Her på Blåvand's blog bringes korte nyheder i dagbogsformat om livet og hændelser på fuglestationen.

Se indlæg fra år: 2023 (249)2022 (265)2021 (276)2020 (279)2019 (247)2018 (211)2017 (276)2016 (118)0 (1)(se alle)

Vestenvinden er tilbage

tirsdag 18. august 2020
Farvel til Ole og Merit
af Michael Brunhøj Hansen, Luke Nelson

Vejr: først ret skyet og smådryp af og til, senere nogen sol. Vind fra omkring vest og sydvest; noget køligere, men stadigvæk varmt med temp. op til 23 grader. God sigt.

Så kom der et lille vejrskifte hvor vinden drejede mere om i vest og sydvest samt med indslag af enkelte lette byger og overvejende skyet vejr. Som nævnt i går kunne det godt give en god sjat fugle, og sådan blev det også.

Strandskaderne kom i et pænere antal med 424. Derudover kom der en del stenvendere (92). De islandske ryle (207) består næsten udenlukkende af ungfugle nu. En flok storspover på 8 kom forbi, og det lykkedes at fange deres opmærksomhed så der kunne tages fine billeder af dem.

IMG 20200818 WA0000
Én af dagens storspover der trak tæt over os. Foto: Merit Lenk

En ung sortterne var forbi og blev vel dagens trækfugl. Krikandetallet var ligeledes flot med præcist 100 fugle. Svaletrækket var dog ret småt, men det var forventeligt i vestenvinden. Skovpiberne rører mere på sig med 18 individer. Mange stære raster i området for tiden, og i dag kom en flok på op til 700 ud til os. Ikke en eneste rovfugl blev det til.

IMG 20200818 WA0003
Nogle af stærene rastede i masten ved militærskuret; mon ikke der dukker en rosenstær op på et tidspunkt? Foto: Merit Lenk

Dagens træktal: fløjlsand 2, pibeand 1, krikand 100, mursejler 9, skarv 20, strandskade 424, hjejle 2, stor præstekrave 40, småspove 1, storspove 9, lille kobbersneppe 3, stenvender 92, islandsk ryle 207, sandløber 28, alm. ryle 31, dobbeltbekkasin 16, mudderklire 2, svaleklire 3, rødben 53, tinksmed 1, vader sp., lille 1, sortterne 1, bysvale 2, landsvale 51, skovpiber 18, gul vipstjert 2. Vadere i alt: 925.

Merit og Ole forlod stationen omkring middag. Merit fik en hård (eller i sine egne øjne en blød) start med nordvestenvind og meget få fugle på sin første dag d. 9. juli, og på nogle af de efterfølgende dage kunne der være under 15 fugle på en morgenobs. Der kom dog flere gode dage efterfølgende, så hun har alligevel fået lært meget og er blevet rimelig skarp til de fleste vadefugle og deres forskellige dragter samt at tælle dem og hvad der nu ellers er trukket forbi; desuden har hun været glad for at tælle sortænder -- skønt de ikke rigtigt trækker endnu -- samt suler, og en vis interesse for måger samt aflæsning af deres ringe ser også ud til at være smittet af på hende (hvilket undertegnede nok er en smule skyld i). Vi glæder os til at hun kommer igen senere! Ole har tillige været en stor hjælp med ditten og datten; han har fået aflæst en masse måger og nogle terner i felten da han typisk har forladt os under morgenobsen.

Det bliver svag vind fra vest og sydvest igen i morgen, så der kommer formodentligt en fin mængde strandskader blandt andet. 

Folk: Ole, Emilia, Oliver, Luke, Merit og Michael.


 There was a fair number of migrants caught today, perhaps due to the change in wind direction overnight.

I caught a nestling Linnet today that must have left the nest early, as it was still growing a lot of feathers, like the Icterine Warbler yesterday. Linnet and Icterine Warbler both make cup nests, and the chicks will often leave the nest early as a defence strategy if disturbed by a predator, to increase the chances some will survive. The adults will then continue to feed the chicks until they can fend for themselves. Perhaps this explains these two young birds ending up in the nets. In both cases I returned them to the area near the nets they were caught in, so their parents could easily find them again.

20200818 172922

Nestling Linnet with down feathers on it’s head. Photo: Luke Nelson

Merit joined for a final net round before she left this morning, and the first bird in the net was a Wryneck! We also caught a Coal Tit which Merit said she wanted to see last night, so a successful net round.  

20200818 174732

Wryneck. Photo: Luke Nelson

IMG 4728

Ringing the Wryneck. Photo: Merit Lenk

20200818 185229

Coal Tit. Photo: Merit Lenk

In the Lighthouse garden by one of the nets there is a damson tree with some over-ripe fruit which has been attracting a lot of Red Admiral butterflies to it. Each time I pass a small cloud of butterflies goes up. These butterflies are migrating too, heading south to the Mediterranean where they will lay their eggs.

20200818 175903

Red Admiral (Vanessa atalanta) feeding on Damsons. Photo: Luke Nelson

Species Ringed
Wryneck (Vendehals) 1
Dunnock (Jernspurv) 1
Reed Warbler (Rørsanger) 1
Icterine Warbler (Gulbug) 1
Common Whitethroat (Tornsanger) 1
Garden Warbler (Havesanger) 6
Blackcap (Munk) 1
Willow Warbler (Løvsanger) 4
Pied Flycatcher (Broget Fluesnapper) 2
Coal Tit (Sortmejse) 1
Linnet (Tornirisk) 1
Total 20