Her på Blåvand's blog bringes korte nyheder i dagbogsformat om livet og hændelser på fuglestationen.

Se indlæg fra år: 2024 (120)2023 (249)2022 (265)2021 (276)2020 (279)2019 (247)2018 (211)2017 (276)2016 (118)0 (1)(se alle)

Tak for denne gang!

fredag 15. november 2019
Slut på efterårssæsonen 2019 med lille tilbageblik.
af Michael Brunhøj Hansen

Så kom dagen hvor omkring 3 måneders mere eller mindre dagligt arbejde i form af træktælling og ringmærkning skulle få en ende.

Den sidste morgenobs bød ikke på det mest spændende vejr. Vinden var godt nok østlig, men det var gråt og køligt, og der kom som ventet ikke mange fugle. Jeg var ikke alene, men havde godt selskab af Thyge Enevoldsen. Der trak enkelte stære, nogle enkelte rødstrubede lommer, og af finker var der bl.a. bog- og kvækerfinke, grønsisken, grønirisk og bjergirisk, op til 2 af hver. 8 snespurve blev det desuden til samt enkelte drosler i form af sjagger, solsort og vindrossel.

På stranden var der i hvert fald et par unge kaspiske måger, men de fleste måger var langt ude pga. lavvande.

Ringmærkningen, som foregik ved Bent, var heller ikke prangende med kun 3 ringmærkede fugle (1 solsort og 2 fuglekonger) og 2 genfangster (begge jernspurve).

Jeg bliver nok til på mandag. Søndag ser ikke dårlig ud, så der skal jeg sikkert ud en sidste gang da mandag ser regnfuld ud; måske bliver der også ringmærket lidt.

Her til sidst vil jeg gerne takke nogle af de mennesker jeg er stødt på og har støttet mig undervejs. Andreas som satte mig ind i tingene i begyndelsen og primært hjalp til i juli/august; Ole Friis som trofast var med på morgenobserne og altid var villig til at gå en tur på stranden om eftermiddagen for at se måger eller træk. Ikke mindst skal der også lyde en tak til David som har været med på morgenobserne langt de fleste dage og melder næsten hver en fugl der måtte trække forbi, og også for at have kørt os ind at handle eller rundt i lokalområdet.

Mange tak til Lisa som har lært mig en masse indenfor ringmærkning og for at kunne holde mig ud i 3 måneder.

Tusind tak til Bent, Henrik Brandt, Svend Aage, John samt alle de andre der er associeret med fuglestationen for at give mig en chance hér og for al deres hjælp.

Tak til vores læserne der dagligt har fulgt os i vores daglige gøremål.

Jeg har lært utroligt meget og er, hvis jeg selv skal sige det, blevet en meget bedre feltornitolog. Jeg vender helt sikkert tilbage til Blåvand igen.

Michael


Tilbageblik på efteråret der gik

(Ændringer kan forekomme.)

Juli/august

Jeg ankom mandag d. 29. juli til Blåvand Fuglestation og havde til hensigt at blive sæsonen ud. Min første morgenobs blev gennemført dagen efter fra kl. 5:15 til 8:15, og min første art blev en nordentrækkende storkjove omkring kl. halv 6. Trækket i denne måned var domineret af vadefuglene, særligt strandskaderne og de islandske ryler. Vejret i august var noget skiftende. Nogle dage kunne det være over 20 grader og shortsvejr, men en overraskende stor del af de øvrige var relativt kølige, og der var flere dage med kraftig blæst.

Jeg fik mig hurtigt sat ind i tingene og blev vant til at stå tidligt op og tælle i halvtimesintervaller. Morgenobserne foregik primært med Andreas og David, men senere kom Ole Friis også og hjalp en del til i tre uger.

Vi havde nogle gode trækdage i august hvor der kom tusinder af vadere forbi, lige i strandkanten hvor jeg/vi ofte satte os ned efter morgenobsen.

Det første højdepunkt blev 6. august hvor jeg sad på stranden det meste af dagen. Her fik vi over 2000 strandskader lige i hovedet, og det er det højeste antal på én dag dette efterår. Dagen efter havde vi over 1100 og derpå over 1200.

9. august havde vi i øvrigt det højeste antal skarver for Blåvands Huk samlet da omkring 4500 trak mod syd og gik til rast så stranden var nærmest sort.

13. august stod der en adult middelhavssølvmåge på stranden. Det blev min første SUB-art her.

Middelhavssølvmåge. Foto: Ole Friis Larsen

18. august ankom en glad Lisa som skulle overtage ringmærkningen fra Manon perioden ud. Denne dag meldes der også om brilleand og amerikansk sortand lidt nord for Hukket. Tre dage efter, 21. august, havde vi en trækkende mellemkjove.

Der havde indtil videre ikke rigtigt været nogen sydøstenvindsdage, så da der endelig kom nogle fra d. 25., var der store forventninger, og disse blev da også indfriet. Første dag var desværre meget tåget i begyndelsen, så der gik et par timer før træktællingen kunne komme i gang. Det blev så også travlt med tusindvis af fugle, navnligt landsvaler. En adult han steppehøg trak forbi og blev dagens fugl; der kom desuden 3 klyder som er sjældne herude, og det blev de eneste klyder set her dette efterår. Samme dag blev der ringmærket en græshoppesanger. Vi var dog kommet så langt hen på sæsonen at der ikke var de helt store antal vadefugle, men nogle kom der da.

Adult han steppehøg der kom trækkende tæt på i klitterne før den forsvandt over havet mod syd. Foto: Heikki Korpelainen

Den efterfølgende dag røg efterårets første SUB-art langt om længe i nettet, og det blev en ung lundsanger. Disse er sjældne herude; den sidste ringmærkede fugl om efteråret var fra 2010. Dagens anden interessante fugl i nettet blev en vendehals. Op ad dagen kom der også rød og sort glente samt en hvepsevåge. Der kom desuden over 1200 landsvaler og en mulig hortulan under morgenobsen.

27. august var også en sydøstenvindsdag, og dér begyndte vi efterhånden også at trænge til et vejrskifte da der ikke kom så mange fugle igen. Der var fortsat mange landsvaler der skulle mod syd, over 2500, men det blev fx kun til 27 strandskader og 80 islandske ryler, så størstedelen af vadefuglene var trukket.

28. august, som blev sidste sydøstenvindsdag i dén omgang, trak der atter et par tusinde landsvaler samt en sølvhejre og over 100 skovpibere, men ikke så meget andet interessant blev det til, på nær 4000 skarver igen, sikkert samme flok fra tidligere på måneden.

29. august kom der en rovterne. Det var en fugl som vi hele måneden havde håbet på ville trække forbi, og vi var begyndt at miste modet, men så kom den endelig.

31. august trak der en rødstrubet piber.

Hele måneden ventede vi på at i hvert fald én høgesanger skulle ryge i nettet. Den kom dog aldrig ...

September

September blev overordnet set ikke en specielt god måned. Der var mange dage med hård nordvestenvind samt regn og byger, og det var ret koldt, og de havfugle vi havde håbet på, kom aldrig rigtigt forbi. Det var dog ikke helt ringe da vi også havde nogle af de bedste trækdage denne sæson. Denne måned var bl.a. Michael Stabell og Mathias Blicher Bjerregård på stationen i nogle uger og hjalp til på morgenobs og med ringmærkning.

Første halvdel var lidt sløv som skyldtes det førnævnte dårlige vejr, men der var dog et par nævneværdige dage. D. 11. stod der endnu en middelhavssølvmåge stranden, og d. 13., som var en dag med kraftig nordvestenvind, kom der hele 15 almindelige kjover, 2 storkjover, 1 sodfarvet skråpe og 2 mallemukker.

15. september havde Mathias en heldagstur i Sabinebunkeren. Der var langt mellem fuglene, men det blev til bl.a. 3 store stormsvaler, 1 lille kjove og 4 mallemukker!

Den 21. drejede vinden endelig om i sydøst. Det bragte flere småfugle til, bl.a. omkring 1000 bogfinker og 500 engpibere samt en trækkende rødstrubet piber. Der røg en lille fluesnapper samt en rødtoppet fuglekonge i nettene. 

Den travleste, og i mine og Lisas øjne bedste, dag blev dog den efterfølgende dag, d. 22. Det var forholdsvist lunt, og vinden kom fortsat fra sydøst, så vi forventede masser af fugle hvilket der kom. Vi havde denne dag det største antal bogfinker (24520) og engpibere (4344), rørspurve (94) og jernspurv (190), 44 spurvehøge og 19 tårnfalke dette efterår; desuden én trækkende rødtoppet fuglekonge. Højdepunktet blev dog den første (og eneste) SU-art i nettet, nemlig blåstjerten. Det var dog, som nævnt, ligeledes en meget travl morgen for Lisa som i den grad trængte til hjælp da der var mange fugle i nettene den første runde, og den hjælp fik hun skam også da vi kom ilende for at se blåstjerten. Det blev alt i alt en lærerig dag for os begge.

26. september, kun få dage efter, kom atter en god trækdag hvor østenvind og knortegåsetræk faldt i hak sådan at mange tusinder blev presset ud mod vest til Hukket. De kom i store flokke på op omkring 300, særligt fra sidst på formiddagen, og trækket fortsatte det meste af eftermiddagen indtil et regnvejr kom ind fra syd. Det blev til over 5800 knortegæs hvilket var det 5. højeste nogensinde for Hukket. Herudover kom der, noget overraskende, en temmelig sen natravn trækkende i klitterne. Det ser man ikke hver dag!

Oktober

Kulden og regnen fra september fortsatte ind i oktober, og det blev ikke meget bedre vejrmæssigt, dog havde vi færre blæsende nordvestenvindsdage, og det er jo et plus. Felttræffet i uge 42 skulle vise sig at blive fortrinligt.

Ugen før havde vi dog et par gode dage hvad angår havtrækket. Fredag d. 11. trak der to sodfarvede skråper forbi, den ene kom endda tæt på. Dagen efter kom der igen to sodfarvede; det blev også til et højt antal trækkende dværgmåger, over 100, og mange flere blev set fra Vejers Strand.

Troels Eske havde en mongolsk piber på Grønningen som kunne identificeres vha. lydoptagelser på sonogram efterfølgende.

Efterårsferien og hermed Felttræffet ligger i midten af oktober, og dette bringer altid mange ornitologer til Blåvand og nærområdet. Som håbet blev det til mange spændende arter: taigapiber, storpiber, rødstrubet piber, thorshane, turteldue, lille rørsanger, hætteværling, gråsejler og den helt store: østlig lundsanger som blev en ny art for landet.

Efter Felttræffet var der atter ro på stationen igen. Vi begyndte her at optage om natten for at høre hvad der måtte trække igennem. Anden nat blev en vild nat med titusindvis af drosler (navnligt vin- og sangdrossel, men også tusinder af solsorte og flere ringdrosler); der kom også en svaleklire, dobbeltbekkasiner, viber, sortænder o.m.a. Drosler i så stort et antal ses normalt ikke på dagtrækket. Jeg håber natoptagelserne kan blive genoptaget til foråret; der kan helt sikkert findes spændende arter man normalt ikke støder på om dagen.

Mod slutningen af måneden skete der ikke det helt store. Jimmy Skat kom og overnattede en enkelt nat. Der kom enkelte søkonger trækkende samt en silkehale. Dog havde jeg d. 27. både en islom og en thorshane trækkende, og dagen efter røg den flotte fuglekongesanger i nettet til stor glæde for os alle. De store korsnæb begyndte at røre på sig med 17 individer samme dag, og på stranden rastede en sorthovedet måge.

November

Jeg blev desværre syg i begyndelsen af måneden, så jeg fik ikke så mange dage på morgenobsen som ønsket. "Heldigvis" regnede det de fleste af mine sygedage, pånær én, så jeg gik ikke glip af så meget, og Ole Friis var her til at kunne afløse mig. Første weekend i denne måned var der stort møde mellem fuglestationerne, så alle senge var optagede.

Antallet af fugle samt artsvariationen dalede efterhånden drastisk. Nu var det overvejende kun stære, ederfugle, gæs og store korsnæb tilbage der skulle afsted. Et par højdepunkter fra måneden var dog en ringmærket rødtoppet fuglekonge (d. 1.), dværgværling og silkehale (alle disse ringmærkes sjældent her omend silkehalen er en almindelig vintergæst), og som de fleste ved, var silkenhalen Lisas sidste "ønskefugl" i Danmark. Endnu et højdepunkt var en krognæb der kom 14. november; vi havde gået og håbet på denne længe da der er en klar invasion af denne art dette efterår. Det blev faktisk den første og eneste trækkende SU-art set/hørt under en morgenobs dette efterår.

Selvom november som nævnt nok ikke blev den mest fuglerige måned, kan der sagtens dukke mange interessante arter op.


Diverse

Vejret har været noget vådere end gennemsnittet. Således der er en del dage der ikke er blevet ringmærket. Desuden har flere blæsevejrsdage også forpurret ringmærkningen en del gange. Ikke desto mindre blev der ringmærket knap 3000 fugle dette efterår. Regnen har dog for det meste ikke været længerevarende, men i form af byger, så det er ikke noget der afbrudt morgenobserne. Jeg har således trods alt haft meget få "fridage".

Høgesangeren blev desværre væk i år. Det er første gang siden 2010 at den ikke er blevet ringmærket her.

Under aftenfalkeinvasionen dukkede der desværre ikke en eneste op her.

Det var ikke til at blive klog på sortænderne, så de er ikke blevet talt som trækkende i år da de overvejende virkede stationære.

Der var ikke mange suler, og de suler der var her, syntes for det meste at være rastende omend der naturligvis også var flere trækkende.

De almindelige kjover har også været i undertal, men det har desværre været en længerevarende tendens.

Der har været dage i oktober med rigtig mange trækkende alkefugle (400+) hvilket ikke er set i omkring 20 år.

Der har været ganske få rider, hvilket ikke er noget nyt, og der kom desværre ingen sabinemåge(r) forbi dette efterår.

Tal på nogle udvalgte trækkende fugle

Herunder en liste over nogle af de arter der trak forbi Hukket dette efterår. Rækkefølgen er ret tilfældig.

Art (species)Antal trækkendeHøjeste antal/dag (peak/day)
Strandskade (Oystercatcher) 16948 2055 (6. aug.)
Islandsk ryle (Red Knot) 7412 1104 (7. jul.)
Stenvender (Ruddy Turnstone) 735 72 (25. aug.)
Storspove (Curlew) 577 48 (22. aug.)
Småspove (Whimbrel) 227 45 (20. jul.)
Rødstrubet lom (Red-throated Diver) 2040 204 (5. okt.)
Bogfinke (Chaffinch) 38756 24520 (22. sep.)
   Bogfinke/kvækerfinke (Chaffinch/Brambling) 2323 1110 (18. okt.)
Landsvale (Barn Swallow) 12664 3510 (25. aug.)
Engpiber (Meadow Pipit) 10749 4344 (22. sep.)
Bjergvipstjert (Grey Wagtail) 204 41 (18. okt.)
Stær (Starling) 36257 6867 (20. okt.)
Knortegås (Brent Goose) 6299 5833 (26. sep.)
Pibeand (Wigeon) 2409 1119 (26. sep.)


SU-arter (10), Blåvands Huk og nærområdet

Brilleand (Surf Scoter), Blåvands Huk
Amerikansk sortand (Black Scoter), Blåvands Huk & Blåvand Strand
Gråsejler (Pallid Swift), Ho
Lille rørsanger (Paddyfield Warbler), Blåvands Huk/Mosen
Østlig lundsanger (Two-barred Warbler), Tipmosen
Blåstjert (Red-flanked Bluetail), Blåvandshuk
Tajgapiber (Olive-backed Pipit), Reginevej
Mongolsk piber (Blyth's Pipit), Grønningen/Skallingen
Krognæb (Pine Grosbeak), Blåvands Huk
Hætteværling (Black-headed Bunting), Blåvands Huk

SUB-arter (20)

Turteldue (Turtle Dove)
Islom (Great Northern Diver)
Stor stormsvale (Leach's Storm Petrel)
Sodfarvet skråpe (Sooty Shearwater)
Thorshane (Grey Phalarope)
Lunde (Puffin)
Søkonge (Little Auk)
Lille kjove (Long-tailed Skua)
Mellemkjove (Pomarine Skua)
Middelhavssølvmåge (Yellow-legged Gull)
Steppehøg (Pallid Harrier)
Sort glente (Black Kite)
Hvidbrynet løvsanger (Yellow-browed Warbler)
Fuglekongesanger (Pallas's Leaf Warbler)
Lundsanger (Greenish Warbler)
Lille fluesnapper (Red-breasted Flycatcher)
Storpiber (Richard's Pipit)
Rødstrubet piber (Red-throated Pipit)
Stor korsnæb (Parrot Crossbill)
Dværgværling (Little Bunting)

Øvrige bemærkelsesværdige

Sølvhejre (Great White Egret)
Hedehøg (Montagu's Harrier)
Tejst (Black Guillemot)
Storkjove (Great Skua)
Rovterne (Caspian Tern)
Natravn (Nightjar)
Lapværling (Lapland Bunting)
...