Her på Blåvand's blog bringes korte nyheder i dagbogsformat om livet og hændelser på fuglestationen.

Se indlæg fra år: 2024 (120)2023 (249)2022 (265)2021 (276)2020 (279)2019 (247)2018 (211)2017 (276)2016 (118)0 (1)(se alle)

Rov- og andefugledag

mandag 23. september 2019
2 små fluesnappere og 1 rødtoppet fuglekonge ringmærket.
af Michael Brunhøj Hansen, Lisa Flam

Østenvindsvejret fortsatte i dag for fuld udblæsning med en om morgenen vindhastighed på 9 m/s. Dette fik blæst nogle rovfugle, andefugle og et par overraskelser ud til kysten mens vi til gengæld havde vi et forholdsvist lavt antal småfugle. Vi havde ret tidligt en blå kærhøg der trak ud og en dværgfalk; senere kom der et par blå kærhøge mere samt hele 3 vandrefalke. Efterhånden kom der også røde glenter; disse ville Lisa gerne se (de er meget sjældne i Israel, og hun havde aldrig set dem før), og den mission lykkedes! Det blev til mindst 10 røde glenter i dag hvilket er rimelig godt helt herude. Vi havde også 6 rørhøge, 13 spurvehøge og 8 tårnfalke.

Over havet trak der ænder og gæs, heriblandt pibeænder (312), krikænder (16), spidsænder (11), ederfugle (20), troldand (1), bramgås (168), grågås (113) og knortegæs (15). Der kom også en del toppede skalleslugere (47). De første trækkende lappedykkere kom forbi i dag: 1 gråstrubet og 1 gråstrubet/toppet. Der kom 13 rødstrubede lommer. Af vadere kom der 13 islandske ryler, 7 almindelige ryler og 3 dobbeltbekkasiner.

Om morgenen kom der 1 sølvhejre, den anden på Hukket i år, som blev dagens fugl. De er som bekendt ikke almindelige på trækket herude.

Og så til småfuglene: her havde vi et flot antal bjergvipstjerter, nemlig 22. Af engpibere 642 og bogfinker 150, så det er klart noget færre fugle ift. i går. Svalerne er kommet lidt igen med 129 landsvaler, 9 bysvaler og 3 digesvaler.

Vinden skulle blive svag i morgen og skifte i løbet af dagen; i begyndelsen skulle den komme fra omkring sydvest og senere dreje om i sydøst. Sidst på natten skulle der i øvrigt komme lidt regn, så det kunne blive en lovende ringmærkningsdag igen.


Lisa Flam:

What a day...

So the wind was strong, still SE but too strong to expect for a good day. But in my opinion the lack of birds didn’t change the fact it was a good day.

Mathias and David were kind enough to help me open the nets in the morning and Mathias joined me for the first hours as well.
Yesterday Jørgen Grønne went out to the lighthouse garden after we were done ringing and said there was a Firecrest (rødtoppet fuglekonge) near one of the nets. I was thinking to go and try to ring it but was a bit tired after the day we had. I also got the feeling it will stay and we will catch it the next day.

First round it was caught in the net that Jørgen mentioned.

20190923 132711On the left 1cy male Firecrest, on the right 1cy male Goldcrest. Photo: Lisa Flam

Meanwhile the amount of birds in the nets was decreasing and Mathias joined the migration observation, and just his luck we had our 2nd Red-breasted Flycatcher for this season. We did see a bird early in the morning that Mathias mention look ‘interesting’ and maybe another Red-breasted Flycatcher. Apparently, it was!

The rest of the day remained quiet without many birds, and at noon when Michael and I went to close the nets, I spotted another Red-breasted Flycatcher in the net! That means 3 in total this season and 2 for today! All 3 were 1cy.

IMG 20190923 095904
1cy Red-breasted Flycatcher. Photo: Mathias Blicher Bjerregård
 

Species New ringed Recapture
Wren (gærdesmutte) 2 -
Dunnock (jernspurv) 1 1
Robin (rødhals) 4 -
Song Thrush (sangdrossel) 2 -
Lesser Whitethroat (gærdesanger) 1 -
Common Whitethroat (tornsanger) 1 -
Garden Warbler (havesanger) 1 -
Goldcrest (fuglekonge) 5 3
Firecrest (rødtoppet fuglekonge) 1 -
Chiffchaff (gransanger) 10 -
Garden Warbler (havesanger) 1 -
Red-breasted Flycatcher (lille fluesnapper) 2 -
Coal Tit (sortmejse) 1 -
Chaffinch (bogfinke) 2 -