Blåvandgruppen er den overordnet styregruppe for Blåvand Fuglestation.
 
Gruppen består pt af 7 medlemmer: Henrik Böhmer, David Manstrup, Henrik Callesen, Anders Myrtue, Bent Jakobsen, Svend Aage Clausen og John Frikke. Gruppen står for at vedligeholde og udvikle Blåvand Fuglestation.
 
Gruppen blev oprettet i 2011 og afholder møder 6 gange om året, fordelt udover året. 
 
Blåvandsgruppen er inddelt i 5 arbejdsgrupper, som hver beskæftiger sig med konkrete nutids relvante opgaver.
 
 

Udviklingsgruppen

Denne gruppe står for implementering af Blåvand Fuglestations strategi.
 • Lave opgavebeskrivelser (husregler, regler for overnatning og stationslederens opgave).
 • Lave en håndbog for Blåvand Fuglestation. Dermed kan nystartede observatører og ringmærkere få et overblik over diverse arbejdstjanser.
 • Udsende et nyhedsbrev til alle interesseret 4 gange årligt. (tilmelding kan gøres nederst til højre på forsiden)
 • Sørge for fondrasing samt projekter med universiteter, dansk ornitologisk forening og videnskabelig udvalg. 

Blåvandsruse-gruppen

Gruppen sørger for ansøgninger/tilladelser angående Helgolandsrusen.
 • Planlægge og gennemføre etableringen af rusen.
 • Formidlingsgruppen:
 • Gruppen står for at formidle Blåvand Fuglestation bedst muligt videre til befolkningen.
 • Lave folder, skilte, arrangementer blandt andet i samarbejde med Natur og Kultur Varde (NKV) 

Formidlingsgruppen

Gruppen står for alt, der har med formidling, arrangementer og samarbejde at gøre. 

 • Udarbejdelse af foldere
 • Arrangementer, ture

Daglig drift og personale

Gruppen står for vedligeholdelsen af Blåvand Fuglestation (Hus/have, oprydning, rengøring, budget/regnskab)
 • Organisere/planlægge brugen af Blåvand Fuglestation. 

Hjemmeside-gruppe

Gruppen står for udvikling af en ny hjemmeside.
Derudover varetage og vedligeholde hjemmesiden efter den er færdiggjort.