Her på Blåvand's blog bringes korte nyheder i dagbogsformat om livet og hændelser på fuglestationen.

Se indlæg fra år: 2023 (249)2022 (265)2021 (276)2020 (279)2019 (247)2018 (211)2017 (276)2016 (118)0 (1)(se alle)

Sorthalset lappedykker

søndag 9. september 2018
Stadig godt med strandskader og almindelige ryler
af Bent Jakobsen

Endnu en morgen startende med regn, men efterfølgende blev vejret rigtig pænt og der kom godt med fugle.
Igen var Jimmy på pletten med David og Mathias.
Der er for alvor ved at komme gang i de rødstrubet lom med 170 i dag. Og så sås en Huk sjældenhed idet en sorthalset lappedykker trak forbi. Arten er ikke årlig ved Blåvand.
Lysbuget knortegås passerer nu i lavt antal med 19 i dag, de tidligere dage er også set enkelte. Det ser ud til primært at være adulte fugle. Også spidsænderne rører på sig med 132 trækkende.
Og så er der stadig gang i strandskaderne med 229 og almindelige ryler 327. Her passerede havdelen i løbet af formiddagen 10.15-11.45.
Den efterhånden sjældne sortterne sås også i dag, og så er skærpiber begyndt at dukke op.

Bent