Her på Blåvand's blog bringes korte nyheder i dagbogsformat om livet og hændelser på fuglestationen.

Se indlæg fra år: 2024 (109)2023 (249)2022 (265)2021 (276)2020 (279)2019 (247)2018 (211)2017 (276)2016 (118)0 (1)(se alle)

Darth Vader on the beach

søndag 3. november 2019
Møde på fuglestationen, Skovsneppe i nettet og et filmhold med måger som tilskuere
af Lisa Flam, Ole Friis Larsen

Regnen silede ned søndag morgen, alt var gråt i gråt, og det var ikke flyvevejr for nogen fugle, så morgentællingen blev stoppet efter en time. Der var ellers folk nok, selv om vores faste observatør, Michael, var sløj og måtte beordres til at blive hjemme, for fuglestationen var vært for weekendens møde i udvalget for alle DOF's tre fuglestationer i Skagen, Gedser og Blåvand (der er også nogle, som drives af lokalafdelinger eller grupper andre steder i landet). Her fik vi besøg af formanden for DOF, Egon Østergaard, og direktør Sigrid Andersen, som kunne fortælle, at hovedbestyrelsen har vedtaget et budget, som sikrer alle tre stationer de næste tre år.

Bedre gik det om eftermiddagen med tjek af mågerne på stranden og udkig efter vadefugle. Her kunne man også selv føle sig meget lille i et stort univers som tilskuer til et heftigt intergalaktisk opgør mellem det gode og selveste ondskaben. Der blev myrdet og dræbt med koldt blod for øjnene af måger og strandgæster.

Padawan blog b 03112019 00001Star Wars on Blue Water Beach. For et filmhold kan nogle af de gamle bunkers på stranden sagtens bruges som kulisser for en intergalaktisk krig på en fjern planet langt ude i fremtiden. Foto: Ole Friis Larsen/Blåvand Fuglestation.

Det forekom på alle måder uvirkeligt, hvilket det også var, for det var et hold af frivillige filmfolk, skuespiller og statister, som bare syntes, at nogle af de gamle bunkers fra Anden Verdenskrig var fremragende kulisser for science fiction-dramaet i Star Wars-fanfilmen Padawan II og godt kunne gøre det ud for resterne af en krig på en fremmed planet langt ude i fremtiden.

Mågerne (the gulls) tjekker vi gerne efter morgentællingen af trækfugle eller om eftermiddagen for at se, om der skulle være nogle sjældne eller mindre almindelige arter imellem. Vi kigger også efter farveringe med koder. Et af de vigtige formål med at ringmærke fugle er selvfølgelig, at nogen ser ringene og melder om, hvor de har set eller fundet ringmærkede fugle. Derfor går vi også selv ud og leder efter fugle med 'nummerplader. De fleste på stranden ved Blåvands Huk er ringmærket lige i nærheden på Langli, men af og til støder vi på fugle med ringe fra Tyskland, Norge eller andre lander. Søndag eftermiddag var der dog kun tre med ringe, og de så ud til at være fra Langli. 

Solvmage a 01112019 00001Sådan er sølvmåge (Herring Gull) er virkelig en fantastisk syn. Den har magtet at overleve en frygtelig ulykke og ser ud til at klare sig godt i livet. Foto: Ole Friis Larsen/Blåvand Fuglestation.

Gennemsynet af måger giver ind imellem også et indblik i mågernes barske liv med ulykker, som nogle af dem må have overlevet på mirakuløs vis. En af søndagens Sølvmåger (Herring Gulls) havde et stærkt deformeret ben, og den må have gennemlevet voldsomme lidelser efter benbrud og måske infektioner. Når den fløj, landede den tydeligvis kun på det ene ben, men kunne åbenbart sagtens støtte på det deforme ben efter landingen. Sådan en måge er virkelig imponerende.

På stranden var der også seks unge Strandskader (Oystercatchers), hvor vi ellers kun plejer at se to eller tre. Også en Stenvender (Ruddy Turnstone) var smuk at se. Stenvendere yngler i arktiske områder og overvintrer langs Nordvestafrikas kyster og floder, men vi har nogle få af de sydligste ynglepar på Læsø, og der er enkelte Stenvendere, som bliver i Danmark om vinteren. Ved Blåvands Huk ser vi flest på gennemtræk langt tidligere på efteråret.

Oystercatcher a 01112019 00001Ung Strandskade (Oystercatcher) med sort næbspids fra i år er ved at lære at begå sig i naturen. Søndag eftermiddag på flugt fra mågerne efter et heldigt fund af mad. Foto: Ole Friis Larsen/Blåvand Fuglestation.

Turnstone a 01112019 00001Søndagens Stenvender (Turnstone) på stranden tjekker skaller af Søpindsvin (Sea Urchins) for spiselige rester, efter at mågerne har hugget hul i dem og ædt det meste. Foto: Ole Friis Larsen/Blåvand Fuglestation


Lisa Flam:

A rainy day was saved by a special bird! No, this time it was not a rarity but definitely a new one for me, and exciting enough to get most of the people here out to the ringing lab.

I woke up at 6:30 not too optimistic, but to my surprise the radar showed no rain whatsoever, and therefore I decided to open all nets.

After coming back from opening the nets and seeing some big grey clouds we decided to check the radar once again, good thing we did because a strong shower was on its way to us.

We went out for 1st round with the help of many people (2nd day for the Bird Stations Committee, many ringers!) and closed all the nets.

To our surprise, there was an odd looking Blackbird (solsort) (most common big bird we are catching these days), Emil went to the net and immediately called me to come- “Woodcock!” (skovsneppe). It was his last day today, and after having a Pallas’s Leaf Warbler (fuglekongesanger) on his first day here I promised an exciting bird for his last day, and for us, this bird was an exciting species.

Later on we re-opened the nets, but had only 3 more birds. Winter is on its way!

closeup1.3
1CY Woodcock (skovsneppe). A new and exciting species for me. Photo: Lisa Flam

woodcock wing 1.1In this photo you can see clearly that this individual is a 1CY, as an adult, the primary covers would have had a white tip, this one had rufous colored tips. Photo: Lisa Flam 


woodcock back 1.1
Interesting fact about Woodcocks
 (skovsnepper)- their eyes are positioned in a way that enables them to see 360 degrees. After seeing this so close, I could finally believe it, or more so, undestand it. Amazing! I hope in this photo you can see it as well. Photo: Lisa Flam

In the afternoon Ole came back from the beach and mentioned a Star Wars film is being filmed at the beach. Without thinking too much we put on our shoes and went out to see it! Even though it is a fan film it was very exciting to see Storm Troopers in real life! Not every day you see a sight like this.

Tomorrow seems like a rainy day, but who knows, maybe overnight the weather will change and give us a few dry hours to ring some birds.

Species New Ringed Recaptures
Woodcock (skovsneppe) 1  
Wren (gærdesmutte) 2  
Blackbird (solsort)   1
Song Thrush (sangdrossel) 1  
Redwing (vindrossel) 1  
Goldcrest (fuglekonge) 1  
Chaffinch (bogfinke) 1  
Total 7 1