Her på Blåvand's blog bringes korte nyheder i dagbogsformat om livet og hændelser på fuglestationen.

Se indlæg fra år: 2024 (119)2023 (249)2022 (265)2021 (276)2020 (279)2019 (247)2018 (211)2017 (276)2016 (118)0 (1)(se alle)

God trækdag

onsdag 22. august 2018
Få fugle i nettene
af Bent Jakobsen

Vinden syd 8 ms og overskyet først på morgenen. Lidt diset langt ude i horisonten men sigten alligevel +10 km. Lige over 20 grader og det er stadig varmt.
Med den vind tydede det på vadefugletræk, hvilket også holdt stik. Om morgenen lavvandet, men efterhånden som vandet begyndte at stige kom der åbenbart mange fisk mellem revet og sandbankerne. Der var det helt store ædegilde med suler, skarver, terner og måger og det var et virvar af fugle som dykkede ned mod vandet. bl.a. 200 suler og 200 skarver.
Med hensyn til vadefuglene står vi lige i skiftet mellem adulte og 1K fugle, og der kommer blandede flokke, som gør lidt  møjsommeligt at få tjekket alle flokke. da de kommer ret hurtigt. Det blev til 222 strandskader og 112 almindelige ryler. Af sidstnævnte var langt de fleste 1K fugle. En enkelt adult dværgryle blandede sig i en flok almindelige ryle. Også 56 rødben bør nævnes og af de 50 store præstekraver var 15 rastende.
Antallet af terner er vigende da efteråret nærmer sig splitterne 470 og fjord/havterne 220.
I stedet begynder svømmeænderne at indfinde sig. De vil åbenbart væk fra Danmark inden 1. september. I dag 41 krikænder, 2 pibeænder og en knarand.
Ringmærkningen gjorde ikke meget væsen af siig i dag med kun 6 fugle.
Jacob er tilbage fra de nordjyske skove og i løbet af aftenen ankom Ole fries Larsen.

Bent