Her på Blåvand's blog bringes korte nyheder i dagbogsformat om livet og hændelser på fuglestationen.

Se indlæg fra år: 2024 (109)2023 (249)2022 (265)2021 (276)2020 (279)2019 (247)2018 (211)2017 (276)2016 (118)0 (1)(se alle)
Se indlæg fra måned: jan. (1)feb. (2)mar. (29)apr. (30)maj (28)juni (8)juli (25)aug. (23)sept. (30)okt. (24)nov. (11)

Atlantisk skråpe/scopolis skråpe

fredag 31. august 2018
af Jacob Nielsen

På trods af vind (6m/s) fra nord blev det til lidt fugle i nettene: gulspurv (1), jernspurv (1), lille gråsisken (1), løvsanger (2), munk (1), rødhals (5), rødstjert (1), tornsanger (2), total fugle/arter (14/8).

Lars Tom-Petersen (LTP) er på besøg, og bemandede i dag morgen-observationen. Af de mere bemærkeslværdige observationer fra LTP blev det til en atlantisk skråpe/scopolis skråpe (se DOFbasen.dk for udførlig beskrivelse). 

31082018 Jacob coleman Nielsen

1k rødhals, foto: Jacob Nielsen

God trækdag

onsdag 22. august 2018
Få fugle i nettene
af Bent Jakobsen

Vinden syd 8 ms og overskyet først på morgenen. Lidt diset langt ude i horisonten men sigten alligevel +10 km. Lige over 20 grader og det er stadig varmt.
Med den vind tydede det på vadefugletræk, hvilket også holdt stik. Om morgenen lavvandet, men efterhånden som vandet begyndte at stige kom der åbenbart mange fisk mellem revet og sandbankerne. Der var det helt store ædegilde med suler, skarver, terner og måger og det var et virvar af fugle som dykkede ned mod vandet. bl.a. 200 suler og 200 skarver.
Med hensyn til vadefuglene står vi lige i skiftet mellem adulte og 1K fugle, og der kommer blandede flokke, som gør lidt  møjsommeligt at få tjekket alle flokke. da de kommer ret hurtigt. Det blev til 222 strandskader og 112 almindelige ryler. Af sidstnævnte var langt de fleste 1K fugle. En enkelt adult dværgryle blandede sig i en flok almindelige ryle. Også 56 rødben bør nævnes og af de 50 store præstekraver var 15 rastende.
Antallet af terner er vigende da efteråret nærmer sig splitterne 470 og fjord/havterne 220.
I stedet begynder svømmeænderne at indfinde sig. De vil åbenbart væk fra Danmark inden 1. september. I dag 41 krikænder, 2 pibeænder og en knarand.
Ringmærkningen gjorde ikke meget væsen af siig i dag med kun 6 fugle.
Jacob er tilbage fra de nordjyske skove og i løbet af aftenen ankom Ole fries Larsen.

Bent

Så kom der fugle

tirsdag 21. august 2018
Overhovedet ikke som i de gode gamle dage
af Bent Jakobsen

Igen i dag var det et perfekt ringmærkniingsvejr med svag nordlig vind. Dog er det stadig ret varmt og sigtbarheden rigtig god. Vi oplever sjældent de disede dage, som ofte forekom i 80'erne.
Der er små tegn på at årstiden går fra eftersommer til efterår, hvilket 25 trækkende bogfinker gør opmærksom på.
Igen i dag intet træk på stranden, så det var ringmærkningen som havde fokus. Jeg tog i dag mærkningen alene, da Jacob stadig er i Nordjylland og ordne forskellighe ting.
Det er utroligt men sandt. Med 25 mærkninger i dag har vi højeste dag i august. Det tyder på at vi skal opleve den dårligste august med ringmærkning i stationens historie. Vi har ikke rundet 200 fugle i august endnu og det er mindre end vi kunne fange på een dag i august for 30 år siden. Det er især løvsanger som svigter. Efterårets første munke dukkede op i dag.
Ringmærkning: skovpiber 1, jernspurv 5, rødstjert 2, gærdesanger 1, tornsanger 3, havesanger 1, munk 4, løvsanger 3, broget fluesnapper 2, musvit 1, skovspurv 2. i alt 25 af 11 arter. 

Bent

Som i gamle dage

mandag 20. august 2018
Lidt fremgang i ringmærkningen
af Bent Jakobsen

Det var et perfekt vejr til ringmærkning i dag. Svag nordvestlig vind kan godt vise sig fra sin gode side. Det var klart i vejret men stadig varmt med 20 gr.
Om morgenen hørtes adskillige løvsangere siddende og hyitte i buskadserne og forventninger var store, da den første runde skulle gås. I alt var der ca. 30 løvsangere rastende. Men det blev en stille dag på kontoret. Efterårets første gransanger hørtes.  Flere fluesnappere var også i haverne. Stranden blev tjekket jævnligt fra fyrhhaven for trækkende fugle, men dagtrækket var ikke eksisterende.
Ringmærkningen gav da også kun 18 fugle, hvilket dog her i denne august er over normalen.
Rødstjert 1, tornsanger 2, havesanger 1, løvsanger 6, broget fluesnapper 6, dompap 2. Ialt 18 af 6 arter.

Bent

Assistancen tilkaldes!

søndag 19. august 2018
af David Manstrup

Vinden var igen i sydvest, 8 ms. Temperaturen lå på 18 grd, og der var helt overskyet 8:8. Sigten var udemærket på 15-20 km.

Da hverken Bent eller Jacob havde mulighed for at ringmærke, måtte assistancen på banen. Henrik Brandt havde været venlig og tilbudt at dække ringmærkningen dags dato. Det var hyggeligt, og arbejdsfordelingen var dermed klaret til en start. Jeg tog mig af morgenobsen, og han passede nettene. 
Det var atter stille på morgenobsen. Der var stadig ikke de store ændringer, i og med at det næsten er de samme arter og antal der kommer dagligt. Lidt flere vadere trak i dag, da sydvestenvind altid er godt herude. Lige knap 200 Strandskader passerede hukket samt cirka 80 Islandske ryler. Ellers kan nævnes 1 Gråstrubet Lappedykker og 58 Sandløbere... Tyndt, men dog bedre end de foregående dage.

Henrik Brandt havde også en stille dag, men nåede dog op på et tocifret antal. Jeg har ikke lige styr på de præcise arter. Men jeg ved at han fangede en Ringdue, som ellers sjældent går i nettet herude. De plejer at være store nok til selv at kunne hoppe ud af nettet, men denne due sad for godt fast. 
Da jeg kom hjem fra morgenobsen, gik jeg et par runder sammen med Henrik. Der fangede vi en Løvsanger, som jeg fik lov at tage et billede af: 

Lovs

Løvsanger 1k. Foto: DMA

Min ferie sluttede i dag. Så jeg skal desværre tilbage på arbejdsmarkedet, hvilket betyder mine morgenobser igen bliver mere uregelmæssige. Jeg vil dog prøve at dække så mange dage som muligt. Der kan dog godt lige gå en uges tid, før jeg er på plads i yderste klitrække.

David Manstrup/DMA

Havfuglene svigter

lørdag 18. august 2018
af David Manstrup

Vinden lå i det sydvestlige hjørne, 12 ms. Temperaturen lå forholdvist lunt på 18 grd. Skydækket var på 7:8. Sigten var god på 20 km.

Det blæste godt, så håbet om havfugle var lysegrønt til at starte med. Det skulle dog vise sig, ikke at blive indfriede. Det eneste der trak regelmæssigt var Sortænder, som nåede op på cirka 1.000 stks. Derudover kom der få flokke med Strandskader og Islandske ryler ligesom de foregående dage. Det var dog ikke særlig intensivt. 
I det aller sidste kvarter af obsen, kom der en Storkjove trækkende syd. Det var det nærmeste vi kommer en havfugl i dag, og dermed en lidt tynd omgang. Vi må håbe der også kommer lidt blæsevejr i september, så vi kan få lidt skråper og stormsvaler i bogen. 

Da vinden var kraftig, kunne der naturligvis ikke ringmærkes i dag. I morgen kommer Henrik Brandt ud og ringmærker, da Jacob er taget til Skive et par dage. 

Der har de seneste uger rastede mange Skarver herude. Jeg har personligt aldrig set så mange Skarver, herude. Op til knap 1100 Skarver flyver frem og tilbage herude. Af og til lander de på stranden, eller på havet og fisker:
IMG 5404
Skarver raster på stranden. Foto: DMA

David Manstrup/DMA

Intet nyt under solen

fredag 17. august 2018

 

Der var ikke de store ændringer i dag. Det var stadig vestenvind, men dog en del svagere i styrke. 
Der var lidt Strandskade og lidt Islandsk Ryle træk, men ellers var trækket nærmest ikke eksisterende. Vi trænger til et vejrskifte, men dette ser ikke ud til at ske lige foreløbigt. Vinden skal forblive i vest et godt stykke tid endnu. 

Bent og Jacob fangede 11 fugle. Så heller ikke den store dag på ringmærkningsfronten. Efter ringmærkningen lavede Jacob pandekager hvilket undertegnet syntes særdeles godt om. 
Resten af dagen gik med at få hvilet ud, da man hurtigt kommer lidt i søvnunderskud. 

I morgen lover de sydvestenvind og op til 10 ms. Det bliver nok ikke meget anderledes end fra i dag, men man har da lov at håbe på en skråpe eller evt lidt kjovetræk. De Almindelige Kjover burde jo toppe i antal nu her. 

David Manstrup/DMA

Stille dag

torsdag 16. august 2018
af David Manstrup

Vinden var i syd (193) 10 ms. Temperaturen lå på 19 grd. Skyerne dækkede det meste af himlen 7:8, men det holdte tørt. Sigten var grundet lavthængende skyer kun på 10 km. 

Det var en særdeles kedelig omgang i dag. Kraftig søndenvind er absolut ikke godt for trækket, ved Blåvands Huk. Der var flere intervaller hvor jeg nærmest ikke så en trækkende fugl, og måtte derfor nøjes med rastende måger, terner og suler. 
Det skal dog nævnes at der klokken 06:37 kom en Sortstrubet Lom forbi, som fulgte revet sydpå. Det er 99% Rødlommer vi ser herude, og dermed er Sortlom en fåtallig art. I år har faktisk været god for Sortlommer. Både i løbet af foråret og henover sommeren, har jeg set flere herude end forventet. Ikke desto mindre var dagens fugl i flot sommerdragt, og den sås rigtig fint. 
IMG 5638

Dagens symbolske billede må blive en rastende Sule, som fulgtes sydpå med en Hættemåge. Foto: DMA

Der var ingen ringmærkning i dag. Det blæste for meget til at vi kunne åbne nettene. Til gengæld er der møde i Blåvandsgruppen, så der er atter liv og glade dage på stationen her til aften. 

David Manstrup/DMA

Første tegn på småfugletræk

onsdag 15. august 2018
af David Manstrup

Vinden var i vest (265), 8ms. Temperaturen lå på 17,7 grd. Der lå igen nogle tunge skyer, men dog gav de ingen regn - 6:8. Sigten var på 10 - 15 km. 

Det var helt igennem en ret tynd morgenobs. Der var langt imellem fuglene, og tiden gik relativt langsomt. Der var dog enkelte lyspunkter. Det første lyspunkt var en trækkende Gul Vipstjert, som er ankomst til hukket dette efterår. Det er samtidig første tegn på lidt småfugletræk ude på morgenobsen. Dejligt, og ganske normalt her i midten af august. 
Kort tid efter kom der en trækkende Sortgrå ryle i revet, hvilket også er den første dette efterår. Også ganske almindeligt, da de ofte kommer her i midt til slut august. Så langt så godt!

Bent og Jacob ringmærkede som vanligt, og fangende 5 fugle i løbet af morgenen. De kunne glæde sig over en ung Vendehals gik i nettet. Fed fugl at have i hånden! Vendehalse er altid en særlig oplevelse.. 

IMG 5545

Ringmærket Vendehals 1k. Foto: DMA

Jonas Gadegård havde fugletur for NKV. Der mødte en del tyske turister op, og der blev grint højlydt. Jeg tror de havde en god oplevelse.. Han nåede at fange 7 fugle, så dagstotalen røg op på 12. Derudover spottet han en Fiskeørn, som kom trækkende lige henover stationen. Igen en god obs at få med, da de er lidt fåtallige helt herude vest på. 

David Manstrup/DMA

Lokalt hit - Store Kobbersnepper!

tirsdag 14. august 2018
af David Manstrup

Vinden var drejet om i nordøst i dag - 3ms. Temperaturen lå på 14,4 grd, så en del køligere end i går. Skydækket var tilpas med 6:8 og sigten lå på mellem 10 - 15 km. 

Det var ikke med ret store forventninger jeg gik ud på morgenobsen i dag. Nordøstenvind plejer ikke at være ret godt herude. Og det var også en lidt stille morgen. Dog holdte Strandskaderne mig beskæftiget, da der kom knap 600 af dem. De kom i gode flokke på op til 40 stks. De fleste gik højt, og det er klassisk i nordøstenvind at vaderne søger til vejrs. Iblandt Strandskaderne kom der enkelte Små Kobbersnepper og enkelte Strandhjejler. 
Pludseligt høre jeg en lidt anderledes lys trille. Jeg spotter hurtigt en vaderflok der flyver over horisonten, og det er kobbersneppe, men hov! De har squ hvide vingebånd! Jeg finder dem i teleskopet, hvorefter det står klart at det er en flok på 5 Store Kobbersnepper der trækker forbi!
Jeg har aldrig set Stor Kobbersneppe i Blåvand, og med god grund. Arten er sjælden herude, og er ikke set siden 2011, altså 7 år siden! Alene 1 havde været sjældent, men en flok på 5 er nærmest surealistisk. Det er den største efterårs forekomst herude nogensinde. 
Om foråret er der i 1970 set 6 herude, som eneste der overgår den. 

Jacob og Bent havde endnu en lidt stille morgen, hvor de lige præcis kom op på 10 fugle. Deriblandt en Skovsanger, som jo altid er god at få i nettet. 
Der virker lidt støvsuget for småfugle herude.. Lidt ærgerligt, når man nu gerne vil ringmærke!

Senere på eftermiddagen gik jeg den såkaldte Stenpikker-rute, altså ned i mosen og over heden hjem. Der var 6 Stenpikkere og 1 Bynkefugl. Derudover kom der spredte vaderflokke trækkende fordi på min tur, blandt andet 15 Svaleklirer i flok! IMG 5479
Stenpikker. Foto DMA

David Manstrup/DMA


1   |  2  |  3     NÆSTE