Her på Blåvand's blog bringes korte nyheder i dagbogsformat om livet og hændelser på fuglestationen.

Se indlæg fra år: 2024 (87)2023 (249)2022 (265)2021 (276)2020 (279)2019 (247)2018 (211)2017 (276)2016 (118)0 (1)(se alle)

De første fugle ringmærket

onsdag 13. februar 2019
Endnu flere måger
af Bent Jakobsen

Foråret fortsætter. I dag med en jævn vestlig vind lidt sol men lige inden middagen kom tågen ind fra havet. Den forsvandt dog igen. Stadig varmt.
Var der mange måger på stranden var der endnu flere i dag. Der kommer også en del opskyl ind, så de er meget aktive fouragerende, og mange af dem henter knivmuslinger på det lave vand, hvor de skyller rundt.
7500 sølvmåger og 110 svartbage med flest syd for pælerækken. Heldigvis bliver det lavvande i løbet af formiddagen, så når mågerne skal hvile mellem fødesøgningen flyver de ud på revlerne og står i fred og ro. Det gav lidt færre stormmåger i dag, men stadig mange af disse i brændingen nord for pælerækken.
Det blev også til 520 sandløbere, som lever af resterne i mange af muslingerne.
I dag sad musvågen på samme pæl som i går, så det var da godt jeg så den flyve lidt i går, så er den i hvert tilfælde ikke udstoppet.
Så var det dagen, hvor jeg for første gang åbnede et net ved foderpladsen. Det gav da 6 ringmærkede fugle: solsort 1, bogfinke 3, kvækerfinke 1 og skovspurv 1. I alt 6/ 4 arter. Derudover var der to aflæsninger af en musvit og en rødhals ringmærket sidste år.
I dag fik vi også en genmelding af en skovsneppe som vi ringmærkede d. 4. november 2018. Den blev skudt d. 5. februar 2019 ved Falkirk i Skotland 751 km væk og 3 måneder efter mærkningen.

DSCN7458

Bent Jakobsen