Her på Blåvand's blog bringes korte nyheder i dagbogsformat om livet og hændelser på fuglestationen.

Se indlæg fra år: 2019 (25)2018 (211)2017 (276)2016 (118)(se alle)

Stadig kraftig blæst

tirsdag 5. marts 2019
Lidt trækobservationer
af Bent Jakobsen

Kraftig vestlig vind, hvilket gjorde ringmærkning umulig. I stedet fandt vi lidt læ på sydhukket tog vi et lille stykke tid med træk.
Det blev dog ikke til alverden. En enkelt adult sule trak mod nord, 4 pibeænder trak syd og en 2K ride kom lige i strandkanten. Efter obsen sås desuden en adult.
Senere gik turen ad stranden til sabinebunkeren og gennem mosen hjem.
Stranden var fuldstændig spulet ren af højvandet i nat, der var oppe på 2,5 m over normalen, og havde stået helt op til klitfoden.
Den kraftige stormende kuling i nat havde væltet flagstangen i fyrhaven.
Mosen var utrolig fugletom. Ikke en gang en sortstrubet bynkefugl kunne findes.
Folk: Timothy MiCallef og Bent Jakobsen

Vaeltet flag. 20190305 091409

Foto: Bent Jakobsen

Regn og storm

mandag 4. marts 2019
Ingen aktiviteter
af Bent Jakobsen

Regn, regn, regn og så lige lidt kraftig sydlig vind, så al aktivitet var indstillet.
Til aften var vindstyrken oppe på 28 m/s i stødene. Det er over storm.

Bent Jakobsen

Første hugorm

søndag 3. marts 2019
Timothys første dag
af Bent Jakobsen

En vestlig og sydvestlig vind gjorde at vi kunne have de fleste af nettene åbne morgen og formiddag, inden der kom regn ind. Der ellers meget fugletomt i øjeblikket.
Tim havde i dag sin første dag på fuglestationen. Til at hjælpe og lære ringmærkning kom Xenia ud til stationen i løbet af morgenen og gik sammen med Tim og jeg rundt til nettene og hjalp til med de overvældende tre fugle som vi fik ringmærket i dag.
Da vi sluttede gik Tim og jeg en tur i mosen og i klitterne, og her kunne vi så se årets første hugorm, som var krøbet frem, på en af de ret gode sikre pladser i klitterne. I mosen havde vi sortstrubet bynkefugl og 5 engpibere.
Ringmærkning: Jernspurv 1, solsort 1, fuglekonge 1. 3 fugle / 3 arter.
Folk: Timothy, Xenia og Bent.

Hugorm marts 2019. Foto Timothy MiCallef2

Fyret i morke2. Timothy MiCallef. IMG 0824

Fotos: Timothy MiCallef

Få fugle men første fuglekonge

lørdag 2. marts 2019
Køligt igen
af Bent Jakobsen

En jævn vind fra sydvest, der var kølig selv om den kom ude fra havet. De skyer som var på himlen lå højt og holdt ikke på nogen varme, hvilket en sigtbarhed på +30 km også indikerede. Temperaturen hele dagen 4-6 grader.
Med det klare kølige vejr gav nettene ikke det store antal fugle, idet kun seks blev ringmærket, men derimellem var årets første fuglekonge.
Tim Micallef ankom i morges, hvor Henrik Bøhmer hentede ham på banegården i Esbjerg og kørte ham til Blåvand, og medbragte rundstykker.
Efter en introduktion til fuglestationen og området, hvor vi bl.a. så vandrefalk, snespurv og sortstrubet bynkefugl, tog Henrik og Tim ud og kiggede på de nærmeste lokaliteter og fik bl.a. set amerikansk sortand ved Blåvand strand og sortrygget vipstjert på Grønningen.
En mindre flok snespurve gjorde indtryk på en Malteser, da det kun var 2. gang han så den.
I stationshaven huserede på et tidspunkt i spurvehøg. Pludselig hørtes en masse ballade i træerne, og en spurvehøg prøvede at snuppe en solsort. På skriget lød det som om den havde haft fat i den, men spurvehøgen kom lige efter ud uden fugl i kløerne.
Ringmærkning: solsort 1, fuglekonge 1, sortmejse 1, musvit 1, bogfinke 2. I alt 6/ 5 arter.

Hybenbladene pa spring 20190225 140407

Hos den invasive Rosa rogusa er bladene ved at springe ud.

Bent Jakobsen

Sæsonstart

fredag 1. marts 2019
De sidste klargøringer
af Bent Jakobsen

En nordlig kølig vind men svag vind huserede omkring fyrtårnet denne morgen, og først på morgenen let skydække, som tiltog om eftermiddagen.
Første officielle ringmærkningsdag, men efter en utrolig varm slutning på februar, hvor vi var oppe og tangere varmerekorden, var det ikke det bedste ringmærkningsvejr.
Alligevel lidt tiltræk og i alt 15 solsorte kom til i løbet af dagen. Og det er de fantastisk flotte adulte hanner som kommer fra Storbrittanien nu. Derovre havde de ikke mindre end 20 grader den anden dag. En hedelærke lod sin pragtfulde stemme lyde, da den trak ind over, og så skal 3 stære nok også lige med på listen.
I ringlaboratoriet gik en hvid tornado igennem rummet, så det nu skinner flottere end nogen sinde før.
Ringmærkning: solsort 3, skovspurv 1, bogfinke 2, grønirisk 1. I alt 7 fugle/ 4 arter

Solsort han ad. 20190227 085459

En adult solsort han. Knaldsort med gult næb og gul øjenring. Enkelt men utroligt flot.

Bent Jakobsen

Varme februar

torsdag 28. februar 2019
Klargøring til ringstart
af Bent Jakobsen

En kølig dag med mere vind end de foregående dage, og da den kom fra nord var den også køligere. Men igen i dag skinnede solen.
Stationshaven blev åbnet, hvilken gav 3 fugle: Grønirisk 2, Solsort 1. 3 fugle/ 2 arter.
Der blev ellers gjort klar til sæsonstarten i morgen i ringrummene, ringene på plads, m.v.
På stranden havde Leif og Ida en ung Havørn.
Det pibler frem 20190301 132851

Det pibler frem i klitterne

Bent Jakobsen

Hætte på hættemågen

tirsdag 19. februar 2019
Stationshaven ringmærkningsklar
af Bent Jakobsen

Vinden var tiltaget lidt fra i går til sydvest 7 sekundmeter og overskyet med enkelte lette byger. Sigtbarheden som de foregående dage 1-5 km. Det klarede dog op i løbet af eftermiddagen.
Det blev den sædvanlige tur på stranden og gennem mosen tilbage. Flere arter falder i øjeblikket i antal og i dag var der kun 600 sølvmåger, hvoraf 99% er adulte. Også stormmåge falder i antal til 110, og de eneste svartbage som sås kom svævende over klitterne. Og så varmede det helt at se en hættemåge med fuld hætte.
380 sandløbere kan stadig gøre stranden levende, som et flyvende tæppe der bevæger lavt over sandet. Blandt sandløberne fouragerede 2 almindelige ryler.
2 pibeænder trak mod syd, 
Ingen sortstrubet bynkefugl i dag og min bonkammerat musvågen sad heller ikke på sin pæl som den plejer, så man føler sig lidt ensom.
På foderpladsen var der dog stadig liv af de sædvanlige arter.
Så fortsatte opsætningen af stationshave nettene, og de er nu alle på plads til sæsonstarten. Et par stykker skal dog lige skiftes til nye net.

DSCN7489

Så er der kommet hætte på. Når vi andre tager hovedbeklædningen af tager hættemågen den på.

Store Præstekraver

mandag 18. februar 2019
Opstilling af net
af Bent Jakobsen

Foråret fortsætter. Det er fantastisk som vejret er som martsvejr. I dag en svag søndenvind let diset, og solen som en gang imellem kom svagt igennem skyerne. I Blåvand op til 7 grader men nogle steder i DK op til 11 grader.
På stranden sås de første store præstekraver i dag, og det var et dejligt gensyn, og en trækkende allike lugtede også af forår.
Desværre havde en ride ikke klaret sagen og lå død på stranden. Modsat i går var der i dag mængder af sandløbere, så stranden var levende med 490 stykker. Mågerne stod pænt og de få turister som var på stranden tog hensyn til fuglene. I alt 2500 sølvmåger, 90 stormmåger og stadig kun få svartbage med 4. Seks trækkende hættemåger er endnu et tegn på forår, hvilket en syngende sanglærke i klitterne også var.
En sydtrækkende sule sø lidt spøjs ud, men det må være disen som legede kispuds.
I mosen var sortstrubet bynkefugl stadig på plads og musvågen sad på sin pæl.
Lidt vest for jordhule branddam var en meget sløv lille vandsalamander ved at passere vejen. Den var godt nok stiv som en gren, men så ud til at være i live.
I dag d. 18. februar er der kun 10 dage til ringmærkningssæsonen begynder, og med det fantastiske vejr begyndte jeg opstillingen af net, mens musvitterne underholdt mig med deres sang.
Lille Vandsalamander 20190218 110524

Lille Vandsalamander

Opstilling af net 20190218 144958

Klar til netopstilling

 

 
 

Sortstrubet Bynkefugl ankommet

søndag 17. februar 2019
En rolig dag
af Bent Jakobsen

Med en jævn vind fra sydvest og stadig meget mildt efter årstiden føltes det som marts vejr. Artssammenhængen fortæller dog at det er det ikke endnu.
På foderpladsen var der en ny besøger i dag, da en spurvehøg satte sig godt skjult i buskene lige ved siden af.
Stadig pænt med måger på stranden 1900 sølvmåger, 210 stormmåger men kun 4 svartbage, selv om der blev kigget godt efter dem. En enkelt sølvmåge blev aflæst.
7 spidsænder kom trækkende mod syd, som jo er normalt for svømmeænderne her om foråret.
I mosen var en ny gæst dukket op i form af en sortstrubet bynkefugl og musvågen sad på in sædvanlige pæl.

Bent Jakobsen

Aflæsning af 7 Sølvmåger

fredag 15. februar 2019
Mange turister
af Bent Jakobsen

Fantastisk dag med varme og solskin hele dagen. Må jo nok gentage mig selv. Med temperaturer op til 11 grader, dog ikke i Blåvand, føles dagene som totalt forår. Der mangler bare de store præstekraver, sildemågerne og splitternerne. Vinden svag fra sydøst og sigtbarheden 1-5 km. Og i Blåvand kom temperaturen ikke over 5 grader, men solen varmede igennem.
Ikke så mange måger på stranden som de foregående dage; men først på dagen var det muligt at foretage aflæsninger. Da først de mange turister begyndte at ankomme til stranden, måtte håndklædet kastes i ringen. Løse hunde og turister som syntes det var morsomt at få mågerne på vingerne, så man kunne filme børn eller konen løbe mod flokken og få dem på vingerne.
Det blev da også til 7 aflæsninger inden ragnarok begyndte.
Og der er allerede kommet tilbagemelding på den ene. En adult sølvmåge ringmærket i Vest Agder i Norge som unge d. 28/6 2007. Dvs at den er knapt tolv år gammel.
Ellers ikke de store afvigelser fra den forgangne tid. Antallet af Sølvmåger gået lidt tilbage og så lykkedes det kun at finde fire Svartbage. Også Stormmågerne har forladt området. Derimod sad Musvågen samme sted.
Et enkelt net var åbent i en time, men pga solen kunne fuglene se nettet, og det blev kun til en Kvækerfinke ringmærket.
Men ellers begynder de yderste klitter at ligne Sahara, idet sandet fyger kraftigt pga slid fra turisterne. Indsatsen for at få mange turister i skuldersæsonen er ved at sætte sit præg på Blåvandshuk.

DSCN7476

DSCN7470

DSCN7480


FORRIGE     1  |  2  |  3  |  4  |  ...  |  63     NÆSTE