Her på Blåvand's blog bringes korte nyheder i dagbogsformat om livet og hændelser på fuglestationen.

Se indlæg fra år: 2024 (118)2023 (249)2022 (265)2021 (276)2020 (279)2019 (247)2018 (211)2017 (276)2016 (118)0 (1)(se alle)

Kold østenvindsdag

mandag 7. oktober 2019
Vejrskifte i morgen.
af Michael Brunhøj Hansen, Lisa Flam

Så blev det sidste dag med østenvind i denne omgang; det er nok også tiltrængt, for trækket blev ikke til det helt store. Det var også koldt. Kl. 7 var det kun omkring 0,5 grader, og der var rimfrost i græsset og på bilerne.

Som nævnt skete der ikke det helt store i dag. Tidligt kom der en yngre havørn trækkende i strandkanten, så den kom godt. Småfuglene er nok trukket højt i dag i det klare vejr, så det blev til nogle bogfinker og grønsiskener samt en del stære og 5 misteldrosler. Der kom et overraskende højt antal landsvaler (ca. 150 i alt). Det blev nok nogle af de sidste større flokke for i år.

Der kom også flere gæs, hovedsageligt grågæs (456), men også vores første kortnæbbede gæs dette efterår, en flok på 46. Udover gæssene kom der ikke meget over havet. Kun 6 rødstrubede lommer og en enkelt lomvie/alk samt nogle ederfugle og toppede skalleslugere.

1 rørhøg blev opdaget over havet; det bliver nok en af årets sidste vi får at se. Af andre rovfugle havde vi 1 dværgfalk, 1 tårnfalk, 1 gammel han af blå kærhøg, 1 spurvehøg, 1 musvåge; sidstnævnte trak ufortrødent ud, lidt uvant for en musvåge. Til sidst kom endnu 1 yngre havørn, igen i strandkanten og flot.

Og så kommer der et lille vejrskifte. I nat bliver det regnvejr frem til i morgen tidlig, så morgenobsen bliver måske udskudt med en times tid ligesom ringmærkningen. Vinden skulle først være i syd og op til 10 m/s, men efter regnvejret går den i vest og aftager en smule til 8 m/s. Det er jo ikke det bedste, men til gengæld bliver det ret lunt, så vi kommer ikke til at fryse tæerne og fingrene af.


Lisa Flam:

Today was COLD. How cold? The plastic on the Helgoland trap had ICE on it, the plants were frozen, and the net poles froze as well at some point.

20191007 073247
Ice, Ice all over... Photo: Lisa Flam

I decided this means going out for rounds every 20 minutes to make sure all birds are safe and won’t be too long in the nets. Jonas had a group of nature guides here, so we had only the Lighthouse garden which made it easy to constantly be out in the nets.
At around 9:00 the sun was out and it got warm finally (well, "warm"… I mean not freezing).

20191007 094720.jpg4
A bit about ageing Siskins (grønsiskener)- An adult would have done a summer complete moult, meaning all feathers will be moulted by now, a young Siskin would have done a summer partial so they would still have unmoulted feathers. In this photo you can clearly see 4 outer greater covers that are unmoulted, meaning it is a 1cy. Photo: Lisa Flam

20191007 094743.jpg1
Another good sign would be the TF- if pointy (like in this case) it would be a 1cy, if rounded it would be a 2cy+. ALWAYS look for all signs! Photo: Lisa Flam

We had a nice verity of birds and nice company!
Thanks to Bent, David, Michael and Jonas for all the help.

Species New ringed Recaptures
Wren (gærdesmutte) 6  
Dunnock (jernspurv) 12  
Robin (rødhals) 2 4
Blackbird (solsort) 2  
Song Thrush (sangdrossel) 2  
Redwing (vindrossel)   1
Lesser Whitethroat (gærdesanger)   1
Blackcap (munk) 3  
Chiffchaff (gransanger) 3  
Goldcrest (fuglekonge) 11 2
Coal Tit (sortmejse) 1  
Tree Sparrow (skovspurv) 1 1
Chaffinch (bogfinke) 5  
Bramling (kvækerfinke) 1  
Siskin (grønsisken) 6  
Yellowhammer (gulspurv) 1  
Total 56 9

 

20191007 142150.jpg1
2cy+ female Blambling (kvækerfinke). Photo: Lisa Flam