Nyt fra Blåvand Fuglestations Venner

mandag 2. september 2019

Blåvand Fuglestations Venner:

Støt arbejdet med trækfuglene ved Blåvandshuk!

Kære Fugleven,

Blåvand Fuglestations Venner er en forening, der er oprettet med det formål, at støtte fuglestationen og dens virke - både med praktiske gøremål og med økonomiske donationer til særlige formål, som kan styrke det faglige og videnskabelige arbejde med trækfuglene.

Siden foreningens start i slutningen af 2016 er det lykkedes at understøtte Blåvand Fuglestation med mere end 250.000 kr. til mange forskellige ting – lige fra renovering af badeværelser, ombygning og etablering af et ringmærkningslaboratorium ved fyret, opførelsen af Danmarks eneste ruse til fuglefangst (den såkaldte ’Blåvandruse’) til en lang række udstyr af forskellig art. Dette er gjort muligt ved hjælp af medlemsskaber og donationer fra virksomheder og fonde, samt af en meget stor indsats fra mange frivillige venner af fuglestationen – som du også kan blive en del af!

Hvis du vil støtte arbejdet på Blåvand Fuglestation, så meld dig ind i Blåvand Fuglestations Venner! Det gør du ved at indbetale et årligt kontingent på 200 kr., men du kan også sponsere større beløb, hvis du ønsker det.

Yderligere informationer om Blåvand Fuglestations Venner kan fås ved kontakt til foreningens formand, Jørgen Grønne, tlf. 40 37 69 52 og mail: ggjg5450@gmail.com

Ønsker du at blive en del af venneforeningens aktiviteter, kan du indbetale mindst 200 kr. til kontoen i Sydbank - reg.nr. 7700 / kontonr. 14 65 442 - og husk venligst at angive dit navn og din mailadresse ved betalingen. Alle indbetalinger ud over de 200 kr. bliver betragtet som gaver og støtte til foreningens virke.

I håbet om, at du vil tilslutte dig det vigtige arbejde for Blåvand Fuglestation!

Med venlig hilsen

Bestyrelsen for Blåvand Fuglestations Venner

Fakta om Blåvand Fuglestation:

Blåvand Fuglestation har siden 1963 foretaget indsamling af data om fugletrækket ved Danmarks vestligste punkt. Blåvand Fuglestation er en af de fuglestationer i Europa med den længste periode med indsamling af data vedrørende trækkende fugle, og er internationalt kendt for dette.

Indsatsen på Blåvand fuglestation er baseret på et videnskabeligt minimumsprogram, der primært omfatter ringmærkning og trækobservationer i fuglenes træktid, og som gennemføres af frivillige, der mod logi og diæter passer disse vigtige funktioner. På denne måde er der gennem de godt 50 år ringmærket flere end 200.000 fugle og gennemført flere 100.000 timers observationer af fugletrækket.

Yderligere information om Blåvand Fuglestations virke kan fås ved kontakt til Bent Jakobsen, tlf. 24 41 52 30 og mail: bentjakobsen6@gmail.com, eller medlem af Blåvandgruppen, John Frikke, tlf. 20 42 62 65 og mail: john.frikke@mail.dk

BLF Logo II