Her på Blåvand's blog bringes korte nyheder i dagbogsformat om livet og hændelser på fuglestationen.

Se indlæg fra år: 2024 (109)2023 (249)2022 (265)2021 (276)2020 (279)2019 (247)2018 (211)2017 (276)2016 (118)0 (1)(se alle)

Lots of fun without many birds, yes, it is possible!

onsdag 23. oktober 2019
Mellemkjove gik til rast.
af Michael Brunhøj Hansen, Lisa Flam

Det kom ikke ikke mange fugle på denne dags morgenobs i sydvestenvind. Den første halve time kom der faktisk ikke en eneste fugl! Efter kl. halv 9 kom der dog lidt gang i bl.a. lommerne, og lidt senere kom der nogle lomvier/alke samt dværgmåger og nogle rovfugle, herunder 2 blå kærhøge, 1 havørn, 1 dværgfalk og flere spurvehøge.

Lidt efter at morgenobsen officielt var slut, kom der en mellemkjove som trak mod nord og lagde sig på vandet. Vi kunne ikke komme tættere på den da området var spærret.

Resten af dagen har været ret stille og rolig. Jeg er kommet videre med optagelserne fra et par nætter siden, men der er et stykke vej endnu. Indtil videre har vi rundet mindst 5000 kald af både vin- og sangdrossel og over 2000 kald af solsort, sådet har været en vild nat.

I morgen ser det ud til at blive en lovende dag da vinden skal komme fra sydøst, og det skal fortsat holde tørt. Forhåbentligt kommer der en storpiber el.lign., og der skulle gerne ryge en del fugle i nettene, gerne med en lille sjældenhed!


Lisa Flam:

Let's start with an aging riddle- it's not a hard one, so you should give it a try! You can use the web/books for help of course.
Who can tell me the age of this Greenfinch (grønirisk)?

greenfinch tail
Greenfinch tail (grøniriskhale). What do you see that can help decide the age on this bird? Photo: Lisa Flam

greenfinch wing
Greenfinch wing
(grøniriskvinge). Would these feathers suit a young or an adult Greenfinch? The answer will be given in tomorrow's blog!

greenfinch
Greenfinch (grønirisk). Age and sex with explanations will be exposed tommorow. Keep updated!  Photo: Lisa Flam

Today was one of those days with no birds pretty much, oh well!

In 5 hours of ringing we had 16+4 birds in total, but many different species.

I had time to take photos of common species as well for a change, and time for a long nice afternoon nap!

Tomorrow is looking promissing, I am once again lowering my expectations, but not having many days left here I am full of energy to work hard, so fingers crossed!  

blackbird 2
Adult male Blackbird (solsort). Photo: Lisa Flam

chaffinch bite 1.2Behind the scene. Adult male Chaffinch
 (bogfinke)), not wanting me to take it picture. I will say, the bites did really hurt!! Photo and sacrificed hand: Lisa Flam

Species New Ringed Recapture
Wren (gærdesmutte) 1 1
Dunnock (jernspurv) 1  
Robin (rødhals) 2 2
Blackbird (solsort) 2  
Blackcap (munk) 2  
Chiffchaff (gransanger) 2  
Goldcrest (fuglekonge)   1
Tree Sparrow (skovspurv) 2  
Chaffinch (bogfinke) 2  
Brambling (kvækerfinke) 1  
Greenfinch (grønirisk) 1  
Total 16 4

 

bent 1What is Bent looking at?! Photo: Lisa Flam