Her på Blåvand's blog bringes korte nyheder i dagbogsformat om livet og hændelser på fuglestationen.

Se indlæg fra år: 2019 (25)2018 (211)2017 (276)2016 (118)(se alle)

De første fugle ringmærket

onsdag 13. februar 2019
Endnu flere måger
af Bent Jakobsen

Foråret fortsætter. I dag med en jævn vestlig vind lidt sol men lige inden middagen kom tågen ind fra havet. Den forsvandt dog igen. Stadig varmt.
Var der mange måger på stranden var der endnu flere i dag. Der kommer også en del opskyl ind, så de er meget aktive fouragerende, og mange af dem henter knivmuslinger på det lave vand, hvor de skyller rundt.
7500 sølvmåger og 110 svartbage med flest syd for pælerækken. Heldigvis bliver det lavvande i løbet af formiddagen, så når mågerne skal hvile mellem fødesøgningen flyver de ud på revlerne og står i fred og ro. Det gav lidt færre stormmåger i dag, men stadig mange af disse i brændingen nord for pælerækken.
Det blev også til 520 sandløbere, som lever af resterne i mange af muslingerne.
I dag sad musvågen på samme pæl som i går, så det var da godt jeg så den flyve lidt i går, så er den i hvert tilfælde ikke udstoppet.
Så var det dagen, hvor jeg for første gang åbnede et net ved foderpladsen. Det gav da 6 ringmærkede fugle: solsort 1, bogfinke 3, kvækerfinke 1 og skovspurv 1. I alt 6/ 4 arter. Derudover var der to aflæsninger af en musvit og en rødhals ringmærket sidste år.
I dag fik vi også en genmelding af en skovsneppe som vi ringmærkede d. 4. november 2018. Den blev skudt d. 5. februar 2019 ved Falkirk i Skotland 751 km væk og 3 måneder efter mærkningen.

DSCN7458

Bent Jakobsen

Mange mennesker og fugle på stranden

tirsdag 12. februar 2019
Forårsvejr
af Bent Jakobsen

Utroligt vejr. Stille vestlig vind med sol om morgenen men i løbet af dagen tiltagende skydække. Temperaturen ligger ret stabilt på 5 grader, og med den svage vind føler man sig hensat til marts måned. Bare ikke en marts som sidste år, som var utrolig kold.
Mågerne ligger i mængder på vandet meget tæt på kysten, men også mange fouragerer lige i strandkanten. Det må være et skue for alle de turister, som er på stranden her i vinterferien. 6000 sølvmåger, 90 svartbage og 500 stormmåger og de er meget urolige. Mellem mågerne løber også 280 sandløbere.
Ederfuglene var nemme at se på det rolige vand og 260 rastede og 24 var sydtrækkende.
En adult sule lå på vandet, men lettede og fortsatte sit træk mod nord og samme vej fløj også 7 mørkbugede knortegæs.
I mosen sås en spurvehøg han og musvåge fra i går havde nu fundet sig en pæl at sidde på.
Det store slid på klitterne og sandfygningen sætter nu sit præg på områdetDSCN7456, hvor sandet flytter sig om på læsiden (østsiden) af klitterne.

Bent Jakobsen

 

Mange måger på stranden

mandag 11. februar 2019
En almindelig dag på kontoret
af Bent Jakobsen

En kraftig blæst fra nordvest betød at vandet var meget uroligt, og det var vanskeligt at se ænderne. Da der desuden ikke var mange skyer på himlen var lyset meget dårligt.
En enkelt sanglærke trak ud over havet og på stranden var der mange måger, især stormmåger som fouragere lige i strandkanten eller i brændingen nord for pælerækken. Det blev til ikke mindre end 500 og 3000 sølvmåger. En sølvmåge blev aflæst med gul VHNB, vist en gammel kending.
Ved Sabinebunkeren rastede 3 snespurve.
Mosen er meget tom for fugle i øjeblikket, men i læ af den store pilebusk ved Jordhulevej sad en musvåge og nød solens varme stråler.

Bent Jakobsen

En duft af forår

fredag 8. februar 2019
Nu kommer lærkerne
af Bent Jakobsen

Vejret stadig meget blæsende i dag fra syd og sydvest, men varmt med op til 7 grader. Over middag regn.
Stadig ikke de store ændringer i fuglene på stranden. Ret tæt på kysten ligger stadig 350 sortænder iblandet lidt ederfugle og havlitter. Ederfuglene kan også godt lide at ligge i revet hvor vandet er mest uroligt, hvor der lå over 100.
To sanglærker trak mod syd og fortsatte ud over havet, og det lugter da lidt af forår, men også sølvmågerne begynder at anlægge deres hvide hoved som i yngledragten.
Ret tæt på kysten lå en lomvie. Den så ikke olieskadet ud, men den har uden tvivl har noget i fjerene, da den konstant lå og pudsede sig.

DSCN7443

DSCN7445

DSCN7454

Bent Jakobsen

Opfølgning på starten af februar

torsdag 7. februar 2019
Aflæsninger og vores nye ringmærkere
af Bent Jakobsen

 

Her følger en lille opdatering for begyndelsen af februar.
Det startede ret køligt med frost om natten, men de seneste tre dage op til d. 7. februar meget mildt med op til 7 grader, men også rigtigt meget nedbør i form af regn.
Med kulden kom der også en del stormmåger ud til Hukket velsagtens pga sne og frost på markerne og d. 1. februar sås 100 aktivt fouragerende.
Og så er det ikke hver dag man i februar måned kigger på ben på stranden. Men det blev der gjort denne dag, og det var utroligt at se alle de nuancer, som benene på stormmågerne har. Det var helt fra det orange til det blegt irgrønne.
To stormmåger og en sølvmåge blev aflæst på deres ringe. Vi har fået tilbagemelding på den ene.
Stormmåge E92T er en stormmåge som vi aflæste på stranden d. 1. februar.
Fuglen er ringmærket d. 22. februar 2013 ved Westerpark i Holland som i sit 2. kalenderår. Det vil sige at den er knapt 6 år gammel. Det er 410 km fra mærkningsstedet.
I dag fik vi melding fra Zoologisk Museum om en skovsneppe ringmærket d. 4. november blev skudt ved Gråsten d. 18. januar.
Lidt fodring i haven giver lidt fugle at kigge på. Det være sig, Jernspurv ,Solsort, Rødhals, Bogfinke, Kvækerfinke, Grønirisk, Skovspurv og Musvit.
Her er to ud af de tre Solsorte med ring og også en Grønirisk bærer ring.
Og så er det med glæde at vi kan meddele at ringmærkningen i marts måned bliver dækket af Tim Micallef fra Malta, og som har været ringmærker i Falsterbo i en årrække.
April – 15. juni bliver dækket af Morten Jenrich Hansen, som også er en erfaren ringmærker, og har ringmærket i bl.a. i Skagen, Nr. Lyngvig, Fanø og Brabrand sø.
Vi glæder os til sæsonen starter op d. 1. marts og byde vores ringmærkere velkommen.
Og så er Henrik Bøhmer ny mand i Blåvandgruppen og herfra skal lyde et stort velkommen.

stormmager DSCN7434

Bent Jakobsen

 

Stærene fortsætter

onsdag 14. november 2018
Farvel til Jacob
af Bent Jakobsen

Svag sydvestenvind 5 sekundmeter som i løbet af dagen tiltog til 10 sekundmeter. 8/8 og i løbet af eftermiddagen kom en længere byge ind. 10 grader hele døgnet.
Stærene er ikke helt færdige endnu og det blev til 250 trækkende. 16 engpibere var på vingerne over mosen og en munk han rastede over for stationen. 2 spurvehøge trak. Den ene lige igennem vores have, så det var et under at den ikke ramlede ind i et net.
Der var ikke meget gang i nettene i dag med kun 3 ringmærkede fugle, så aflæsningerne var flere med 4.
Ringmærkning: rødhals 1, sangdrossel 1, blåmejse 1. I alt 3 af 3 arter.
Jacob havde sin sidste dag i dag efter at have været her siden begyndelsen af august. Den sidste tid har han koncentreret sig om skovsneppefangst og det blev til imponerende 55 fugle. Derudover 4 dobbeltbekkasiner, 2 hjejler og 1 vibe.
Vi siger tusind tak til Jacob for indsatsen, og han har lovet at kigge herned igen. Også tillykke til ham med det nye job på Kalø.
Også Cordelia tog igen tilbage til Østdanmark.

Selv små ting glæder nu

tirsdag 13. november 2018
9 fugle i nettene
af Bent Jakobsen

Vinden kom fra den vestlige sektor, og tog i løbet af dagen til, idet et regnvejr kom ind og gav en del vand, så nettene måtte lukkes.
Der var ikke de store bevægelser i fuglene i dag. 120 stære trak mod, og så var der efter lang tids fravær grønsisken med 2 trækkende.
Det var ellers mere end forventet med 9 ringmærkede fugle i dag, men heldigvis var det ovre da regnen satte ind.
Jacob var igen ude og fange skovsnepper, hvilket gav 3 fugle, så nu er totalen over 50.
Ringmærkning: jernspurv 1, rødhals 1, fuglekonge 3, sortmejse 1, grønirisk 3. I alt 9 af 5 arter.
Cordelia fra København kom i dag for at følge arbejdet lidt, da hun påtænker at blive frivillig til foråret.

Mågeaflæsning

mandag 12. november 2018
Mørkt morgenvejr
af Bent Jakobsen

En mørk morgen med tunge skyer. Vinden sydlig 5-7 sekundmeter. 10 grader.
Det blev til en tur gennem mosen og tilbage langs stranden. 200 sortænder lå rimeligt tæt på stranden, men det er ikke mange der raster i øjeblikket. På stranden 1000 sølvmåger, hvilket er et ret irriterende tal, når man nu tæller rimeligt godt. Flere af dem stodgodt og det lykkedes at aflæse en svartbag med sort ring og en sølvmåge med gul ring.
Undervejs passerede 143 stære i småflokke sydpå.
Jacob havde åbnet stationshaven til morgen, hvilket gav en fuglekonge og aflæsning af en solsort, så ringmærkning: fuglekonge 1. 1 fugl af 1 art.
Jacobs forældre som kom på besøg i går rejste lagde igen vejen tilbage til det nordjyske og Limfjorden.

Nok en gang blåmejser

fredag 9. november 2018
Det er nettene der scorer
af Bent Jakobsen

Vejret er stadig stabilt med tåge og dis, og vinden forbliver i det østlige men stadig svag, så fint ringmærkevejr, mens havet er usandsynligt tomt.
Der var mere bevægelse i småfuglene der kom trækkende indover i dag, men ikke store antal. Omkring100 stære trak, så antallet falder dag for dag. Derudover lidt finker og gråsiskener.
Knud Pedersen var igen i dag med rundt til nettene, og der blev hyggesnakket. Desværre kunne jeg ikke give ham en sortstrubet bynkefugl, men mon ikke han følte sig lidt hjemme i Skagen, da 4 musvåger kom trækkende ud og gjorde trækforsøg. Tak for et par hyggelige dage til Knud.
Igen i dag kom der pludselig opklaring i løbet af formiddagen, hvilket pludselig gav fugle i nettene.
Ringmærkning: rødhals 2, solsort 3, munk 1, gransanger 1, fuglekonge 3, blåmejse 28, skovspurv 9, grønirisk 3. I alt 50 af 8 arter.
Gransangeren var ellers en ordentlig karl med en vinge på 64, så den blev tjekket ekstra grundigt, men det er og var en gransanger.
Og så går der rygter om at der udvikling i forbindelse med toiletforholdene på Hukket.

Blåmejserne fortsætter

torsdag 8. november 2018
af Bent Jakobsen

Vinden fra sydøst men rimelig svag 4-5 sekundmeter. Om morgenen diset, men over middag opklaring og da solen kom frem føltes det som en septembedag, selv om fuglene sagde noget andet.
Trækkende fugle var der ikke mange af i luften, men så er det jo godt nettene stadig kan.
Knud Pedersen og Inge fra Skagen, som i øjeblikket er i sommerhus i Vejers kom forbi og var med på runderne langs nettene. Og de satte også rundstykker på bordet, og der blev virkelig hyggesnakket.
Det blev en overraskende god mærkedag, og med opklaringen kom der ligesom i går pludselig fugle. Totalen nåede op på 38, hvilket skyldes en flok blåmejser, som absolut syntes de burde flyve videre med en hilsen fra Blåvand. Og så blev der genfanget to topmejser, og det er efterhånden lang tid siden de har været forbi.
Ringmærkning: Solsort 1, fuglekonge 3, sortmejse 5, blåmejse 25, skovspurv 4. I alt 38 af 5 arter

Topmejse 20181108 093430

 

Topmejse 20181108 093430


FORRIGE     1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  ...  |  63     NÆSTE