Her på Blåvand's blog bringes korte nyheder i dagbogsformat om livet og hændelser på fuglestationen.

Se indlæg fra år: 2024 (55)2023 (249)2022 (265)2021 (276)2020 (279)2019 (247)2018 (211)2017 (276)2016 (118)0 (1)(se alle)

Stort sortternetræk

tirsdag 28. juli 2020
Mellemkjove på træk
af Michael Brunhøj Hansen

Vejr: først skyet med byger og hård vind fra omkring sydvest og moderat sigt; senere lidt opklaring med nogen sol og god sigt. Temp. op til 17 grader.

Den kraftige blæst og byger som ofte har præget morgenobsen gjorde at vi tog til Sabinebunkeren. Også i dag kom der et flot træk af flere vadefugle. Dagens overraskelse var nok det meget store antal sortterner der trak, 117 i alt, i ret store flokke på op til 20 individer; vi skal vist tilbage til 1992 for at finde et højere tal på én dag (145).

Derudover kom der kjover, 2 alm. og 1 mellem-! Sidstnævnte, en yngre fugl som trækmæssigt er lidt tidligt på den, kom fint tæt på kysten og kunne studeres fint. En anden lidt usædvanlig obs var en toppet lappedykker.

En balearskråpe blev meldt ud for Bækbygård Strand, så vi ventede i spænding på om den skulle komme forbi. En mellemkjove blev ligeledes meldt ud herfra, men det var næppe den samme som den vi så pga. tidspunktet.

Bent havde fødselsdag, så han havde noget kage med. Vi nåede dog aldrig at møde ham da vi blev længe ude i Sabinebunkeren pga. skråpen.

Jeg tog en eftermiddagsobs hvor der kom 11 sortterner på en halv time. Derefter døde trækket det ud.

Dagens tal: ederfugl 18, troldand 6, gråand 1, spidsand 1, krikand 8, toppet lappedykker 1, rødstrubet lom 4 (+1 N), strandskade 110, strandhjejle 33, hjejle 1, stor præstekrave 8, småspove 38, storspove 9, lille kobbersneppe 343, stenvender 15, islandsk ryle 141, krumnæbbet ryle 2, sandløber 200, alm. ryle 209, rødben 3, vader sp. 1, alm. kjove 2, mellemkjove 1, sortterne 117. I alt 1113 vadere.

Pga. vejret er der ikke blevet ringmærket i dag.

Det blæsende vejr fortsætter i morgen, og vinden skulle oven i købet tage en smule til. Det bliver derfor nok sabinebunkervejr igen, og forhåbentligt kommer der en skråpe forbi.

Folk: Bent, Thyge, Andreas, Luke, Merit, Michael