Mallemukken i Blåvand

tirsdag 9. januar 2024
Et lokalt 80’er og 90’er fænomen

I forbindelse med Blåvand Fuglestations 60-års jubilæum har vi dykket ned i stationens store mængde data af observerede fugle. Gennem alle årene er der observeret trækkende fugle både forår og efterår, hvilket har ført til registrering af 18,3 millioner trækfugle. Disse mange observationer indeholder en lang række af historier om fugle, der er blevet mere sjældne, fugle der er blevet almindelige, ændrede træktider og meget andet. En komplet analyse af de mange date overskrider på alle måde stationens kapacitet, men vi vil prøve med jævne mellemrum her på siden at finde nogle spændende historier og fortællinger om fugletrækket i Blåvand.

Billede1Foto: Per Boye Svensson

Den første fugl, vi vil sætte fokus på, er mallemuk, som optræder med 21541 observationer i Blåvand Fuglestations database.

I starten af stationens historie var mallemukken en relativ sjælden fugl. Nogle år er der kun en enkel observation og aldrig mere end 350 på et år. I 1984 ændrede dette sig markant, da der blev observeret 5954 fugle, og allerede året efter observeredes 2960 fugle. I 1988 slog Mallemukken til igen med 7228 observationer. Årene frem til 1998 var også pæne med 7 år med mere end 400 observationer. Herefter blev mallemukken igen relativ sjælden i Blåvand med en middelforekomst under 50 fugle pr. år. Siden 2017 er mallemuk nærmest udeblevet i Blåvand med årsforekomster under 10 fugle.

1963 2023

Når vi dykker længere ned i tallene i databasen, kan vi se, at de store år med mange observationer primært skyldes enormt store dagsforekomster. Dette ses f.eks. d. 7. september 1985 med 3418 observationer og 19. september 1988 med 6256 observationer.

Den samlede forekomst af mallemuk i Danmark afspejler ikke udviklingen i Blåvand, hvor der generelt i Danmark ikke ses samme tilbagegang siden år 2000. Meget store dagsforekomster af Mallemuk, som blev observeret i Blåvand, er ikke et særsyn i Danmark. Der kan således i DOF-basen findes forekomster af over 9000 mallemukker flere steder langs den jyske vestkyst. Men siden 2015 er de store forekomster udelukkende set nord for Limfjorden på klassiske lokaliteter som Hanstholm og Skagen. Noget tyder derfor på, at mallemukken har udviklet en mere nordlig efterårsudbredelse i Danmark.

2000 2023