year. As juveniles, Bullfinches can’t be sexed by plumage. However, in both pairs today one bird had a larger wing length than the other, perhaps suggesting a male and female as males generally have larger wings. I can’t say for definite though as there is overlap in wing length. It made me think at what age do the breeding pairs pair up, and could these pairs go on to be breeding pairs, or possibly they are just siblings from the same brood.

20200813 200741

Juvenile Bullfinch. Photo: Luke Nelson

Species Ringed Recaptures
Robin (Rødhals) 0 2
Blackcap (Munk) 1 0
Pied Flycatcher (Broget Fluesnapper) 1 1
Bullfinch (Dompap) 4 0
Total 6 3