Her på Blåvand's blog bringes korte nyheder i dagbogsformat om livet og hændelser på fuglestationen.

Se indlæg fra år: 2024 (118)2023 (249)2022 (265)2021 (276)2020 (279)2019 (247)2018 (211)2017 (276)2016 (118)0 (1)(se alle)

Dejlig dag med gode overraskelser

lørdag 21. september 2019
Lille fluesnapper og rødtoppet fuglekonge ringmærket; rødstrubet piber trækkende.
af Lisa Flam, Michael Brunhøj Hansen

Det blev en rigtig god dag ved Blåvandshuk. Vi var hele 6 til at tælle trækfugle, så der er ikke meget der er blevet overset. Trækket var dog ikke vildt imponerende, men der kom en del småfugle, igen særligt bogfinker (1042) og engpibere (536). Vi havde tillige en del rørspurve (57) og, lidt overraskende, 29 hedelærker. Herudover havde vi 25 sanglærker, 16 jernspurve og 8 bjergvipstjerter. Alle småfuglene trak mod nord imod vinden, hvilket de også har gjort de seneste dage. Af rovfugle blev det til en dværgfalk og 5 spurvehøge.

Nok engang skete der ikke meget til havs, men det blev dog til 37 rødstrubede lommer, en alkefugl og en enkelt almindelig kjove; vaderne var så godt som fraværende med kun 1 lille kobbersneppe og 1 strandskade samt 2 dobbeltbekkasiner, dog rastede der også nogle sandløbere på stranden.

Morgenobsen blev kortvarigt afbrudt da de havde fanget lille fluesnapper i Stationshaven, en ungfugl (se mere forneden), så den tog vi naturligvis ned for at se. Det blev den anden SUB-art fanget dette efterår.

Da vi var kommet tilbage, var morgenobsen næsten officielt slut, men lidt over kl. 10 kom der en ny halvsjældenhed, nemlig en fin rødstrubet piber trækkende mod nord lige over hovederne på os!

Resten af formiddagen og første halvdel af eftermiddagen forgik i nettene. Der dukkede en rødtoppet fuglekonge op i løbet af dagen i Stationshaven, og den ville Lisa godt virkelig gerne fange (jf. forneden). Det blev 3. fine art i dag.

Vi er vist alle enige om at dette har været efterårets hidtil bedste dag, men det varer nok ikke meget længe, for i morgen skulle vinden komme fra sydøst, og det plejer at give de bedste betingelser. Vi forventer således at få en travl dag med rigtig mange småfugle, nogle rovfugle og at der sker en del mere over havet mht. lommer, ænder og gæs. Der bliver sikkert også travlt ude i nettene, og mon ikke der dukker en høgesanger eller måske en hvidbrynet løvsanger op?


Lisa Flam:

I can say without a doubt, this was the best day so far.

It's not about the total number of the day. Today was about nice weather, nice company, nice birds and even some other wildlife.
We started the day, Mathias and I, with over 20 birds. Most of them were Robins (rødhalse), some Wrens (gærdesmutter), Blackcaps (munke) and Willow Warbler (løvsanger). We felt this is going to be a good day with lots of birds. We were very surprised on our second round having less than 10 birds! What was going on?

3rd round we had only 2 birds. I took a glance at the first bird from far away and assumed it will be a Garden Warbler (havesanger). When I got to the nets, I realized it was a type of Flycatcher (fluesnapper), but I was getting it out safely so didn’t even focus on what Flycatcher it was. Mathias came by and immediately identified it as a Red-breasted Flycatcher (lille fluesnapper)!! All the birders around came as fast as possible to see it! Definitely a good moment for us today. By that time, we didn’t care anymore that we had only 2 birds.

untitled 1 of 1 3
1st year Red-breasted Flycatcher. Photo: Lisa Flam

The next special bird was a bird that I have been dreaming to at least see. I was promised by Bent to ring some through the season, but for me it was enough just to see it.
Lucky me- It was located really close to the nets, I was watching it fly around, and finally it flew into the net- FIRECREST (RØDTOPPET FUGLEKONGE). I know most of the readers won’t understand my excitement but for me it was a dream come true.

untitled 0807 4
1st year male Firecrest. Photo: Lisa Flam

Later on David and Michael joined us. Michael recently got his X-license and is learning how to get birds out of the nets, he is getting a lot of experience and helps when it is possible.

In total we had 59+7 from 18 species!
Robin (24+3), Song Thrush (sangdrossel) (2), Lesser Whitethroat (gærdesanger) (1), Common Whitethroat (tornsanger) (1), Yellowhammer (gulspurv) (4+1 recapture, was ringed in Blåvand Station by Henrik Knudsen on March 9th 2017!!), Dunnock (jernspurv) (3+1), Coal Tit (sortmejse) (4) etc.

20190921 104045.jpg1
Three 1st year Coal Tits, all flew into the same net at the same time.Photo: Lisa Flam

We also had a recapture Robin that I have ringed exactly a month ago that had a juvenile plumage, This time still with a juvenile plumage but also an orange breast!

20190921 125503.jpg1
1st year Robin, 21.9.2019. Photo: Lisa Flam

IMG 20190821 WA0043.jpg1Same Robin, 1 month ago, 21.8.2019. Photo: Lisa Flam

Last round I almost stepped on a snake (Common European Viper, (hugorm)). Amazingly enough, this is the second time I’ve seen it so far, both times after almost stepping on it.

20190921 135707.jpg1
Common European Viper (hugorm) from today.