Her på Blåvand's blog bringes korte nyheder i dagbogsformat om livet og hændelser på fuglestationen.

Se indlæg fra år: 2024 (109)2023 (249)2022 (265)2021 (276)2020 (279)2019 (247)2018 (211)2017 (276)2016 (118)0 (1)(se alle)
Se indlæg fra måned: jan. (1)feb. (2)mar. (29)apr. (30)maj (28)juni (8)juli (25)aug. (23)sept. (30)okt. (24)nov. (11)

Endelig, endelig

tirsdag 25. september 2018
Så kom der fugle i garnene
af Bent Jakobsen

Om morgenen nordvest 6 sekundmeter efterhånden aftagende til 3-4 og drejende om til vest. Første dag i en længere periode uden kraftig vind. Temperaturen ret kølig og nede på 9 grader til morgen.
Nogle observationer i klitterne efter trækkende småfugle gav helt fint selv om det kun blev til 3 kvarter. Der var brug for en ekstra hånd ved nettene, så resten af obsen blev foretaget mellem netrunderne.
Det blev til i alt 1290 bog/kvækerfinker og det var første dag med en del kvækerfinker, ca 20%. Sortmejserne fortsætter og i dag trak 295. Første da med over 1000 stære og så er lærkerne også begyndt deres træk. I dag således 10 sanglærke og 4 hedelærker. Selv om der trak en del fugle på modvindstræk var antallet af engpibere utroligt lavt, når der tænkes på at de skal kulminere nu. Havtrækket var meget dødt.
Derimod kom der endelig gang i ringmærkningen med i alt 141 fugle. Så godt som samtlige fugle blev der taget biometriske mål på, så der var travlhed ved nettene og i laboratoriet.
Sortmejseflokkene kom igen i dag piskende gennem haverne, til glæde for ringmærkerne.ellers var rødhals og jernspurv dominerende.
Ringmærkning: Gærdesmutte 2, jernspurv 27, rødhals 33, rødstjert 2, sangdrossel 1, munk 2, gransanger 3, fuglekonge 3, sortmejse 46, musvit 8, skovspurv 2, bogfinke 6, grønirisk 4, gulspurv 2. I alt 141 af 14 arter.
En munk hun med deformt næb blev fanget. På næbryggen sad noget som lignede en vorte som på en heksenæse, og næbbet var vokset alt for langt og kunne ikke lukkes ude i spidsen. Ikke desto mindre besad hun en fedtscore på 3.

Munk deformt naeb20180925 092419

Munk med deformt næb.

Der ringmaerkes 20180925 084310

Michael og Jacob knokler med biometriske mål.

Ynglesæsonen slut

mandag 24. september 2018
Stadig stiv kuling fra nordvest
af Bent Jakobsen

Blæsten kom fygende ind fra Nordsøen med vind op til 14 sekundmeter fra nordvest. Bygerne stod i kø, som blev mindre i løbet af dagen, men det gav mange flotte regnbuer.
Pga. vejret var der ingen ringmærkning i dag. I stedet brugte jeg dagen til nedtagning af ynglefugleskiltene til Dværgterne området.
De sidste dages blæst har medført kraftigt højvande, hvilket har haft indvirkning på skiltene, som var skruet delvist ned i sandet. Det lykkedes dog med en spade og møje og besvær at få skiltene op. De skal nu klippes fri for minestrimmel og snor, inden de kan bæres op til stationen.
På stranden rastede 45 strandskader. Selv om det blæste meget trak flere hundrede finker op mod vinden, ligesom nogle stære- og grønsiskenflokke også trak.

Bent

 

Ringmærkerkursus

søndag 23. september 2018
Blæsten løjer lidt
af Bent Jakobsen

Stadig meget kraftig vestlig vind.
Henrik Bøhmer var på Hukket fra kl. 09.00 og her blev det til 2 store stormsvaler og 1 1K mellemkjove. Ellers er det lang tid siden der har været trækkende hættemåger, men i dag trak 487. Også småfuglene viste lidt modvindstræk med 300 engpibere og 200 bogfinker. I alt 50 sortmejser kom også piskende gennem vegetationen.
Ringmærkningskuset fortsatte i dag, og heldigvis var der lidt fugle i dag, så alle kursus deltagerne fik fugle gennem hænderne.
Jesper Johannes Madsen var her for at fortælle om ringmærkningscentralen til kursisterne.
Kurset sluttede med frokost, og et rigtigt godt kursus med dejlige mennesker sluttede umiddelbart efter frokost. Henning Ettrup skal have tak for et godt tilrettelagt kursus. Og tak til deltagerne Julie, Kirstine, Niki og Joakim.
I løbet af dagen åbnede Michael nettene i fyrhaven og i alt blev der ringmærket 12 fugle primært sortmejser, enkelte munke og en gransanger.

Ringkursus 20180923 094925

ringkursus 20180923 102711

Ringkursus 20180923 104009

Ringkursus 20180923 122450

 

Spurvehøg i nettet

lørdag 22. september 2018
Godt kursus med positive deltagere
af Bent Jakobsen

Stadig kraftig vind hele dagen, hvor den dog til sidst aftog helt ned til 14 sekundmeter og var drejet mere i vest. Kraftige byger fejede ind over landskabet.
Svend Rønnest og Henrik Brandt tog nogle timer i sabinebunkeren med resultat af 2 sodfarvede skråper, 1 mellemkjove og 1 lille kjove.
Lidt længere oppe af kysten ved Vejers blev der også set stormsvaler og flere storkjover.
På trods af vejret blev der åbnet nogle enkelte net i håbet om at fange et par fugle til kursisterne. Det gav da også pote idet det lykkedes at fange en spurvehøg og en ringmærket rødhals.
Iben og Henrik kom om morgenen og i løbet af eftermiddagen ankom også Jesper Johannes Madsen, som skal fortælle om ZM i en time tid i morgen. Også Jes Graugård ankom i løbet af aftenen.
Jeg fik fremvist vores ringmærkningsfaciliteter for Michael, og så må vi håbe der bliver nogle mærkedage. Vejret tyder ikke alt for godt.
Efter en god gryderet til 11 personer blev der hygget og snakket, og håbet om nogle fugle til ringmærkning i morgen er intakt, selv om vinden ikke løjer meget.

ringkursus 20180922 192511

Der råhygges til aftensmaden på ringmærkningskurset

Knud går i land

fredag 21. september 2018
23 sekundmeter og ankomst af kursister og vores ny ringmærker
af Bent Jakobsen

Knud kom løbende. Altså stormen navngivet Knud. Mærkeligt navn til en storm. Men han viste kræfter den stærke Knud. Vindstyrker det meste af dagen over 20 sekundmeter med maksimum 23 i middelvinden og stød op til 27. Enkelte byger løb også hen over området.
Ellers var det totalt vildt at se den sandfygning som foregik overalt. Fra flere klittoppe blæste sandet op så det lignede røg, og føg langt ind i land. Selv da jeg gik på grusvejen i mosen fik jeg sand i øjnene.
Når man skulle på stranden var det uundgåeligt at gå igennem en sandstorm inden man mærkede strandens faste sand under fødderne.
Et time i bunkeren i løbet af eftermiddagen gav to almindelige kjover, hvor den ene lys fase landede på stranden lige foran bunkeren og stod med vingerne hævet for at holde balancen.
Omkring middagstid kom kursisterne som skal deltage i ringmærkningskurset og Henning Ettrup dukkede selvfølgelig også op. Efter spisningen begyndte kurset, og jeg tog imod Michael Holdworth fra England, som skal være ringmærker til 1. oktober.

Bent

Det var op ad bakke!

torsdag 20. september 2018
af David Manstrup

Vinden var i sydvest 13ms. Temperaturen lå på 16 grader, altså ganske lunt i forhold til årstiden. Der var fuld bankoplade angående skydækket. Sigten lå på 15 km. 

Det var en lidt stille omgang i dag. Det er fortsat mest Suler og Rødlommer der rør på sig, og der er langt imellem andre arter. En enkelt Almindelig Kjove kunne presses igennem, men noget tyndt i forhold til en vind fra sydvest. Det var mest Sulerne der underholdte ved at komme tæt på land og trække ret intensivt sydpå. Der var ikke mange der strejfede omkring. Det er hvert år flot at se når de kommer i flokke, hvori der er flere forskellige aldersklasser. Man må sige det er en fugl der har en varrierede fjerdragt fra ung til gammel, og med mange faser.. 
Dagen bød også på en enkelt Gråstrubet Lappedykker, som også fluks fløj sydpå uden tøven. 21 Spidsænder kan også nævnes denne stille morgen.. 

Jacob og Bent havde også en stille morgen. De fangede 2 fugle, men dog en Landsvale, som der ikke fanges mange af årligt. Den årlige fangst af dem, kan vist tælles på en hånd. 

David Manstrup/DMA

Landsvale 20180920 074741

Foto: Bent Jakobsen

Igen i dag godt havtræk

onsdag 19. september 2018
Luften tom for småfugle
af Bent Jakobsen

En kraftig sydsydvestlig vind 9 sekundmeter med diset vejr, så vindmøllerne ikke kunne ses. Det er stadig lunt i forhold til årstiden med 15 grader til morgen.
Vinden betød at himlen var meget død for småfugle i dag, og prikkerne for øjnene fra i går var væk.
Gerda Bladt tog en tørn med havet, hvor der var pænt med fugle. 106 lommer trak, og igen i dag var der mange suler med 1005. Også 2 almindelige kjover trak mod syd. Lad os håbe det er en forløber for weekendens storm. Henrik Brandt, Svend Rønnest og Svend Åge Clausen dukkede også op på obsen og der blev også fundet en middelhavssølvmåge.
Ringmærkningen slog alle bundrekorder: rødhals 1, tornsanger 1, munk 1. I alt 3 af 3 arter. En spurvehøg havde lagt sig pænt tilrette i F2, men den ville det anderledes og smuttede lige inden vi fik kloen i den og inden fik kloen i os.
Heldigvis kunne vi da fremvise et par fugle, da Iben Hove Sørensen var forbi med en gruppe entusiastiske unge mennesker på et ranger outdoor kursus.
Jacob lukkede nettene og vi drog mod nord til Filsø.
Tak til Gerda Bladt for at vi må bruge hendes notater.

Bent

Sulerekord

tirsdag 18. september 2018
Godt med spurvehøge og tårnfalke
af Bent Jakobsen

Vinden sydøst 8 sekundmeter til morgen, men i løbet af dagen stigende til 13 sekundmeter og sidst på dagen drejende sydvest. Endnu en varm dag med temperaur op til 19½ grad og når solen kiggede frem bag skyerne var det virkelig en sommerdag.
Sydøstenvinden betød også, at der var lidt gang i fuglene og flere interessante tal kom i bogen. Mest bemærkelsesværdigt var antallet af suler, som pludselig om væltende i store tal mod syd både helt inde tæt på kysten og til et godt stykke ud på revet. I de gode gamle dage sås suler altid i vestenvind, men jeg skal love for at det har ændret sig. Det blev beregnet at 3300 passerede Hukket fra om morgenen til sidst på eftermiddagen og det er ny rekord. Den tidligere er helt tilbage fra 1977, hvor 3052 taltes.
Også rovfuglene rørte på sig, men nærmest kun spurvehøge med i alt 73, hvilket er 5. højeste antal ved Blåvand og tårnfalk med 42. En ung duehøg var ude og vende ligesom 3 dværgfalke piskede derudad.
Nu begynder også svømmeænderne at komme ind på scenen med 133 pibeænder og 51 spidsænder.
Engpiber blev talrigeste småfugl med 1270, som kom i deres hoppende flugt hen over klitterne. De 300 grønsiskener som sås trak primært helt ude i yderste klitrække. Og så ville sortmejserne ikke så meget i dag med kun 50 trækkende.
Ringmærkningen gik stille og roligt med gærdesmutte 1, rødhals 1, munk 4, gransanger 2, fuglekonge 1, broget fluesnapper 1, sortmejse 8, bogfinke 1. I alt 19 af 7 arter.
Svend Åge Clausen og Svend Rønnest kom forbi med rundstykker og sneglebasser, som gjorde rigtig godt, og det gav energi til at få lavet nogle småting på rusen.
Morten Christensen tog igen i dag nogle morgentimer i klitterne.

Bent

Indian summer

mandag 17. september 2018
Strandskader overrasker
af Bent Jakobsen

Er blevet af med den kraftige snue som har plaget mig den seneste uge kvit, så igen klar på fulde omdrejninger.
Hvilken fantastisk morgen. En af de sjældne herude på Danmarks udpost mod England. Vind var nærmest ikke eksisterende og godt lunt med 16 gr. En gang imellem tittede den gule klump af en sol gennem skyerne og varmen bredte sig, så dagen foregik i skjorteærmer.
Til forskel fra i går var luften meget tom for fugle. Åbenbart ingen vind til at presse dem ned. Morten Christensen havde været kortvarigt på Hukket nærmest uden at se en trækkende fugl. Som dagen gik var det ikke de store mængder af bevingede væsner, som drog sydover, men artslisten blev lang.
Kun 100 sortmejser lagde vejen forbi i deres uredelige flokke, hvor de ligner en flok lemminger på march. En stenpikker befandt sig åbenbart i behageligt selskab i vores gård, hvor den gemte sig bag skraldespandene når man kom ud. Nogle enkelte spurvehøge og tårnfalk passerede ret målbevidst, ligesom en dværgfalk.
Lidt sydøst for stationen meldte Anders Myrthue en storpiber på vej mod Hukket.
Et nyt fænomen i år er de mange strandskader som vader rundt ude på sandbankerne ved lavvande. I dag 41 sammen med 2 rødben og 3 islandske ryler.
Af de 39 ringmærkede fugle i dag, var der ikke så mange sortmejse, som de andre dage. Så en større artsdiversitet, hvor munkene for alvor banker på døren til klosteret.
Jernspurv 3, rødhals 3, munk 7, gransanger 1, broget fluesnapper 1, sortmejse 15, blåmejse 1, musvit 3, skovspurv 2, bogfinke 1, grønirisk 1, gulspurv 1. I alt 39 af 12 arter.
Jacob vendte tilbage til aften

Bent

Fin trækdag

søndag 16. september 2018
Første dag med engpibere
af Bent Jakobsen

En noget windy dag med sydlig vind på 8 sekundmeter, hvilket dog betød at fuglene blev presset ned og nemmere kunne ses.
Morten Christensen var på Hukket her til morgen og stationen har fået hans tal fra trækobservationerne, hvilket vi siger tak for.
Det blev til 46 rødstrubede lommer og 1 mallemuk, som ikke er så almindelig her som i Skagerak. De første mørkbugede knortegæs stemplede ind og så trak der både vandrefalk 1k og dværgfalk. En enkelt bjergvipstjert trak syd.
En del spurvehøge og småfugle trak og dagens samlede tal blev spurvehøg 16, engpiber 1080, sortmejse 224, bogfinke 520 og grønsisken 210.
Ringmærkningen blev jævn, dog domineret af sortmejser: jernspurv 1, rødhals 2, rødstjert 1, sangdrossel 1, gransanger 1, løvsanger 1, havesanger 3, munk 3, sortmejse 14, broget fluesnapper 1. I alt 28 af 10 arter

Bent


FORRIGE     1  |  ...  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  ...  |  22     NÆSTE