Her på Blåvand's blog bringes korte nyheder i dagbogsformat om livet og hændelser på fuglestationen.

Se indlæg fra år: 2024 (87)2023 (249)2022 (265)2021 (276)2020 (279)2019 (247)2018 (211)2017 (276)2016 (118)0 (1)(se alle)
Se indlæg fra måned: jan. (1)feb. (2)mar. (29)apr. (30)maj (28)juni (8)juli (25)aug. (23)sept. (30)okt. (24)nov. (11)

Vadefuglene fortsætter

mandag 10. september 2018
Sortmejserne rører på sig
af Bent Jakobsen

Som de øvrige morgener var Jimmy Skat på sin post på Hukket til at klare trækket. Der kom da også rimeligt med fugle med 83 rødstrubede lommer og 15 knortegæs af den lysbugede race. Også en vandrefalk trak ud.
Nu er det især 1K vadefuglene som trækker forbi hukket, og i dag sås bl.a. stor præstekrave 14, islandsk ryle 28, almindelig ryle 107 og lille kobbersneppe 45.
På revlerne stod 130 sildemåger.
Sortmejserne er begyndt at røre på sig og i dag trak 31, og så blev efterårets 2. fuglekonge ringmærket i dag.
Ringmærkning: tornsanger 1, fuglekonge 1, sortmejse 16, musvit 1, bogfinke 5. I alt 24 af 5 arter.
Jimmy tog i dag tilbage til storbyræset i hovedstaden og vi siger tak for indsatsen.

Bent

Sorthalset lappedykker

søndag 9. september 2018
Stadig godt med strandskader og almindelige ryler
af Bent Jakobsen

Endnu en morgen startende med regn, men efterfølgende blev vejret rigtig pænt og der kom godt med fugle.
Igen var Jimmy på pletten med David og Mathias.
Der er for alvor ved at komme gang i de rødstrubet lom med 170 i dag. Og så sås en Huk sjældenhed idet en sorthalset lappedykker trak forbi. Arten er ikke årlig ved Blåvand.
Lysbuget knortegås passerer nu i lavt antal med 19 i dag, de tidligere dage er også set enkelte. Det ser ud til primært at være adulte fugle. Også spidsænderne rører på sig med 132 trækkende.
Og så er der stadig gang i strandskaderne med 229 og almindelige ryler 327. Her passerede havdelen i løbet af formiddagen 10.15-11.45.
Den efterhånden sjældne sortterne sås også i dag, og så er skærpiber begyndt at dukke op.

Bent

Lidt havfugle

lørdag 8. september 2018
og stadig vadefugle
af Bent Jakobsen

Morgenen startede med regn, men ellers en god vestlig vind efter opklaringen i løbet af formiddagen.
Jimmy tog igen morgenobsen, og sad i øsende regnvejr ude i sabinebunkeren, og David og Mathias Blicher tog også en tørn.
Det resulterede i en sydtrækkende sodfarvet skråpe og en 1K lille kjove kommende meget tæt forbi.
Der trækker stadig vadefugle. Det er de unge almindelig ryler som passerer nu med i alt 102 og deriblandt en dværgryle. Desuden er strandskaderne heller ikke helt færdige med trækket endnu med 185 trækkende.
Totalen af strandskader i år er nu oppe på 9006, så vi mangler stadig 3-4000 for at nå op på totalen for de seneste år. Årstotalen af almindelig ryle er nu på 5880, hvilket er halvdelen af totalen sidste år. Men nu var sidste år også lidt af et rekordår.

Bent

Høgesanger

fredag 7. september 2018
af Jacob Nielsen

Dagen bød på meget regn fra morgenstunden, og nettene blev først åbnet omkring kl. 09.00. Det gav lidt fugle: broget fluesnapper (1), gransanger (1), havesanger (2), høgesanger (1), løvsanger (1), munk (2), sortmejse (1), i alt fugle/arter (9/7).

JC Nielsen 9
1k høgesanger. Foto: Jacob Nielsen

JC Nielsen 10
Pandekager til at slutte dagen af med. Foto: Jacob Nielsen

Stille dag på Blåvand Fuglestation

torsdag 6. september 2018
af Jacob Nielsen

Stille dag på Blåvand Fuglestation med tid til at fordybe sig i ornitologi-litteraturen. Dog lidt fugle i nettene: bogfinke (1), broget fluesnapper (1), gransanger (1), gulspurv (1), gærdesmutte (1), havesanger (1), løvsanger (1), munk (3), rødhals (1), rødstjert (1), i alt arter/fugle (12/10).

Jimmy bemandede igen morgenobservationen, og fik selskab af David, hvor de bl.a. så 3 dværgfalke og en vandrefalk.

JC Nielsen 8
1k munk, hun. Foto: Jacob Nielsen

Karmindompap

onsdag 5. september 2018
af Jacob Nielsen

Jimmy Skat Hansen havde en god morgenobservation, der bl.a. bød på en karmindompap. 

Den svage vind og fraværet tåge gave en del fugle i nettene: blåmejse (2), bogfinke (9), broget fluesnapper (8), fuglekonge (1), gransanger (3), grå fluesnapper (1), gulspurv (2), gærdesanger (1), havesanger (5), jernspurv (5), løvsanger (3), munk (3), rødhals (4), rødstjert (4), sortmejse (5), i alt fugle/arter (56/15).

JC Nielsen 6
Aldersbestemmelse af broget fluesnappe vha. "trinet" på den central tertiære fjer. Foto: Jacob Nielsen

JC Nielsen 5
1k broget fluesnapper i morgensolen. Foto: Jacob Nielsen

Tåge og få fugle

tirsdag 4. september 2018
af Jacob Nielsen

Dagen bød på tåge fra morgenstunden og få fugle på både morgenobservationen og i nettetene: bogfinke (1), broget fluesnapper (1), grønirisk (1), grå fluesnapper (1), havesanger (2), rødstjert (2), i alt fugle/arter (8/6).

JC Nielsen 4
Jimmy Skat Hansen bemander morgen-observationen under dårlig sigtbarhed. Foto: Jacob Nielsen

JC Nielsen 7
Bent og Jimmy vender årets træk i forhold til tidligere år. Foto: Jacob Nielsen

Lille fluesnapper

mandag 3. september 2018
af Jacob Nielsen

Stille dag for ringmærkerne: broget fluesnapper (1), dompap (1), gransanger (1), havesanger (5), lille fluesnapper (1), løvsanger (1), munk (2), rødhals (1), rødstjert (1), sangdrossel (1), sortmejse (1), i alt fugle/arter (16/11).

Morgen-observationen blev bemandet af Jimmy, og bød på endnu en ordinær dag.

JC Nielsen 2
1k lille fluesnapper. Foto: Jacob Nielsen

JC Nielsen
Svend Aage kom forbi med morgenbrød og godt humør. Foto: Jacob Nielsen

Søndagsstemning på stationen

søndag 2. september 2018
af Jacob Nielsen

Ringmærkerne holdte søndagsfri, mens Jimmy bemandede morgen-observationen, som bød på en ordinær dag uden nogle usædvanlige fugle i luften. Dagen gik med frihed og landlov.

JC Nielsen 2
Badetur inden frokost. Foto: Jacob Nielsen

JC Nielsen 1
Søndagsfrokost på stationen. Foto: Jacob Nielsen

Efterårets første gransanger

lørdag 1. september 2018
af Jacob Nielsen

Svag men omskiftelig vind (3m/s) gav en del fugle i nettene:  bogfinke (15), dompap(2), gransanger(1), grønirisk(4),havesanger(3),  jernspurv (12), løvsanger(4), munk(1),musvit(1), rødhals (2), rødstjert (1), sangdrossel(3), stenpikker(1),  sortmejse(3), tornsanger(1), total fugle/arter (54/15).

Jimmy Skat Hansen er på stationen de næste par uger, og bemandede  i dag morgenobservationen, som bød på en stille dag med få fugle, hvor fiskeørn var det mest bemærkselsværdige. 
Henrik Brandt, Ole Göller, John Frikke og Bjørn Frikke var også på besøg, hvilket gav nogle rigtig hyggelige kaffepauser.

Eftermiddagen gik med at sanke svampe i Blåvands omkringliggende plantager.

DSC 13831k stenpikker, ikke en almindelig gæst i nettene på Blåvand Fuglestation. Foto: Jacob Nielsen

DSC 1346 21k gransanger, efterårets første på Blåvand Fuglestation. Foto: Jacob Nielsen

BLF 010918 J Frikke D810 086 283 II 01
Jimmy Skat Hansen bemander morgen-observationen. Foto: John Frikke 

BLF 010918 J Frikke D810 086 303 II 01
Dejligt vejr og god sigtbarhed på Hukket. Foto: John Frikke

DSC 1419Sankning af svampe ved Blåvand. Foto: Jacob Nielsen

 


FORRIGE     1  |  2  |   3