Her på Blåvand's blog bringes korte nyheder i dagbogsformat om livet og hændelser på fuglestationen.

Se indlæg fra år: 2024 (118)2023 (249)2022 (265)2021 (276)2020 (279)2019 (247)2018 (211)2017 (276)2016 (118)0 (1)(se alle)
Se indlæg fra måned: jan. (10)feb. (13)mar. (24)apr. (29)maj (31)juni (30)juli (30)aug. (31)sept. (30)okt. (31)nov. (16)dec. (1)

Vekslende vejr, gode tal på obsen og sjove arter i mærkningen

lørdag 31. juli 2021
Obsen byder på op mod 1000 strandskader, 5 almindelige kjover og mange forskellige vadefuglearter. Ringmærkningen giver genfangster af hvid vipstjert og bysvale
af Jonas Pedersen

Dagen startede som altid med en lille morgenmad og efterfølgende bevægede observatørerne sig ud i klitterne og ringmærkerne ud i haverne.


Der var ikke en stor mængde fugle i nettene og vi kæmpede lidt med nogle regnbyer dog kom der midt i standartiden en genfangst af både hvid vipstjert og bysvale.
Særligt bysvalen var interresant med dens meget lange vinger kontra korte plumbe krop. Mon ikke de to fugle var lokale ynglefugle der snart skal sydpå og som vi forhåbentligt ser heroppe igen næste år.
En ung husrødstjert var også fløjet i nettene og der var et lille influx af unge løvsanger, fugle der allerede er på vej sydpå??
Dagens ringmærkning:
image_1.png

På obsen var der lidt mere at se til fine tal af strandskader som fortsatte i intensiteten op ad dagen.
også 5 almindelige kjover kom forbi obsposten og rodede lidt rundt med de lokale måger og terner og trak derefter sydpå igen.
Der var også flere klirer, ryler og hjejler af forskellige arter.

Eftermiddagen bød også på en lille(stor) vadefugletur for Samuel og jeg der cyklede, først til grønningen, og derefter til Nyeng ved ho bugt.
En meget fin, lidt våd tur, som bød på mange hjejler, små kobbersnepper, lidt småspover. I nogle regnbyer gik vi i læ i noget skov og havde topmejse, egern og træløber.228266771_535766797630042_8626366808686040193_n.jpg

Andreas der var fast besluttet på at nå de 1000 strandskader tog flere gange ud på stranden, mon han nåede de magiske tusind?
Se om han lykkedes på dagens observationer her:
Dagens observationer på hukket

Imorgen er det strandskadens dag hvor der er mulighed for at komme og se fuglestationens arbejde. Både på selve stationen hvor der bliver vist og fortalt og også vist ringmærkning.
Vi står også på stranden og håber at der kommer lidt strandskader forbi!
Vi ses vel?

Folk på stationen: Samuel Perfect, Taïma Lorentzen, Jonas Pedersen, Ole Friis Larsen, Isabel Hunter, Bent Jakobsen, Andreas Pedersen.

Adios amigos

fredag 30. juli 2021
Sodfarvet Skråpe, masser af små vadefugle i brændingen, gamle måger i hård vind og terner på vej til Spanien.
af Ole Friis Larsen

Regn og rusk er godt for forståelsen. En halv time før solopgang fredag morgen piskede regnen ned over stranden, og en stiv vind kastede bølger ind over stranden. Alligevel var der masser af fugle. Det er sådan et vejr, der giver respekt for småskabninger, som lever hele deres liv på barske vilkår. Nogle vadefugle og terner rejser hvert år tusindvis af kilometer for at yngle langt mod nord og finde mad i brændingen i et livslangt slagsmål mellem havets fugle, og vi bliver glade for arbejdet med at tælle dem.

 Vejret gjorde det usikkert, hvor det ville være bedst at se og tælle dagens fugle, men vi var flere til jobbet på fuglestationen, fordi der ikke blev sat net op til ringmærkning på grund af blæsten, og derfor kunne vi fordele os på flere steder. Det var de små vadefugle, der dominerede med mange Sandløbere (Sanderlings), som hvilede sig og søgte føde i strandsøer med mere roligt vand. Her kom også Almindelige Ryler (Dunlins), Stenvendere (Turnstones) og Store Præstekraver (Ringed Plovers), før de fortsatte sydover i hårdnakkede småflokke langs brændingen. De lidt større Islandske Ryler (Knots), Småspover (Whimbels) og Små Kobbersnepper (Bar-tailed Godwits) så vi til gengæld ikke mange af.

Sandlobere b 00001Tid til en lur efter flugten over bølgerne. Sandløbere (Sanderlings) på stranden fredag morgen. Foto: Ole Friis Larsen/BLF

Et af morgenholdene så en Sodfarvet Skråpe (Sooty Shearwater) - et direkte resultat af den stærke blæst. Skråper er udprægede havfugle, som ofte netop kun kommer tæt på land i hård vind. Sodfarvet Skråpe er en art, som yngler på den sydlige halvkugle ved New Zealand og Australien, men uden for yngletiden strejfer om helt til ... Vesterhavet.

 Og så blev det dagen, hvor trækket af Strandskader (Oystercatchers) for alvor kom op i antal. Det lover godt for arrangementet ’Strandskadens Dag’ på fuglestationen og stranden søndag formiddag.

Fjordterne til blog 00001Spansk ring. Ikke noget storslået foto, men den slags billeder er gode nok, når bare man kan læse nummeret på ringen og husker at sende det til ringmærkningscentralen på Zoologisk Museum i København. Denne Fjordterne (Common Tern) på stranden ved Blåvandshuk rejser tilsyneladende via Spanien mellem Danmark og Vestafrika. Foto: Ole Friis Larsen/BLF

Efter dagens tællinger går vi ofte på stranden for at nyde de mange fugle på tæt hold, men også for at tælle rastende terner og måger, finde særlige arter og for at aflæse farveringe. Det er anden halvdel af ideen med ringmærkning, at ringene bliver aflæst. En del måger og terner har farveringe, som er store nok til, at vi med lidt held kan se koderne i teleskoper, eller vi kan aflæse dem på forstørrelser af billeder.

 På den måde ved vi for eksempel, at en Fjordterne (Common Tern) på stranden forleden var i Spanien i slutningen af august sidste år, da den blev forsynet med en nummereret grøn ring på venstre ben i et floddelta ved Huelva. Fjordternerne følger kysten af Vesteuropa og overvintrer langs vestkysten af Afrika. For Fjordternen med den grønne ring – og de hundredvis af artsfæller ved Blåvandshuk lige nu – er det altså lige før ’adios amigos’ og afgang mod syd.

 Torsdag bød på aflæsning af en gul ring på en ung Splitterne (Sandwich Tern). Koden tyder på, at den er ringmærket på en rede et andet sted i Danmark og nu er taget med til ternetræf af forældrefuglene for at blive fedet op før den store vinterrejse.

 Farveringene viser os ikke kun, hvor fuglene flyver hen, men fortæller også en masse om deres livsvilkår. På stranden aflæser vi mange farveringe på måger. Nogle har fået deres ringe sat på af den tyske ringmærker Sönke Martens. Han fortalte forleden til lokalafdelingen i Schleswig-Holstein af den tyske naturorganisation NABU, at 10 års ringmærkning af måger i den tyske del af Vadehavet har vist, at dødeligheden blandt unge Sølvmåger (Herring Gulls) på den halve snes år er blevet fordoblet. Det gør gennemsnitsalderen i bestanden højere, og det er til at forudse et markant fald, når de gamle måger dør, og der er færre unge til at føre den videre.

Sildemage yngre 00001Fremtiden ser lysere ud for denne yngre Sildemåge (Lesser Black-backed Gull) på stranden fredag morgen ved Blåvandshuk end for de jævnaldrende Sølvmåger (Herring Gulls) på samme lokalitet. Foto: Ole Friis Larsen/BLF

Årsagen er, at Sølvmågerne har specialiseret sig i at leve af fiskeaffald, som bliver kastet ud fra fiskerbåde. Aflæsninger af farveringe viser, at de gerne flyver 70-80 kilometer fra rederne for at finde en kutter at følge, men der er blevet stadig færre af den slags skibe i Nordsøen. Derfor er Sølvmågerne søgt ind over land til lossepladser, minkfarme og andre steder med let adgang til mad. Den slags steder er bare også ved at forsvinde nu. Den fejlslagne overlevelsesstrategi fremgår af de steder, hvor ringene bliver aflæst og af alderen på de Sølvmåger, der bliver set med farveringe, men også af, at et hold studerende har observeret en ynglekoloni af Sølvmåger for at finde en forklaring og har set  ungerne blive fodret med deres søskende, fordi forældrefuglene ikke kan skaffe mad andre steder.

 Til gengæld har de mørkere og næsten sorte Sildemåger (Lesser Black-backed Gulls) succes i den tyske del af Vadehavet. De er mere fokuserede end Sølvmågerne på selv at fange frisk fisk. Sildemågerne kom først til det tyske Vadehav og begyndte at yngle der i slutningen af 1960’erne, men deres fremgang, og Sølvmågernes tilbagegang betyder nu ifølge Sönke Martens, at der er ’klart flere’ Sildemåger end Sølvmåger.

 Sådan ser det ikke ud ved Blåvandshuk endnu, hvor vi stadig kan tælle betydeligt flere Sølv- end Sildemåger, men det kommer måske til at ændre sig i de kommende år.

 Hvis nogen har lyst til selv at læse NABU’s interview med Sönke Martens, er her et link til den originale tekst på tysk

Se dagens observationer fra Blåvandshuk i DOFbasen her:

Folk på stationen: Samuel Perfect, Taïma Lorentzen, Jonas Pedersen, Ole Friis Larsen, Isabel Hunter, Bent Jakobsen, Andreas Pedersen.

Waders and moths

torsdag 29. juli 2021
af Samuel Perfect

Due to the strong south westerly wind and frequent heavy showers there was little chance of opening nets so all of us at the station decided to huddle together in the Sabine's Bunker for a collective seawatch. The observations began at 05:15am and with an early pulse of waders it soon became apparent the morning could be quite exciting. Our hopes were met with 167 Oystercatcher (Strandskade, Haematopus ostralegus), 523 Knot (Islandsk Ryle, Calidris canutus), 42 Whimbrel (Småspove, Numenius phaeopus), 42 Turnstone (Stenvender, Arenaria interpres), among a variety of other wader species. We also managed to log an impressive 31 Black Terns (Sortterne, Chlidonias niger), many of which were extremely distant but still noticable given their characteristic JIZZ and eratic flight pattern.

See this link for a full list of this morning's observations.

BRIMSTONE_29.07.2021_Blavand_Denmark_2.JPG

A Brimstone (Citronsommerfugl, Gonepteryx rhamni) washed up on the beach, a migrant (?) which didn't quite make it.

Despite the recent lack of moth news it has been exceptionally busy with the evening of the 25-26th July yielding 418 moths of 107 species. The following evening produced a similar catch number with diversity peaking at 121 species! The following evenings have been harder going given the increasing wind spead and heavy showers. Below are a selection of highlights from the past few evenings including one nationally rare species, Fortified Carpet (Vinkeltegnet Spidsvingemåler, Scotopteryx moeniata)!

FORTIFIED_CARPET_26.07.2021_Blavand_Denmark_44.JPG

Fortified Carpet (Vinkeltegnet Spidsvingemåler, Scotopteryx moeniata)

GARDEN_TIGER_28.07.2021_Blavand_Denmark_3.JPG

An influx of Garden Tigers (Brun Bjørnespinder, Arctia caja)

DARK_SPINACH_26.07.2021_Blavand_Denmark_26.JPG

Dark Spinach (Gåsefod-Bladmåler, Pelurga comitata)

LESSER_CREAM_WAVE_26.07.2021_Blavand_Denmark_19.JPG

Lesser Cream Wave (Eng-Løvmåler, Scopula immutata)

SPECKLED_FOOTMAN_27.07.2021_Blavand_Denmark_15.JPG

Speckled Footman (Plettet Hedespinder, Coscinia cribraria)

Platytes_alpinella_27.07.2021_Blavand_Denmark_23.JPG

Platytes alpinella

FEATHERED_BEAUTY_27.07.2021_Blavand_Denmark_22.JPG

Feathered Beauty (Nåletræsbarkmåler, Peribatodes secundaria)

PURPLE-BARRED_YELLOW_26.07.2021_Blavand_Denmark_8.JPG

Purple-barred Yellow (Purpurmåler, Lythria cruentaria)

EUROPEAN_SEAROCKET_24.07.2021_Blavand_Denmark_1.JPG

European Searocket (Strandsennep, Cakile maritima) in full bloom on the beach at Blåvand

Personnel: Bent Jakobsen, Samuel Perfect, Taïma Lorentzen, Jonas Pedersen, Ole Friis Larsen, Isabel Hunter, Andreas Pedersen og Kristoffer Hansen.

I dag er det Bents fødselsdag, hurra hurra hurraaa

onsdag 28. juli 2021
han sikrer sig en nordsanger!
af Isabel Hunter

Dagen startede ud med regn, så vi kunne ligge lidt længere i sengen. Ved 5:30 tiden klarede vejret op og nettene kunne nu igen åbnes - og sikke et held det var, for efter ca. 40 min blev en helt almindeligt løvsanger fundet... eller var den nu helt almindelig? Det var først da den lille fugl kom i Samuels kyndige hænder, at 10'øren faldt og jubelscenerne startede. Vi havde fanget Blåvands tredje Nordsanger!

Jonas vil fortælle mere om den sensationelle ringmærkning:

DSC_1429.JPG

DSC_1447.JPG

Jonas Pedersen:
Lidt ustadigt vejr småregn og skyet. Vinden havde, efter en periode med østenvind, lavet et skift til sydvest. Det er jo faktisk en klassiker for hits, og det havde vi også diskuteret, men ikke med nogle forventninger.
Forløb:
Nettene blev åbnet og på første runde var der ikke nogen fugle i stationshaven. I fyrhaven gik det lidt anderledes. Det meste af haven var tom men det andetsidste net bød på en ung jernspurv. I det sidste net sidder der en phylloscopus. Fedt nok, dem er der ikke så mange af her for tiden. Da jeg får fuglen ud ligger jeg hurtigt mærke til den fine lange øjenbrynsstribe der lige akkurat cutter før næbbet, det har jeg sgu da læst om et sted før?? Min første tanke er faktisk lundsanger, men med det stadig meget tidlige tidspunkt på sæsonen slår jeg den hen. Bla på grund af det manglende vingebånd. Jeg bringer fuglene tilbage til laboratoriet og vi får ringmærket jernspurven. Derefter phylloscopussen. Første diskussion er selvfølgelig, er det en grans eller en løvs?? Da Samuel Perfect får kig på den kommer en meget stille og rolig kommentar, "Jeg mener at det er en Nordsanger". og det er det.
Hold da kæft...
Vi melder fuglen på Zello og efterfølgende på bird alarm
Vi får ringmærket fuglen. En optager kører men fuglen kalder desværre ikke. MEN! det passer på nordsanger.
Fuglen bliver fotograferet og sluppet.
Senere bliver fuglen genfanget, fotograferet igen. og vi forsøger igen med optagning. Fuglen giver nogle grynt fra sig, men ikke noget der er repræsentativt for kaldet.

 
Alder: Vi bestemte fuglen som en 2k+ fugl dette bla pga af nogle slid i fjerene, særlig i de store dækfjer hvor selve vingebåndet jo faktisk er slidt af. Man kan på GC2-5 godt se nogle lyse pletter som engang havde dannet et vingebånd. Udover det er der en mængde af slid og afblegning i svingfjerene men fuglen er faktisk i forholdsvis god stand men med svingfjer og dækfjer fra denne vinter. T1 og T3 er til gengæld ret slidte som tertiærerne normalt også er. Dog er T2 for nyligt skiftet i fuglens begrænsede fældning som den laver efter yngleperioden, begge vinger har denne karakter. Fuglen havde en god mængde fedt og var i god stand generelt.
IMG_20210728_065422229_HDR_1.jpg

Målene passer på Nordsanger med en vingelængde som var i den lave del af spektret men ikke uden for normalen. Vi har DNA, både pøller og fjer, så det skal udelukke enhver tvivl, så er identifikationen helt sikker.
 
Det er tredje fund for Blåvand og ottende fund for Danmark. Det er iøvrigt det tidligste fund i Danmark og det eneste Juli-fund.Isabel Hunter:
Morgenobsen i dag var også en lettere amputeret udgave både pga. Nordsangeren og det kraftige byger, som ramte hukket. Observatørerne fik dog lidt fugle i deres våde notesbøger. Dagens talrigste fugl med 215 eksemplarer var ikke overraskende Strandskade, som ofte trækker i store tal, når vinden kommer fra en vestlig retning. Skaderne fik dog kamp til stregen af de Islandske ryler (214 stk.), som på nuværende tidspunkt er utrolig smukke med deres kobber farvet maver.  

Senere op af dagen tog Ole, Andreas og jeg på stranden. Vi var heldige at se en Storkjove (great skua, Stercorarius skua) tæt på Sabinebunkeren, 7-8 rastende almindelig ryler (Dunlin, Calidris alpina) og en bedårende Dværgryle (Little stint, Calidris minuta).

DSC_0563.JPG

Kjove med modlys gennem vingerne. Foto: Isabel Hunter/BLF

DSC_0613.JPGDe almindelige ryler hygger sig sammen. Foto: Isabel Hunter/BLF

Dagens ringmærkninger: 1 Nordsanger (Arctic Warbler, Phylloscopus borealis), 1 Jernspurv (Dunnock, Prunella modularis), 1 Sortstrubet Bynkefugl (Stonechat, Saxicola rubicola), 1 Gulbug (Icterine Warbler, Hippolais icterina), 1 Rødrygget Tornskade (Red-backed Shrike, Lanius collurio).

Folk på stationen: Samuel Perfect, Taïma Lorentzen, Jonas Pedersen, Ole Friis Larsen, Isabel Hunter, Andreas Pedersen og Kristoffer Hansen.

Vaderne siver stadig igennem

tirsdag 27. juli 2021
og østenvinden fortsætter.
af Andreas Kristian Pedersen

I dag stod vi op til et huk indhyllet i tåge, da vinden var svag. Derfor var de første timer på obsen ikke i særlig højt tempo, men efter en time klarede det op og vaderne begyndte at trække i vanlig stil. Totalerne var derfor ikke særlig høje ift. de sidste par dage, men vi kedede os ikke, da vi både havde pænt med små kobbersnepper, Stenvendere, Krumnæbbet ryler og Strandhjejler. Så da obsen var ovre valgte Pedersen-banden at blive siddende, hvilket resulterede i en meget fin Dværgryle, lidt ekstra Krumnæbbet ryler og nogle fænomenale Strandhjejler.

Omkring 0930 var vi alle tilbage på stationen, lige i tide til se en ung Sivsanger i hånden. En fantastisk fugl, som du, kære læsere, kan se.

Sivsanger ung 00001En ung Sivsanger (Sedge Warbler) i et af nettene ved fyret vakte begejstring på fuglestationen. Foto: Ole Friis Larsen/BLF

Ud over Sivsangeren kunne ringmærkerne berette om 17 ringmærket fugle, og at tågen i det tidlige morgentimer havde gjort det lidt udfordrende at gå de mange kilometre.

Andrea forlod stationen i dag, en stor tak skal lyde til hende for det fine arbejde hun har udøvet og det fine humør hun kom med.

I skrivende stund har vi ikke fundet ud af aftensmad og det er David som står for maden. Han har snakket om at lave indbagte forårsruller i remoulade med Stryhns leverpostej, men jeg håber han laver sjov med os.

Dagens ringmærkning: Løvsanger 3, Gråsisken, Tornirisk, Gulbug, Gærdesmutte, Sivsanger, Jernspurv, Gulbug, Skovspurv 3, Tornsanger 2, Sangdrossel, Solsort.

Vejr: Vind: 2.1 m/s fra øst. Temperatur: 17-20 grader. Sigt: <100 m, skydække 0/8.

Se dagens observationer på Hukket i DOFbasen her.

Folk på stationen: Samuel Perfect, Taïma Lorentzen, Jonas Pedersen, Oliver Laursen, David Manstrup, Ole Friis Larsen, Isabel Hunter, Andreas Pedersen

 

 

Rylerne kommer fortsat i pæne flokke..

mandag 26. juli 2021
af David Manstrup

Endnu en dag med østlige vinde gav flere vadefugle på morgenobsen. Dagens obs startede 05.15 og blev som vanligt gennemført 3 timer frem. Obsen startede fint med 2 Svaleklire som kortvarigt rastede på stranden. 
Hurtigt efter obsens start begyndte andre vadefugle at melde sig, og især almindelige ryle kom i pæne flokke. En total på 646 alm ryler er et fint resultat.
Vi var derudover glade for at de almindelige ryler fik selskaber af lidt krumnæbbede ryler. Det er altid en stor fornøjelse når der ses trækkende krumnæbbede ryler. 

IMG 5957Almindelige ryler (Dunlins) på træk. Foto: David Manstrup/BLF

Efter morgenobsen var slut gik vi på stranden, hvor der var 4 almindelige kjover som jagede med de tusindvis af terner og måger. Ole Friis var flittig til at aflæse ring på mågerne samt at tælle alle de rastende fugle. 
Den 1k sorthovedet måge fra i går er stadig på plads. 

BLF Almindelige Kjove 00001Røveri på Hukket. Midt på formiddagen dukkede fire Almindelige Kjover (Arctic Skuas) op og begyndte af jage efter terner for at få dem til at smide fisk fra sig. Her er en af specialisterne i plyndring af andre havfugle i fuld sving. Foto: Ole Friis Larsen/BLF

Ringmærkningen bragte 23 fugle med sig som fik ring på. Listen ses herunder:
Gransanger 1, Løvsanger 1, Gulbug 4, Tornirisk 2, Munk 1, Skovspurv 8, Gulspurv 1, Sangdrossel 2, Gærdesmutte 1, Musvit 1, Tornsanger 1.

Se dagens observationer ved Blåvands Huk i DOFbasen her.

Folk på stationen: Samuel Perfect, Taïma Lorentzen, Andrea Mestrov, Jonas Pedersen, Oliver Laursen, David Manstrup, Ole Friis Larsen, Isabel Hunter, Bent Jakobsen, Andreas Pedersen

Gode fuglemængder

søndag 25. juli 2021
I dag blev en god dag for de trækkende vadefugle efter vinden havde skiftet retning fra nordvest til øst, hvilket fik fuglene til at trække efter lang tids nordvest vind. Efter noget regn var der mange måger og terner langs hukket.
af Oliver Laursen

Klokken 05:15 startede vores daglige morgenobservation. Vi fik talt ca 500 fjordterner, 400 sortænder og et konstant træk af vadefugle.

Efter en halvanden time begyndte det at regne ret voldsomt, så vi besluttede os at tage en kaffepause i stationen indtil det stoppede. (Jeg fik smagt sort kaffe for første gang. Det var noget af en oplevelse.)

Da regnen stoppede Gik vi ud får at tælle mågerne og ternerne på stranden langs hukket. Der var godt over 1000 måger og 1300 terner. 

Blandt mågerne var der 2 kaspiske måger, 1 ung sorthovedet måge som er fløjet fra reden i år (Den samme som i går.) 425 sildemåger og den staionære storkjove var atter på plads igen. De første mursejlere viste trækadfærd ved at de fløj rundt ved hukket muligvis til at trække over vandet.

Dagens mærkning:

 • 1 Tornirisk (Linnet, Linaria cannabina)
 • 1 White Wagtail (Hvid Vipstjert, Motacilla alba)

Folk på stationen: 

Samuel Perfect, Taïma Lorentzen, Andrea Mestrov, Jonas Pedersen, Oliver Laursen, David Manstrup, Ole Friis Larsen, Simon Iversen, Merit Lenk, Marie Mohr.

Islandsk Ryle og Korttået Treeløber

lørdag 24. juli 2021
af Taïma Lorentzen

Godaften !

Mange forventede dagens vejr, fordi vinde skull bringe vadefugle og en ændring af vejr er tit godt for at se fugle på træk og for ringmærkning. Vinde var ikke så kraftig, men obs var produktiv alligevel. De meste sete fugle var Strandskade, Almendlige Ryle, og højpunkt var en flot Lille Korsnæb. Senere Samuel set en Krumnæbbet Ryle og mere vandfugle. Han tællet 74 natsværme fra 29 arte, en af dem var Epiblema scutulana :

Epiblema_scutulana_24.07.2021_Blavand_Denmark_22.JPG

Epiblema scutulana

IMG_5657_1.JPG

Islandsk Ryle , Foto: David Manstrup

I dag ringmærkede vi 22 fugle med Bent, 10 af dem var unge Musviter, 1 unge Gærdesmutte og en flot Korttået treeløber !

IMG_1254.jpg

 Korttået treeløber

IMG_1267.jpg

1k Gærdesmutte

Vi fik en besøg af en unge Stor Flagspætte :

DSC_0740.JPG

I eftermiddag, Andrea gik op Fyret, Simon og Rasmus kørt til Ho bugt men set ikke meget. Også sagde vi farvel til Rasmus, det var dejligt at se dig igen ! Derefter ankommet Andreas på station og Jonas, Simon, Oliver, Samuel og jeg gik for at få is :) også Simon gik fast i vandet. 

Derefter vi spiste aftensmad på terrasse og derefter tag Jonas, Simon, Andreas og jeg til strand til af finde nogle vandfugle, vi set omkring 50 Strandskade og et Islandsk Ryle. Merit og hendes veninde har lige ankommet og blivet kun til Mandag. Nu skal vi i seng fordi I morgen håber vi igen at se endnu mere vandfugle. 

Godnat !

IMG_1313.jpg

Jonas og Simon 

Ringmærkning :

 • 3 Tornsanger ( White throat, Sylvia communis )
 • 1 Gærdesmutte ( Wren, Troglodytes troglodytes) 
 • 2 Topmejse (Crested Tit, Lophophanes cristatus)
 • 1 Rødstjert ( Common Redstart , Phoenicurus phoenicurus
 • 1 Sortstrubet Bynkefugl (Stonechat, Saxicola rubicola)
 • 10 Musvit (Great Tit, Parus major)
 • 2 Skovspurv (Tree Sparrow, Passer montanus)
 • 1 Løvsanger ( Willow Warbler, Phylloscopus trochilus )
 • 1 Gransanger ( Chiffchaff, Phylloscopus collybita )

Feisty & Feathery

fredag 23. juli 2021
af Andrea Mestrov

I arrived a few days ago just as a new bird ringing season opened.  It´s the first time I have worked at a bird ringing station and it is a privilege to be able to handle such small, delicate and sometimes feisty, feathered creatures. The highlight today was handling a rather healthy, juvenile Crested Tit (Topmejse) with good breast muscle and noticeable fat deposits in its lower torso and bearing a beautiful set of youthful wings.  It bit me numerous times on my fingers and in the course of weighing it I lost my grip. Fortunately, we recaptured it quickly inside the walls of the laboratory, finishing off the data measurements before releasing it outside into the wild.  

IMG 6855

IMG 6857

IMG 6862A few pictures of today's ringing: Photo: Andrea Mestrov/BFU

It was a slow start and end to today´s ringing but the pace picked up a bit in the middle rounds with a total of 12 birds ringed and 5 recaptures, representing 9 different species.

Ringing:

 • 4 Skovspurv (Tree Sparrow)
 • 3 Tornsanger (Common White-throat)
 • 1 Gærdesmutte (Wren)
 • 3 Tornirisk (Linnet)
 • 1 Gærdesanger (Lesser White-throat)

Recaptures:

 • 1 Gulbug (Icterine Warbler)
 • 1 Tornsanger Common White-throat)
 • 1 Gulspurv (Yellowhammer)
 • 1 Musvit (Great Tit)
 • 1 Topmejse (Crested Tit)

Nyt fra stationen: Biblioteket har fået fire fine boggaver fra Svend Bødker, som flere gange tidligere har doneret nye bøger til fuglestationen. Gode bøger er vigtige for stationens arbejde med at identificere såvel de fugle, som bliver ringmærket, som de fugle, der bliver observeret på træktællingerne. Vi får ofte også stillet vores nysgerrighed om, hvor fuglene kommer fra og flyver hen på trækket, eller om deres adfærd og meget andet.
Blåvand Fuglestation siger 1000 tak for gaven.

DSC 0098Fin boggave til fuglestationens bibliotek. Foto: Ole Friis Larsen/BFU

Se dagens observationer fra Blåvands Huk i DOFbasen her:

Personnel:  Samuel Perfect, Taïma Lorentzen, Andrea Mestrov, Jonas Pedersen, Oliver Laursen, David Manstrup, Ole Friis Larsen, Rasmus Momme, Bent Jakobsen, Simon Iversen.

Lidt godter i nettet og lidt godt på stranden

torsdag 22. juli 2021
Dagen stod på et fint ternetræk, lidt vadefugle, sorthovedet måge (mediterrenean gull) og i nettene var der en ung karmindompap(rosefinch) samt nogle sortstrubede bynkefugle (stonechat).
af Jonas Pedersen

Hej folkens, jeg hedder Jonas og er landet her på stationen for et par dage siden. Jeg har i foråret været på et 4 måneders ophold på Skagen fuglestation, men nu er jeg klar til 4 måneder mere her om efteråret i Blåvand. Vi ses i felten!

Træktællingen idag bød på lidt mere end igår med bla 1500 trækkende sortænder(Common scoter), 57 fouragerende suler(Gannet), et fint ternetræk med over 100 fugle og så kom der lidt vadefugle, mest strandskader(oystercatcher) men også lille kobbersneppe(bar-tailed godwit), stenvender(turnstone), islandsks ryle(red knot) og nogle almindelige ryler(dunlin).
David gik også på stranden og her var der en 1k sorthovedet måge(mediterrenean gull) der rastede. Den blege storkjove(great skua) var på plads og fik selskab af en mørk fugl der dog trak syd.

Se dagens observationer fra hukket

(Dagens 1k sorthovedet måge(mediterrenean gull), altså en nyudfløjen unge)


I Ringmærkningen gik det også godt. Ikke de store tal men vi havde en god diversitet og nogle sjove arter.
Særligt kan nævnes en 1k karmindompap(rosefinch) altså en ungfugl fra i år som er et godt bevis på at karmindompappen har ynglet et sted i nærheden og det er vi bare glade for.

IMG_20210722_070124652_HDR.jpg
(Karmindompap(rosefinch) 1k)

Udover det havde vi sorstrubet bynkefugl(stonechat), 1 3k+ hun, 1 2k hun og en 1k fugl.

IMG_20210722_100308624_HDR.jpg
(Sortstrubet bynkefugl(stonechat) 2k hun og 3k+hun. 3k+'en til venstre har en adult generation af bla. svingfjer og hånddækfjer hvor 2k'en til højre har en juvenil generation af bla. svingfjer)

Udover det fik jeg glæden ved at vi fangede 2 1k stære(starling), fugle der ikke kommer tit i nettet i Skagen

WhatsApp_Image_2021-07-22_at_11.32.45.jpeg
(Stær(Starling) 1k med en generelt brun fjerdragt, den er dog igang med dens sommerfældning og man kan altså se nogle post-juvenile fjer på vej)

Samuel fortsatte også med natsværmerne og havde en fin fangst.

Eftermiddagen stod på data også cyklede Rasmus og jeg til grønningen og via byen hjem med lidt indkøb på vejen.

Dagens mærkning:
Unavngivet.png

Peace out!
Jonas

Folk på stationen: Samuel Perfect, Taïma Lorentzen, Andrea Mestrov, Jonas Pedersen, Oliver Laursen, David Manstrup, Ole Friis Larsen, Rasmus Momme


1   |  2  |  3     NÆSTE