Her på Blåvand's blog bringes korte nyheder i dagbogsformat om livet og hændelser på fuglestationen.

Se indlæg fra år: 2023 (187)2022 (265)2021 (276)2020 (279)2019 (247)2018 (211)2017 (276)2016 (118)0 (1)(se alle)

Småregn og østenvind gav pomerans

fredag 28. august 2020
Godkendt ringmærkningsdag
af Michael Brunhøj Hansen, Luke Nelson

Vejr: mest skyet og i begyndelsen lidt regn og senere lidt opholdsvejr før der igen kom lidt regn. Vind svag til jævn fra omkring øst. Lidt køligere i dag end hvad vi har været vant til med temp. fra 12-16 grader. God sigt.

Det var som nævnt lidt gråt med noget småregn, men det stoppede os dog ikke fra at gå ud, og Luke kunne godt åbne nettene. Vi placerede os for første gang dette efterår, og sikkert også fremover, ved den høje bunker så vi også har overblik over baglandet. To nye artsfæller gjorde mig selskab, nemlig Jimmy Skat og Alex Rosendal.

Der kom lidt fugle, flest vadefugle, men også nogle småfugle. Faktisk var der en fin artsdiversitet med 40 arter. Der kom jævnligt vadere i revet, mest almindelige ryler, men ligeledes en god portion stenvendere. Nogle klirer skulle forbi, bl.a. hvidklire og svaleklire; sidstnævnte kom der 5 af. 1 brushane kom i en blandet flok bolcher. Strandskader kom der knap 100 af, en del færre end gårsdagens over 2000.

Det blev ikke til så mange rovfugle i østenvinden, men det skyldes vel bl.a. regnen. Af småfugle kom der løvsanger, stenpikker, dompap, jernspurv, skovpiber, engpiber, gul vipstjert, rørspurv og landsvale. Andefugle trak der, fx lysbugede knortegæs (2), lidt fløjlsænder samt grav-, pibe-, spids- og krikand. Der begynder at komme flere rødstrubede lommer, så vi havde i alt 25 i dag.

Lidt over 8 kom dagens fugle dog. Vi kunne nemlig høre nogle lidt ru og rullende "prr"-kald (lidt à la alm. ryle) komme nærmere, og henover hovederne på os inde fra land kom der 3 mindre, hjejlelignende fugle trækkende. Det var utvivlsomt pomfritter*, og de var nok blevet presset herud af vinden og ned af regnen; denne art er sjælden herude, og det er fem år siden sidst at den blev registreret herude; derudover var det en længe ventet art for mig!

Hen mod enden af obsen begyndte regnen at presse sig på, og kort efter at de tre timer var gået, begyndte det så småt at regne. Jeg gik hjem for at se hvad Luke havde gang i, for han svarede ikke på mine beskeder, så han havde tilsyneladende nok lidt travlt. Det viste sig at det havde han haft, men det værste var ovre, og han levede endnu, så det endte lykkeligt.

Alex drog videre til eftermiddag efter en enkelt overnatning, mens Jimmy holder ud i nogle dage endnu. Bent kommer herud til aften for at guide en tur. Til aften står den på noget mellemøstlig mad.

Dagens træktal: lysbuget knortegås 2, fløjlsand 3, jeg talte sortænder i starten, men langt de fleste lagde sig på vandet lige ud for, så det gav ikke rigtigt mening at fortsætte... gravand 6, pibeand 15, spidsand 1, krikand 23, mursejler 1, rødstrubet lom 25, fiskehejre 2, strandskade 94, strandhjejle 1, hjejle 1, pomeransfugl 3, stor præstekrave 25, storspove 6, lille kobbersneppe 6, stenvender 46, islandsk ryle 25, brushane 1, sandløber 16, almindelig ryle 142, dobbeltbekkasin 2, mudderklire 1, svaleklire 5, hvidklire 7, rødben 7, hættemåge 75, rørhøg 1, spurvehøg 5, tårnfalk 2, løvsanger 1, stenpikker 1, jernspurv 4, skovpiber 14, engpiber 3, dompap 1, grønsisken 13, rørspurv 2.

I morgen bliver været nok lidt som i dag med østenvind, skyet og nogle byger.

Folk: (Bent,) Alex, Jimmy, Luke, Michael.

Måske, og kun måske, er jeg ved at planlægge en ny lille quiz eller to...!


There was a light drizzle of rain as I opened the nets this morning, but according to the weather radar it was soon meant to pass, so I opened all the nets. As it has been raining I went back to check the first nets in the lighthouse garden straight away, getting six birds. It was then pretty much non stop from then on, by the time I had finished in one garden it was time to check the next. I was aware of a front of rain heading our way slowly all morning, and was checking the radar frequently. At half 9 the rain came and I closed the lighthouse garden nets, with some help from Michael who had come to check on me. As it was light rain, I decided to keep the station garden nets open for longer, and check them frequently, for another hour and a half before the rain got heavier so I closed.

It was a productive morning before the rain, and I got my highest catch of Garden Warblers with twelve new birds. Many of these had a lot of fat on them, and I think the rain in the night and easterly wind caused them to come to ground here.

I also got my highest number of Redstart yet with three birds, including my first male. So far I’ve been getting single females. Male redstarts will moult their body feathers in late summer, with the new feathers having a pale fringe which will wear away over winter to reveal their breeding plumage in the spring. In the photo you can see part of the white band on the forehead and black on the throat, which will gradually be further revealed.

20200828 174313

Male Redstart. Photo: Luke Nelson

Species Ringed Recaptures
Dunnock (Jernspurv) 5 0
Robin (Rødhals) 3 0
Common Redstart (Rødstjert) 3 0
Blackbird (Solsort) 0 1
Icterine Warbler (Gulbug) 0 1
Garden Warbler (Havesanger) 12 0
Blackcap (Munk) 2 0
Chiffchaff (Gransanger) 1 0
Willow Warbler (Løvsanger) 3 0
Pied Flycatcher (Broget Fluesnapper) 3 0
Bullfinch (Dompap) 2 0
Total 34 2