Her på Blåvand's blog bringes korte nyheder i dagbogsformat om livet og hændelser på fuglestationen.

Se indlæg fra år: 2024 (55)2023 (249)2022 (265)2021 (276)2020 (279)2019 (247)2018 (211)2017 (276)2016 (118)0 (1)(se alle)

Velbesøgte ture for naturvejlederen

søndag 21. april 2019
af Morten Jenrich Hansen

Vejr: Svag vind på 3m/s mest fra nordlig retning. Klar himmel og sol med temperatur fra morgenens 5° til eftermiddagens 14°C. På solsiden af klitterne var det dog noget varmere. God sigt, men dis i horisonten ude lige bag vindmøllerne. Ingen nedbør.

Dagen var præget af, at naturvejleder Jonas havde 2 turarrangementer. Fra kl 10-12 overtog han haverne for en ringmærkningstur og fra kl 14-16 var det en tur med fokus på hugorme og krybdyr.
Begge ture var godt besøgt med ca. 25 deltagere pr tur.
De fik set fangst og ringmærkning  af 11 fugle - flest Rødhalse, men også en Fuglekonge, der blev fanget i Blåvandsrusen.
Det kneb lidt mere for dem at finde krybdyr i området, men Jonas havde medbragt et par slanger hjemme fra hans terrarie, så der var begejstrede børn på gårdspladsen, da de fik lov at holde dem.

Inden Jonas tog over med ringmærkningen havde jeg brugt 4 timer og kun fanget 21 fugle, så det var lidt tamt i forhold til i går. Da jeg overtog igen fra kl 12, lukkede jeg ned for nettene i Fyrhaven kl 13 og koncentrerede mig om Stationshaven. Holdt ud til kl 19, hvor jeg efterhånden var godt brugt af alle de timer ude i solen.
Samlet nåede vi op på 52 mærkede fugle og 2 aflæste fra tidligere på sæsonen.
Ikke de store nyheder i artsudvalget og igen med Rødhals som klart dominerende art.

David brugte et par morgentimer på Sydhukket. Uden vind til at genere, sad han først med det store udsyn på toppen af klitten. Desværre var der igen ikke rigtig gang i trækket her ved Blåvand, så han brugte noget af tiden nede på stranden med at tjekke de måger, terner og vadefugle, der rastede ud på revlerne.
Det gav bl.a. 5 Kaspiske Måger, 17 Dværgmåger og 3 Dværgterne som det bedste.
Senere på dagen fik han set 2 trækkende Digesvaler som ny årsart herude.
Alt i alt lidt tyndt for den unge mand, så han tog hjem til aften og vælger i morgen, at prøve de Sønderjyske fuglelokaliteter i stedet for Blåvand.
Til gengæld har Xenia meldt sin ankomst til endnu en træningsomgang i ringmærkningens verden, så jeg håber på et lidt større flow af fugle i morgen.

Dagens ringmærkningstal med genfangster i ():
Gærdesmutte 3, Jernspurv 1, Rødstjert 1, Rødhals 23, Sangdrossel 2, Solsort 2, Munk 2, Løvsanger 3, Gransanger 6, Fuglekonge 5 (1),  Blåmejse 0 (1), Kvækerfinke 1, Lille Gråsisken 3

Ialt 52 mærket og 2 genfanget fordelt på 13 arter.

20190421 080859 2
David tjekker fra stranden striben af "hvide fugle" ude på revlen.
Der blev noteret nogle Kaspiske Måger, Dværgmåger og Dværgterner ud af det tjek.
Jeg nåede lige nogle minutter dernede med et kig på 3 af de Kaspiske Måger mellem mine netrunder på vejen fra stationen til Fyrhaven.

20190421 204142 2
Fra mine år ved Skagen Fuglestation er jeg vandt til at østenvindsperioder i foråret er præget af fuglehits og klitter, der er toppet af ornitologer med teleskoper og langlinsede kameraer.
Sådan er det ikke her i Blåvand, men mennesker på klittoppe er der da - blot solnedgangsturister i stedet for ornitologer!