Her på Blåvand's blog bringes korte nyheder i dagbogsformat om livet og hændelser på fuglestationen.

Se indlæg fra år: 2024 (109)2023 (249)2022 (265)2021 (276)2020 (279)2019 (247)2018 (211)2017 (276)2016 (118)0 (1)(se alle)
Se indlæg fra måned: feb. (10)mar. (26)apr. (30)maj (31)juni (17)juli (29)aug. (31)sept. (30)okt. (29)nov. (14)

En enlig svale gør ingen sommer, og så alligevel ...

mandag 4. november 2019
En morgen med silende regn, men der siver også lidt fugle igennem
af Af Ole Friis Larsen

Vejret rettede sig til punkt og prikke efter meteorologernes forudsigelser, og regnen trommede ildevarslende, men også hyggeligt på fuglestationens vinduer i buldermørket klokken 6. Skulle man gå den lange vej til Sabinebunkeren og se ingenting i tørvejr, eller skulle man bare acceptere at blive våd og stille sig op til de faste tre timers daglige træktælling og se ingenting på den sædvanlige plads meget tættere på stationen? Det blev det sidste, værre var regnen trods alt ikke.

Anderledes var virkeligheden for ringmærkningen. Her er det ikke hensynet til personalet, der tæller, men til fuglene. Vi kan ikke udsætte dem for risikoen ved at hænge i et net i regnvejr, indtil en ringmærker finder dem på sin runde. Det kan Lisa berette mere om.

"Et nul er også et resultat", siger stationsleder Bent Jakobsen gerne og ofte, og sådan er det. For os er det ligeså vigtigt at registrere, hvad der kommer på dage med få fugle i dårligt vejr som på gode dage med fugle i massevis.

Mandag morgen var det interessant at opleve, at der trods regnen var småflokke af Stære (Starlings) og Sjaggere (Fieldfares), som kom hver for sig, men alligevel var styret af deres indre trang til at komme videre sydover selv i noget, der lignede heldagsregn. Også en enkelt Landsvale (Barn Swallow) hastede mod syd. Var det den berømte 'rosin i pølseenden'? Det ved vi ikke endnu. Ofte kan det være lidt svært at finde ud af, om Svalerne (Barn Swallows) trækker eller bare suser rundt og fanger insekter i luften. Dagens enlige svale var der dog ingen tvivl om - den havde travlt med at komme mod syd lavt over stranden.

Det var sidste dag for mig i år som tæller for Blåvand Fuglestation, og egentlig var jeg bare vikar for Michael, der har været fast tæller på stationen i tre måneder og bliver til sidste officielle tælledag midt  i november. Han har været sløj hen over weekenden, men er forhåbentlig klar igen tirsdag morgen.

Blog b 03112019 00001Godt for sjælen. Solopgang over Blåvand Fuglestation i november. Foto: Ole Friis Larsen/Blåvand Fuglestation

Det er helt vidunderligt at arbejde for vores fuglestationer, og det kan i den grad anbefales. Ud over fuglene er der landskaberne, de daglige solopgange, søde mennesker, nye madvaner (mindre kød, mere vegetarisk/vegansk af hensyn til det sociale sammenhold - og klimaet), nye erfaringer (Michael har eksperimenteret med natoptagelser af trækfugles kald, og det tager jeg med til Gedser Fuglestation, som jeg også er knyttet til) og meget mere.

Et par sygedage må i øvrigt være vel undt. At være 'ansat' på fuglestationen er frivilligt arbejde, som man ikke får løn for (bortset fra en diæt til dækning af ekstra udgifter til mad m.m.), men arbejdsdagene starter altid længe før solopgang, og man skal arbejde syv dage om ugen i uge- eller månedsvis. På den måde bliver livet på fuglestationen en hel tilværelse i sig selv i den tid, man er der. Det er også godt for sjælen.

Blog c 03112019 00001Michael som træktæller. Han har været med så længe i år, at billedet er fra dengang i august, da det var varmt at sidde på stranden. Foto: Ole Friis Larsen/Blåvand Fuglestation

Blog a 03112019 00001Lisa fordybet i arbejde på stationens kontor en dag i oktober. Hun har været med så længe, at hun ligefrem er begyndt at holde af vores kulde, regn og mørke dage. Foto: Ole Friis Larsen/Blåvand Fuglestation

At arbejde for fuglene sammen med dybt seriøse folk som Michael og Lisa (og mange andre) på tværs af alders-, lande- og alle mulige andre mærkelige grænser er virkelig et livsbekræftende privilegium.

Tak for denne runde.

Darth Vader on the beach

søndag 3. november 2019
Møde på fuglestationen, Skovsneppe i nettet og et filmhold med måger som tilskuere
af Lisa Flam, Ole Friis Larsen

Regnen silede ned søndag morgen, alt var gråt i gråt, og det var ikke flyvevejr for nogen fugle, så morgentællingen blev stoppet efter en time. Der var ellers folk nok, selv om vores faste observatør, Michael, var sløj og måtte beordres til at blive hjemme, for fuglestationen var vært for weekendens møde i udvalget for alle DOF's tre fuglestationer i Skagen, Gedser og Blåvand (der er også nogle, som drives af lokalafdelinger eller grupper andre steder i landet). Her fik vi besøg af formanden for DOF, Egon Østergaard, og direktør Sigrid Andersen, som kunne fortælle, at hovedbestyrelsen har vedtaget et budget, som sikrer alle tre stationer de næste tre år.

Bedre gik det om eftermiddagen med tjek af mågerne på stranden og udkig efter vadefugle. Her kunne man også selv føle sig meget lille i et stort univers som tilskuer til et heftigt intergalaktisk opgør mellem det gode og selveste ondskaben. Der blev myrdet og dræbt med koldt blod for øjnene af måger og strandgæster.

Padawan blog b 03112019 00001Star Wars on Blue Water Beach. For et filmhold kan nogle af de gamle bunkers på stranden sagtens bruges som kulisser for en intergalaktisk krig på en fjern planet langt ude i fremtiden. Foto: Ole Friis Larsen/Blåvand Fuglestation.

Det forekom på alle måder uvirkeligt, hvilket det også var, for det var et hold af frivillige filmfolk, skuespiller og statister, som bare syntes, at nogle af de gamle bunkers fra Anden Verdenskrig var fremragende kulisser for science fiction-dramaet i Star Wars-fanfilmen Padawan II og godt kunne gøre det ud for resterne af en krig på en fremmed planet langt ude i fremtiden.

Mågerne (the gulls) tjekker vi gerne efter morgentællingen af trækfugle eller om eftermiddagen for at se, om der skulle være nogle sjældne eller mindre almindelige arter imellem. Vi kigger også efter farveringe med koder. Et af de vigtige formål med at ringmærke fugle er selvfølgelig, at nogen ser ringene og melder om, hvor de har set eller fundet ringmærkede fugle. Derfor går vi også selv ud og leder efter fugle med 'nummerplader. De fleste på stranden ved Blåvands Huk er ringmærket lige i nærheden på Langli, men af og til støder vi på fugle med ringe fra Tyskland, Norge eller andre lander. Søndag eftermiddag var der dog kun tre med ringe, og de så ud til at være fra Langli. 

Solvmage a 01112019 00001Sådan er sølvmåge (Herring Gull) er virkelig en fantastisk syn. Den har magtet at overleve en frygtelig ulykke og ser ud til at klare sig godt i livet. Foto: Ole Friis Larsen/Blåvand Fuglestation.

Gennemsynet af måger giver ind imellem også et indblik i mågernes barske liv med ulykker, som nogle af dem må have overlevet på mirakuløs vis. En af søndagens Sølvmåger (Herring Gulls) havde et stærkt deformeret ben, og den må have gennemlevet voldsomme lidelser efter benbrud og måske infektioner. Når den fløj, landede den tydeligvis kun på det ene ben, men kunne åbenbart sagtens støtte på det deforme ben efter landingen. Sådan en måge er virkelig imponerende.

På stranden var der også seks unge Strandskader (Oystercatchers), hvor vi ellers kun plejer at se to eller tre. Også en Stenvender (Ruddy Turnstone) var smuk at se. Stenvendere yngler i arktiske områder og overvintrer langs Nordvestafrikas kyster og floder, men vi har nogle få af de sydligste ynglepar på Læsø, og der er enkelte Stenvendere, som bliver i Danmark om vinteren. Ved Blåvands Huk ser vi flest på gennemtræk langt tidligere på efteråret.

Oystercatcher a 01112019 00001Ung Strandskade (Oystercatcher) med sort næbspids fra i år er ved at lære at begå sig i naturen. Søndag eftermiddag på flugt fra mågerne efter et heldigt fund af mad. Foto: Ole Friis Larsen/Blåvand Fuglestation.

Turnstone a 01112019 00001Søndagens Stenvender (Turnstone) på stranden tjekker skaller af Søpindsvin (Sea Urchins) for spiselige rester, efter at mågerne har hugget hul i dem og ædt det meste. Foto: Ole Friis Larsen/Blåvand Fuglestation


Lisa Flam:

A rainy day was saved by a special bird! No, this time it was not a rarity but definitely a new one for me, and exciting enough to get most of the people here out to the ringing lab.

I woke up at 6:30 not too optimistic, but to my surprise the radar showed no rain whatsoever, and therefore I decided to open all nets.

After coming back from opening the nets and seeing some big grey clouds we decided to check the radar once again, good thing we did because a strong shower was on its way to us.

We went out for 1st round with the help of many people (2nd day for the Bird Stations Committee, many ringers!) and closed all the nets.

To our surprise, there was an odd looking Blackbird (solsort) (most common big bird we are catching these days), Emil went to the net and immediately called me to come- “Woodcock!” (skovsneppe). It was his last day today, and after having a Pallas’s Leaf Warbler (fuglekongesanger) on his first day here I promised an exciting bird for his last day, and for us, this bird was an exciting species.

Later on we re-opened the nets, but had only 3 more birds. Winter is on its way!

closeup1.3
1CY Woodcock (skovsneppe). A new and exciting species for me. Photo: Lisa Flam

woodcock wing 1.1In this photo you can see clearly that this individual is a 1CY, as an adult, the primary covers would have had a white tip, this one had rufous colored tips. Photo: Lisa Flam 


woodcock back 1.1
Interesting fact about Woodcocks
 (skovsnepper)- their eyes are positioned in a way that enables them to see 360 degrees. After seeing this so close, I could finally believe it, or more so, undestand it. Amazing! I hope in this photo you can see it as well. Photo: Lisa Flam

In the afternoon Ole came back from the beach and mentioned a Star Wars film is being filmed at the beach. Without thinking too much we put on our shoes and went out to see it! Even though it is a fan film it was very exciting to see Storm Troopers in real life! Not every day you see a sight like this.

Tomorrow seems like a rainy day, but who knows, maybe overnight the weather will change and give us a few dry hours to ring some birds.

Species New Ringed Recaptures
Woodcock (skovsneppe) 1  
Wren (gærdesmutte) 2  
Blackbird (solsort)   1
Song Thrush (sangdrossel) 1  
Redwing (vindrossel) 1  
Goldcrest (fuglekonge) 1  
Chaffinch (bogfinke) 1  
Total 7 1

Rain rain go away

lørdag 2. november 2019
Fuglestationsudvalgsmøde fandt sted.
af Lisa Flam

After assuming today will be rainy from early morning, I woke up to check the weather and saw it would be possible to ring for just a few hours. I woke up Emil, both him and Michael joined me, and we opened the nets. We had only a few birds, but on the bright side, more then double from yesterday!

It was drizzling all day so at some point the nets seemed to be too wet to continue and we closed them early.

At the observation point it was a quiet day as well, the weather wasn’t ideal. It was very misty and hard to see anything. They had seen 1 Grey Wagtail (Bjergvipstjert), 1 Reed Bunting (Rørspurv), some Starlings (Stære), Eiders (Ederfugle), 1 Fieldfare (Sjagger) etc.

The Bird Stations Commitee meeting is taking place here in Blåvand this weekend, it is nice to get to meet all the people in charge of the stations in Denmark all together.

The next days seem to be rainy as well, we are hoping for some weather change soon.

Species New Ringed Recapture
Wren (gærdesmutte) 3  
Robin (rødhals)   1
Blackbird (solsort)   1
Song Thrush (sangdrossel) 1  
Redwing (vindrossel) 1  
Blackcap (munk) 4  
Goldcrest (fuglekonge) 4  
Total 13 2

Kold dag - få fugle

fredag 1. november 2019
Rødtoppet fuglekonge fanget.
af Michael Brunhøj Hansen, Lisa Flam

Med en maks.-temperatur på kun 4 grader og frisk vind fra sydøst var det en noget kølig omgang på morgenobsen. Der kom desværre ikke mange fugle, så vi havde svært ved at holde varmen. Igen i dag var det stærene (Starlings) der dominerede med 1753 individer. Ellers kom der næsten ingen småfugle, kun enkelte finker, herunder bl.a. 4 små korsnæb (Red Crossbills). Ederfuglene (Eiders) trak som sædvanligt mod nord, og totalen blev til 221. Vi havde dog for lokaliteten ret mange spurvehøge (Sparrowhawks), hele 12, samt 4 musvåger (Common Buzzards). 1 ung havørn var også ude at vende en gang, sikkert en genganger fra de forrige dage.

Spurvehog b 01112019 00001Der trak flere spurvehøge (Sparrowhawks) forbi Hukket i dag; her kom én af dem tæt forbi os. Foto: Ole Friis Larsen

Omkring middag rengjorde vi hele huset grundigt, så nu er her skinnende rent. Det varer dog nok ikke længe, for her i weekenden holdes der fuglestationsmøde, så vi bliver mange mennesker, og flere folk fra Gedser og Skagen er allerede dukket op.

Det bliver tilsyneladende regnvejr i morgen, så nettene bliver nok ikke åbnet med mindre de mange overnattende ringmærkere dømmer at det godt kan lade sig gøre nu hvor de er så mange til at hjælpe. Afhængigt af regnens intensitet bliver morgenobsen således måske heller ikke til noget.


Lisa Flam:

sunrise 1
The positive side of getting up before sunrise is that we get to see these amazing sunrises EVERY DAY. Lucky birders! Photo: Lisa Flam


Welcome November!

We could feel November is here. It was COLD.

We didn’t have many birds, 6 in total, but for my surprise on the first round we had a Firecrest (rødtoppet fuglekonge)! That indeed was a nice surprise.

Sadly, most of the birds were pretty weak and so we decided to close the nets early. Even though we were going out to check the nets non-stop, we felt the weather condition was dangerous for the birds.

firecrest male 1
1CY male Firecrest (rødtoppet fuglekonge). Photo: Lisa Flam

In the afternoon, all the house residents and Bent helped with a good cleaning session! The house has never looked so clean. Thanks, all, for contributing!

Later, Ole baked a bread and gave Michael and me a free baking lesson.

20191101 151623.jpg1
Paparazzi photo of Ole while baking a bread. And yes, it is delicious! Photo: Lisa Flam

Species New Ringed Recaptures
Robin (rødhals) 1  
Blackbird (solsort) 1  
Firecrest (rødtoppet fuglekonge) 1  
Blackcap (munk) 2  
Goldcrest (fuglekonge)   1
Total 5 1

Flot stille dag med en lille overraskelse

torsdag 31. oktober 2019
Kraftig sydøstenvind i morgen.
af Michael Brunhøj Hansen, Lisa Flam

Tredje dag med stille og klart vejr gav ikke mange fugle, så man fik ikke stress ude på Hukket; vi trænger vist til et lille vejrskifte. En ny art for dette efterår dukkede dog op, nemlig 4 sangsvaner (Whooper Swans) der trak øst. Til havs trak der 92 ederfugle (Eiders), 1 gråstrubet lappedykker (Red-necked Grebe), 1 toppet skallesluger (Red-breasted Merganser), 8 fløjlsænder (Velvet Scoters) og 4 rødstrubede lommer (Red-throated Divers).

Der trak i hvert fald 1 hjejle (Golden Plover), og vi havde 2 indtrækkende skovsnepper (Woodcocks). Der kom også et antal stære (Starlings), men slet ikke i nærheden af de mængder vi har haft de seneste dage (763). Finketrækket var noget småt og ikke nævneværdigt. 9 snespurve (Snow Buntings) trak mod nord, og 4 bjerglærker (Shore/Horned Larks) trak mod syd.

Vi havde lidt underholdning en overgang da 3 unge vandrefalke (Peregrine Falcons) legede over land. Senere kom der 2 ud på Hukket hvoraf 1 forsøgte at snuppe en solsort (Blackbird) der fløj over stranden. Den nåede dog sikkert ind i klitterne, og vandrefalken tog så højde før den forsvandt for en stund. Der var også en trækforsøgende rød glente (Red Kite), og 1 havørn (White-tailed Eagle) viste sig kortvarigt.

Jeg havde sendt én af lydfilerne fra den travle drosselnat til en fyr fra BTO i Storbritannien. Han nævnte at han aldrig havde set en så stor koncentration af drosler på én optagelse, og at han havde identificeret i hvert fald 1 ringdrossel (Ring Ouzel). Jeg vil se om jeg ikke kan få hørt resten af optagelserne igennem i løbet af ugen!

Der kommer et lille vejrskifte i nat hvor vinden skal gå om i sydøst og tiltage noget. Det bliver nok også køligt om morgenen, hvor november måned jo begynder, og med den friske vind kommer det nok til at føles bidende koldt. Vi håber det får bragt nogle fugle herud; vi venter stadig spændt på krognæb (Pine Grosbreaks)!


Lisa Flam:

Finally I got my way for a nice warm day. It was 5 degrees when we opened the nets! It was a pretty quiet day with some nice surprises!

I had a ‘wish list’ of birds I really wanted to see here in Denmark, and even more, wanted to ring. One of them was Long-tailed Tit (halemejse), that before coming here seemed like a reasonable wish, but after searching the database I realized it would be a long-shot to have even one in the nets. Last time they were ringed here was 2016.

Today was a very quiet day, seemed like pretty much no birds were around, after ringing the birds from the first round, Bent calls me to come FAST. I was sure something was wrong, but then he pointed at the nets and said- those birds are for you. I walk toward them and see six white round long-tailed birds in the net!! For me this moment was like a dream come true.

portred long tailed tit 1
Long-tailed Tit (halemejse). Photo: Lisa Flam

closeup adult male redpoll
Adult male Redpoll (gråsisken). Photo: Lisa Flam

Later on today Michael and I finally walked up to the top of the Lighthouse!! The view today was inspiring, we couldn’t resist.

In the afternoon I joined David and Troels birdwatching, it was again pretty quiet with mostly common birds and not many. It was nice anyway being with them outside on a day like this.

When we got back Michael and I cooked dinner for everyone, we talked about our day and shared our highlight moments. The station is still full of wonderful people and it's nice to spend some time all together in the end of the day.

Thank you, Blåvand, once again, for this magical experience.

dark beach 31.10
I had some time today to go out just for 15 minutes to join the observing point, there weren't many birds, but the landscape was unbelievably beautiful, I couldn't ignore it and took many photos of all around. Here is just one. Photo: Lisa Flam  

Species New ringed Recaptures
Wren (gærdesmutte) 3  
Robin (rødhals) 1  
Blackbird (solsort) 2  
Goldcrest (fuglekonge) 3 1
Long-tailed Tit (halemejse) 6  
Tree Sparrow (skovspurv) 2 1
Chaffinch (bogfinke) 2  
Lesser redpoll (lille gråsisken) 1  
Bullfinch (dompap) 2 1
Total 22 3


tree sparrow 1
Tree Sparrow (skovspurv). Also common birds deserve to get photographed. Photo: Lisa Flam

Lidt flere fugle på endnu en kølig morgen

onsdag 30. oktober 2019
Lapværling, snespurve og viber ...
af Michael Brunhøj Hansen, Lisa Flam

Det blev til atter en ret kølig og nærmest vindstille morgen, men med et noget større antal fugle ift. i går. Der var gang i ederfugletrækket (Eiders) der blev til i alt 288, men ellers var der ret stille over havet. Jeg havde igen selskab af Ole, og sidst i perioden kom Bent også herud.

Vi havde en del trækkende stære (Starlings), i første halve time over 2100, og det blev til i alt 5364. Allikerne (Jackdaws) trak ligeledes i store flokke fra øst mod vest over havet i retning af England; 1195 blev det til. Ellers lignede trækket meget det samme som i går. Lidt usædvanligt kom der en flok viber (Lapwings) (23). De er ikke så almindelige herude, og det er de første jeg ser trække forbi her i efteråret.

Viber b 102019 00001En del af efterårets første Viber (Lapwings) på træk ved Blåvands Huk. Foto: Ole Friis Larsen/Blåvand Fuglestation

Der kom desuden 1 lapværling (Lapland Longspur) samt i alt 20 snespurve (Snow Buntings) så deres lignende kald kunne sammenlignes. Det blev også til 1 stor flagspætte (Great Spotted Woodpecker) og enkelte små korsnæb (Common Crossbills). Troels, som stod et andet sted, havde bl.a. et par store korsnæb (Parrot Crossbills) og 1 dværgfalk (Merlin).

Blå kærhøg (Hen Harrier) og spurvehøg (Sparrowhawk) blev til dagens trækkende rovfugle. Over Mosen fløj der dog en ung havørn (White-tailed Eagle) omkring.

Jeg sluttede mig til Lisa sidst på formiddagen. Om eftermiddagen fik vi vasket alle poserne som fuglene opbevares i efter at de er taget ud af nettene. De var bogstavelig talt møgbeskidte.

Poser 102019 00001Poserne, som ringmærkerne bruger til transport af fugle mellem nettene og laboratoriet, skal ofte renses og vaskes for at beskytte fuglene imod smitte fra andre fugle. Det arbejde brugte Michael og Lisa et par timer på i onsdagens smukke vejr. Foto: Ole Friis Larsen/Blåvand Fuglestation

Vejret fortsætter i omtrent samme mønster i morgen med næsten ingen vind, og det bliver igen nok en kølig morgen, dog nok knapt så køligt som i dag. Vi håber på at en krognæb (Pine Grosbeak) eller to trækker forbi og/eller ryger i nettene ...


Lisa Flam:

It seems like every time I talk about the cold weather, it is even worse the next day! Today ALL the nets were covered with ice when we opened them. It was beautiful, I'll admit that.

20191030 072530.jpg1
Did anyone ask for iced nets? I have some to share! Photo: Lisa Flam

Today was similar to yesterday both by the number of birds and variety.

Most birds had a lot of fat, most Blackbirds (solsorte) had between 5-6 (on a scale of 0-9), and in general there seemed to be a high average of 2CY+ birds today!

Blue tit biting 1.1
Some Common birds in Denmark are unseen in Israel. For me, Blue Tit (blåmejse) is exciting every time, and yes, I forgive them for biting me. Doesn't hurt anymore! Photo while sacrificing her fingers: Lisa Flam

After the ringing Michael and I washed all the bird bags. We took advantage of the sun hours to let them dry. I'll say this- they were very, very dirty.

Thanks to Michael, Bent and Emil for your help on this cold day!

20191030 154119
Taking a moment here to thank the sun for drying all the bags on time! Will be necessary tomorrow! Photo: Lisa Flam

In the evening, Ole cooked a nice meal for all of us. Nice to spend some time together! 

20191030 184024
Photo: Lisa Flam

Species New ringed Recaptures
Wren (gærdesmutte) 2  
Dunnock (jernspurv) 1  
Robin (rødhals) 7 1
Blackbird (solsort) 6  
Blackcap (munk) 2  
Chiffchaff (gransanger) 1  
Goldcrest (fuglekonge) 9  
Coal Tit (sortmejse) 1 1
Blue Tit (blåmejse) 1  
Great Tit (musvit)   1
Chaffinch (bogfinke) 5  
Brambling (kvækerfinke) 3  
Siskin (grønsisken) 4  
Bullfinch (dompap) 1  
Total 43 3

Freezing morning! Is it winter already?

tirsdag 29. oktober 2019
Kold og flot morgen.
af Michael Brunhøj Hansen, Lisa Flam

Det var en ret kølig, men flot morgen på kun et par plusgrader, blå himmel og stort set ingen vind. Jeg havde igen selskab af Ole Friis efter et par måneder, så det var helt nostalgisk. Som ventet kom mange af fuglene til at trække højt, for vi fik ikke øje på så mange. Over havet var der dog lidt mere gang i den i dag eftersom der trak nogle gåseflokke forbi, overvejende bram-, grå- og kortnæbbede gæs (Barnacle, Greylag and Pink-footed Geese). Der trak desuden ederfugle (Eiders), pibeænder (Wigeons) og enkelte rødstrubede lommer (Red-throated Divers).

Over land blev det bl.a. til 1 blå kærhøg (Hen Harrier), 3 musvåger (Common Buzzards) og et par spurvehøge (Sparrowhawks). 1 ringdrossel (Ring Ouzel) trak forbi samt i alt 4 snespurve (Snow Buntings) og 2 bjergvipstjerter (Grey Wagtails). Der kom de sædvanlige småflokke af finker, men i dag kom der sågar en flok på 9 stillitser (Goldfinches). Vi venter spændt på om én af de sjældne finker, krognæb (Pine Grosbeak), kommer forbi som der er set nogle stykker af rundt omkring de sidste par dage, også på Fanø. Stærene (Starlings) trækker fortsat ud, i dag lidt over 300. Der begynder også at komme større flokke af alliker (Jackdaws) (350) og andre kragefugle.

Sandlobere b 29.10.2019 00001Sandløbere (Sanderlings) i vinterdragt er næsten rent sorte og hvide på standen ved Blåvands Huk, hvor de piler af sted langs vandkanten. Foto: Ole Friis Larsen/Blåvand Fuglestation.

Nede på stranden var der et stort antal måger, nok et par tusinde, samt en del sandløbere (Sanderlings), over 300. Ole og jeg fik aflæst nogle ringe. Sjovt nok stod der tilsyneladende ingen kaspiske måger (Caspian Gulls) imellem. Lidt senere fandt Ole en død søkonge (Little Auk) liggende på stranden.

Det ligner at vejret i morgen bliver i omtrent samme dur som i dag, dog måske en anelse varmere om morgenen, men vinden skulle være mere skiftende. Vi håber det bliver en god dag!


Lisa Flam:

Is it winter already? I was told it is still autumn but I am not so sure I agree!

I woke up, as expected, to a very, very cold day. It affected not only the number of layers I was wearing, but also the nets and the polls! Everything was covered with ice. It made opening some of the nets an impossible task due to them sliding down on the frozen poles. I had to give up on some and come back later once the sun started to shine. 

frozen net
The net was all covered with ice! First time in my life this happened to me. Photo: Lisa Flam

frozen leaves 2
Frozen roses! I have new respect for them, surviving this cold. Photo: Lisa Flam

20191029 071826.jpg1
At least I got to see the most beautiful sunrise today!  Photo: Lisa Flam

First round was at sunrise already, right after I finished opening the nets, in order to make sure no bird would be too long in the nets on a cold day like this.

Bent and Emil joined me on our non-stop rounds checking the nets. There weren’t too many birds, so it wasn’t too hard of a task to keep all birds safe.

It was a nice calm day, but personally I prefer warmer weather, please!

goldcrest 3
For me, every day seeing a Goldcrest (fuglekonge) is a good day for me. Goldcrest female, 1CY. Photo: Lisa Flam

Species New Ringed Recapture
Dunnock (jernspurv) 5  
Robin (rødhals) 4 1
Blackbird (solsort) 6  
Blackcap (munk) 2 1
Chiffchaff (gransanger) 2  
Goldcrest (fuglekonge) 6  
Great Tit (musvit) 3  
Tree Sparrow (skovspurv) 7  
Chaffinch (bogfinke) 2  
Greenfinch (grønirisk) 4  
Bullfinch (dompap) 1  
Total 42 2

 

Great tit bit
Behind the scene, male Great Tit (musvit) with an attitude! And yes, it did hurt. Photo while getting bitten: Lisa Flam

It's not about the numbers, it's about the quality

mandag 28. oktober 2019
Fuglekongesanger røg i nettet.
af Michael Brunhøj Hansen, Lisa Flam

Det havde rusket godt i træerne og taget i nat, men før solopgang aftog vinden til omkring 7-8 m/s, så morgenobsen kunne fuldføres fra den høje bunker hvor jeg havde selskab af Troels. Der skete stort set intet over havet igen i dag. Der kom enkelte rødstrubede lommer, 1 ung ride og 1 lomvie/alk samt 1 toppet skallesluger og en lille flok bramgæs.

Mens jeg hjalp Lisa med at åbne nettene lidt før morgenobsen, fløj en mindre sjaggere henover. I går talte vi om at hun nok ville fange 1 i dag da der havde været en del på bl.a. Fanø; det er den sidste drosselfugl hun mangler at ringmærke. På vej ud på morgenobsen fløj en flok på omkring 120 mod nord, og kort efter fik jeg en besked fra Lisa om at hun havde fanget én! Det blev til omkring 200 sjaggere i dag.

Omkring kl. 8 skrev Lisa igen: Fuglekongesanger i nettet! Vi skyndte os op i Fyrhaven, men der gik et stykke tid før den blev ringmærket, så vi fortsatte morgenobsen deroppefra. Her kom der en del finker, udover bog-/kvækerfinke kom der 17 store korsnæb, nogle dompapper, 1 kernebider, grønsiskener osv. Det blev også til 2 bjergvipstjerter og et par hedelærker.

Kort efter fremvisningen kom der et par længerevarende og kraftige byger der varede morgenobsen ud, så det blev ikke til så mange flere trækkende fugle. Senere da det klarede op, kom der en stor flok alliker trækkende, ca. 300, og lidt senere kom der 50 yderligere.

Troels var på stranden om eftermiddagen, og her fandt han bl.a. 1 ung sorthovedet måge og et par kaspiske måger.

Ole Friis er tilbage på stationen og skal være her en lille uges tid, så vi kan forvente nogle flere billeder fra morgenobsen igen.

I morgen bliver det køligt (3-4 grader) og klart med en svag nordøstenvind. Fuglene kommer således nok til at trække højt, men vi får se hvad det bliver til. Måske 1 lille krognæb?; Lisa mener det ser lovende ud mht. ringmærkning. I det mindste skulle det holde tørt!


Lisa Flam:

What a day!

After 3 days with bad weather; crazy wind and non-stop rain, the sun came out just for a few hours, and with it lots of surprises!

After having many Blackbirds (solsorte), Song Thrushes (sangdrosler) and Redwings (vindrosler), next in line was Fieldfare (sjagger). What I didn’t realize is that last time we had ringed Fieldfares in the station was 2016, so apparently, I had high expectations. After seeing the numbers at Fanø yesterday Michael said that today will be the day, and as promised, they came.

While opening the nets today we saw lots of Fieldfares flying around, pretty low.

While waiting for first round, Troels came down and spotted a big flock of them just sitting on the tree above the net! We watched as they flew away, and 1 flew right into the net. In 3 seconds, boots were on, no jacket (NO TIME) and the Fieldfare was in my hands!

face zoom 1.3
1CY male Fieldfare (sjagger). Photo: Lisa Flam

Next, we went up to the lighthouse garden. Just our luck! first round, first net- Pallas’s Leaf Warbler (fuglekongesanger)!! Bent and I have been speaking about this bird for quite some time, fantasizing to have it. Bent was probably just knowing what he was talking about, promising me this bird for 2 months already. AND HERE IT IS!

I was so happy, I can’t even explain. All people who have met me can probably guess my reaction.

Also, 3 more Fieldfares!! 4 in total, all 1CY, 1 female and 4 males.

We have a new guest, 15-year-old Emil from Sweden, he will be staying with us for a week. What an exciting first day for him!

pallass leaf warbler 1
Pallas's Leaf Warbler (fuglekongesanger)! Photo: Lisa Flam

Sadly, at 9:00 a heavy rain shower arrived, and we had to close the nets for 2 hours. We did get to enjoy a beautiful rainbow!
We definitely didn’t have many birds today, but I have no complaints!

received 681406879018224
Rainbow- maybe the only nice thing about the rain. Photo: Bent Jakobsen

Once again the house is getting full with amazing people! Ole Friis, who I spent my first week with, is once again here for the next week. It is fun for me to have people that I love come back here. And also, of course, Troels came with all his luck bringing the good birds along with him!

Species New Ringed Recapture
Pallas's Leaf Warbler (fuglekongesanger)  1  
Fieldfare (sjagger) 4  
Wren (gærdesmutte) 1  
Robin (rødhals) 1 1
Dunnock (jernspurv)   1
Blackbird (solsort) 4 1
Blackcap (munk) 4  
Goldcrest (fuglekonge) 3  
Great Tit (musvit) 1  
Crested Tit (topmejse)   1
Total 19 4

 

Rolig dag med et par gode arter

søndag 27. oktober 2019
Islom og thorshane besøgte Hukket.
af Michael Brunhøj Hansen

Efter en noget våd dag i går hvor der ikke skete noget hverken træk- eller ringmærkningsmæssigt, kunne der atter morgenobses. Vinden var kraftig, op til 13 m/s, og fra vest. En del byger der kom ind fra nordvest, besværliggjorde arbejdet da man får regnen lige i hovedet, men det blev dog alligevel til at par fine arter ind i mellem.

Først kom en thorshane trækkende i revet mellem bølgerne, så det var jo flot, og den første trækkende jeg ser dette efterår. Efter et par byger kom der en lom hvis temmelig store størrelse fik mig til at vågne op. Det var nemlig en stor og tung islom der trak forbi bag revet, også den første dette efterår. En rødstrubet lom, vores mindste lom, trak forbi i samme spor ikke længe efter, og det er bemærkelsesværdigt hvor meget mindre denne er.

Ellers skete der ikke meget på morgenobsen, og sidst i perioden kom en længerevarende og halvkraftig byge, så der blev ikke set yderligere fugle hér. Af øvrige fugle kom der 1 dværgmåge tæt på land, i alt 3 rødlommer, enkelte lomvier/alke, 40 pibeænder, 4 krikænder, 1 toppet skallesluger, 6 ederfugle og 7 fløjlsænder.

Sidst på formiddagen fik jeg besøg af min mor, som jeg ikke har set i tre måneder, og min moster. De fik en lille rundvisning i området, og senere spiste vi frokost i byen. Vi har desuden fået besøg af Emil fra Sverige som skal blive her en uges tid, og senere på aftenen skulle Troels Eske ligeledes dukke op.

Lisa har ikke lavet meget i dag; nettene blev jo ikke åbnet pga. vinden! De bliver dog vistnok åbnet i morgen hvor vinden skulle aftage noget, og der skulle ikke komme så mange kraftige byger. Desværre står den på nord- og nordvestenvind, så vi forventer ikke det helt store!

Efterårsvejret fortsætter

fredag 25. oktober 2019
I morgen er der heldagsregn på programmet.
af Michael Brunhøj Hansen

Det blev en lidt blæsende dag med nogle byger der gav lidt torden fra sig. Morgenobsen blev således afbrudt af regn nu og da, så det blev ikke den bedste dag herude. Ikke desto mindre kom der nogle lommer (11), alkefugle (40) og et par dværgmåger og snespurve samt 5 ederfugle og 1 knortegås.

Ringmærkningen blev ikke til noget pga. vinden.

I morgen kommer der tilsyneladende heldagsregn, så som det ser ud lige nu, får vi en fridag. Så er der tid til at lytte resten af optagelserne igennem!


FORRIGE     1  |  2  |  3  |  4  |  ...  |  25     NÆSTE