Her på Blåvand's blog bringes korte nyheder i dagbogsformat om livet og hændelser på fuglestationen.

Se indlæg fra år: 2024 (119)2023 (249)2022 (265)2021 (276)2020 (279)2019 (247)2018 (211)2017 (276)2016 (118)0 (1)(se alle)

En Blåvandkæmpe er død

fredag 2. november 2018
Sent Hvidbryn
af Bent Jakobsen

Vi modtog i dag den triste meddelelse, at Henning Noer er død. Henning var om nogen en af drivkræfterne ved Blåvand Fuglestation i 60’erne og 70’erne.
Allerede i de tidlige år iværksatte han sammen med Blåvandgruppen flere videnskabelige undersøgelser i forbindelse med vadefugletrækket forbi Blåvandshuk. Bl.a. hastighedsmålinger, kædeobservationer, flokstørrelser, heldagsobservationer m.v. Dette afstedkom mange spændende artikler i DOFT.
I 2017 udgav han en e-bog på ikke mindre end 718 sider: ”Heldagsobservationerne af vadefugletrækket ved Blåvandshuk i 1972 og 1973 – Et hidtil uskrevet kapitel i Blåvand Fuglestations historie”.
Udover undersøgelserne af vadefugletrækket beskriver Henning også lidt om livet på fuglestationen tilbage i 60’erne og 70’erne. Bogen kan læses på Blåvand Fuglestations hjemmeside.
Henning deltog i fuglestationens 50 års jubilæum, hvor han mødte mange af de personer som han tidligere havde arbejdet sammen med på fuglestationen, og der var mange glade gensyn.
Æret være Henning Noers minde.

Morgenen var præget af mange byger til sidst på formiddagen, og vinden var syd 9 sekundmeter drejende mod vest med opklaring.
Havet var totalt tomt, og det har ikke været havets år i år. Men heller ikke småfuglene havde en dag der skriver sig ind i historien. De eneste der rørte på sig var stær med 200 trækkende.
Heller ikke nettene hittede i dag med kun 18 mærkede fugle til trods for bygerne, som heldigvis ikke var kraftige. Selv om temperaturen lå på 10 grader hele dagen, var det godt med en kop varm kaffe med Anne og Steffi i fyrboligen.
Dagens clou blev en hvidbrynet løvsanger, som hørtes kaldende flere gange og sås kortvarigt ved det gule hus. Derudover kunne jeg også hente en skovsneppe ud af et af nettene, selvom det ikke kan hamle op med dem Jacob fanger inde ved Oksbøllejren i øjeblikket.
Ringmærkning: skovsneppe 1, jernspurv 1, rødhals 1, solsort 3, sangdrossel 1, vindrossel 1, fuglekonghe 9, skovspurv 1. I alt 18 fugle af 8 arter.

Bent