Her på Blåvand's blog bringes korte nyheder i dagbogsformat om livet og hændelser på fuglestationen.

Se indlæg fra år: 2022 (223)2021 (276)2020 (279)2019 (247)2018 (211)2017 (276)2016 (118)0 (1)(se alle)

Efterårsblæst

onsdag 22. februar 2017
Trods kulingen fortæller lærkesangen at det er forår
af Bent Jakobsen

Det mest interessante i dag er simpelthen vejret. Fra et gevaldigt regnvejr i nat var det med fuldstændig opklaring til morgen med morgensol. Vinden var som en efterårsdag med vindstyrker på 10 m/s om morgenen tiltagende til 16 m/s sidst eftermiddagen. Horns rev 1 kunne lige ses, så det giver en sigbarhed på 15 km.
En times trækobs gav lidt nordtrækkende rødstrubede lommer i alt 15. En højtgående flok på 6 ledte de længselsfulde tanker hen på forårstrækket. Da militæret havde øvelse var det ikke muligt at komme på nordhukket, så det blev til 44 trækkende sortænder. Nok som lommerne uden tvivl kompensationstræk. 20 havlitter lå ret tæt på stranden. Lidt trækkende sanglærker. På sydstranden fouragerede 60 sandløbere.
Forstyrrelser: En enkelt hund forlystede sig med at jagte rundt med måger og sandløbere.

Sprudlende lærkesang

tirsdag 21. februar 2017
Så er dagen blevet 3 timer længere
af Bent Jakobsen

Et fantastisk vejr trods den kraftige vind 13 m/s fra vest-nordvest, og det var de 5-6 varmegrader og solskin som gjorde det ekstra dejligt. Også sigtbarheden var til at have med at gøre i dag i dag, da den var oppe på 15 km. Den kraftige vind betød at enkelte flokke af svartbage kom trækkende helt inde over klitterne, og det blev til 15. Hovedparten af de øvrige måger fouragerede aktivt i brændingen 200 m fra kysten. 150 stormmåger og 600 sølvmåger, mens ravsamlere stod og kiggede misundeligt ud på dem, da der uden tvivl ligger ravskidt derude. Nå, de spiser jo nok ikke ravet inden det kommer ind. En enkelt Hættemåge trak mod nord. Der var godt med bølger, men sortandeflokken så ud til at være den samme størrelse, som sidst talt. Ude bag flokken kom 3 adulte suler trækkende nord. På landjorden var det især lærkesangen som gjorde sig bemærket. Første dag hvor de virkelig sang igennem. I mosen en engpiber og mon ikke en solsort og 2 vindrosler i mosen er tiltræk. Der må have været brus på bølgerne. På et tidspunkt lød det fra gårdspladsen, som om buldren fra havet vest for fyret. Har aldrig hørt det så gennemtrængende før.

Gråt i gråt

mandag 20. februar 2017
En stær gør ikke noget forår
af Bent Jakobsen

Gråt og trist med småregn næsten hele tiden. Vinden sydvest 11 m/s. Sigtbarheden vekslende fra 500 m til 1 km. Men heldigvis var det dejlige varmegrader med 5 grader. Vejret gjorde også sit til at kun få fugle sås på turen ad stranden og i mosen. Anttalet af måger utroligt småt med kun 195 sølvmåger, 3 svartbage og 3 stormmåger. Måske der kommer flere ind med den kuling de lover midt på ugen. Temperaturen steg lige et par grader, da en stær kom flyvende ind over stationshaven og videre over P-pladsen. Det lugter da lidt. På trods af vejret trak også 2 sanglærker. Af tiltræk sås 3 vindrosler i mosen. Så kuglepennen blev ikke glødende, og notesbogen kunne lige klare presset.

Foråret fortsætter

fredag 17. februar 2017
Fuglene bliver mere aktive
af Bent Jakobsen

Efter gårsdagens dis og regn var det igen foråret som fik overtaget i dag. Med svag vind drejende fra sydvest til nordvest og til tider sol som trængte igennem skydækket føltes det igen som det rene forår. Vinden 3-5 m/s og temperaturen 3-5 gr. Sigtbarheden meget varierende. Ringduerne er allerede ved at etablere sig i haven. Igen i dag flere trækkende sanglærker og en enkelt adult sule trak mod nord. Havlitterne lå meget tæt på kysten, og det blev til 34, ligesom 168 sandløbere fouragerede i strandkanten. Det lykkedes at få et godt tal på sortænderne inden havgusen kom ind igen, hvoraf der var 15.400. Ingen Fløjlsænder sås på vingerne, men de har nok været derude. 14 pibeænder trak syd. Branddammene er totalt lavvandede pga den nedbørsfattige vinter.

Der er forår i luften

onsdag 15. februar 2017
Og liv i haven
af Bent Jakobsen

Vejrmæssigt en fantastisk dag med strålende solskin fra en skyfri himmel, hvilket betød at de maksimale 2,5 gr føltes varme. Om morgenen havde den dog været ned på -3. En svag vind fra sydøst på 3-5 m/s kunne ikke køle solens stråler, som bagte i ansigtet. Sigtbarheden fulgte dog ikke trop, da den kun var 2 km. Og på grund af østenvinden var der totalt lavvande med sandbanker næsten til England.

Så nu kan det ikke skjules længere. Foråret banker for alvor på, så skal vi ikke lukke det ind. I alt 17 trækkende sanglærker tager vel ikke fejl og to flokke grågæs på henholdsvis 11 indtrækkende mod nordøst og 6 direkte mod nord mente også at det nu var tiden. Dette blev akkompagneret med lyden af tusindvis af sortænder. Der lå simpelthen en musik af gyvende sortænder over hele området.
I haven fløj amorinerne også rundt. Skovspurvene havde indtaget kassen på væggen ved naturskolen og musvithannen prøvede at gøre sig lækker for en hun. Derudover fremviste haven og et par grønirisker, 2 topmejser og årets første kurrende ringdue.

Alt var dog ikke lutter idyl. Desværre var tre sortænder søgt op på land, og måden de lå på tyder desværre alt for meget på at det er olie. ØV

Det er hvidt derude

torsdag 9. februar 2017
Hvidt pudder i landskabet
af Bent Jakobsen

En smuk vinterdag med svag nordøst og østlig vind, og det føltes ikke ret koldt da styrken kun var 4-5 m/s. Rigtigt klart vejr med en temperatur som på et tidspunkt lige tangerede nul, men ellers holdt sig på omkring -2 gr.

Stranden var pudret som en kvindekind med hvidt pudder, men nærmest vandet var der frit sand hvor 425 sølvmåger og 53 sandløbere fandt et frirum til at hvile og fouragere. En enkelt farvemærket sølvmåge med blå V.TR0. Flokken af Sortænder ligger stadig nord for pælerækken og en skarv tog højde og trak mod nord.

På vej tilbage gennem mosen startede the show of the day, hvor det var som at zappe på en fjernbetjening. En havørn kom udefra hen over militær tårnet, syd om fyret og fortsatte ind over P-pladsen. Lige sluppet denne flyvende dør kom en 2K vandrefalk drønende gennem mosen mod nord, hvor der pludselig strøg en blå kærhøg op fra klitterne og skulle mobbe den indtrængende falk.

Vel tilbage på stationen var det tid for Grønne, Svend Aage og jeg til et møde med NKV om den fremtidige struktur på naturcentret.

Forstyrrelser: Nogle tyske børn morede sig med at løbe efter mågerne for at få dem på vingerne.

20170209 132048

Kulden banker på

mandag 6. februar 2017
Stadig østenvind
af Bent Jakobsen

Det er meget stabilt vejr i øjeblikket. Østenvind 6 m/s og 8/8 med en god sigt. Temperaturen et par grader plus endnu, idet de lover rigtigt koldt vejr fra i morgen. Så går vi i dybfryseren.
Lige neden foran på sydstranden lå 18 havlitter tæt på stranden. De ganske få måger som kunne tælles ret nøjagtigt, 165 sølvmåger, 18 stormmåger og 3 svartbage stod primært spredt nord for pælerækken, da der var skydning og dermed fred og ro. Her fouragerede også 75 sandløbere og med dem en enkelt strandskade.
Grønne så i halvmørket en skovsneppe
Dagens højdepunkt blev en adult sydtrækkende sule lige bag revet.
Til aften møde i Blåvandgruppen.

En grå og stille januardag

tirsdag 31. januar 2017
Intet nyt fra vestfronten; men meget nyt fra vestegnen
af Bent Jakobsen

En grå og stille dag med vinde fra østlige retningen, 4-7 m/s. Temperaturen 3-4 gr. Og en fin sigtbarhed med overskyet grå himmel.

Det var en fuglemæssigt stille dag. Sortænderne lå stadig nord for pælerækken og sås udmærket fra fyrbakken. De lå rimeligt tæt på land, men kunne ikke tjekkes pga skydning, da området var lukket. Pga østenvinden var det meget lavvandet, hvorfor fuglene stod meget spredt. Således 40 sandløbere og 480 sølvmåger. En musvåge sad lige nord for mosen. Umiddelbart nord for pælerækken midt på stranden, lå en sæl med blod omkring munden, så Bjarne Slaikjær måtte lige have et kald for at udfri den for sine lidelser.
Dette var ikke meget nyt fra vestfronten, men her på transfervinduets sidste dag kører vestegnen med klatten.

 

En bidende kold vind

fredag 27. januar 2017
The same procedure as yesterday
af Bent Jakobsen

Selv om solen skinnede fra en skyfri himmel var sydøstenvinden bragende kold så den bed i kindbenene. Så vinteren er ikke ovre endnu, selvom her ikke ligger sne. En god sigtbarhed. Altså kort sagt: temperaturen 0-1 grad men vinden oppe på 12 sekundmeter på et tidspunkt.

På Hukket stadig de samme fugle som de øvrige dage. Antallet af sortænder lignede gårsdagens knap 15.000 men i dag sås flere fløjlsænder, 200, idet en stor del af flokken var på vingerne på et tidspunkt. Mågerne stadig spredt langs med kysten, i alt 1050 Sølvmåger og 75 Stormmåger. En skarv trak mod nord. Fik i løbet af eftermiddagen besøg af Jesper Johannes Madsen og hans søde kone Else. Hyggeligt selv om det kun var et kort visit. Else ville ikke aflevere sit rav til mig, men det kunne også være det samme, da det kun var turistrav. Jesper havde for øvrigt fundet den amerikanske sortand med ravgult næb. Og så måtte låsen lige repareres af tømreren, hvis der skulle låses inden jeg tog hjem.

Forstyrrelser: To vindsurfere syntes de skulle ligge og surfe mellem ishuset og Hukket, hvilket jo så betød at her ikke lå nogle ænder.

En ganske normal januardag

torsdag 26. januar 2017
Så lykkedes det at få tal på sortænderne
af Bent Jakobsen

En kølig vinterdag, men alligevel lysning en gang imellem, når solen prøvede at sparke sin fod gennem skyerne. Vinden fra sydøst og virkede meget kølig da temperaturen lå fra -2 – 0 grader. Dis med en sigtbarhed på 3 km.

Kun få fugle på Hukket, men da bølgerne i dag ikke var så store lykkedes det at få talt den sorte masse af sortænder, som lå nord for Hukket, i alt 14600. Lidt fløjlsænder fløj hid og did og det reelle antal er umuligt at opgøre, da andeflokken lå 1km eller mere fra land. 3 bramgæs kom trækkende i vandkanten mens mågeantallet ikke var meget forandret fra i går med 750 sølvmåger, 30 stormmåger og 4 svartbage. Utroligt der ikke raster flere svartbage her på Hukket sammenlignet med Fanø. Mellem mågerne fouragerede 60 sandløbere. En adult sølvmåge med blå ring VV8U så vidt det kunne ses rastede. Lidt vanskeligt at blive 100% sikker, da hundeluftere huserede på stranden.
Iøvrigt underligt at de havlitter som har rastet i pænt antal tidligere i januar ikke er til stede i øjeblikket.

 


FORRIGE     1  |  ...  |  149  |  150  |  151  |  152  |  153  |  ...  |  164     NÆSTE