Her på Blåvand's blog bringes korte nyheder i dagbogsformat om livet og hændelser på fuglestationen.

Se indlæg fra år: 2024 (109)2023 (249)2022 (265)2021 (276)2020 (279)2019 (247)2018 (211)2017 (276)2016 (118)0 (1)(se alle)
Se indlæg fra måned: jan. (1)feb. (2)mar. (29)apr. (30)maj (28)juni (8)juli (25)aug. (23)sept. (30)okt. (24)nov. (11)

En Blåvandkæmpe er død

fredag 2. november 2018
Sent Hvidbryn
af Bent Jakobsen

Vi modtog i dag den triste meddelelse, at Henning Noer er død. Henning var om nogen en af drivkræfterne ved Blåvand Fuglestation i 60’erne og 70’erne.
Allerede i de tidlige år iværksatte han sammen med Blåvandgruppen flere videnskabelige undersøgelser i forbindelse med vadefugletrækket forbi Blåvandshuk. Bl.a. hastighedsmålinger, kædeobservationer, flokstørrelser, heldagsobservationer m.v. Dette afstedkom mange spændende artikler i DOFT.
I 2017 udgav han en e-bog på ikke mindre end 718 sider: ”Heldagsobservationerne af vadefugletrækket ved Blåvandshuk i 1972 og 1973 – Et hidtil uskrevet kapitel i Blåvand Fuglestations historie”.
Udover undersøgelserne af vadefugletrækket beskriver Henning også lidt om livet på fuglestationen tilbage i 60’erne og 70’erne. Bogen kan læses på Blåvand Fuglestations hjemmeside.
Henning deltog i fuglestationens 50 års jubilæum, hvor han mødte mange af de personer som han tidligere havde arbejdet sammen med på fuglestationen, og der var mange glade gensyn.
Æret være Henning Noers minde.

Morgenen var præget af mange byger til sidst på formiddagen, og vinden var syd 9 sekundmeter drejende mod vest med opklaring.
Havet var totalt tomt, og det har ikke været havets år i år. Men heller ikke småfuglene havde en dag der skriver sig ind i historien. De eneste der rørte på sig var stær med 200 trækkende.
Heller ikke nettene hittede i dag med kun 18 mærkede fugle til trods for bygerne, som heldigvis ikke var kraftige. Selv om temperaturen lå på 10 grader hele dagen, var det godt med en kop varm kaffe med Anne og Steffi i fyrboligen.
Dagens clou blev en hvidbrynet løvsanger, som hørtes kaldende flere gange og sås kortvarigt ved det gule hus. Derudover kunne jeg også hente en skovsneppe ud af et af nettene, selvom det ikke kan hamle op med dem Jacob fanger inde ved Oksbøllejren i øjeblikket.
Ringmærkning: skovsneppe 1, jernspurv 1, rødhals 1, solsort 3, sangdrossel 1, vindrossel 1, fuglekonghe 9, skovspurv 1. I alt 18 fugle af 8 arter.

Bent

 

Gennemtræk af fuglekonger

fredag 26. oktober 2018
Mange ringmærkninger trods kraftig vind
af Bent Jakobsen

Med en vestenvind på 10 sekundmeter og byger var der ikke de store forventninger til netmaskerne i dag, men man kan stadig overraskes på sine ældre dage og score godt.
Ikke mindst fuglekongerne gjorde deres indtog med  mere end 30 ringmærket. Det specielle ved dagen var også, at der var ingen genfangster af fugle, hvilket sige at de er fortsat videre med det sammen, og har åbenbart været på reelt træk.
Om morgenen lettede også en skovsneppe fra det nederste af fyrhaven, så kulden er måske ved at indfinde sig mod nord.
I alt blev det til mere end 50 ringmærkninger, hvilket er meget tilfredsstillende vejret taget i betragtning.
Over havet var der simpelthhen ingen fugle.

Bent

 

Absolut intet

torsdag 25. oktober 2018
Nordvest 16 sekundmeter
af Bent Jakobsen

En dag hvor der var absolut ingen observationer eller ringmærkning.
Elke og Chris valgte også at returnere til Tyskland i dag, efter en halv uge med kuling fra nordvest.

Bent

Mere småfugletræk end forventet

onsdag 24. oktober 2018
En mindeværdig dag
af Bent Jakobsen

Endnu en dag med kraftig nordvestenvind, 11 sekundmeter. God sigtbarhed og skiftende skydække, så solen kiggede frem ind i mellem. 12 grader.
Trods vinden var der lidt gang i modvindstrækket hos småfuglene, og det var første dag med rigtigt sjaggertræk, i alt 250. Også gråsisken med 51 var den største dag i efteråret. Ellers var det primært bog/kvækerfinker 185 og grønirisk 35. Meget overraskende kom der en flok på 110 ringduer umiddelbart øst for stationen og trak ud over havet. Dagens 2. overraskelse var 18 silkehaler, som var nede og sidde i fyrhaven.
Da vinden aftog i løbet af formiddagen, blev der opsat 6 net i fyrhaven, hvor der var læ og flere fugle end ventet blev ringmærket.
Ringmærkning: solsort 1, vindrossel 2, munk 1, fuglekonge 1, sortmejse 1, blåmejse 1, musvit 1, bogfinke 1, grønirisk 2. I alt 11 af 9 arter.
Datoen i dag har en stor plads i mit hjerte. Det er i dag præcis 44 år siden (1974) jeg så min første fuglekongesanger. Tredje observation i DK.
Dette efterår var jeg på fuglestationen sammen med Orla Balslev. Vi talte måger i alle arter og aldre 6 gange om dagen. Orla var på vej som sædvanlig med teleskopet over skulderen på stranden for at tælle mågerne, da han stopper op ved fyrhaven. Pludselig vender han om og begynder at gå tilbage mod stationen. Hans gang bliver hurtigere og hurtigere for til sidst at løbe. Vi andre sidder ved vinduet og bliver hurtigt klar over at noget er i gære, og farer op. Orla kommet stakåndet ind og siger, at der sidder en fuglekongesanger i fyrhaven, og den har kaldt flere gange.
Eftersøgningen bliver sat i værk, og fuglen bliver fundet i vores egen have i den berømte ahorn, som gennem tiderne har givet mange spændende arter.
Vi følger fuglen som bevæger sig gennem vegetationen videre ned langs kysten mod ishuset. Et par doku fotos kom i kassen. Det var en stor dag.
Fotos dengang var jo ikke som i dag. På første foto sidder fuglen lige midt i. Kan ses ved forstørrelse og foto flyver den ud af billedet, hvor den gule overgump ses.
 Derudover har min datter fødselsdag i dag.

Fuglekongesanger 1974

Sandstorm

tirsdag 23. oktober 2018
Man skulle tro vi var i Sahara
af Bent Jakobsen

Vinden oppe på 19 sekundmeter i middelvinden og i stødene stormstyrke. Drejende fra vestnordvest til nordvest med kraftige byger. Det var vanskeligt at finde læ nogle steder i klitterne, og når der endelig var læ føg sandet om ørerne på een.
Derfor blev det en kort obs, hvor der ikke sås en eneste trækkende fugl, over det i hvidt frådende hav.
Jeg har aldrig før oplevet så meget sandfygning som i år. Og det er IKKE fra de områder, hvor der er ryddet rynket rose Rosa rogusa. Her ligger sandet fast. Sandet kommer fra de yderste klitter, hvor der har været et gevaldigt slid på klitterne. Her er efterhånden så mange stisystemer, hvor plantevæksten er slidt væk. Klitterne bliver brugt som springgrave, og alt dette betyder at den plantevækst som skal holde på sandet er væk.
I 1600 tallet var der en dansk konge som forbød afgræsning med kreaturer i klitterne langs Vestkysten, da dyrene sled plantevæksten væk, hvilket gav sandfygning ind i landet. Derefter begyndte man med sanddæmpning og senere tilplantning, som stoppede sandflugten. Her 400 år senere har vi nu samme problem, denne gang pga turismen.
Om eftermiddagen havde Svend Aage og jeg et møde med kommunen i forbindelse med planter som ikke er naturligt forekommende i klitområderne.

Bent

 

Småt på Hukket

mandag 22. oktober 2018
af Bent Jakobsen

Vinden 13 sekundmeter fra nordvest, hvorfor der ikke stor ringmærkning på programmet. Det blev i stedet til at par timer på Hukket. Trods den kraftige nordvestenvind trak stærene ud i dag. 171 trodsede skæbnen idet flere byger bragede ind mod kysten. Også en dværgfalk trodsede vejret og piskede ud over havet. Måske de havde set gryden med guldmønter for enden af regnbuen.
Hos de øvrige småfugle sejrede fornuften og de fløj langs med kysten mod vinden. f.eks 37 grønirisker og 1 stillits.
Når alkefugle er begyndt at trække så er vi ved at være sidst på efteråret. De var dog umulige at artsbestemme, da de kom som formel 1 racere ude i og lige bag revet, så det blev til 35 alk/lomvier.
Chris og Elke fra Tyskland er ankommet og bliver en uges tid.

Regnbue 20181022 094647

 

 

Skuffende morgenobs på trods af vind fra sydvest.

søndag 21. oktober 2018
af David Manstrup

Vinden var i sydvest, og vi havde derfor måske fået skruede forventningerne lidt for højt op. Sydvestenvind plejer at være godt herude, men i dag svigtede fuglene. 
Dagens store højdepunkt var hele 3 Nordiske Lappedykkere, hvoraf især kom rigtig godt inden for revet. Måske den bedste nordiske lap jeg nogensinde har set på hukket. De er relativt fåtallige, og det er dermed lidt overraskende med 3 på en morgen! 
Jeg havde igen selskab, men denne gang af Thyge Enevoldsen og Henrik Böhmer. Henrik smuttede midt i obsen ud for at kratluske. Et par timer senere meldte han om en Ringdrossel i den nordlige del af mosen. 

Bent og Jacob fik ringmærkede som vanligt. Det var også en stille dag, hvor de fangede 12 fugle, hvoraf intet stak ud. Stationen har desuden besøg af 2 tyske ringmærkere, som fik en introduktion i hvordan rutinerne er. 
John Frikke var også på besøg på stationen, og havde været så flink at tage kage med til os alle! Det var tiltrængt efter en formiddag i den yderste klitrække, hvor fuglene i det store hele, ikke levede op til vores forventninger!

(DMA) 

Alkefuglene begynder at vise sig..

lørdag 20. oktober 2018
af David Manstrup og Bent Jakobsen

Vinden var taget noget til i styrke, og kom fra den skumle retning - nordvest. Det gør det svært at finde ordentligt læ, samtidigt med at temperaturen er faldet en del de sidste par døgn. Det var dermed en ret kold omgang på dagens morgenobs. 
Heldigvis havde jeg godt selvskab af Thyge Enevoldsen, Carsten Søndergård og Lars Nielsen. Humøret var derfor højt trods relativt få fugle. Dagen bød faktisk på en ok artsdiversitet. Nævnes kan Bjerglærke, 2 Hedelærker, Alm Kjove, Mosehornugle og en Bjergand. Derudover kom vi op på 70 Lomvie/alkefugle, som nærmest alle fløj bag revet, og ikke kunne artsbestemmes med sikkerhed. Også allikerne er begyndt at komme forbi hukket. I dag nåede vi cirka 160 fugle. Lidt nedtrykkende er dog, at flere af disse arter indikere minder os om den kolde mørke vinter som lurer lige om hjørnet! Jeg glæder mig personligt ikke til den årstid.. Heldigvis har vi lige november med, som stadig kan give stemningen af efterår, og som sagtens stadig kan byde på spændende fugle!
44478067 10156176940353323 9062194897922031616 o Den smukke solopgang, med fyret og fyrboligen som forgrund! Stemningsfyldt er det! Foto: DMA

DMA   

 

Tajgapiber fandt vejen til netmaskerne!

fredag 19. oktober 2018
God trækdag på Hukket med bl.a 5 sølvhejrer
af David Manstrup og Bent Jakobsen

Vanen tro gik jeg på morgenobs. Forventningerne var tilpasset nordenvinden, som aldrig er rigtig godt til trækfuglene her i Blåvand. Det endte dog med at blive en nogenlunde trækdag. Dagens helt klare højdepunkt på morgenobsen var en flok på 5 Sølvhejrer som fløj øst. Ret fåtallig art på selve hukket, da de sjældent trækker så langt vestpå. 
Derudover hyggede vi os med trækkende Bjerglærker som kom lavt over vandet. Små men fine flokke! 
En ung Havørn lavede også et trækforsøg på hukket. Muligvis samme individ som i går, selvom jeg synes dragten var lidt anderledes? 
Derudover blev årets første Søkonge observerede, af Carsten Svejstrup. Han var den eneste der fik fuglen at se, så vidt jeg ved. Men ikke desto mindre en god art at få med. Dagen sluttede af med en enkelt trækkende Storkjove! Dejlig morgenobs!

Morgenen var mere stille end i går, og der var da heller ikke så mange fugle på første runde, især ikke gærdesmutter.
Ved anden gennemgang af nettene opdagedes en piber siddende helt nede i bunden af F1. Den blev hurtigt bestemt til tajgapiber og meldt ud over mobilen til felttræfdeltagerne. Efter at der var taget biometriske mål blev fuglen fremvist for deltagerne på felttræffet, hvor den skabte megen glæde, og adskillige fik ny art. Der foreligger i øjeblikket 12 fund af tajgapiber i Danmark, og heraf er de 7 fra Blåvandområdet, hvoraf to er ringmærket.
Ellers var det primært fuglekonge som dominerede i dag, men en enkelt runde var der også fyldt godt op med blåmejser.
Ringmærkning: Tajgapiber 1, gærdesmutte 9, rødhals 14, solsort 7, sangdrossel 4, munk 3, gransanger 1, fuglekonge 37, sortmejse 9, blåmejse 26, musvit 12, skovspurv 2, bogfinke 4, kvækerfinke 1, grønirisk 2, lille gråsisken 1. I alt 133 af 16 arter.

IMG 6824

Den ringmærkede Tajgapiber fremvises! Foto: DMA.

DMA/Bent

Efterårets 7. hvidbryn

torsdag 18. oktober 2018
Fin dag på Hukket og i nettene
af Bent Jakobsen

En ret vindstille morgen, men i løbet af dagen friskede vinden op fra nord men kun til 6-7 sekundmeter. En rigtig god sigtbarhed og skydækket 3-4/8. Vinden var ret kold og temperaturen nåede da heller ikke over 16 gr.
Igen i dag var der mængder af folk på Hukket og kigge på morgentrækket. Flere spændende fugle blev observeret. Igen i dag var der 2 Islommer som passerede, og den ene i fuld sommerdragt. Den fortsatte ned mod Hvidbjerg, hvor adskillige folk som var i det område også fik glæde af den. Nordenvind er ikke god til rovfugle men i dag sås både havørn og vandrefalk. Også 1 almindelig kjove lagde vejen forbi. 68 alk/lomvier trak hvilket er pænt efter Blåvandforhold.
Efteråret tyder på at blive alletiders bedste bjerglærkeår, og i dag trak 18, hvorimod lapværling er nærmest fraværende.
En ringdrossel sås ved Vesterled og efterårets 2. silkehale sad lige foran nettet V1, men fløj dog ikke i.
Der var gang i ringmærkningen de første par timer, og alene i stations sad der på 1. runde 11 gærdesmutter. Talrigeste art blev blåmejse. Årets 7. hvidbrynet løvsanger blev ringmærket, ligesom efterårets 2. lille fluesnapper også blev en realitet.
Antalsmæssigt forsætter de flotte dagstotaler.

Ringmærkning: engpiber 1, gærdesmutte 36, jernspurv 2, rødhals 26, solsort 1, munk 8, hvidbrynet løvsanger 1, gransanger 2, fuglekonge 26, rødtoppet fuglekonge 1, lille fluesnapper 1, sortmejse 1, blåmejse 52, musvit 10, skovspurv 6, bogfinke 4, kvækerfinke 1, grønirisk 5, dompap 3. I alt 187 af 19 arter.

Igen i dag rastede der nonnestenpikker på det nordlige Skallingen, ligesom der er 10 sølvhejrer.

Engpiber 20181018 093323

Engpiber. Ny mærkeart for efteråret. Foto: Bent Jakobsen


FORRIGE     1  |  2  |  3  |  4  |  ...  |  22     NÆSTE