Her på Blåvand's blog bringes korte nyheder i dagbogsformat om livet og hændelser på fuglestationen.

Se indlæg fra år: 2023 (249)2022 (265)2021 (276)2020 (279)2019 (247)2018 (211)2017 (276)2016 (118)0 (1)(se alle)

Første dag med småfugletræk

torsdag 13. september 2018
Sortmejserne kommer
af Bent Jakobsen

Endnu en blæsende morgen, hvilket dog ikke holdt småfuglene tilbage med deres træk, eller også var det bare nemmere at se pga vinden.
Sortmejseflokkene kom som perler på en snor, og 120 trak. Det var også første dag med finketræk og 330 bogfinker trak. Også 80 tornirisker og første dag med grønsiskener 74.
Trækket har uden tvivl været talrigere, da de sete fugle er gjort mellem ringrunderne.
De trækkende småfugle satte også deres præg på ringmærkningen: jernspurv 5, rødhals 1, havesanger 1, munk 1, løvsanger 2, sortmejse 16, musvit 1, bogfinke 1. I alt 28 af 8 arter.
Til aften drog Jacob nordpå for at holde weekend blandt gode mennesker.

Bent