Foredrag om Vadefugletrækket ved Blåvand - med ny viden!

mandag 2. september 2019
Lørdag den 28. september 2019 kl. 15:00 - 17:00 på Danhostel Blåvandshuk, Strandvejen 1, 6840 Oksbøl, i den lille foredragssal. Pris: 50 kr. pr person inkl. kaffe og kage. Arrangører: Blåvand Fuglestation og DOF Sydvestjylland
af Dr. scient. Hans Meltofte

 Trækket af 1,5 mio. arktiske mv. vadefugle talt ved Blåvand er blevet analyseret

Blåvand er et af Europas bedste træksteder for vadefugle. Hele 54 års registreringer af dette træk er brugt til at udrede, hvor fuglene kommer fra, og hvordan det er gået med bestandene i løbet af det sidste halve århundrede. Fuglene kommer fra områder spredt mellem arktisk Canada og det centrale Nordsibirien, men de enkelte arter og bestande optræder ved Blåvand i meget forskellige vejrforhold. Enkelte arter har været aftagende i antal, men de fleste synes at trives fint – modsat hvad man ofte hører om vadefuglebestandene.

Hans Meltofte er seniorrådgiver emeritus på Aarhus Universitet og har arbejdet med danske og arktiske vadefugle det meste af sit liv. Han var observatør på Blåvand Fuglestation første gang i 1964 og er kommet der siden (når han ikke var på Grønland eller andre steder i Arktis). Ved siden af dette har han været medlem af DOFs hovedbestyrelse i 40 år, er formand for DOFs Naturpolitiske Udvalg og redaktør af Dansk Ornitologisk Forenings Tidsskrift.

Tilmelding til John Frikke på john.frikke@mail.dk eller mob. 20 42 62 65 – senest den 25. september

Strandskader Blavandshuk John Frikke D810 032 393 IV