Her på Blåvand's blog bringes korte nyheder i dagbogsformat om livet og hændelser på fuglestationen.

Se indlæg fra år: 2023 (249)2022 (265)2021 (276)2020 (279)2019 (247)2018 (211)2017 (276)2016 (118)0 (1)(se alle)

Pænt hættemågetræk

lørdag 8. august 2020
Karmindompap og stillits ringmærket
af Michael Brunhøj Hansen, Luke Nelson

Vejr: først mest klart, senere et til dels lidt tyndt skydække. Svag vind fra omkring øst og sydøst der i løbet af eftermiddagen drejede mere om i syd og siden vest. Varmt med temp. op til 25 grader. God sigt.

Varmen har fortsat sit tag omkring hukket, og det var noget lunere i morges (19 grader) end det var i går på samme tid, så vi behøvede ikke varmt tøj. Vinden var taget en anelse til siden i går, og det har nok givet mere gang i trækket.

Der foregik en fint hættemågetræk hele morgenen igennem, og fx mellem kl. 6:15 og 6:45 trak der 413 individer. Totalen blev 1275. Der trak ligeledes ret mange store præstekraver (114) og igen en del dobbeltbekkasiner som har en tendens til at trække vest (men der var også nogle der trak et stykke ud over havet mod syd). Antallet af strandskader er fortsat ret lavt når vi tager tidspunktet i betragtning, så forhåbentligt kommer der en hel del flere de nærmeste dage.

IMG 20200809 WA0002
Nogle af dobbeltbekkasinerne fra i dag. Bemærk variationen i undervingerne. Foto: Merit Lenk

Flere unge rørhøge var også forbi, og omkring middag kom hele 7 sammen. En stor flagspætte trak mod syd ligesom 130 landsvaler og 9 digesvaler.

Ole Zoltan havde stået på stranden hele morgenen og talt træk; her havde han 2 unge sorthovedede måger hvoraf én kom forbi os.
IMG 9484
Sorthovedet Måge. Foto: David Manstrup

En lille soloeftermiddagsobs gav ca. 100 strandskader mere. Der kom flere (mindre) flokke efter hinanden, højst med et par minutters mellemrum, og en del tæt forbi, så der var noget at se på det meste af tiden. Tillige blev det til 2 nye dagsarter (stenvender og småspove).

Bo og Finn havde været forbi og fotografere, og Ole Friis havde været til et ørnemøde det meste af dagen.

Jeg lavede en optagelse i nat, og den har bl.a. givet broget eller grå fluesnapper. Herudover ikke så meget: mudderklirer, kobbersnepper og strandskader.

Dagens træktal: ederfugl 4, toppet skallesluger 1, gravand 7, krikand 3, fiskehejre 7, (skarv 101), strandskade 256, strandhjejle 5, hjejle 5, stor præstekrave 114, småspove 1, storspove 3, lille kobbersneppe 20, stenvender 1, islandsk ryle 67, sandløber 61, alm. ryle 24, dobbeltbekkasin 64, mudderklire 3, svaleklire 1, hvidklire 5, rødben 25, tinksmed 1, vader sp. 1, hættemåge 1275, rørhøg 11, spurvehøg 1, stor flagspætte 1, landsvale 130, digesvale 9.

Folk: 2× Ole, Bo, Finn, David, Andreas, Luke, Merit, Michael.


 
Today I caught 13 birds of 12 species, a nice variety including a young Goldfinch and a Coal Tit, birds I’ve not caught here yet.

20200808 180757 Young Goldfinch. Photo: Luke Nelson

Migrant wise I got a Willow Warbler and my first Tree Pipit here. I have a soft spot for pipits as the first bird I ringed 8 years ago was a Meadow Pipit, and they are one of the birds I’ve ringed the most, once ringing 500 over 2 days during August 2013 at Spurn Bird Observatory using a Heligoland trap. I’ve caught far fewer Tree Pipits, so this one was nice to see!

20200808 180850Tree Pipit. Photo: Luke Nelson

Later I had a bird in the net that I initially thought was a young Bullfinch, but noticed the streaking on the breast and realised it must be a Common Rosefinch! It was a juvenile, likely from a successful nest in the area. Another new species for me, as it is a rare breeder and passage migrant in the UK. Denmark is at the eastern edge of their range, which spans across temperate Asia too. Unlike most long-distance migrants in Denmark, Rosefinch overwinters in South Asia rather than Africa.

received 296925231592357
Common Rosefinch. Photo: Merit Lenk

This afternoon I have been given a culinary introduction to Danish specialties – salted liquorice (yum) and Gammel Dansk (yuk). Gammel Dansk is a bitter liquor, and tastes a lot worse than it smells. We realised there would be no mornings with poor weather before Merit and Andreas leave (meaning we could have a late night drink), so I ended it up trying it early afternoon. A napcap rather than a nightcap!

Species Ringed
Tree Pipit (Skovpiber) 1
Lesser Whitethroat (Gærdesanger) 1
Common Whitethroat (Tornsanger) 1
Blackcap (Munk) 1
Willow Warbler (Løvsanger) 1
Crested Tit (Topmejse) 1
Coal Tit (Sortmejse) 1
Chaffinch (Bogfinke) 2
Goldfinch (Stilits) 1
Linnet (Tornirisk) 1
Rosefinch (Karmindompap) 1
Bullfinch (Dompap) 1
Total 13