Her på Blåvand's blog bringes korte nyheder i dagbogsformat om livet og hændelser på fuglestationen.

Se indlæg fra år: 2020 (202)2019 (247)2018 (211)2017 (276)2016 (118)(se alle)

Tilforladelig dag

mandag 7. september 2020
Mallemuk i revet
af Michael Brunhøj Hansen, Luke Nelson

Vejr: mest tørt med lidt sol; først ca. 8 m/s fra omkring vestnordvest, senere lidt aftagende og mere sydvestlig. Temp. omkring 16 grader. God sigt.

Der var lidt vind i sejlene da vi tog ud for at tage morgenobsen, og endelig kunne jeg være med igen og styre pennen. Da vinden dog var fra et mere nordvestligt hjørne, kom der ikke meget de første par timer. Først som vinden synes at dreje en anelse samt aftage, kom der lidt flere vadefugle.

Der skete ikke meget nævneværdigt pånær at en mallemuk lagde sig til at raste i revet; det ses vist ikke så tit. Den var måske ikke helt rask. 6 tårnfalke var forbi og en enkelt musvåge. 1 alk trak i brændingen. Det er fortsat trægt med kjoverne, og dem så vi ingen af.

Vi nåede egentligt et forholdsvis pænt antal vadere når vi tager årstiden og vinden i betragtning, fx næsten 100 strandskader hvoraf én flok var på 25.

Der var kun få småfugle, men antallet af fx engpibere begynder så småt at stige, så vi nåede hele 14 individer. Kun 1 skovpiber blev hørt mod over 200 på Fanø.

Dagens træktal: fløjlsand 2, sortand 117 S/39 N, toppet skallesluger 3, pibeand 7, krikand 13, ringdue 4, rødstrubet lom 19, sule 5, strandskade 96, strandhjejle 7, stor præstekrave 5, småspove 1, lille kobbersneppe 12, islandsk ryle 30, sandløber 4, alm. ryle 71, alk 1, splitterne 11, musvåge 1, tårnfalk 6, stenpikker 3, skovpiber 1, engpiber 14.

Bent var forbi, og der blev i den forbindelse bl.a. skiftet et par net mere ud. Jimmy Skat forlod stationen i løbet af dagen. Han skal have tak for hjælpen med morgenobserne, særligt mens jeg har været sløj.

Den lille korsføler der har hærget på stationen, er heldigvis ret mild, og det skulle ikke være corona eller sådan noget. Selvom jeg vistnok er rask, har jeg dog taget den med ro det meste af dagen. Aftensmaden kommer tilsyneladende til at indeholde zucchini courgette squash.

20200907 191233
Aftenens aftensmad før den blev helt spist op (Lukes tallerken). Foto: ...

Vestenvind bliver morgendagens vejr, så det kan ikke gå helt galt.

Folk: Bent, Jimmy, Rose, Daniel, Luke, Michael.


This morning we were only able to open around half the nets, as there is still quite a strong westerly/north-westerly wind. This looks set to continue through the week so don't think it will be super productive ringing wise sadly. Today we limped along for a total catch of 7 birds, but a nice variety including the fourth Spotted Flycatcher of the season. 

As it was Daniel's first day ringing I had plenty of time to show him the set up we have here, and to disuss our ringing experiences. It's been nice to have company, especially on a slow day when we've had lots of time to chat.  

Bent came to the station mid-morning and together with Daniel we changed some of the nets in the station garden which were in need of replacement, hopefully they'll now catch us some nice birds! 

Species Ringed
Common Redstart (Rødstjert) 1
Willow Warbler (Løvsanger) 1
Spotted Flycatcher (Grå Fluesnapper) 1
Pied Flycatcher (Broget Fluesnapper) 1
Coal Tit (Sortmejse) 1
Bullfinch (Dompap) 1
Total 7