Her på Blåvand's blog bringes korte nyheder i dagbogsformat om livet og hændelser på fuglestationen.

Se indlæg fra år: 2023 (249)2022 (265)2021 (276)2020 (279)2019 (247)2018 (211)2017 (276)2016 (118)0 (1)(se alle)

Ny rovternerekord for Hukket

mandag 10. august 2020
Også trane
af Michael Brunhøj Hansen, Luke Nelson

Vejr: tørt med en del sol; vind svag fra omkring nordøst og nord. Meget varmt med temp. op til 29 grader. God sigt.

Vi lagde lidt hårdt ud på morgenobsen da der efter blot ca. et kvarter pludselig dukkede 6 (!) adulte rovterner op. Tre af dem kom lidt senere tilbage mod nord for at fouragere i revet, og de kunne observeres i længere tid før de syntes at fortsætte mod syd. 6 rovterner på én dag er en klar ny dagsrekord for Blåvandshuk, faktisk en fordobling af den tidligere rekord.

IMG 20200810 WA0012
Fjernskud af én af dagens rovterner. Foto: Merit Lenk

IMG 20200810 WA0003
De tre rovterner der kom tilbage for at fouragere. Ræ-o! Foto: Merit Lenk

En anden bemærkelsesværdig art blev 1 trane. De er ret sjældne herude.

Ellers skete der ikke det helt store. Flere fugle trak meget højt i nord-/nordøstenvinden, fx en flok hjejler (16). Det virkede som om, sikkert pga. rovternerne og tranen, at der skete noget mere end i går, men trækket var faktisk ikke meget bedre da der fx kom færre strandskader (108). Alk blev det tillige til, og svaleklire, hvidklire, mudderklire, tinksmed og rødben var blandt dagens klirer.

IMG 20200810 WA0006
En masse suler (og måger) fouragerede ud for Hukket; på et tidspunkt blev der talt 141 stk.

Ud over fugletræk er der tilsyneladende ligeledes trukket en del sommerfugle, fx admiral, tidselsommerfugl og nældens takvinge. Også her til aften er der trukket flere sommerfugle over stationen.

Herudover har vi gjort lidt rent på stationen ifm. weekendens træktællekursus, bl.a. er der blevet støvsuget, gjord rent på badeværelset/toiletterne, og ovnen er blevet sauber gemacht. Til aften har vi grillet og spist store mængder at hvidløgsflutes og coleslaw.

Dagens tal: grågås 8, ederfugl 1, fløjlsand 2, gravand 28, troldand 5, svømmeand sp. 6, krikand 6 (N), tamdue 7 (V), mursejler 13, trane 1, rødstrubet lom 2, fiskehejre 4, skarv 35, strandskade 108, strandhjejle 2, hjejle 17, stor præstekrave 23, storspove 5, stenvender 6, islandsk ryle 4, sandløber 10, alm. ryle 6, dobbeltbekkasin 2, mudderklire 8, svaleklire 1, hvidklire 4, rødben 2, tinksmed 1, vader sp. 13, alk 1, rovterne 6, rørhøg 1, spurvehøg 2, tårnfalk 1, skovpiber 2.

I morgen står den fortsat på svag vind, men mere fra omkring øst, og det bliver nok lidt køligere. Vi håber på en fiskeørn!

Folk: Ole, Andreas, Luke, Merit, Michael.

IMG 20200810 WA0004
Overflyvende tamdue. Foto: Merit Lenk 

With the ringing today I was still catching Garden & Willow Warblers and Pied Flycatchers but little else. It was another hot sunny day and the nets were very visible in the sun which probably lowered the catching rate.

20200810 174425

Garden Warbler. Photo: Luke Nelson

This afternoon Andreas and Merit made us Koldskål, which was nice, in their bid to introduce me to more Danish food. It was a nice treat on a warm afternoon! Ole cooked us some pork chops on the bbq for tea, which we had sat outside. 

This evening I was introduced to "Dinner for One" a comedy sketch which apparently people watch every New Years Eve just before midnight. It was funny, but an incredibly random tradition! Each to their own I guess

Species Ringed Recaptures
Wren (Gærdesmutte) 1 0
Robin (Rødhals) 0 1
Garden Warbler (Havesanger) 3 0
Willow Warbler (Løvsanger) 4 0
Pied Flycatcher (Broget Fluesnapper) 2 0
Total 10 1