Her på Blåvand's blog bringes korte nyheder i dagbogsformat om livet og hændelser på fuglestationen.

Se indlæg fra år: 2024 (109)2023 (249)2022 (265)2021 (276)2020 (279)2019 (247)2018 (211)2017 (276)2016 (118)0 (1)(se alle)
Se indlæg fra måned: jan. (1)feb. (4)mar. (31)apr. (30)maj (30)juni (19)juli (31)aug. (31)sept. (30)okt. (31)nov. (27)dec. (14)

Storkjove reddede dagen

lørdag 11. juli 2020
af Michael Brunhøj Hansen

Vejr: 8-10 m/s fra vestnordvest; først halvskyet med enkelte byger, senere mest tørt og en del sol. Temp. omkring 13-16 grader. God sigt.

Endnu en gang blev det en lidt tynd kop te hvad angår morgenobsen, og man kan bare se tilbage på gårsdagens obs., for det er sådan cirka det samme som i dag. Dog kom der noget overraskende en storkjove trækkende henover stranden mod nord, og så blev man lidt tændt igen. Den blev dog også set om eftermiddagen af Lars Tom-Petersen, som i øvrigt skal være i nogle dage, så helt trækkende har den alligevel ikke været selvom han sidst så den trække mod nord.

Om eftermiddagen var vi på stranden og i mosen. Vi tjekkede lige op på indhegningen, og der er ingen problemer. De store præstekraver har fået unger; i hvert fald 3 små dununger løb rundt, og de må næsten lige være udklækket; den ene unge af dværgterne er der endnu og den ser meget snart flyvedygtig ud. Der er dog problemer med beach buggies hvor flere af dem kørte rundt på stranden samtidigt, men det bliver der nok aldrig gjort noget ved. I mosen var der et par udfløjne unger af rødrygget tornskade samt lidt sortstrubede bynkefugle og omkring 600 stære.

Vejret i morgen kommer nok til at minde meget om dagens ditto.

Folk: Lars, Merit, Michael

Meget stille morgen

fredag 10. juli 2020
Dværgterneindhegningen forstærket
af Michael Brunhøj Hansen

Vejr: vind omkring 2 m/s fra øst og nord; koldt om morgenen, kun 7 grader, men senere ret lunt. Noget regn truede mod syd, men det gik lige syd og øst om os. Sigt god.

Morgenobsen blev en temmelig kedelig affære. Den første time kom der kun 1 strandskade og 1 mudderklire af vadefugle. Lidt senere kom der et par små kobbersnepper og lidt flere strandskader (9 blev det til i alt), men det var det. Flest fugle blev igen stæren hvor vi nåede 430; der var ingen rosenstære i blandt dem. Dagens fugl blev en dugfrisk kaspisk måge der stod på stranden og senere fløj ud i vandet. Det er, ifølge DOFbasen, den anden juvenile fugl i landet i år.

kaspisk mage IMG 9328
Juvenil kaspisk måge. Foto: David Manstrup

Mens vi trillede tommelfingre i klitterne, var Xenia kommet for at ringmærke. Det blev til i alt 14 nye og 10 genfangster. Det var stort set kun udfløjne unger der gik i nettene. Den yngste var nok en bogfinke der stadig havde et par dun i hovedet og en ekstremt kort hale. Også vingerne var korte, kun 55 mm. Herudover blev det til rødhals, jernspurv, sangdrossel, gærdesanger m.fl.

Ud på formiddagen kom John også. Han havde købt mere snor og taget nogle flere skilte med til dværgternerne. John, Merit og jeg gik så ned på stranden og fik fortificeret området lidt mere. Nu burde man kunne se at der yngler dværgterner i området. Dværgternerne ser ud til at have det godt, men de bliver meget hidsige hvis man kommer for tæt på. Også store præstekraver ser ud til at yngle i området og spiller ofte sårede for at lede os væk fra rederne.

IMG 58531
Merit i færd med at grave i fuglenes tjeneste. Foto: John Frikke

Her sidst på dagen er vinden taget mere til og er gået om i nordvest igen. Det er starten på weekendens vejr som kommer til at plage os lidt. Fra på mandag og især tirsdag ser det indtil videre dog lidt bedre ud.

Folk: David, Merit, Xenia, John, Michael

Mange dværgterner; 1 ring aflæst

torsdag 9. juli 2020
Endelig svag vind
af Michael Brunhøj Hansen

Vejr: vind ca. 3-4 m/s fra nordvest, nogen til en del sol, temp. ca. 12-17 grader. God sigt.

Nu blev der langt om længe sat en lille stopper for den kraftige vind som vi har døjet med et stykke tid. Det gjorde sikkert også at der i dag trak flere fugle, omend vinden var i nordvest. Desuden havde jeg selskab af Merit som kom i går, og der var god tid til at se og studere de få fugle der trak forbi. Lidt senere kom Bent også ud på hukket for at tjekke dværgternerne.

Af trækkende fugle kom der en del stære, 672, som trak ud; ellers 54 strandskader, 3 små kobbersnepper, 2 hvidklirer, 1 mudderklire; 5 gravænder, 1 hvinand, nogle toppede skalleslugere og lidt fløjlsænder.

Bent talte 15 adulte dværgterner og 1 unge, og denne flyver nok fra reden inden for en uges tid. Én ring blev aflæst. Det drejede sig om en fugl fra Fanø, ringmærket i 2015 som ynglefugl. Den er siden blevet aflæst i 2016 og -17, begge gange på Fanø og som ynglende. I 2018 blev den ligeledes aflæst, igen på Fanø, men ikke som ynglende. I år er det første gang den er aflæst uden for Fanø, og den er sikkert i færd med at yngle i øjeblikket. Der er ingen data fra 2019.

2020 07 09 13.56.28
Dværgterneungen fra i dag. Den er godt kamufleret. Foto: Michael Brunhøj Hansen

Om formiddagen åbnede vi nettene i Stationshaven. 8 fugle blev mærket: gransanger 2, rødhals 2(+1), husrødstjert 1, jernspurv 1 og lille gråsisken 2.

Her sidst på eftermiddagen kom David som tager en overnatning.

Vejret i morgen kommer nok til at minde lidt om i dag, dog skulle vinden tage til i løbet af dagen, og det bliver nok en forsmag på hvad der venter i weekenden.

20200709 111212
Nyudfløjen unge af rødhals. Foto: Michael Brunhøj Hansen

Dværgternerne er nu hegnet ind

onsdag 8. juli 2020
Merit Lenk ankommet
af Michael Brunhøj Hansen

Vejr: vind 8-10 m/s fra nordvest, omkring 12 grader, senere nogen sol og ret lunt. Sigt god.

Morgenobsen er der ikke så meget at sige om. Det er svært at finde et godt sted at stå i læ når vinden fra nordvest er relativt kraftig. Efter lidt flytten omkring fandt jeg dog et sted i klitterne hvor jeg mestendels kunne sidde i læ og uden at få sand i hovedet.

Af vadefugle trak der 18 strandskader, 1 alm. ryle, 1 småspove og 1 hvidklire. Herudover bl.a. 4 ederfugle og 1 rødstrubet lom mod nord. Vi er nogle der efterhånden trænger til et markant vejrskifte.

Da jeg var kommet hjem, dukkede John og Bjørn Frikke inden længe op, og John havde hurtigt et par projekter der skulle gennemføres. Først og fremmest ville han høre om dværgternerne og om de ynglede. Det mente jeg de gjorde, og vi besluttede at få dem hegnet ind da folk ellers bare vader gennem deres redeområde (der er efterhånden kommet mange turister til området). Inden da fandt John lige et gammelt flag for Nationalpark Vadehavet som skulle hejses op i flagstangen.

Vi fik samlet nogle træstolper og skilte samt noget snor osv. i en trillebør og trillede ned på stranden og fik lokaliseret ternerne. Vi estimerede sådan cirka hvor de holdt til og begyndte så at banke stolperne i sandet.

IMG 58371
DOF-trillebøren ladet med ting og sager. Foto: John Frikke

20200708 130526
John i færd med at sætte en stolpe i sandet. Foto: Michael Brunhøj Hansen

Der var i hvert fald 8 dværgterner i luften på én gang som nok svarer til 4 par. Det ene par, fandt vi ud af, havde en dununge der trippede rundt. Så når vi, tilsyneladende, kom i nærheden af den, blev vi angrebet fra højre og venstre af de hidsige forældre. Det er utroligt at de alligevel har formået at få udruget mindst én unge med bl.a. turister og det voldsomme vejr som gener.

Det tog nogle timer at få sat det hele op, og området skal måske udvides en smule senere (lige nu fylder det ca. 100x50 m). Da John og Bjørn var kørt, kom Bent, og vi gik sammen ned på stranden for at sætte flere skilte op samt noget mere iøjnefaldende markering på snorene så folk ikke falder over dem. De store præstekraver prøver også at yngle i området hvilket var tydeligt da de forsøgte at lede os væk fra et redested ved at spille syge. Indhegning har dog også en lidt negativ effekt idet folk skal hen og se hvad der foregår, men i det mindste kan fuglene nu få lidt mere fred.

Sidst på eftermiddagen ankom Merit Lenk som skal blive her nogle uger og hjælpe til med bl.a. morgenobsen.

Således blev en dag der begyndte trægt pludselig ret begivenhedsrig, og det var rart endelig at kunne lave nogle ting udendørs samt at gøre en god gerning.

I morgen kan vi endelig se frem til lidt svag vind, dog fra nordvest, men der skulle meget gerne komme nogle flere fugle end de foregående dage.

20200708 130452
Ét af skiltene ved indhegningen. Nu burde dværgternerne (og de store præstekraver) kunne få lidt ro. Foto: Michael Brunhøj Hansen

Sidste dag med kraftig blæst?

tirsdag 7. juli 2020
Besøg af Team Rynkeby
af Michael Brunhøj Hansen

Temaet i dag blev igen blæst, dog var det ikke helt så blæsende som i de foregående dage, "kun" op til 12 m/s og fra omkring vest. Jeg valgte at obse fra Sabinebunkeren og håbede lidt at der måske trak en skråpe forbi.

Det blev dog småt med fuglene: kun 20 strandskader, 10 alm. ryler og 1 storspove blev det til af vadere. 12 toppede skalleslugere, 2 skarver og 1 hav-/fjordterne trak ligeledes.

På vej hjem kunne jeg lige tjekke mågerne igennem ved at gå i læ bag en bunker. Der var dog ikke noget nævneværdigt blandt dem. Dværgternerne holder stadig til lidt nord for pælerækken.

Da jeg kom hjem, var der nogle folk fra Team Rynkeby på stationens gårdsplads som gerne ville høre om de bl.a. måtte slå en pavillon op i gården; deres cykelløb skal nemlig foregå i Danmark i år, og de dag skulle de starte i Blåvand. Det måtte de for min skyld gerne, og det var de glade for eftersom pavillonen kunne stå lidt i læ i gården. Løbets samlede længde svarer til turen til Paris (over flere etaper).

Bent og Svend Aage var også på besøg, og Svend Aage havde kage med.

De næste dage slipper vinden endelig sit tag en smule når den i morgen, i følge prognoserne, kun skal ligge på maks. 8 m/s, dog bliver retningen nordvestlig. Det er dog forhåbentligt et tegn på nye tider selvom det lige nu er meget usikkert hvad der kommer til at ske fra på fredag af.

20200707 101325Team Rynkebys pavillon i midten, Bent til højre. Foto: Michael Brunhøj Hansen

2/3 morgenobs gennemført

mandag 6. juli 2020
Blæst og kraftige byger
af Michael Brunhøj Hansen

Igen blev det en dag præget af kraftig vestenvind på op over 16 m/s krydret med nogle hidsige (torden)byger. Mellem bygerne skinnede solen dog, og så var det ret lunt. Temp. ca. 13-16 grader. God sigt.

Om morgenen tjekkede jeg radaren og kunne se at jeg kunne obse i ca. en time før der tilsyneladende skulle komme par kraftige byger; det er jo allerede langt bedre end tilfældet de foregående dage. Jeg satte mig i hullet, og der var god læ, men ikke det bedste udsyn. Ret hurtigt kom dog dagens fugl, nemlig en adult sortterne i sommerdragt. Ellers var det temmelig spinkelt hvad der trak den første time: 1 småspove, 2 storspover og 8 alm. ryler; enkelte suler trak mod nord.

Da den første time var gået, kunne jeg se at bygerne var på vej, så jeg valgte at tage hjem og vente til regnen holdt op. Efter ca. 45 minutter stoppede den, og jeg gik ud i hullet igen og fortsatte hvor jeg slap. Resten af morgenen kom der ikke andet end 1 strandskade, 1 hav-/fjordterne og 3 toppede skalleslugere. Da jeg var på vej hjem, kom der en pludselig kraftig byge, så jeg nåede alligevel at blive gennemblødt.

En eftermiddagsobs gav kun 4 toppede skalleslugere. Der var kun få måger på stranden, og de blev ikke tjekket igennem.

Vejret i morgen står på, sikkert til alles overraskelse, blæst, blæst og atter blæst og næppe mange fugle. Det ser så i det mindste ud til at det bliver den sidste dag med kraftig blæst i denne omgang.

20200706 042621
Et kig til den (næsten) fulde måne ca. en halv time før solopgang. Foto: Michael Brunhøj Hansen

Stadig meget blæsende

søndag 5. juli 2020
Senere dog tørt med kig til solen
af Michael Brunhøj Hansen

Det lignede en overgang at det skulle holde tørt så jeg kunne morgenobse, men allerede kl. lidt i fem kom der en byge, og ikke længe efter blev der dannet et mere sammenhængende regnområde over Vesterhavet som drev mod vest. Morgenobsen blev altså igen ikke til noget.

Det meget blæsende vejr fortsætter, og det ser ud til at være noget vi (jeg) skal døje med de næste dage også. Højeste middelvind har i dag været på 17,5 m/s mens vindstødene har været af stormende kuling.

Ud på formiddagen klarede det dog op, og solen viste sig en smule. Jeg besluttede at tage til Sabinebunkeren og obse. Det blev dog ikke til andet end 5 strandskader og, lidt uventet, 1 mursejler.

Dværgternerne kæmper fortsat bravt mod vinden. På vej hjem var jeg dog vidne til at der var turister henne og kigge på rederne mens ternerne skældte dem voldsomt ud; det er jo ikke ligefrem noget de har gavn af at bruge kræfter på i det her vejr ...

Her sidst på eftermiddagen blæser det fortsat kraftigt med omkring 15 m/s. Som nævnt fortsætter det også i morgen hvor vinden drejer mere om i vest; som et lille lyspunkt skulle det dog holde tørt, så mon ikke jeg får en hel morgenobs i hus?

Indevejr

lørdag 4. juli 2020
af Michael Brunhøj Hansen

Det har været en temmelig blæsende og våd dag, så morgenobsen blev ikke til noget. Fra da jeg vågnede tidligt i morges, regnede det allerede så småt, og vinden var her kraftigst med 16 m/s i middelvind. Radaren viste at der var mere regn på vej, så jeg blev i sengen og sov lidt længere. Dagen har derfor for det meste stået på afslapning.

Sidst på eftermiddagen holdt det efterhånden op med at regne, og vinden aftog til omkring 10 m/s. Jeg ville gerne have lidt luft og tjekke stranden, så jeg gik en tur fra Sydhukket til Sabinebunkeren og tilbage igen. Der stod flere måger på stranden, men ikke umiddelbart nogen middelhavssølvmåger eller kaspiske måger. Dværgternerne (6 i alt) har holdt ud, og i hvert fald to så ud til at ruge; ellers løb der også nogle store præstekraver rundt. Umiddelbart trak der ikke noget mod syd i den 1½ time jeg var der, så hvis der har trukket noget i dag, er det nok meget lidt.

De 10 m/s ser ud til at fortsætte i morgen tidlig, men til gengæld ligner det at det ikke skal regne så meget som i dag. Forhåbentligt kan jeg så få morgenobset bare en smule.

Folk: Michael

Efterårsvejr i juli

fredag 3. juli 2020
af Michael Brunhøj Hansen

Vejr: om morgenen svag til jævn vind fra omkring vest, senere tiltagende og fra sydvest. Først ret skyet og til eftermiddag regn og rusk. Temp. omkr. 13 grader.

Det blev en morgen med kun lidt blæst, dog var det lidt køligere end i de foregående dage. Lige i begyndelsen lignede det at der måske ville være mere gang i trækket i dag eftersom der ret hurtigt kom en flok strandskader på 16. Det forblev dog langt den største flok, og vi nåede 50 strandskader i alt. Herudover trak der 8 alm. ryler, 3 ederfugle, 1 storspove og 1 toppet skallesluger. En tårnfalk var lige ude og vende, nok en lokal fugl.

Efter morgenobsen tjekkede vi ikke stranden, og kort efter tog David hjem. Ikke længe efter besluttede jeg mig dog for alligevel at gå på Sydhukket for bl.a. at tjekke mågerne før det blev højvande; det kunne jo være at middelhavssølvmågen fra i går (eller en ny fugl) stod der endnu, og om eftermiddagen og aftenen ville forholdene nok ikke være gode pga. blæst og regn.

Og minsandten om der ikke stod en middelhavssølvmåge, og sågar en ny fugl; jeg vurderede den til også at være subadult ligesom gårsdagens fugl da den havde en sort plet på én af dækfjerene (det havde gårsdagens ikke). Udover middelhavssølvmågen var der også i hvert fald én kaspisk måge (3K) af de mere bemærkelsesværdige fugle.

middelhavssolvmage 20200703 095059
Middelhavssølvmåge, vel 4(5?)K, bagerst til højre. Ligner adult meget, men den sorte plet nær skulderen afslører at det må dreje sig om en ikke helt udfarvet fugl. Bemærk desuden, sammenlignet med sølvmågen forrest til venstre, de lange gule ben (lange lår) og den store røde næbplet. Den havde ligeledes den karakteristiske markante røde øjenring, men det ses ikke så godt på billedet. Foto: Michael Brunhøj Hansen

Bent var på et kort visit om formiddagen og tog senere mod Nyeng. Resten af dagen er der ikke sket så meget, og her sidst på eftermiddagen regner og blæser det godt.

Regnen og blæsten skulle fortsætte det meste af dagen i morgen, og desværre, som det ser ud lige nu, også de næste par dage, så vi får se om jeg overhovedet får mulighed for at obse denne weekend.

Folk: David, Bent, Michael

Besøg fra Norge

torsdag 2. juli 2020
Middelhavssølvmåge på stranden
af Michael Brunhøj Hansen

Vejr: først 8 m/s fra nordvest, senere aftagende; nogen sol og ret lunt.

Dagen begyndte atter lidt blæsende, men jeg satte mig alligevel mere åbent da jeg ikke havde lyst til at sidde i hullet. Eftersom vinden jo var i nordvest, skete der ikke meget, og i dag kom der flere ænder end vadere. Under morgenobsen dukkede David pludselig op. Han var bl.a. kommet herud for lige at få hilst på Jesper. Han snupper en overnatning herude.

Af trækkende fugle blev det til 2 mørkbugede knortegæs, 54 ederfugle, 14 fløjlsænder, 14 toppede skalleslugere, 3 krikænder; 20 strandskader, 2 storspover, 4 alm. ryler; 3 suler trak også mod syd. En nylig udfløjen unge af husrødstjert rastede på én af bunkerne på stranden.

IMG 9301
Ung husrødstjert. Foto: David Manstrup

Efter morgenobsen havde vinden lagt sig noget, så vi gik på stranden for at tjekke lidt måger. Det blev dog ikke til det helt store.

Vi fik sidst på formiddagen besøg af en nordmand, Stefan, som var en gammel bekendt af Bent og fuglestationen; han havde kage med, så vi sad udenfor i det gode vejr og hyggede os og snakkede om alverden. Efter han var taget hjem, tog jeg mig en kort lur.

Her til aften gik jeg igen en tur på stranden, denne gang på Sydhukket eftersom der stod en del måger. Efter lidt panorering dukkede en ret lang- og gulbenet sølvmåge op i skopfeltet. Ryggen virkede en anelse mørkere end hos de andre sølvmåger, og vingerne var lange i det. Det kunne vist ikke være meget andet end en middelhavssølvmåge; de kommer typisk netop her i juli måned og frem. Herudover kom der lidt storspover og en lille kobbersneppe.

Jesper Brinkmann og familien tog i dag videre, så der er blevet noget mere stille på stationen. Inden da fik han ringmærket lidt, men ikke nært så mange fugle som i går. Dagens fangst blev en hunfarvet karmindompap; det er den 3. mærkede i år.

Dagens mærkninger: jernspurv (1), sangdrossel 1, gulbug 1, gærdesanger 3, tornsanger 4, gransanger 1, karmindompap 1, dompap 2, gulspurv 1. I alt 16 mærkninger og 2 aflæsninger fordelt på 9 arter.

I morgen begynder vinden måske i nordvest, men går efterhånden over i vest og sydvest; den skulle starte ret svag, men senere skulle den, særligt over middag, tage til, og om eftermiddagen kommer der tilsyneladende regn.

IMG 9326
Et nyt pejlemærket er sat op lige nord for stationen, så nu kan vi se om der er lukket i mosen hjemmefra! Foto: David Manstrup


FORRIGE     1  |  2  |   3   |  4     NÆSTE