Her på Blåvand's blog bringes korte nyheder i dagbogsformat om livet og hændelser på fuglestationen.

Se indlæg fra år: 2023 (249)2022 (265)2021 (276)2020 (279)2019 (247)2018 (211)2017 (276)2016 (118)0 (1)(se alle)

Travl weekend går mod enden

søndag 16. august 2020
af Michael Brunhøj Hansen, Luke Nelson

Vejr: det meget varme og solrige vejr vil endnu ikke slippe sit tag: fortsat svag til jævn vind fra omkring øst. God sigt.

Det blev en noget bedre morgenobs da vinden var mere østlig, samt at det var mere klart. Merit står fortsat med os andre.

Selvom det var noget bedre end i går, kom der alligevel relativt få fugle. Kun 32 (!) strandskader trak forbi hvilket er ufatteligt få her midt i august, og så i østenvind.

To interessante arter blev det dog til: 2 rovterner (adulte); der har været mange af dem i år; herudover en storkjove der fik skræmt de fleste måger op.

IMG 20200816 WA0007
Det vrimler med rovterner i år. Foto: Merit Lenk

IMG 20200816 WA0005
Storkjove kom også forbi hukket, og kursisterne fik den at se. Foto: Merit Lenk

A propos måger, så gik Merit på stranden under morgenobsen da der stod en interessant måge med en lysegrøn ring; denne type ring stammer muligvis fra Storbritannien. Da hun kom derned, var den dog forsvundet igen, men hun forsøgte ihærdigt at få aflæst de øvrige beringede måger. Imidlertid stod de lige lidt for langt ude, hvorfor hun kom lidt for tæt på vandet, og inden længe havde hun fået våde sko og fusser.

20200816 081131
Merit (med de hybenrosentornede fingre) på jagt efter ringmærkede måger i det varme vand. Foto: Michael Brunhøj Hansen

Det lykkedes desværre ikke for hende at få aflæst nogen måger fuldkomment. Jeg tilsluttede mig hende efter morgenobsen, og her lykkedes det i det mindste at få aflæst 4 sølvmåger.

IMG 20200816 WA0008
Der er mange smukke 1K hættemåger for tiden. Foto: Merit Lenk

IMG 20200816 WA0004
Nogle af dagens sandløbere der lige skal tanke lidt op. Foto: Merit Lenk

Træktællekurset blev i dag afsluttet. Det var et kursus for folk der i fremtiden kunne have et ønske om at tælle træk for en fuglestation. Kurset havde syv kursister (inkl. Merit) som har overnattet på stationen eller sovet i telt i haven. Arrangementet har haft flere foredrag om bl.a. trækket ved Blåvand og hvordan man tager noter, identificerer trækkende fugle på fx stor afstand og blandede flokke samt tællinger af fugle, fx i store flokke. Herudover har kursisterne fået et indblik i at være observatør samt fået vist hvordan man indtaster i DOFbasen, og hvordan blogskrivning kan gøres. Foredragene har været med John Frikke, Ole Friis Larsen, Mark Desholm, mig selv og sidst, men ikke mindst Hans Meltofte.

Efter at de fleste kursister var taget hjem (Merit og Ole, én af kursisterne, bliver dog), slappede vi alle lidt af. Sidst på eftermiddagen gik vi en tur i mosen for at finde hedehøgen der har huseret området i nogle dage; desuden har været traner og en mulig rastende ung lærke- eller aftenfalk. Det var meget varmt, og vi fandt desværre ingen af delene. Det blev dog til nogle rørhøge, tårnfalke samt en musvåge. Der var også nogle sommerfugle, bl.a. tidselsommerfugle.

Dagens træktal: grågås 5, fløjlsand 1, gravand 3, krikand 4, mursejler 1, fiskehejre 2, skarv 58, strandskade 32, strandhjejle 1, hjejle 2, lille kobbersneppe 1, stenvender 4, islandsk ryle 164, sandløber 55, almindelig ryle 10, dobbeltbekkasin 9, mudderklire 1, svaleklire 3, vader sp., lille 8, storkjove 1, rovterne 2, bysvale 1, landsvale 185, digesvale 1, stenpikker 1, skovpiber 5, gul vipstjert 1.

I morgen bliver det igen sydøstenvind og nok varmt.

Folk: kursisterne, 2x Ole, John, Hans Meltofte, Emilia, Oliver, Luke, Merit og Michael.


Today was a Garden Warbler day, making up half the birds ringed, and overtaking Willow Warbler as the most common migrant.

I open the nets each day so they’re open for half an hour before sunrise, and it’s peaceful being out in the quiet of the morning twilight, hearing the waves on the beach and the Robins ticking as they wake up. This morning the sky was particularly beautiful and an atmospheric backdrop to the lighthouse.

20200816 052245 

Lighthouse in the pre-dawn twilight. Photo: Luke Nelson

I showed the course participants what I do here, taking some of them round the nets and explaining what I was doing whilst ringing a bird. People are often excited to see a bird up close, particularly when it’s a hard to see bird like Garden Warbler. It’s a nice reminder to me of how privileged I am to get up close to birds and why I get up at ridiculous o’clock each day.

FB IMG 1597597227865

Explaining fat scores to the course participants. Photo: Ole Friis Larssen

Species Ringed Recaptures
Common Redstart (Rødstjert) 1 0
Lesser Whitethroat (Gærdesanger) 1 1
Garden Warbler (Havesanger) 8 0
Willow Warbler (Løvsanger) 2 0
Chaffinch (Bogfinke) 1 0
Bullfinch (Dompap) 3 0
Total 16 1