Her på Blåvand's blog bringes korte nyheder i dagbogsformat om livet og hændelser på fuglestationen.

Se indlæg fra år: 2024 (87)2023 (249)2022 (265)2021 (276)2020 (279)2019 (247)2018 (211)2017 (276)2016 (118)0 (1)(se alle)
Se indlæg fra måned: jan. (1)feb. (2)mar. (29)apr. (30)maj (28)juni (8)juli (25)aug. (23)sept. (30)okt. (24)nov. (11)

Sort glente

lørdag 30. juni 2018
Lidt vadefugletræk
af Bent Jakobsen

Vinden var drejet over i det østlige hjørne og det betød endnu en sommerdag med masser af sol ogmed temperaturen over 20 gr.

Morgenobsen blev foretaget af Joshua, David Manstrup og Bjørn Frikke og gav en overraskelse i form af en sort glente. Det var den 18. observation ved Blåvand og kun den anden i juni måned. Også den første tårnfalk sås på træk.
Med vinden svag ovre i det østlige hjørne gav det også lidt vadefugle bl.a. lille kobbersneppe 42, småspove 10 og storspove 17.
Et lille korsnæb var også ude og vende.

Indhegning af dværgterner

fredag 29. juni 2018
4 par ruger i indhegningen
af Bent Jakobsen
Endnu en sommerdag løb af stabelen med svag vind fra nordvest og en bagende sol, som varmede godt, selv om den kun lige nåede op på 20 grader i skyggen. Om morgenen lå havgusen spredt over kystlinien og da var det godt at have jakken på på morgenobsen.

Joshua havde sin første morgenobs, og var godt i gang da jeg kom. Trods vindretningen kom dog 42 strandskader forbi, og 3  almindelige kjover alle mørk fase passerede også. En stille begyndelse for Joshua.

Af rastende fugle må 8 sortstrubede bynkefugle fremhæves. Langt de fleste 1K.

I den værste hede i løbet af dagen blev også dagens vigtigste arbejde udført. De ynglende dværgterner på stranden skal have ro. Forsvaret afleverede i går materialet til afspærring af noget af stranden, og det blev så i dag effektueret. Et område på ca. 60 X 120 skal udgøre deres ynglelokalitet.

Da vi var færdige med arbejdet var det en stor glæde at se , at dværgternerne med det samme lagde sig på deres æg. Så det bliver spændende at følge og måske kommer flere par til.

Joshua lærte så, at det ikke kun er fuglekigning men også praktisk arbejde at gøre på en fuglestation, og han gik på med krum hals sammen med Bjørn. Er det sådanne folk som DOFung har i deres fold, så ser fremtiden lys ud for DOF.

Der skal lyde en stor tak for hjælpen til Per Olsen, John og Bjørn Frikke og Joshua Haahr for en stor indsats. 

Dvaegterne DOF ung arbejder 20180629 144120Dvaergterneindhegning 20180629 145242

Flere gråspurve

torsdag 28. juni 2018
Ny mand på stationen
af Bent Jakobsen

Endnu en sommerdag kunne i dag bogføres med svag vind og strålende solskin, hvor temperaturen lige nåede op på de 20 grader.Det varede dog ikke ved da der  i løbet af eftermiddagen kom lidt havgus ind.

I dag kom Joshua som er med i  DOF ung og bliver hele næste uge, og skal hjælpe med observationer på Hukket.
Så et stort velkommen til Joshua, som havde tomlet fra Hobro til Blåvandshuk på 4 timer. Sejt.
Vi var lidt rundt i området, og bl.a. på stranden og tjekke dværgternerne. I dag lå der 4 fugle og rugede. I morgen kommer John Frikke og Per Olsen og vi sætter afspærring og ynglefugleskilte op på stranden.

Nogle enkelte net i stationshaven blev åbnet i perioden 10 - 15 og det gav 18 fugle, hvilket må siges ar være pænt på 61 m net. Dominerende art var igen mærkeligt nok gråspurv, så nu har vi på to dage ringmærket 14 gråspurve, hvilket er overvældende når vi nogle år ser under 5. Jeg var lige i fyrhaven og kigge og her fløj der 5 topmejser rundt i Blåvandrusen, men da den ikke var sat i fangst modem fløj de ud igen.

Ringmærkning: rødhals 1, gærdesanger 1, grønirisk 1, gråspurv 6, musvit 1, skovspurv 1, gulspurv 2, hvid vipstjert 2, topmejse 2, jernspurv 1. Ialt 18 af 10 arter.

Naturkulturvarde har ønsket en renovering af gården på naturcentret, og det blev så påbegyndt i dag.

Gardrenovering 20180628 152255gardrenovering 20180628 104616

Graspurv 20180628 104059

En af de mange gråspurve som holder til ved fuglestationen i øjeblikket

Ynglende dværgterner

onsdag 27. juni 2018
Sjælden gæst på Hukket
af Bent Jakobsen

Selv om temperaturen ikke nåede over 17 grader skinnede solen ubønhørligt og dagen var utrolig varm, hvilket også skyldes den meget svage vind som lå på 2-3 m/s.
Dværgternerne på stranden blev tjekket, og ikke mindre end 11 fugle holdt til i området og 3 lå og rugede. I samme  område yngler også stor præstekrave, da en fugl spillede syg lige foran en turist uden vedkommende opdagede det. I dag lykkedes det at få fat i forsvaret. Pga omstrukturering har de ikke selv mulighed for at sætte indhegningen op, men de leverede med det samme alt materialet ud til fuglestationen til at lave indhegningen. Var også i kontakt med kommunen og Nationalpark Vadehavet om yderligere skiltning ved indhegningen.
Heldigvis er der ikke mange turister nord for pælerækken endnu, så vi skal have indhegningen på plads inden den store ferie starter.

Dvaergternemarkering 20180627 142953

Svend Aage kom idag ud med en vandslange så vi kan få vandet flere af planterne i Blåvandrusen. Derudover gravede vi en murerspand ned inde i rusen, hvor vi så fyldte vand i for at tiltrække fuglene. Vi havde dårligt nået at forlade fyrhaven, før en musvit havde vovet sig ind til vandet.
Mens vi gik og arbejdede i rusen hørtes pludselig den meget gennemtrængende lyd fra en Spætmejse, og oppe på den store bunker ved fyrhaven, sad den smukkeste og også her ved Blåvand sjældne spætmejse.
Også en mursejler passerede forbi.

Svend Age med vandslange 20180627 114242Svend Age graver vandbalje ned 20180627 114333

.

En snert af efterårstræk

tirsdag 26. juni 2018
Så kom der også sol i Vestjylland
af Bent Jakobsen

Der var dømt ren sommer i dag med solskin oven på de foregående dages kolde og blæsende vejr. Også vinden var aftaget ned til 5 m/s, dog nåede temperaturen ikke over 20, men i solen var der dejligt.
Det blev til både mosen og stranden i dag, og småfuglene i mosen var igen aktive. 5 sortstrubede bynkefugle var aktive og ligeledes 2 rødryggede tornskader og 2 gulbuge. En flok på 60 stære viste at juli nærmer sig.
På stranden var der en snert af efterårstræk, da en adult almindelig ryle rastede og en flok på 14 sandløbere i sommerdragt. Den ene var farvemærket med hvad som lignede hvid ring på både venstre og højre ben, men kunne desværre ikke aflæses.
Dagens clou var igen dværgternerne, hvoraf 6 holdt til og to af dem så ud til at være rugende. Det lykkedes desværre ikke at få fat i Oksbøllejren, men jeg forsøger igen i morgen og får vished for om de er rugende, så vi kan få spærret af.
Jonas havde tur og fremviste ringmærkning og flere gange på runderne lå en stor fed hugorm hun oppe i fyrhaven.
Alle nettene var åbne i 5 timer og det gav ikke mindre end 35 ringmærkede fugle fordelt med
jernspurv 3, gærdesanger 2, topmejse 1, musvit 6, gråspurv 8, skovspurv 14, tornirisk 1.
Næsten alle fuglene var 1K og spændende var især 8 gråspurve, som ikke er så almindelig herude.
2 bysvaler var i gang med at lave rede helt oppe i toppen af gavlen. Mærkeligt at de ikke benytter en af de allerede eksisterende reder. Tiden er jo knap.
Tidligere sås larver af græsspinder og egespinder meget ofte i klitterne og var rimeligt talrige. De senere år er der desværre blevet længere og længere mellem disse larver. 

Graesspinner 20180626 103333

Koldt og blæsende

mandag 25. juni 2018
Nordvestendræber
af Bent Jakobsen

Igen i dag var det nordvestenvinden som var totalt dominerende med 12 m/s. Overskyet og køligt, kun 13 grader. Og det mens resten af Danmark soler sig i strålende solskin og grader over de 20. Turisterne skulle bare lige vide hvad det er de går glip af andre steder i landet.
Det blev til en lille gåtur i mosen og på stranden, dog lang nok til at komme op og tjekke mågerne et stykke nord for pælerækken.
Nordvestendræber bærer med smil sin byrde for området var støvet for småfugle dog sås to sortstrubede bynkefugle henholdsvis han og 1K.
Heldigvis var der flere fugle på stranden, og de har rimeligt med fred og ro, da der ikke er så mange turister endnu. Lige bortset fra en strandsejler som jeg lige havde en lille dispus med, da han hårdnakket påstod, at han måtte kører fra Vejers til Hukket. Det gjorde det ikke bedre at han lå og kørte rundt i det område, hvor dværgternerne holdt til.
For dværgternerne var dagens helt store højdepunkt. I alt 6 fugle fløj rundt parvis og kurtiserede med fisk i næbbet. Måske de går i gang med at yngle.
Mågeflokken som stod et stykke nord for pælerækken indeholdt bl.a. 80 splitterner.

Sct. Hans blæst

fredag 22. juni 2018
Den længste er forbi. Ny tider venter
af Bent Jakobsen

Vejret er typisk Sct. Hans vejr. Kraftig blæst fra nordvest med 15 m/s i middelvinden og op til 20 m/s i stødene.
Koldt med kun 13 grader og overskyet. Godt med skum på bølgerne. Det eneste positive ved vejret er dog at det ikke regner.
I går havde vi så den længste dag, så nu begynder der igen en spændende tid med efterårstrækket forbi Blåvandshuk. I næste uge skulle vejret blive bedre, og sidst på ugen skulle herske østlige vinde og varmere vejr. Hukket og buskene utroligt tomme pga vejret. Hist og pist sås en småfugl hurtigt flyve fra en busk til en anden, og stranden var nærmest tom.
Desværre er der ingen bysvaler i år og rederne hænger tomme. Og under rederne findes heller ikke rester. Savner disse små herlige væsner med deres personlighed.
Træerne ligger pga vejret næsten vandret, men i haven finder et rådyr læ, og den er i gang med at bekæmpe vores hybenbuske. Der skal dog nok en hel flok til hvis det skal batte noget.

Bysvalereder 20180622 122708

De tomme bysvalereder hænger som spøgelseshuse oppe under taget.

Radyr 20180622 115627

Det nye våben mod hybenbuskene :-)

 

Bevoksning i klitterne

tirsdag 19. juni 2018
Det nyslåede område vokser til
af Bent Jakobsen

Var i dag på et kort visit på fuglestationen i Blåvand.
Fik tjekket at ingen af nettene var blæst op efter den megen blæst vi har haft. Blåvandrusen står stadig majestætisk i fyrhaven, selv om nogle af de indsatte træer uden rødder er ved at være lidt røde.
Det var fantastisk at se det område som i vinter blev ryddet for Rosa rogusa. Det er ved at vokse til med græs, selv om der også nogle steder skyder nogle nye rosenbuske op. Det kan jo ikke undgås. men sidst på året får klitterne endnu en gang med rotationsmaskinen, og så er det formentlig farvel og tak til dem som nu stikker snuden frem.

Graes i de nyslaede klitter 20180619 150356

Græsset spirer frem i klitterne

Nye hybenroser 20180619 150407

Enkelte rosenbuske vover pelsen at titte frem igen


1