Her på Blåvand's blog bringes korte nyheder i dagbogsformat om livet og hændelser på fuglestationen.

Se indlæg fra år: 2024 (87)2023 (249)2022 (265)2021 (276)2020 (279)2019 (247)2018 (211)2017 (276)2016 (118)0 (1)(se alle)
Se indlæg fra måned: jan. (1)feb. (2)mar. (29)apr. (30)maj (28)juni (8)juli (25)aug. (23)sept. (30)okt. (24)nov. (11)

Det var op ad bakke!

torsdag 20. september 2018
af David Manstrup

Vinden var i sydvest 13ms. Temperaturen lå på 16 grader, altså ganske lunt i forhold til årstiden. Der var fuld bankoplade angående skydækket. Sigten lå på 15 km. 

Det var en lidt stille omgang i dag. Det er fortsat mest Suler og Rødlommer der rør på sig, og der er langt imellem andre arter. En enkelt Almindelig Kjove kunne presses igennem, men noget tyndt i forhold til en vind fra sydvest. Det var mest Sulerne der underholdte ved at komme tæt på land og trække ret intensivt sydpå. Der var ikke mange der strejfede omkring. Det er hvert år flot at se når de kommer i flokke, hvori der er flere forskellige aldersklasser. Man må sige det er en fugl der har en varrierede fjerdragt fra ung til gammel, og med mange faser.. 
Dagen bød også på en enkelt Gråstrubet Lappedykker, som også fluks fløj sydpå uden tøven. 21 Spidsænder kan også nævnes denne stille morgen.. 

Jacob og Bent havde også en stille morgen. De fangede 2 fugle, men dog en Landsvale, som der ikke fanges mange af årligt. Den årlige fangst af dem, kan vist tælles på en hånd. 

David Manstrup/DMA

Landsvale 20180920 074741

Foto: Bent Jakobsen

Igen i dag godt havtræk

onsdag 19. september 2018
Luften tom for småfugle
af Bent Jakobsen

En kraftig sydsydvestlig vind 9 sekundmeter med diset vejr, så vindmøllerne ikke kunne ses. Det er stadig lunt i forhold til årstiden med 15 grader til morgen.
Vinden betød at himlen var meget død for småfugle i dag, og prikkerne for øjnene fra i går var væk.
Gerda Bladt tog en tørn med havet, hvor der var pænt med fugle. 106 lommer trak, og igen i dag var der mange suler med 1005. Også 2 almindelige kjover trak mod syd. Lad os håbe det er en forløber for weekendens storm. Henrik Brandt, Svend Rønnest og Svend Åge Clausen dukkede også op på obsen og der blev også fundet en middelhavssølvmåge.
Ringmærkningen slog alle bundrekorder: rødhals 1, tornsanger 1, munk 1. I alt 3 af 3 arter. En spurvehøg havde lagt sig pænt tilrette i F2, men den ville det anderledes og smuttede lige inden vi fik kloen i den og inden fik kloen i os.
Heldigvis kunne vi da fremvise et par fugle, da Iben Hove Sørensen var forbi med en gruppe entusiastiske unge mennesker på et ranger outdoor kursus.
Jacob lukkede nettene og vi drog mod nord til Filsø.
Tak til Gerda Bladt for at vi må bruge hendes notater.

Bent

Sulerekord

tirsdag 18. september 2018
Godt med spurvehøge og tårnfalke
af Bent Jakobsen

Vinden sydøst 8 sekundmeter til morgen, men i løbet af dagen stigende til 13 sekundmeter og sidst på dagen drejende sydvest. Endnu en varm dag med temperaur op til 19½ grad og når solen kiggede frem bag skyerne var det virkelig en sommerdag.
Sydøstenvinden betød også, at der var lidt gang i fuglene og flere interessante tal kom i bogen. Mest bemærkelsesværdigt var antallet af suler, som pludselig om væltende i store tal mod syd både helt inde tæt på kysten og til et godt stykke ud på revet. I de gode gamle dage sås suler altid i vestenvind, men jeg skal love for at det har ændret sig. Det blev beregnet at 3300 passerede Hukket fra om morgenen til sidst på eftermiddagen og det er ny rekord. Den tidligere er helt tilbage fra 1977, hvor 3052 taltes.
Også rovfuglene rørte på sig, men nærmest kun spurvehøge med i alt 73, hvilket er 5. højeste antal ved Blåvand og tårnfalk med 42. En ung duehøg var ude og vende ligesom 3 dværgfalke piskede derudad.
Nu begynder også svømmeænderne at komme ind på scenen med 133 pibeænder og 51 spidsænder.
Engpiber blev talrigeste småfugl med 1270, som kom i deres hoppende flugt hen over klitterne. De 300 grønsiskener som sås trak primært helt ude i yderste klitrække. Og så ville sortmejserne ikke så meget i dag med kun 50 trækkende.
Ringmærkningen gik stille og roligt med gærdesmutte 1, rødhals 1, munk 4, gransanger 2, fuglekonge 1, broget fluesnapper 1, sortmejse 8, bogfinke 1. I alt 19 af 7 arter.
Svend Åge Clausen og Svend Rønnest kom forbi med rundstykker og sneglebasser, som gjorde rigtig godt, og det gav energi til at få lavet nogle småting på rusen.
Morten Christensen tog igen i dag nogle morgentimer i klitterne.

Bent

Indian summer

mandag 17. september 2018
Strandskader overrasker
af Bent Jakobsen

Er blevet af med den kraftige snue som har plaget mig den seneste uge kvit, så igen klar på fulde omdrejninger.
Hvilken fantastisk morgen. En af de sjældne herude på Danmarks udpost mod England. Vind var nærmest ikke eksisterende og godt lunt med 16 gr. En gang imellem tittede den gule klump af en sol gennem skyerne og varmen bredte sig, så dagen foregik i skjorteærmer.
Til forskel fra i går var luften meget tom for fugle. Åbenbart ingen vind til at presse dem ned. Morten Christensen havde været kortvarigt på Hukket nærmest uden at se en trækkende fugl. Som dagen gik var det ikke de store mængder af bevingede væsner, som drog sydover, men artslisten blev lang.
Kun 100 sortmejser lagde vejen forbi i deres uredelige flokke, hvor de ligner en flok lemminger på march. En stenpikker befandt sig åbenbart i behageligt selskab i vores gård, hvor den gemte sig bag skraldespandene når man kom ud. Nogle enkelte spurvehøge og tårnfalk passerede ret målbevidst, ligesom en dværgfalk.
Lidt sydøst for stationen meldte Anders Myrthue en storpiber på vej mod Hukket.
Et nyt fænomen i år er de mange strandskader som vader rundt ude på sandbankerne ved lavvande. I dag 41 sammen med 2 rødben og 3 islandske ryler.
Af de 39 ringmærkede fugle i dag, var der ikke så mange sortmejse, som de andre dage. Så en større artsdiversitet, hvor munkene for alvor banker på døren til klosteret.
Jernspurv 3, rødhals 3, munk 7, gransanger 1, broget fluesnapper 1, sortmejse 15, blåmejse 1, musvit 3, skovspurv 2, bogfinke 1, grønirisk 1, gulspurv 1. I alt 39 af 12 arter.
Jacob vendte tilbage til aften

Bent

Fin trækdag

søndag 16. september 2018
Første dag med engpibere
af Bent Jakobsen

En noget windy dag med sydlig vind på 8 sekundmeter, hvilket dog betød at fuglene blev presset ned og nemmere kunne ses.
Morten Christensen var på Hukket her til morgen og stationen har fået hans tal fra trækobservationerne, hvilket vi siger tak for.
Det blev til 46 rødstrubede lommer og 1 mallemuk, som ikke er så almindelig her som i Skagerak. De første mørkbugede knortegæs stemplede ind og så trak der både vandrefalk 1k og dværgfalk. En enkelt bjergvipstjert trak syd.
En del spurvehøge og småfugle trak og dagens samlede tal blev spurvehøg 16, engpiber 1080, sortmejse 224, bogfinke 520 og grønsisken 210.
Ringmærkningen blev jævn, dog domineret af sortmejser: jernspurv 1, rødhals 2, rødstjert 1, sangdrossel 1, gransanger 1, løvsanger 1, havesanger 3, munk 3, sortmejse 14, broget fluesnapper 1. I alt 28 af 10 arter

Bent

Langli

lørdag 15. september 2018
Tur i Vadehavet
af Bent Jakobsen

Ingen observationer eller ringmærkning i dag.
Der var dog en guidet tur til Langli her på sidste åbningsdag. På øen lå flere hundrede svømmeænder, 300 pibeænder og 100 krikænder. Også 20 canadagæs havde søgt fred og ro på øen. Som sædvanlig på denne årstid sås rørhøge, således 2 1k og en adult blå kærhøg.

Bent

Vejret snød

fredag 14. september 2018
Stadig sortmejser
af Bent Jakobsen

DMI havde lovet 5-6 sekundmeter i dag, men til morgen blæste det 11 sekundmeter fra sydvest. Der var også lovet regn fra både DMI og YR, men det udeblev, så der blev lige kørt en morgenobs hjem.
Der var dog ikke så meget gang i den. Kun 12 rødstrubede lommer følte trang til at bevæge deres store kroppe sydover, og andre store kroppe i form af suler ville hellere flyve nordpå med i alt 157.
Lidt småflokke af vadefugle passerede med 26 almindelige ryler og 43 sandløbere som talrigeste. Og så prøvede en lys almindelig kjove at snige sig forbi mellem bølgetoppene ude bag revet, men den blev afsløret.
Efter morgenobsen tog vinden af og kom ned på de lovede 6 sekundmeter så hvorfor ikke åbne nettene, hvilket godt kunne betale sig. Flere flokke af sortmejser kom forbi.
Ringmærkning: gærdesmutte 1, jernspurv 1, rødhals 1, rødstjert 1, munk 4, sortmejse 14, grønirisk 2, gulspurv 1. I alt 25 af 8 arter.

Bent

Første dag med småfugletræk

torsdag 13. september 2018
Sortmejserne kommer
af Bent Jakobsen

Endnu en blæsende morgen, hvilket dog ikke holdt småfuglene tilbage med deres træk, eller også var det bare nemmere at se pga vinden.
Sortmejseflokkene kom som perler på en snor, og 120 trak. Det var også første dag med finketræk og 330 bogfinker trak. Også 80 tornirisker og første dag med grønsiskener 74.
Trækket har uden tvivl været talrigere, da de sete fugle er gjort mellem ringrunderne.
De trækkende småfugle satte også deres præg på ringmærkningen: jernspurv 5, rødhals 1, havesanger 1, munk 1, løvsanger 2, sortmejse 16, musvit 1, bogfinke 1. I alt 28 af 8 arter.
Til aften drog Jacob nordpå for at holde weekend blandt gode mennesker.

Bent

Sabine svigtede vores date

onsdag 12. september 2018
En gang så man altid kjover i sådan et vejr.
af Bent Jakobsen

Jeg stred mig gennem regnen og en vestenvind på 12-14 sekundmeter ned til skurvognen forvisset om at jeg havde date aftale med Sabine. Det var vanskeligt at finde læ, men det lykkedes, og jagten gik ind på hende.
Jeg tror bare hun havde glemt vores aftale, for hun dukkede ikke op selv om jeg spejdede godt ude i revet og langs med stranden. Højst forbløffende kom der ikke en gang en kjove forbi. Hænger det sammen med nedgangen i bestandene på Shetlandsøerne at vi ser så få kjover nu? Er det vindmøllerne som har indflydelse? Eller noget helt tredje. For 20 år siden kunne man ikke undgå at se en kjove i sådan et vejr.
Heldigvis trak der da også andre fugle. Dagens hit blev en stor kobbersneppe af den islandske race L. l. islandica. En kom sammen med 9 små kobbersnepper, hvoraf der på morgenen i alt kom 18. I løbet af morgenen kom der småflokke af vadefugle bl.a. 30 sandløbere og 11 almindelige ryler.
Pludselig var der mågealarm og en adult havørn kom lige ind over hovedet på mig. Den trak ud og satte sig kortvarigt på en sandbanke inden den fortsatte ud over havet. Også en dværgfalk kom piskende ud over havet.
10 landsvaler kæmpede sig frem gennem den kraftige vind, og enkelte trak ovenikøbet ud.

Bent

Regn og regn

tirsdag 11. september 2018
og så atter regn
af Bent Jakobsen

Dagen druknede simpelthen i regn, så al aktivitet var indstillet.


FORRIGE     1  |   2   |  3     NÆSTE