Ynglende dværgterner på Hukket

lørdag 22. maj 2021
Højeste antal ynglefugle set på Hukket
af Bent Jakobsen

Nord for pælerækken på militærets område, har dværgternerne igen etableret en koloni.
Tidligere år har der kun været få par, men i år har vi på afstand kunnet tælle 11 rugende fugle, hvilket er det højeste antal registreret.
Vi har fået lavet en midlertidig udhegning og skiltning af yngleområdet for at gøre publikum opmærksomme på kolonien.
Pga regn og blæst var det ikke muligt at lave en komplet udhegning, da vi ikke ville forstyrre for meget i dette vederstyggelige maj vejr.
Det store antal ynglefugle skyldes uden tvivl at militæret den seneste uge har haft området afspærret.
Men også Coronaepidemien har betydet at der ikke har været så mange besøgende på stranden, som normalt, og fuglene derved ikke er blevet så meget forstyrret når der ikke har været øvelse.
Nu håber vi at strandgæsterne vil respektere vores skilte og hegning. Så sent som i går inden vi nåede at hegne, var der folk som gik lige gennem kolonien nogle med løs hund.
Vejret bliver dog også en udfordring for de ynglende fugle, hvis denne kulde fortsætter.

Samuel og Rasmus i gang med hegningIndhegning af dvaergterner 2021. 20210521 172752