Her på Blåvand's blog bringes korte nyheder i dagbogsformat om livet og hændelser på fuglestationen.

Se indlæg fra år: 2023 (249)2022 (265)2021 (276)2020 (279)2019 (247)2018 (211)2017 (276)2016 (118)0 (1)(se alle)

Godt med småfugle

torsdag 19. september 2019
Ringmærkning genoptaget efter nogle dages pause.
af Michael Brunhøj Hansen, Lisa Flam

Der kom overraskende mange småfugle i dagens halvkraftige (men ift. de forrige dage ret behagelige) nordenvind. Det var en halvkølig morgen, men det var rimelig klart, og der kom (næsten) ikke en eneste byge. Småfuglene var overvejende finker og pibere; de trak hovedsageligt i retning af nord og kom i større flokke, særligt i de første par timer.

Det blev til knap 1500 bogfinker, 320 tornirisker, 5 gråsiskener og et par grønsiskener. De første kvækerfinker er også begyndt at komme, og vi havde omkring 10 af disse. Af pibere trak der over 100 engpibere, 13 skovpibere og 3 skærpibere. Vi havde hele 6 bjergvipstjerter, og de første par hedelærker trak også forbi i dag, så det var herligt. Ellers kom der bl.a. stære (83), jernspurve (35) og rørspurve (16). Af rovfugle havde vi 5 spurvehøge.

Over havet foregik der ikke meget, men i en kortere periode trak der flere rødstrubede lommer mod syd, så totalen nåede alligevel op på 46. Herudover kom der 14 pibeænder, 1 lomvie/alk, 1 toppet skallesluger og 1 lysbuget knortegås. Vadertrækket var meget beskedent med kun 2 storspover og 2 små kobbersnepper. Vi havde også et par almindelige kjover, 1 mørk og 1 lyse fase.

Morgendagen kommer nok til at ligne i dag med vind fra omkring nordvest, men vinden skulle aftage yderligere. Måske kommer der så en god portion finker og pibere igen, og muligvis får vi flere fugle i nettene.


Lisa Flam:

Finally it was possible to ring again! After days that the wind was unbelievably strong, today it calmed down. It was still pretty strong (9 m/s) but it was time to ring some birds.
Mathias join me for the day so even though we didn’t have to many birds we enjoyed each other’s company. All day we had lots of birds migrating abound us (it wasn’t possible to miss them- Chaffinchs (bogfinker), Gray Wagtails (bjergvipstjerter), Redpolls (gråsiskener) etc. Also, couldn’t miss them thanks to Mathias that was able to walk to the nets, write the info in the ringing book and birdwatch at the same time, without making any mistakes! It was quite impressive)

The day started with stronger wind then I predicted and it wasn’t looking to promising. But after 4 days, the total number for today was good enough to make me happy.
We had 35+3 birds from 10 species, including Robins (rødhalse) (14+1), Dunnocks (jernspurve) (6), Yellowhammer (gulspurve) (2+1) and… (read more to find out!)

111
1cy Yellowhammers. On the right female, left male. Photo: Lisa Flam

After the bird observation David Manstrup join us as well. He was a great help when a Common Wood Pigeon (ringdue) flew into the nets!! Even though it is a common species, it isn’t as common in the nets.
Between 2002-2019 there were only 30 Wood Pigeons ringed, last one was a year ago.
Bent came to help me while ringing it, I have to admit- it is a BIG bird.

untitled 0750Common Wood Pigeon. Photo: Lisa Flam

Thanks for all the helpers, hoping for more days with nice weather and maybe some more exciting birds!

untitled 0757
Bent and the Wood Pigeon. Photo: Lisa Flam