Her på Blåvand's blog bringes korte nyheder i dagbogsformat om livet og hændelser på fuglestationen.

Se indlæg fra år: 2023 (249)2022 (265)2021 (276)2020 (279)2019 (247)2018 (211)2017 (276)2016 (118)0 (1)(se alle)

Endnu to flyvefærdige Dværgterner

lørdag 9. juli 2022
Den kraftige nordvesten fortsætter
af Bent Jakobsen

Den kraftige nordvestenvind fortsætter med op til 15 m/s i stødene og den kommende uge ser ikke bedre ud. Kraftig nordvesten er blevet en almindelig ting i juli inden for de sidste mange år.
Trods den konstante og kraftige vind stod Dværgterne indhegningen stadig intakt, hvilket var glædeligt. Glæden blev endnu større ved allerede fra afstand at se, at der var livlig aktivitet inden for hegnet. De to store unger fra tidligere var nu blevet flyvefærdige, så det samlede antal nu et oppe på 7 flyvefærdige unger. Den store aktivitet tydede også på at der er flere unger oppe mellem knoldene, hvor de er vanskelige at se.
Fire flyvefærdige Stor Præstekrave løb rundt inden for hegningen, men også to helt små dununger, kun et par dage gamle, sås.
På turen på veje tilbage gennem ”mosen” optaltes fire par af Rødrygget Tornskade, og hvis de to par lige inden for klitterne stadig er på plads yngler der seks par i år.
Seks Stillits fouragerede på tidslerne.

På stranden lå der to døde Suler som ofre for den hærgende fugleinfluenza.

Foto: Sven Dall

Pull. Foto. Svend Dall