Her på Blåvand's blog bringes korte nyheder i dagbogsformat om livet og hændelser på fuglestationen.

Se indlæg fra år: 2024 (109)2023 (249)2022 (265)2021 (276)2020 (279)2019 (247)2018 (211)2017 (276)2016 (118)0 (1)(se alle)

Sort glente

lørdag 30. juni 2018
Lidt vadefugletræk
af Bent Jakobsen

Vinden var drejet over i det østlige hjørne og det betød endnu en sommerdag med masser af sol ogmed temperaturen over 20 gr.

Morgenobsen blev foretaget af Joshua, David Manstrup og Bjørn Frikke og gav en overraskelse i form af en sort glente. Det var den 18. observation ved Blåvand og kun den anden i juni måned. Også den første tårnfalk sås på træk.
Med vinden svag ovre i det østlige hjørne gav det også lidt vadefugle bl.a. lille kobbersneppe 42, småspove 10 og storspove 17.
Et lille korsnæb var også ude og vende.