Her på Blåvand's blog bringes korte nyheder i dagbogsformat om livet og hændelser på fuglestationen.

Se indlæg fra år: 2024 (118)2023 (249)2022 (265)2021 (276)2020 (279)2019 (247)2018 (211)2017 (276)2016 (118)0 (1)(se alle)

Vendehals ringmærket

onsdag 12. august 2020
God trækdag med flere ungfugle
af Michael Brunhøj Hansen, Luke Nelson

Vejr: klart med masser af sol; vind omkring 6-7 m/s fra sydøst med temp. op til 28 grader. God sigt.

En lille vinddrejning til sydøst samt et nøk op i vindhastigheden gav morgenobsen en del flere fugle end vi har haft de senere dage. Der kom god sjat store præstekraver (og endda en lille præstekrave) med 312. En del flere strandskader trak også (449), men der er stadig langt til de tusind.

Vinden satte også for alvor skub i landsvalerne med over 800 fugle. Blandt ænderne er der nu begyndt at dukke skeænder op.

Værd at bemærke er ligeledes at ungfuglene kommer i et større antal, og langt de fleste af dagens fx islandske ryler var umiddelbart unge. Det samme syntes at gælde for de almindelige ryler.

På vej tilbage fra morgenobsen blev jeg mødt af en duehøg der fløj mellem klitterne. Det er formentligt en lokal fugl der også er set tidligere.

Til aften har vi fået en god gang risotto à la Luke. Derefter stod den på skildpadder til dessert. Dagens tal:

Art Antal
grågås 1
ederfugl 9
toppet skallesluger 2 (N)
troldand 1
skeand 5
krikand 22
mursejler 10
fiskehejre 2
skarv 182
strandskade 449
strandhjejle 10
hjejle 52
lille præstekrave 1
stor præstekrave 312
småspove 1
storspove 8
lille kobbersneppe 8
stenvender 4
islandsk ryle 151
krumnæbbet ryle 1
sandløber 44
alm. ryle 123
dobbeltbekkasin 21
mudderklire 7
hvidklire 3
rødben 31
vader sp., lille 14
lomvie/alk 2
kaspisk måge 1
sortterne 1
rørhøg 6
spurvehøg 1
stor flagspætte 1
tårnfalk 1
bysvale 3
landsvale 846
digesvale 1
skovpiber 1
gul vipstjert 1
Vadere i alt 1061


IMG 20200812 WA0000
Spot en spætte! Foto: Merit Lenk (Finde den Specht (und den Text!))

20200812 184314 2

Risotto à la Luke. Foto: Luke Nelson

Morgendagens vejr bliver nærmest identisk med dagens ditto, så det betyder guld og grønne skove.


Another hot day today with a few migrants and not many local birds. The highlight came mid-morning when I turned a corner and saw a Wryneck in the net! Once I had extracted that I realised the other bird in the net was the first Spotted Flycatcher of the Autumn.

Wrynecks are really cool birds to see in the hand. Not only are they beautiful with lovely feather patterns, they also bend and twist their head around when disturbed. This is thought to be a defence mechanism, with the movements imitating a snake. There’s a good video showing and explaining this behaviour here: https://www.youtube.com/watch?v=ga59IPAJCUQ. Apparently they have bred in the garden at the station before.

20200812 195133

Wryneck. Photo: Luke Nelson

IMG 2478

Spotted Flycatcher. Photo: Merit Lenk

Species Ringed Recaptures
Wryneck (Vendehals) 1 0
Dunnock (Jernspurv) 0 1
Song Thrush (Sangdrossel) 1 0
Garden Warbler (Havesanger) 2 0
Willow Warbler (Løvsanger) 3 0
Spotted Flycatcher (Grå Fluesnapper) 1 0
Pied Flycatcher (Broget Fluesnapper) 1 1
Great Tit (Musvit) 0 1
Total 9 3