Her på Blåvand's blog bringes korte nyheder i dagbogsformat om livet og hændelser på fuglestationen.

Se indlæg fra år: 2024 (120)2023 (249)2022 (265)2021 (276)2020 (279)2019 (247)2018 (211)2017 (276)2016 (118)0 (1)(se alle)

Strandskadens Dag

søndag 2. august 2020
Grå dag uden det store antal fugle
af Michael Brunhøj Hansen

Vejr: overskyet og gråt med vind fra omkring vest. Temp. omkring 15 grader. God sigt.

Det har været Strandskadens Dag, og i denne anledning er der foregået en masse i løbet af morgenen og formiddagen.

Observatørerne (Andreas, Merit og jeg) stillede os sædvanligt ud på hukket og tog morgenobsen mens der blev forberedt på gæster inde på stationen. Her havde de bl.a. en ung overflyvende duehøg.

Der skete desværre ikke alt for meget ude hos os, men der kom i det mindste nogle strandskader hvilket var passende på dennes dag.

John Frikke skulle interviewes i radioen (P4), og han havde fået lokket (læs: tvunget) en lettere uvillig Merit til at lade sig interviewe også, så hun gik ind til stationen omkring kl. 7. Det klarede hun glimrende på trods af lidt ængstelighed. Herefter kom hun tilbage.

IMG 59241
En Merit der bliver interviewet til radioen. Foto: John Frikke

Omkring kl. 8 gik vi ned på stranden ved pælerækken hvor vi skulle tage imod gæsterne. Der kom næppe mange flere end 20, så det var rimelig overskueligt, ligesom omtrent det samme var gældende for strandskaderne.

Nu skulle vi også i fjernsynet, så ud på formiddagen kom der en kamerakvinde fra TV Syd og interviewede Svend Aage. Merit Link (sic) skulle også lige sige en kommentar til kameraet. Det blev der dette lille indslag ud af.

Af rastende fugle var der bl.a. 2 rødstrubede lommer og en ung kaspisk måge.

Omkring kl. 12 kunne vi godt trætte gå hjem og få spist lidt. Om aftenen kunne vi så se resultatet af indslaget direkte i fjernsynet for tusindvis af mennesker.

Dagens træktal: ederfugl 12, fløjlsand 1, toppet skallesluger 2, troldand 3, krikand 11, rødstrubet lom 2, fiskehejre 2, strandskade 417, strandhjejle 12, hjejle 12, stor præstekrave 46, småspove 1, storspove 29, lille kobbersneppe 27, stenvender 3, islandsk ryle 7, sandløber 47, alm. ryle 37, rødben 10, vader sp., lille 3.